Introduktion til de 27 undertyper

DE TRE GRUNDLÆGGENDE INSTINKTER OG DE 27 ENNEAGRAM-UNDERTYPER

Hvad er enneagrammet?

Enneagrammet er et psykologisk system af personlighedstyper, der beskriver ni forskellige måder at tænke, føle og handle på i verden. Det er et populært værktøj til selvudvikling samt personlig og professionel vækst, der hjælper mennesker med at opnå en dybere forståelse af sig selv og andre. Systemet definerer ni grundlæggende personlighedstyper, hver med deres eget unikke sæt af styrker, svagheder, centrale motiver og frygter, som driver deres adfærd.

Men vidste du, at der er mere ved enneagrammet end blot de ni typer? Faktisk har hver type tre undertyper eller instinktive varianter, som tilfører større dybde og nuancer til personligheden.
Vi vil udforske: hvad instinkterne er, de 27 undertyper i enneagrammet, hvordan de bruges til personlig og faglig udvikling, hvordan de adskiller sig fra de grundlæggende ni typer, hvor de stammer fra, og hvem Dr. Claudio Naranjo er (pioneren bag introduktionen af enneagrammet i moderne psykologi)
Dirk Cloete | Stifter af Integrative Enneagram Solutions
Hvad er de 27 undertyper?

Enneagrammet bygger på en model med ni forskellige personlighedstyper, hver repræsenteret af et tal fra 1 til 9. Hver type har sit eget unikke sæt af grundlæggende overbevisninger, frygter, motivationer, lidenskaber, laster og tendenser, der former deres reaktioner, adfærd og oplevelser.

Claudio Naranjo, en chilensk psykiater, der har bidraget til udviklingen af enneagrammets personligheder, beskriver laster som "delpersonligheder", der opstår som reaktion på barndomstraumer og bliver til dybt forankrede vaner. De ni enneagramtyper har hver sin egen tilknyttede last: vrede, stolthed, bedrag, misundelse, gerrighed, frygt, grådighed, begær og selvforglemmelse. Laster kaldes også for hver types lidenskab.

En ny dimension af nuancer fremkommer ved at kombinere de tre instinkter med de ni grundlæggende enneagramtyper. Derved dannes en ny karakterstruktur, som vi kalder de 27 undertyper.

Hvad er de 27 undertyper?
Hvad er instinkter?

Hvad er instinkter?

Instinkterne udgør et nøglebegreb inden for enneagrammodellen. Der er tre grupper af biologiske drifter og instinkter: selvopholdelsesdrift, én-til-én-binding og social relation.

Disse urkræfter er forankret i vores fysiske krop og er medfødte drifter til at overleve, knytte bånd og høre til, hvilket påvirker vores adfærd og beslutningsprocesser. Udviklingen af disse instinkter sikrede vores overlevelse og trivsel som individer og som art. De er afgørende for menneskets eksistens og former, hvordan vi forholder os til os selv, andre og vores omgivelser.

Disse tre grundlæggende overlevelsesstrategier eksisterer uafhængigt af personlighed og er kernen i vores livsstrategier. Selvom vi måske ikke altid er bevidste om dem, styrer de i høj grad vores fundamentale måde at være på. Hvis du forestiller dig en af de ni enneagramtyper som en tallerken mad, er instinktet den strategi, du bruger til at vælge, i hvilken rækkefølge du spiser tingene på din tallerken. Det handler om, hvad vi tror er godt for os, eller hvad vi mener, vi har brug for for at få det, vi ønsker og har brug for i denne verden. Mens ét instinkt kan være dominerende, har det sekundære indflydelse, og det tredje er normalt undertrykt.

Hvert instinkt har et særskilt fokus, og selvom de altid er til stede, bliver ét typisk dominerende og er lettere tilgængeligt, brugt eller overbrugt end de andre. Det undertrykte instinkt er også vigtigt for selvudvikling.

Claudio Naranjo foreslår, at det dominerende instinkt kan være en svaghed, der ligner en styrke, fordi det kan være overudviklet og dermed ser ud til at opfylde de behov, der er forbundet med det pågældende instinkt. Men når instinktet er ubalanceret og påvirket af en fastlåst personlighed, bliver det måske ikke brugt hensigtsmæssigt og tjener måske ikke rent faktisk individets overordnede interesser.

Disse instinkter blev også studeret af moderne psykologer som Sigmund Freud, Alfred Adler og Karen Horney, B.J. Fogg, David Daniels og enneagramundertyper eller instinktautoriteter som Beatrice Chestnut, Uranio Paes, Katherine Fauvre, Mario Sikora, Don Riso og Russ Hudson.

Hvad er instinkter?
Self-Preservation
SELVOPHOLDELSESDRIFT
(SP) INSTINKT

Vi har alle en medfødt drift til at bevare vores krop, dens liv og funktionsevne. Dette instinkt retter derfor vores fokus mod fysisk sikkerhed, overlevelse, velvære, materiel tryghed, økonomisk sikkerhed og komfort. Angst eller stress kan forstærke dette instinkt og drive os til at spare på eller hamstre energi og ressourcer som reaktion på krav fra omgivelserne eller andre mennesker.

Også kendt som: Bevarelse, Konservering, SP-instinkt

One-on-One
ÉN-TIL-ÉN
(SX) INSTINKT

Vi har alle en indre trang til at kaste os ud i verden, skabe alliancer og udvide os selv gennem generationerne - enten helt konkret ved at videregive vores DNA eller mere symbolsk ved at overlevere idéer og efterlade en arv. Dette instinkt er fokuseret på oplevelsernes intensitet og én-til-én relationer, også kendt som nære relationer eller intense personlige forbindelser. Det driver os til aktivt at opsøge muligheder, der lover stærke, energiske bånd med andre. Dette instinkt omtales nogle gange som det dominerende seksuelle instinkt, men det kan være misvisende, da det ikke altid skal forstås i seksuel forstand.

Også kaldet: Transmitterende, Seksuel, Intim, SX Instinkt

Social
SOCIAL
(SO) INSTINKT

Vi har alle et medfødt social instinkt, der tilskynder os til at skabe gode relationer med andre og opbygge trygge sociale bånd. Dette instinkt retter vores opmærksomhed mod samspillet og relationerne i fællesskaber og giver os en skærpet 'social bevidsthed' om normer og statusniveauer i sociale grupper. Det kanaliserer vores energi i retning af at arbejde for fælles mål og en større sag. Nedenfor kan du se, hvordan enneagrammets undertyper afspejler de forskelle, vi observerer i adfærd og personlighed.

Kaldes også: Navigering, Gruppe, SO-instinkt

Hvad afslører neurovidenskaben om instinkterne?

Hvad afslører neurovidenskaben om vores instinkter?

Nylige fremskridt inden for hjerneforskning har bekræftet de kraftfulde og ofte usynlige måder, hvorpå disse primitive instinkter kommer til udtryk i det moderne samfund. For eksempel kan en opfattet trussel mod ens sociale status udløse en primitiv kamp-eller-flugt-reaktion.

Hjerneforskning tyder på, at hvert instinkt er forbundet med forskellige hjerneområder og systemer, der styrer vores adfærd, følelser og tænkning. Selvopretholdelses-instinktet er for eksempel forbundet med den ventrale mediale præfrontale cortex (vmPFC), som hjælper os med at danne et indre billede af os selv og vurdere potentielle trusler eller belønninger. Tilknytnings-instinktet er forbundet med forskellige signalstofsystemer, der regulerer seksuel lyst, nydelse og tilknytning. Det sociale instinkt er forbundet med spejlneuronsystemet (MNS), som gør os i stand til at forstå og efterligne andres handlinger og følelser.

Hvad afslører neurovidenskaben om instinkterne?
Hvad er en undertype?
Diagram over undertypehjul

Hvad er en undertype?

En undertype er den unikke personlighed, der opstår, når kernen af ens Enneagram-type - passionen eller lasten - smelter sammen med ens biologisk dominerende instinkt. Tilsammen skaber dette 27 forskellige undertyper.

For at finde din undertype er det ikke nok blot at vælge et dominerende instinkt og en dominerende type. Den integrative Enneagram iEQ9-test er designet til at bestemme denne specifikke, unikke profil hos den enkelte. iEQ9 anvender en præcis algoritme til typebestemmelse, som internt og intelligent kan tilpasse sig svarene for at fremskynde processen og indsnævre antallet af nødvendige spørgsmål fra 2000 til kun 175.

Denne unikke model af undertyperne blev banebrydende udviklet af Claudio Naranjo, som fik de 27 nøgleord fra sin lærer Oscar Ichazo. Han videreudviklede modellen gennem 40 års forskning i menneskelig adfærd, psykometri og undersøgelser i sine SAT-grupper.

Undertyperne viser, hvordan vi tilpasser os forskellige situationer og udfordringer baseret på vores instinktive behov.

For eksempel:
  • En Type One med et dominerende selvopholdelsesdrift kan udtrykke deres stræben efter perfektion ved at være organiseret, praktisk og pålidelig.
  • En Type One med et dominerende en-til-en-instinkt kan udtrykke deres stræben efter perfektion ved at være passioneret, idealistisk og reformerende.
  • En Type One med et dominerende social instinkt kan udtrykke deres stræben efter perfektion ved at være etisk, ansvarlig og altruistisk.

Hvorfor er vinger ikke undertyper?

Tidligere troede man, at vingerne skabte undertyper, men moderne forskning og utallige interviews med mennesker peger på, at de 27 undertyper er den sande nøgle til at forstå forskelle mellem personer af samme Enneagram-type.

Hvad er en modtype?

Hvad er en atypisk type?

En CounterType er en undertype af enneagrammet, der har et anderledes adfærdsmønster end de to andre undertyper af sin type. Basismotivationen, basisfrygten, lasten og lidenskaben er den samme, men CounterTypen opfører sig på en måde, der står i kontrast til sin types typiske mønster. Nogle gange kan det endda se ud, som om den tilhører en helt anden type.

For eksempel holder type 1-undertyperne vreden inde, bortset fra SX 1 countertypen, som udtrykker den mere voldsomt. Enneagramtype 2-undertyper kan være meget hjælpsomme, men SP 2 countertypen er mere tilbageholdende med at gøre ting for andre. Enneagramtype 3-undertyper vil gerne vise deres image frem, men SP 3 countertypen skjuler sine præstationer. Enneagramtype 4-undertyperne er meget udtryksfulde med deres indre følelser, bortset fra SP 4 countertypen, som er mere fattet. Enneagramtype 5-undertyperne er fjerne, men countertypen SX 5 er mere romantisk og følsom. Hos enneagramtype 6 udtrykker undertyperne angst, men countertypen SX 6 kan overvinde sin frygt og kaste sig ud i farlige situationer. Enneagramtype 7-undertyper sikrer deres egen glæde, men countertypen SO 7 kan være mere opofrende for andres skyld. Enneagramtype 8-undertyperne er oprørske over for sociale normer, men countertypen SO 8 vil kæmpe for andre. Enneagramtype 9-undertyperne kan søge komfort og magelighed, men countertypen SO 9 er ofte arbejdsnarkoman.

Countertypen har som regel en anden måde at håndtere sit nøgletema på end de to andre undertyper af sin type.

Hvad er en modtype?

De 27 enneagram-undertyper

Dyk ned i, hvordan de 9 enneagramtyper er opdelt i 27 undertyper baseret på de tre instinkter.

VÆLG EN TYPE FOR AT SE DE 3 UNDERTYPER
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Profilbillede af Dr. Claudio Naranjo

Hvem var Claudio Naranjo, og hvilken psykologisk baggrund og psykometriske kvalifikationer havde han?

Dr. Claudio Naranjo var en anerkendt psykiater, psykoterapeut og forfatter, der regnes for at være en af de førende skikkelser, der bragte enneagram-undertyperne ind i moderne psykologi. Naranjos arbejde var præget af hans erfaring inden for psykoterapi og psykometri. Han var uddannet i gestalterapi, som fokuserer på at være bevidst om ens følelser og fornemmelser i nuet. Han brugte også objektive tests som MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) til at måle personlighedstræk og -forstyrrelser. Ved at integrere disse metoder med sin viden om enneagrammet skabte han en omfattende ramme til at forstå menneskelig adfærd.

Naranjo lærte om enneagrammet og dets undertyper af Oscar Ichazo i Chile i 1970, inden han flyttede til Californien, hvor han underviste grupper af terapeuter, forfattere, kunstnere og åndeligt søgende i enneagrammet. Han udviklede sin egen tilgang til at bruge enneagrammet i psykoterapi og personlig udvikling.

Naranjos vigtigste bidrag til enneagrammet omfatter at koble de ni typer til specifikke psykologiske forstyrrelser, uddybe undertyperne for hver type og integrere enneagrammet med andre psykologiske modeller og rammer. Han har imponerende kvalifikationer som læge, psykiater, psykoterapeut, forfatter, underviser og forsker. Naranjo er desuden grundlægger af Seekers After Truth Institute (SAT), som tilbyder workshops og retreats om personlig transformation og spirituel opvågning.

Profilbillede af Dr. Claudio Naranjo

Sådan kan undertyperne bruges til at fremme din faglige, personlige og åndelige udvikling

Hvordan kan undertyperne bruges til professionel, personlig eller spirituel vækst?

Enneagrammet er et kraftfuldt værktøj til personlig udvikling, der giver indsigt i vores dybeste frygter, motivationer og ønsker. Inden for hver af de ni enneagramtyper findes der tre distinkte undertyper, som tilfører endnu flere nuancer og kompleksitet til vores forståelse af os selv og andre.

Når du kender din undertype og bruger udviklingsaktiviteterne i iEQ9, kan det i høj grad målrette din personlige eller spirituelle udviklingsrejse samt understøtte din vej mod åndelig vækst. Da vores types last kan komme til udtryk på en helt anden måde, end den er beskrevet i lærebøgerne, er det vores undertypes særpræg, der afslører, hvordan vi specifikt udtrykker denne last.

Derudover er det afgørende, at vi skaber balance mellem vores grundlæggende instinkter. Ofte kan arbejdet med det undertrykte instinkt føre til den mest dybtgående erkendelse og være nøglen til et afbalanceret og lykkeligt liv.

Brug af undertyper til personlig vækst

Brug af undertyper til personlig udvikling

Når vi forstår vores dominerende instinkt og undertype, kan det hjælpe os med at styrke vores selvbevidsthed, faglige udvikling og evne til at skabe gode relationer. Ved at anerkende, hvordan forskellige mennesker udtrykker deres instinkter på hver deres unikke måde, kan vi forbedre vores kommunikation og empati over for andre. Vi kan også bruge vores undertype til at fremme vores personlige og professionelle udvikling ved at finde måder at skabe balance mellem vores instinkter og udtrykke dem på en sund og konstruktiv måde.

Selvbevidsthed

Ved at udforske de tre undertyper inden for din enneagramtype kan du opnå en dybere forståelse af dine unikke styrker, svagheder og blinde vinkler. Denne selvbevidsthed er et afgørende første skridt på rejsen mod personlig og spirituel vækst.

Brug af undertyper til personlig vækst
Relations dynamik

Relationsdynamik

Når du forstår undertyperne hos dem omkring dig, kan det hjælpe dig med at navigere i og forbedre dine relationer. Hvis du for eksempel er i et forhold med en person, der deler din enneagramtype, men har en anden undertype, kan du lære at værdsætte og respektere deres unikke perspektiv og behov.

Helbredelse og transformation

Ved at genkende din dominerende undertype og arbejde på at integrere de to andre, kan du hele gamle sår og ændre negative mønstre. Hvis du for eksempel er en Type Ni med en selvopholdelsesdrift-undertype, kan du have tendens til at undgå konflikter og prioritere komfort frem for personlig vækst. Ved at integrere de sociale og seksuelle undertyper, kan du lære at stå op for dig selv og forfølge dine passioner mere dristigt.

Spirituel udvikling

Hver undertype har sin egen unikke rejse fra last til dyder og måder at udtrykke deres essentielle gaver på. Ved at udforske din undertypes udfordringer og tendenser, og ved at opsøge praksisser, der resonerer med dig, kan du styrke din forbindelse til det guddommelige og din følelse af mening i verden.

Integrative Enneagram iEQ9 Report

Tag det første skridt på din rejse mod øget selvbevidsthed
og personlig udvikling i dag!

OPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrative enneagram-spørgeskema er en dynamisk, tilpasningsdygtig og intelligent vurdering. Det tager ca. 30 minutter at udfylde, og det kortlægger din enneagram-profil, 27 undertyper, centre, vinger, linjer, balanceniveauer samt 6 dimensioner af stress.

Opdag din type
Navigation