Enneagrammets oprindelse og historie
Det Integrative Enneagram Questionnaire trækker på den kollektive viden og erfaring fra mange pionerer inden for enneagram-verdenen. Som udviklere af iEQ9 vil vi gerne anerkende eksperterne, filosofferne og praktikerne for deres bidrag til udviklingen og anvendelsen af modellen, som vi kender den i dag. Dirk Cloete | Stifter af Integrative Enneagram Solutions
Historien om Enneagram-tidslinjen

Enneagrammets fascinerende historie

Også kendt som: De ni personlighedstyper, enneagram-type, de ni arketyper, personlighedstype.

Enneagrammets historie

Selvom de nøjagtige detaljer omkring enneagrammets oprindelse stadig er indhyllet i mystik, peger alle tilgængelige beviser på en lang og kompleks historie, der spænder over både kulturer og geografiske områder - med rødder, der stammer fra en række forskellige matematiske, filosofiske og spirituelle traditioner.

Enneagrammet, som det fremstår i den moderne verden, repræsenterer en syntese af ældgammel visdom og banebrydende psykologi. Vi forsøger at ære de mange store tænkere, der hjalp med at skabe dette kraftfulde og revolutionerende værktøj.

Græske rødder Ordet "enneagram" kommer fra de græske ord "ennéa", som betyder "ni", og "gramma", som betyder "figur".

Ennea -> Ni

Gram -> Model / Punkter / Det, der er skrevet eller tegnet

Nogle forfattere hævder, at enneagrammet har dybe rødder i sufitraditionerne. Det er dog værd at bemærke, at det bestemt ikke er fælles for alle sufitraditioner. Andre peger på forbindelser til den tidlige esoteriske kristendom (Evagrius og andre ørkendfædre).

Enneagrammets historie

Enneagrammets ældgamle rødder

Profilbillede af Pythagoras

Fragmenter af enneagramsymbolet kan spores helt tilbage til det klassiske Grækenland, hvor de matematiske mønstre af tre, syv og ni fremstår som betydningsfulde elementer i tidlige eper, myter, filosofi og matematisk videnskab. Dette viser den store betydning, som denne talsekvens havde i oldtidens værker og tankegang.

Nogle forfattere hævder endda, at variationer af enneagramsymbolet kan findes i den hellige geometri hos pythagoræiske matematikere og i mystisk matematik. Pythagoras påstår, at hans teori om tal som nøglen til at forstå skabelsen af ​​kosmos stammer fra hans lærere i Egypten. Russ Hudson har holdt foredrag om enneagrammets oprindelse i relation til den egyptiske Ennead og om, hvordan de metafysiske kræfter og tal hænger sammen med enneagrammets rødder.

Nyplatonismens grundlægger, Plotinus (200 e.Kr.), taler om ni guddommelige kvaliteter, der manifesterer sig i den menneskelige natur. Hans arbejde fik senere stor indflydelse på vestlig og nærøstlig tænkning gennem efterfølgende tænkere som Sankt Augustin af Hippo, de kappadokiske fædre, Sankt Thomas Aquinas og Pseudo-Dionysius Areopagiten. Mange af grækernes tidlige laster og dyder blev standardiseret af de kristne munke til de syv dødssynder, som blev populære.

Profilbillede af Ramon Llull

Sufisme, jødedom og middelalderens kristendom (1290 e.Kr.)

Det tidligste eksempel på et symbol, der minder om enneagrammet, findes i værket af den catalanske filosof og teolog Ramon Llull.

I sit værk Ars Magna (1305) antog Llull, at der fandtes en række grundlæggende, uomtvistelige sandheder inden for alle vidensområder, og at alt kunne forstås ved at studere kombinationer af disse elementære sandheder. Han skabte et diagram med ni sæt aspekter i koncentriske cirkler, hvoraf det ene svarer til enneagrammets laster.

Andre skoler og traditioner fra samme periode afspejler også tidlige indflydelsesrige idéer, herunder:

  • Naqshbandi-ordenen inden for sufismen - herunder 'Biernes Broderskab' og symbolisterne. Begge grupper menes at have bevaret og videregivet fragmenter og lærdomme fra enneagrammet i form af hellige idéer.
  • Esoterisk jødedom gennem filosoffen Filo. Selvom enneagramsymbolet ikke optræder i jødedommens kabbalistiske livets træ, er der en sammenhæng mellem træets essentielle 'ni-foldighed' og enneagrammets grundlæggende principper.
  • Jesuittermatematikeren og Llull-tilhængeren Athanasius Kirchers bog Arithmologia (læren om tal) (1665 e.Kr.), hvor et diagram, der ligner enneagrammet, er afbildet.
Profilbillede af Ramon Llull
Profilbillede af George Gurdjieff

Enneagrammet i det 21. århundrede: Processer og personlighed

Forståelsen og udviklingen af enneagrammet, som vi kender det i det 21. århundrede, er blevet meget tydeligere i nyere tid.

George Gurdjieff, en armensk filosof, kristen mystiker og spirituel lærer, anvendte enneagrammet og de tre centre til at beskrive skabelsens udfoldelse - han omtalte det som et symbol på evig bevægelse. Bevægelser eller hellige danse udgjorde en integreret del af Gurdjieffs undervisning, og han refererede ofte til sig selv som en "danselærer".

Gurdjieff antyder, at han blev introduceret til enneagrammet i 1920'erne under et besøg i et kloster i Afghanistan, men desværre uddybede han aldrig symbolets oprindelse yderligere.

De ni personlighedstyper og deres egofiksering

I løbet af midten af det 20. århundrede begyndte enneagrammet at vinde stadig større indflydelse gennem arbejdet af den sydamerikanske filosof Oscar Ichazo. Født i La Paz, Bolivia i 1931, udviste han en dyb interesse for spirituelle og filosofiske sysler fra en meget ung alder. I 1956 grundlagde Ichazo Arica Institute, hvor han præsenterede foredrag om sine teorier om protoanalyse og egofiksering. I protoanalysen beskrev Ichazo ni måder, hvorpå en persons ego bliver fikseret i psyken på et tidligt stadie af livet - en model, han kaldte Enneagram of Fixations.

Selvom hans undervisning på Arica Institute primært var orienteret mod åndelig vækst, spillede den en enormt vigtig rolle i at forbinde enneagramsymbolet med forskellige personlighedstyper. Hans lære tilbød en ramme, hvorigennem individer kunne opnå indsigt i de begrænsende overbevisninger forårsaget af egofiksering og dermed arbejde hen imod selvrealisering.

Den indflydelse og popularitet, som enneagrammodellen for personlighedstyper nyder i dag, skyldes i høj grad arbejdet fra den chilenske psykiater Claudio Naranjo. Som efterfølger af Frits Perls - den indflydelsesrige grundlægger af gestaltterapi - betragtes Naranjo som en pioner inden for integrationen af psykoterapi og spirituelle traditioner. Han spillede en afgørende rolle i at bringe enneagrammet ind i den professionelle rådgivningsarena. For en detaljeret redegørelse for psykiaterens baggrund og kvalifikationer, læs nedenfor. Personer som Ochs, Almaas og Maitri studerede hos Naranjo, som stadig underviser i enneagrammet den dag i dag. Gennem Robert Ochs blev enneagrammet introduceret i adskillige kristne fællesskaber i USA, hvor forfattere som Jerry Wagner, Don Riso og Russ Hudson fra Enneagram Institute blev eksponeret for det moderne enneagrams lære.

Siden dets introduktion i psykologiens verden er enneagrammet blevet delvist valideret gennem erfaringsbaserede og empiriske undersøgelser (for et resumé se Sutton, 2012) og krydstjekket med andre psykologiske konstrukter såsom MBTI-testen.

Enneagramlærere har også trukket på arbejdet fra psykologer uden for enneagramfællesskabet for at udvide vores forståelse og anvendelse af rammeværket. Et eksempel er Karen Horneys arbejde med psykologiske forsvarsmekanismer, som har inspireret Don Riso og Russ Hudson til at udvikle det fraktale mønster af hornevianerne eller sociale stile.

Vi anerkender de værdifulde bidrag fra alle enneagramforfattere og -praktikere, der har bidraget til den samlede forståelse og fortsat inspirerer vores anvendelse af enneagrammet.

Profilbillede af Oscar Ichazo Profilbillede af Claudio Naranjo

Claudio Naranjo og kontroversen om automatskrivning

Nogle kristne kritikere har for nylig udtrykt bekymring over oprindelsen af enneagrammets personligheder. Dette skyldes dog blot en misforståelse. I et interview forklarede Claudio Naranjo, at hans proces med at udvikle enneagrammet involverede brugen af "udvidede bevidsthedstilstande" og "automatskrift" - teknikker, som nogle har forsøgt at påstå indebærer "kanalisering af potentielt dæmoniske ånder".

Nedenfor giver jeg et kort overblik over de begivenheder, der førte til Naranjos udvikling af de ni enneagramtyper og 27 undertyper, hvilket tydeligt viser, at han var ekspert inden for psykologi, psykometri og personlighed. Jeg håber at kunne kaste lys over, hvad der præcist mentes med begreberne "automatskrift" og "udvidede bevidsthedstilstande" - med det formål at mane enhver ængstelse i jorden, som nogle måtte have haft omkring denne geniale mand og hans arbejde.

I sine offentlige taler omtalte Naranjo Oscar Ichazo som enneagrammets far og sig selv som dets mor. Han forklarede yderligere, at han fik de oprindelige kerneidéer fra Oscar, og at han selv udviklede resten. Selvom George Gurdjieff introducerede enneagramdiagrammet (trekantens linjer og konceptet med talsekvensen 142857) for offentligheden i 1923, var det Oscar, der som den første forbandt de ni laster, dyder, hellige idéer og de 27 undertypenøgler med enneagramdiagrammet - en idé, han så i et lignende diagram i Ramon Llulls Ars Magna fra 1305. Det er ikke helt klart, hvad Ichazo ellers gav Naranjo, men fokus her vil være at følge sporet af Naranjos videre udviklinger.

Lad os tage et hurtigt kig på Naranjos omfattende baggrund og kvalifikationer inden for psykologi og psykiatri, meditation og opmærksomhed - samt hans viden om en bred vifte af lærdomme fra forskellige spirituelle og filosofiske traditioner.

Profilbillede af Claudio Naranjo Diagram over de 27 undertyper

Claudio Naranjos baggrund og kvalifikationer

Claudio Naranjo, den chilenskfødte psykiater, var en ph.d.-uddannet læge, forsker, universitetslektor og klinisk psykiater. Han havde været involveret i videnskabelig forskning og undervisning på adskillige universiteter i både Sydamerika og USA.

Naranjo samarbejdede med flere bemærkelsesværdige skikkelser inden for psykologi og psykiatri, heriblandt Raymond Cattell - en pioner inden for psykometriske vurderinger og egenskabsfaktoranalyse - samt Gordon Allport, som var en af de første psykologer, der fokuserede på studiet af personlighed.

I 1963 blev Naranjo inviteret til Berkeley i Californien i halvandet år for at deltage i aktiviteterne på Institute of Personality Assessment and Research. Han var også lærling hos Fritz Perls og var med til at udvikle gestaltterapi, især innovationen med at anvende den i meget store grupper. Naranjo var en central figur på Esalen, hvor han modtog yderligere træning og supervision fra Jim Simkin i Los Angeles og deltog i workshops om sanselig bevidsthed med Charlotte Selver. Han blev en nær ven af Carlos Castaneda og var en del af Leo Zeffs banebrydende psykedeliske terapigruppe i 1965-66.

Derudover studerede Naranjo hos Bogumił Jasinowski, en professor i Santiago, som underviste og specialiserede sig i kulturhistorie, især nyplatonisme og pythagorisme. Som uddannet i freudiansk psykologi var Naranjo specialist i at bruge fri association og aktiv fantasi med både sine patienter og sig selv. Han fulgte Karen Horneys arbejde, forskede i psykoaktive stoffer i kliniske forsøg og udgav snesevis af fagfællebedømte akademiske artikler. Han spillede en afgørende rolle i syntesen af MDMA og var en pioner inden for dets anvendelse i psykoterapi.

Naranjo trænede med Bob Hoffman og forbedrede faktisk Hoffman-teknikken, så den kunne bruges til store grupper. Han var allerede bekendt med og uddannet i Gurdjieffs Fourth Way-skole og var venner med mange af Gurdjieffs elever. Han studerede også hos Paul Tillich, som var kendt for sin unikke integration af essentialisme og eksistentialisme samt sit vedvarende engagement i ontologi i den systematiske teologi. I 1969 udgav Naranjo en 120-siders afhandling om selvbevidsthed og udvikling af bevidsthedsniveauer og vækst. Han hævdede, at han i dette arbejde syntetiserede og studerede 150 metoder på Stanford Research Institute.

Med denne omfattende baggrund og imponerende samling af kvalifikationer er det ikke overraskende, at Naranjo var i stand til at skabe noget så banebrydende som enneagrammets personligheder.

Naranjo udviklede enneagrammets personligheder i begyndelsen af 1970'erne. Han kaldte processen med at skabe enneagrammet for "automatisk skrivning", hvilket refererer til brugen af afslappede og forstærkede bevidsthedstilstande til at sammenkæde begreber i hans bevidste og ubevidste sind for at skabe en metastruktur af personlighedstræk.

Profilbillede af Claudio Naranjo Diagram over de 27 undertyper
Første internationale Enneagram-konference

International Enneagram Conference

Den første internationale enneagramkonference, som blev arrangeret af Helen Palmer og afholdt på Stanford University i 1994, markerede et skelsættende øjeblik i anerkendelsen af enneagrammet som et accepteret og pålideligt personlighedssystem.

Psykologer, spirituelle lærere, coaches og erhvervsfolk fra hele verden samledes for at dele forskning og udveksle idéer om enneagramsystemet. David Daniels udviklede Stanford Enneagram Discovery Inventory som en tidlig form for selvidentifikation baseret på ni beskrivende afsnit.

Begivenheden inspirerede en gruppe af de første enneagramlærere til at grundlægge International Enneagram Association. Disse grundlæggere omfattede Maria Beesing, David Daniels, Theodorre Donson, Andreas Ebert, Russ Hudson, Jerry Wagner, Kathy Hurley, Patrick O'Leary, Helen Palmer og Don Riso.

Vi anerkender også nutidens teoretikere og udviklere inden for området: Mark Bodnarczuk, Sandra Maitri, AH Almaas (Holy Ideas), Beatrice Chestnut, Uranio Paes, Ginger Lapid-Bogda, Katherine Fauvre, Mario Sikora, Ian Morgan Cron og mange flere.

Første internationale Enneagram-konference
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Tag det første skridt på din rejse mod øget selvbevidsthed
og personlig udvikling i dag!

OPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrative enneagram-spørgeskema er en dynamisk, tilpasningsdygtig og intelligent vurdering. Det tager omkring 30 minutter at gennemføre, og det vil give dig indsigt i din enneagram-profil, de 27 undertyper, centre, vinger, linjer, balanceniveauer samt 6 dimensioner af stress.

Opdag din type

Navigation