Hvad er enneagrammet

Enneagrammet: En introduktion til personlighedstyper

Vil du gerne lære dig selv bedre at kende? Enneagrammet er en udbredt og anerkendt personlighedsmodel, der giver et dybdegående indblik i, hvad der motiverer os inderst inde. Det åbner op for spændende muligheder, når det gælder om at forudsige og forstå den menneskelige adfærd.

Enneagramhjul af de ni personlighedstyper Enneagram-type 9 Tilpassende Fredsskaber Enneagram-type 1 Kritisk Perfektionist Enneagram-type 2 Betænksom Hjælper Enneagram-type 3 Effektiv Udretter Enneagram-type 4 Intens Individualist Enneagram-type 5 Stille Specialist Enneagram-type 6 Loyal Skeptiker Enneagram-type 7 Entusiastisk Visionær Enneagram-type 8 Aktiv Udfordrer

Det Integrative Enneagram åbner døren til din rejse mod selvopdagelse og afslører de adfærdsmønstre, der ubevidst styrer og motiverer os til at handle på bestemte måder. Når vi bliver bevidste om disse drivkræfter, kan vi overskride dem og udvikle rigere og mere støttende måder at være på. Ved at arbejde med denne model får den enkelte mulighed for at tage det første skridt mod at tage ansvar for sin egen adfærd og udvikling gennem en dybere forståelse af, hvorfor man handler og reagerer, som man gør.

Enneagrammet er en arketypisk ramme bestående af ni typer, der giver dyb indsigt for både individer, grupper og fællesskaber. Med sine 3 intelligenscentre, 9 enneagramtyper, vinger, 27 undertyper og mere tilbyder denne model et omfattende landkort til personlig udvikling. Den sætter ikke folk i bås, men åbner snarere vejen til selvopdagelse og større personlig bevidsthed.

Som rammeværk taler enneagrammet til integrationsrejsen på en dybtgående måde. Det er i stand til at afdække det unikke ved hvert enkelt individ og hans eller hendes rejse. Det afslører ikke kun, hvad der holder et individ tilbage - du kan også få værdifuld indsigt i din rejse mod styrke og frigørelse, der forbinder os med vores stærke sider og højere selv.

Enneagramtesten er derfor et meningsskabende værktøj eller en ramme, der muliggør udvikling af selverkendelse og metabevidsthed.

Den mest effektive, præcise og omfattende Enneagram personlighedstest for vores brugere er iEQ9, udviklet af Integrative Enneagram Solutions.

Enneagramhjul af de ni personlighedstyper Enneagram-type 9 Tilpassende Fredsskaber Enneagram-type 1 Kritisk Perfektionist Enneagram-type 2 Betænksom Hjælper Enneagram-type 3 Effektiv Udretter Enneagram-type 4 Intens Individualist Enneagram-type 5 Stille Specialist Enneagram-type 6 Loyal Skeptiker Enneagram-type 7 Entusiastisk Visionær Enneagram-type 8 Aktiv Udfordrer
Definition og betydning af Enneagrammet

Hvad er enneagrammet, og hvad betyder det?

Enneagrammet er en model for menneskelig psykologi og personlighedsteori, der tager udgangspunkt i idéen om, at hvert individ har en unik og medfødt personlighedsstruktur eller "essens", som former den måde, de ser verden og sig selv på.

Ordet "enneagram" stammer fra de græske ord "ennea", som betyder "ni", og "grammos", som betyder "noget skrevet" eller "en figur". Enneagram-symbolet består af en cirkel med ni punkter placeret med lige stor afstand, hvor hvert punkt repræsenterer en af de ni personlighedstyper. Dets oprindelse har rødder langt tilbage i historien.

Disse typer er kendetegnet ved en unik kombination af styrker, svagheder, ubevidste drivkræfter, frygter og triggere, som former deres tanker, følelser og handlinger. Enneagrammet er ikke kun et værktøj til at forstå os selv og andre, men også et kraftfuldt redskab til personlig vækst, selvbevidsthed, selvopdagelse og spirituel udvikling. Det kan hjælpe den enkelte med at forstå sine egne og andres motivationer og adfærd, hvilket kan føre til mere harmoniske relationer, bedre kommunikation og mere effektiv problemløsning.

Hvad kan enneagrammet gøre for mig?

Enneagrammet kan bruges til at hjælpe os med at få en dybere forståelse af vores egen og andres personligheder samt til at udvikle større selvindsigt og selvaccept.

Hvad er de ni enneagram-typer?

Her finder du korte beskrivelser af de 9 personlighedstyper. Følg linkene for at dykke dybere ned i hver enkelt type. For at få det største udbytte anbefaler vi dog, at du tager den officielle enneagram-personlighedstest, som er videnskabeligt valideret. Er du nysgerrig efter at opdage din egen enneagram-type? Tag iEQ9 enneagram-testen og få en 20-siders standardrapport eller en 44-siders komplet professionel rapport, der giver dig værdifuld indsigt og støtte på din rejse mod selvforståelse og personlig udvikling.

ennea icon type 8
ENNEAGRAM-TYPE 8 Den aktive udfordrer Ottere er naturkræfter med en stærk udstråling og personlighed. De sætter pris på at have kontrol og er omsorgsfulde og beskyttende, selvom de kan virke forsigtige. Bag den hårde og kontante facade gemmer de på en sårbarhed, hvilket kan få dem til at fremstå intimiderende og konfronterende. I balance formår otterne at kombinere deres direkthed med medfølelse, samarbejde med andre og arbejde for fællesskabets bedste.
ennea icon type 2
ENNEAGRAM-TYPE 2 Den betænksomme hjælper Toere ønsker at imødekomme andres behov på en hjælpsom og støttende måde. De er varme, givende og menneskeorienterede. De søger anerkendelse gennem deres relationer og kan blive sårede og vrede, hvis de føler sig overset. Toere kan have tendens til at overinvolvere sig i andres liv og risikere at virke manipulerende. Deres udfordring er at lære at give betingelsesløst og huske at pleje sig selv såvel som andre.
ennea icon type 5
ENNEAGRAM-TYPE 5 De stille specialister Femmere er private individer med et aktivt indre liv. De observerer og udforsker, hvordan verden hænger sammen. Det kan være svært for dem at dele tanker og følelser, og de kan virke socialt akavede eller uinteresserede. Ude af balance kan femmere blive tilbagetrukne, antagonistiske og forsvare deres isolation. I balance er de intellektuelle pionerer, der uforbeholdent deler ud af deres indsigtsfulde visdom.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM-TYPE 9 Den tilpassende fredsskaber Niere er diplomatiske og lydhøre over for andres ideer, ofte som facilitatorer eller mæglere i grupper. De skaber sammenhængskraft mellem mennesker med deres venlige, jordnære og stabile fremtoning. De har svært ved at forbinde sig med deres eget synspunkt, sige nej og undgår ofte konflikter. Ved høj balance er de uafhængige og selvrespekterende og handler med selvbevidsthed og autonomi.
ennea icon type 3
ENNEAGRAM-TYPE 3 Den effektive udretter Treere er handlekraftige og har tendens til at være praktiske, succesrettede og opgavefokuserede. De udstråler en poleret persona eller et image. De er konkurrencemindede og vil gå på kompromis for at nå deres mål og fremstå succesfulde. De risikerer at blive overanstrengte eller arbejdsnarkomaner og kan ty til bedrag eller opportunisme for at vinde. Ved højere balance arbejder de mod selvaccept og autentisk indflydelse og forbinder hjerte og handling.
ennea icon type 6
ENNEAGRAM-TYPE 6 Den loyale skeptiker Seksere fornemmer nemt potentiel fare og risici, handler ud fra en følelse af angst og tænker på skeptiske måder. De værdsætter tillid, ansvarlighed og loyalitet og har brug for at føle sig trygge og høre til. Ved lavere balance kan de være paranoide, reaktive og usikre, når loyalitet bliver til afhængighed og overfølsomhed. Ved højere balance giver selvstændige, engagerede og jordnære seksere selvtillid til dem omkring sig og håndterer modstandsdygtigt risici.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM-TYPE 1 Den disciplinerede perfektionist Ettere stræber efter forbedring og rettidig handling for at sikre, at tingene bliver gjort korrekt. De er principfaste med en klar fornemmelse for rigtigt og forkert, hvilket kan få dem til at virke idealistiske, selvretfærdige eller fordømmende. De organiserer deres verden og værdsætter fakta, præcision og klarhed, mens de arbejder hårdt for at undgå fejl. Deres styrke ligger i evnen til at skelne, evaluere og vide, hvad der er rigtigt.
ennea icon type 4
ENNEAGRAM-TYPE 4 Den intense individualist Firere søger efter mening, dybde og autenticitet. De er følsomme og i samklang med deres omgivelser, kreative og ekspressive som individer. De kan virke følelsesmæssigt svingende, dramatiske og fokuserede på deres egne behov eller det, der mangler i deres liv. Når firere kommer i balance, får de kontakt med deres indre kreative stemme og bliver i stand til at adskille deres identitet fra deres følelser.
ennea icon type 7
ENNEAGRAM-TYPE 7 Den entusiastiske visionær Syvere søger variation og stimulering. De er en morsom type, der møder udfordringer med optimisme og engagerer sig i livet på en fremtidsorienteret måde. I grupper bidrager de med kreativitet, energi og optimisme og får let venner. De kan dog virke distraherede, hedonistiske, ufølsomme eller uansvarlige over for andre. Syvere er ofte ulykkelige, men benægter det og flygter ind i hyperaktivitet og impulsiv nydelsessøgen. Når de kommer mere i balance, er de nærværende og finder glæde i deres indre.
Hvad er de 27 undertyper og instinkter, og hvorfor betyder de noget?

Hvad er de 27 undertyper og instinkter, og hvorfor er de vigtige?

Vi har alle tre grundlæggende instinktive drifter, der er essentielle for den menneskelige oplevelse - alle tre eksisterer i os som nødvendige, kropsbaserede, primitive kræfter. De er adskilt fra personligheden og ligger bag vores livsstrategier, som, selvom de ofte er ubevidste, har en stærk indflydelse på vores fundamentale måde at være på.

Selvom alle tre instinkter altid er til stede, bliver ét af dem dominerende og er lettere tilgængeligt og derfor nemmere at bruge end de andre. Når det dominerende instinkt smelter sammen med basistypen og den grundlæggende frygt, dannes en ny karakterstruktur. Dette er de 27 undertyper ifølge Claudio Naranjos model.

IEQ9 Enneagramtesten er designet til tydeligt at identificere dit dominerende instinkt og præcist afsløre din undertype.

Læs mere om de 27 undertyper
Hvad er centrene?

Hvad er centrene?

I sin Fourth Way-lære forklarede Gurdjieff, at vi fungerer med tre "hjerner", der påvirker den måde, vi tænker, føler og opfører os på. Disse er Tænkning (hovedcentreret), Følelse (hjertecentreret) og Handling (krops- eller håndcentreret). Normalt er et af disse centre dominerende, og vi skal bevidst udvikle brugen af de to andre. For eksempel kan nogen sige, at de tænker deres følelser, handler før de tænker, eller at deres følelser ofte forhindrer dem i at tænke.

Der er en stærk forbindelse mellem enneagramsystemet og centrene, så meget at de ni typer kan inddeles i tre triader, som hver især har sit eget sæt af problemer, der ligger til grund for vores adfærd. For eksempel har de hovedcentrerede enneagramtyper E5, E6 og E7 problemer med frygt og kynisme; hjertecentrerede enneagramtyper E2, E3 og E4 har problemer med image, tristhed og skam; og de kropscentrerede enneagramtyper E8, E9 og E1 har problemer med kontrol og vrede.

iEQ9-testen har en indbygget vurdering af centrene og giver praktiske coachingtips til at bringe dem i balance.

Læs mere om centrene
Hvad er centrene?
Hvad er vingerne?

Hvad er vingerne?

Vingerne henviser til de to enneagramtyper, der ligger ved siden af din basistype på cirklen. Disse tætte naboer påvirker dig, men ændrer ikke din type. Hvis basistypen er som is i en skål, er vingerne den slags sovs, du tilføjer. Det er ikke en anden slags is, blot smagen af de tilstødende typer. Vi har alle adgang til begge vores vinger, og hver især har de forskellige ressourcer og egenskaber, som vi ind imellem finder nyttige. Nogle gange er en af disse vinger mere velkendt eller dominerende. Nogle mennesker kan slet ikke lide at tilføje ret meget sovs ægte type eller svage vinger, andre kommer en masse i stærk vinge/vinger, og nogle tilføjer begge dele balancerede dobbelte vinger.

Vingerne gør det muligt for os at forstå typerne, ikke kun isoleret set, men også i forhold til hinanden. Da enneagramtyperne betragtes som et spektrum eller et kontinuum, kan det at forbinde dig med dine vinger hjælpe dig med at forstå nuancerne i din resonerende type. Ved at læne os ind mod vores vinger, til den ene eller anden side, udvider vi vores perspektiv og øger vores følelsesmæssige og adfærdsmæssige repertoire. Vingerne kan også være en måde at forstå de spændinger og påvirkninger, vi oplever, når vi sidder fast, og skabe det potentiale, vi kan få adgang til for at reframe et dilemma som en mulighed for forvandling. iEQ9s præcise enneagramtest viser, hvordan du effektivt kan bruge dine vinger til personlig udvikling.

Læs mere om vingerne
Hvad er linjerne på Enneagram-symbolet?

Hvad er linjerne på enneagramsymbolet?

Linjerne følger to sekvenser: 3-6-9 og 1-4-2-8-5-7-1. Linjerne symboliserer bevægelse, dynamik i forandring og stærke polariteter. De viser påvirkninger og samspil mellem typerne, mønstre for energistrømme og flow. Selvom vores basistype forbliver konstant som et "hjem", kan vi også bevæge os eller endda blive trukket langs disse forbindelseslinjer. Hver type eller tal er forbundet med dem i den anden ende af linjen, som en polaritet eller et paradoks, der skal opleves og leves.

At bevæge sig langs linjerne giver et markant skift i perspektiv eller synspunkt, som gør det muligt for os at træde ud af vores typiske stil og reaktioner og finde nye måder at reagere på verden omkring os. Linjerne rummer derfor et stort potentiale for udforskning og udvikling, da de skaber balance og tilfører nye ressourcer til vores basistype. Ideelt set arbejder vi på at udvikle evnen til at være flydende i linjerne som et kontinuum, som en bevægelsesvej for vores integrerede selv.

Læs mere om linjerne
Hvad er linjerne på Enneagram-symbolet?
Hvad er udviklingsniveauerne?

Hvad er udviklingstrinene?

Udviklingstrinene afspejler, hvor langt vi hver især er nået på vores rejse mod større selvindsigt og balance i livet. Det er et øjebliksbillede, der forandrer sig i takt med, at vi vokser og udvikler os, eller når vores livssituation bliver mere eller mindre udfordrende. Selvom vores niveau af selvindsigt og balance ikke er statisk, og vi kan pendle mellem høj og lav selvindsigt og balance afhængigt af situationen, vil de fleste mennesker over tid udvise en koncentration af energi og adfærd, der kendetegner et bestemt niveau af selvindsigt og balance.

Læs mere om niveauerne for selvindsigt og balance

Hvad er iEQ9 enneagrampersonlighedstesten, og hvorfor betragtes iEQ9 som den officielle enneagramtest?

Den Integrative Enneagramtest er en dynamisk, adaptiv og intelligent vurdering. Det tager omkring 30 minutter at gennemføre, og den vil vurdere og måle din Enneagram-profil, de 27 undertyper, centre, vinger, linjer, integrationsniveauer samt 6 dimensioner af stress og belastning.

Begynd din rejse mod større selvindsigt i dag!

Køb iEQ9 Enneagramtesten

Hvad gør iEQ9-testen unik? Vores vurdering er baseret på omfattende forskning og bliver løbende opdateret med de nyeste indsigter fra psykologi, mindfulness og neurovidenskab. Du kan være sikker på, at vores komplette rapport og resultater er valide, nøjagtige og pålidelige. Vores eksperter inden for psykometri og datavidenskab har brugt mere end 12 år på at perfektionere vores vurdering, så den ikke blot er den mest præcise test (+95%), men også brugervenlig og tilgængelig for alle, ifølge American Journal of Psychiatry.

Der findes mange gratis enneagramtests på nettet, men ingen af dem har gennemgået 12 års omfattende forskning og udvikling. De fleste er blevet sammensat af folk med begrænset kendskab til psykometri eller brug af statistisk validering, big data og videnskabelig test-retest-metode til at forbedre resultatet. Grundlæggeren af Integrative har arbejdet direkte sammen med Claudio Naranjo for at tilpasse kernelæren ud fra hans ekspertise. Pålideligheden af iEQ9 er yderligere forbedret af 4000 professionelle praktikere, der bruger den dagligt med deres klienter i store virksomheder som Google, NASA, Microsoft og Amazon.

Brugere fortæller os, at de finder iEQ9-spørgeskemaet nemt at anvende, selvom det er omfattende, integreret, dynamisk og adaptivt. Testen består af 175 spørgsmål, som intelligent udvælges fra en database på 2000, og det tager kun omkring 30 minutter at gennemføre. Du ville skulle tage adskillige alternative tests for at opnå det samme som iEQ9-rapporten. I baggrunden bliver statistisk validering og unikke maskinlæringsteknikker konstant opdateret for yderligere at øge præcisionen. Du kan stole på, at vi har udviklet ekspertisen med vejledning fra solid teori til at give dig et verdensklasse sjælekort.

Hvad er iEQ9 Enneagram personlighedstest, og hvorfor ses iEQ9 som den officielle Enneagram test?

Hvad er fordelene ved at bruge enneagramtesten?

Enneagrammet har gennem de seneste årtier vist sig at være et af de mest kraftfulde værktøjer inden for personlig udvikling og coaching. Brugen af enneagrammet fremskynder ikke blot indsigtsfuld selvopdagelse, vækst og integration, men giver også holdbarhed og dybde til udviklingsprocessen over tid.

FORDELENE VED Personlig selvbevidsthed og selvudvikling

Benefits for Personal self-awareness and self-development

En af enneagrammets største fordele er, at det hjælper med at skabe metabevidsthed på motivationsplan. Det betyder, at det kan hjælpe den enkelte med at forstå de underliggende årsager til deres handlinger og adfærd, hvilket kan føre til øget selvbevidsthed og selvsikkerhed.

Enneagrammet gør det også muligt for den enkelte at rydde op i centrale følelsesmæssige problemer. Ved at forstå motivationen bag deres handlinger kan man bearbejde uløste følelsesmæssige problemer, der måske har holdt dem tilbage.

Enneagrammet giver desuden en ramme til at forstå funktionel og dysfunktionel adfærd, der udspringer af centrale motiver. Dette kan hjælpe den enkelte med at identificere adfærd og blinde vinkler, der ikke gavner dem, og guide dem i at udvikle sundere tanke- og handlemønstre.

Benefits for Personal self-awareness and self-development

En af de vigtigste fordele er, at enneagrammet fører til en dybere forståelse af og medfølelse for både en selv og andre. Ved at forstå andres motiver kan vi udvikle mere empati og bedre forstå deres handlinger.

Enneagrammet afslører også veje til udvikling og balance. Det kan desuden øge produktiviteten og motivationen ved at hjælpe den enkelte med at forstå deres unikke styrker og svagheder og sætte mål, der er i overensstemmelse med deres centrale motiver. Endelig skaber enneagrammet et sprog og en meningsskabende ramme, der går dybere end en personlighedstræksbaseret tilgang og opbygger autentisk lederskab, gennemslagskraft og indflydelse.

Læs mere for dig selv
Benefits for Personal self-awareness and self-development

FORDELENE FOR Professionelle, teams og ledere

Benefits for Professionals, teams and leaders

Enneagramtesten er et værdifuldt værktøj for fagfolk og ledere, da den kan bidrage til at mindske fordømmelse og kritik af andre, samtidig med at den opbygger forståelse og tolerance. Ved at give en ramme til at forstå motivationen hos hvert enkelt medlem, kan enneagrammet hjælpe ledere med at se ud over overfladiske forskelle og værdsætte hvert medlems unikke styrker og bidrag.

Derudover giver enneagrammet en ramme til at skabe mening i konflikter og udfordringer. I stedet for at give personlighedsforskelle skylden for uoverensstemmelser, giver enneagrammet medlemmerne mulighed for at identificere de underliggende motiver, der kan bidrage til konflikten. Dette kan føre til mere effektive, modstandsdygtige og holdbare løsninger.

Det gør det også muligt for teams at bevæge sig ud over traditionelle fejllinjer og genpolarisere. Dette kan føre til forbedrede arbejdsrelationer og øget produktivitet.

Benefits for Professionals, teams and leaders

Ydermere kan iEQ9s præcise test også forbedre forretningsprocedurer ved at give en dybere forståelse af de indbyrdes relationer mellem gruppemedlemmer, hvilket fører til bedre kommunikation og en ny sproglig ramme for teamdynamik. Kort sagt kan enneagrammet være et kraftfuldt værktøj til at forbedre teamdynamik, kommunikation og i sidste ende produktivitet på arbejdspladsen.

iEQ9 Team Full Report kan bruges af coaches sammen med ledere til at forbedre deres modstandsdygtighed markant. Den bruger en unik fraktal matematisk algoritme til at generere en gruppe gestalt.

Læs mere for fagfolk
Benefits for Professionals, teams and leaders

FORDELENE VED Organisationer, kultur og medarbejderglæde

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Enneagramvurderingen rummer et enormt potentiale for organisationer, kultur og medarbejdertilfredshed. Den transformerer den måde, teams arbejder sammen på, ved at give et indsigtsfuldt perspektiv på hvert medlems motivationer og mål. Denne forståelse kan bidrage til at afbøde kontorpolitik og fremme samarbejde, hvilket fører til færre konflikter og forbedret teamdynamik.

Enneagrammet fungerer som en gamechanger for forandringsledelse, idet det giver individer mulighed for at omfavne og tilpasse sig organisatoriske forandringer med større lethed. En dybere forståelse af teammedlemmernes motivationer og mønstre rusker organisationer til at tackle forandringer med selvtillid, og dermed mindske frygt og angst.

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Organisationer kan udnytte arbejdsstyrkens fulde potentiale ved at forstå de unikke styrker og bidrag fra hvert enkelt medlem. Denne balance fører til et kreativt og produktivt arbejdsmiljø, der driver performance og øger den samlede produktivitet.

Enneagramtesten fungerer også som et værdifuldt værktøj til projektstyring og lederskab, idet den danner rammen for effektiv organisering og udførelse af projekter. Dette fører til større integritet i organisationen, forbedrer kommunikationen og muliggør opdagelsen af skjulte talenter.

Kulturforandring og effektiv kommunikation er afgørende elementer i et positivt og produktivt arbejdsmiljø. Enneagrammet spiller en betydelig rolle i at fremme begge dele og bidrager dermed til medarbejdernes glæde og generelle trivsel. Denne ramme gør det også muligt for organisationer at udvikle mere virkningsfulde talent- og træningsprogrammer, der løfter individuel vækst og udvikling.

Læs mere for organisationer
Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Hvad er forskellen mellem enneagrammet og MBTI-personlighedstesten?

Diagram Enneagram

Enneagram Test

iEQ9 Enneagram-testen giver dig en dybdegående indsigt i din personlighedstype og udvikling. Testen identificerer 27 nuancerede undertyper og tilbyder en dynamisk model for personlig vækst mod højere niveauer af trivsel og funktion. iEQ9 forklarer de underliggende drivkræfter og tankemønstre, der former din adfærd, og adresserer både dine styrker og udviklingsområder. Den forudsiger, hvordan forskellige typer interagerer i komplekse sociale systemer. Med rødder i spirituelle og psykologiske læresætninger giver iEQ9 et dybt meningsfuldt perspektiv for dem, der søger selvrealisering.

 • Viser dig, hvordan du kan lære dig selv at kende og udvikle dig til nye niveauer
 • Indikerer de centrale motiver og frygten, der ligger til grund for din adfærd
 • Giver klare og praktiske veje til personlig vækst og udvikling
 • Er forudsigende i komplekse situationer og relationer til andre
 • Knytter an til dybere spirituelle og psykologiske læresætninger
arrow down icon
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator har til formål at klassificere individer i 16 personlighedstyper baseret på træk som ekstroversion og intuition. Selvom forskning understøtter gyldigheden af disse træk til visse formål, mangler MBTI en omfattende model til at guide personlig udvikling over tid. Med sin vægt på observerbare træk kommer MBTI ofte til kort i at indfange de nuancer og den kompleksitet, der er en iboende del af menneskets personlighed og motivation. Ikke desto mindre forbliver MBTI populær, især inden for rekruttering.

 • Fokuserer på overfladiske personlighedstræk, ikke den underliggende motivation
 • Tilbyder ikke en ramme for personlig udvikling
 • Indikerer ikke blinde vinkler, fordomme og vaner
arrow down icon
Strengths Finder

Strengths Finder-testen identificerer individers stærkeste talenter og færdigheder ud fra en liste på 34 styrker. Ved at sætte fokus på områder med størst kompetence kan dette værktøj være en hjælp til karriere- og lederudvikling. Strengths Finder har dog en ubalanceret tilgang, idet den udelukkende fokuserer på styrker frem for at se på personligheden som en helhed. Modellen mangler en begrebsramme til at forklare, hvordan de forskellige styrker spiller sammen og udvikler sig over tid. Strengths Finder er et godt udgangspunkt, men kræver supplerende værktøjer for at give et fyldestgørende billede.

 • Fokuserer udelukkende på styrker og overser svagheder og udviklingsområder
 • Mangler en forståelse for, hvordan styrker interagerer og kommer til udtryk på tværs af forskellige situationer og relationer
arrow down icon
Big Five Factors Test

Big Five-modellen foreslår, at personlighed kan beskrives ud fra fem overordnede træk: Åbenhed, Samvittighedsfuldhed, Ekstraversion, Venlighed og Neuroticisme. Forskning bekræfter, at disse træk giver et overordnet billede af personlige karakteristika. Dog mangler Big Five nuancer, da den kun fokuserer på fem træk. Modellen forklarer ikke i tilstrækkelig grad de dybere drivkræfter bag adfærd og har ikke et dynamisk perspektiv på personlighedsudvikling. Selvom Big Five er nyttig, er der behov for supplerende værktøjer for at kompensere for modellens begrænsede omfang.

 • Fokuserer på træk eller adfærd, ikke på hvorfor du handler, som du gør
 • Giver ikke indsigt i de dybere motivationer, frygter, adfærdsmønstre og mestringsstrategier
arrow down large icon

9 Types-modellen kan være et stærkere redskab, når det kommer til at arbejde med skyggesider og blinde vinkler, opnå personlig selvindsigt samt i forbindelse med rådgivning, terapi og på arbejdspladsen.

Enneagrammet tilbyder en dybere og mere holistisk forståelse af hele din personlighed og de bagvedliggende mekanismer, der driver dine handlinger.

Forstå din enneagram-type

Forstå din enneagramtype

At opdage sin enneagram-type kan være en livsændrende oplevelse, der åbner op for en dybere forståelse af én selv og ens samspil med omverdenen. Ved at afdække ens styrker, svagheder og ubevidste drivkræfter kan modellen med de ni typer bane vejen for større selvbevidsthed og selvaccept.

At finde ud af ens personlighedstype er en proces, der kan gribes an på flere måder. Nogle vælger måske at tage en test, arbejde sammen med en erfaren praktiker eller simpelthen studere kernetyperne for at se, hvilken der giver mest genklang. iEQ9 er nok den metode, der kommer tættest på at være ufejlbarlig, når det gælder om at bestemme ens enneagram-type.

Når man har fået et klarere billede af sin type, er det mindst lige så vigtigt at erkende sine blinde vinkler - de områder, hvor man er mest tilbøjelig til at have det svært. For eksempel kan en type 8 have svært ved at vise sårbarhed, mens en type 4 kan slås med tvivl på sig selv. Ved at anerkende disse blinde vinkler kan man arbejde på at overvinde dem og udvikle sig som menneske.

Vigtigheden af ​​at forstå ens personlighedstype

Vigtigheden af at forstå sin egen personlighedstype

Betydningen af at forstå din enneagramtype rækker langt ud over selvindsigt og har en dybtgående indflydelse på dit personlige velbefindende og professionelle liv. Ved at få klarhed over dine stærke og svage sider kan du forbedre kommunikation, problemløsning og relationer, hvilket fører til større succes i din karriere. Desuden kan en forståelse af din type afsløre de bedste måder at passe på dig selv følelsesmæssigt, fysisk og åndeligt.

Enneagramtesten og -modellen giver en ramme for at forstå din personlighed og adfærd og fungerer som et værdifuldt værktøj til personlig udvikling og selvindsigt. Ved at opnå en dybere forståelse af, hvad der motiverer dine tanker, følelser og handlinger, kan du udvikle større selvaccept og en holistisk forståelse af dig selv. Ved at erkende områder med potentiale for vækst tilbyder enneagrammet desuden en køreplan til at nå dit fulde potentiale og føre dig mod et liv med selvudvikling og personlig vækst.

Vigtigheden af ​​at forstå ens personlighedstype
Kan Enneagrammet anvendes i ledelse, teambuilding?

Kan enneagrammet anvendes inden for ledelse og teambuilding?

Enneagramtesten eller -vurderingen kan benyttes i en række forskellige sammenhænge, for eksempel til at styrke lederes modstandsdygtighed eller til at afdække og frigøre et teams dynamik. Når man kender hver enkelt teammedlems personlighedstype, kan det bidrage til mere effektiv kommunikation og samarbejde. I forbindelse med ledelsesudvikling kan enneagrammet bruges til at sætte fokus på og videreudvikle styrker samt til at arbejde med blinde vinkler. Ved konfliktløsning kan modellen anvendes til at forstå de forskellige parters bagvedliggende motiver og perspektiver.

Opsummering

Blandt alle modeller for personlighedstyper skiller iEQ9-testen og enneagrammodellen sig ud som de mest omfattende og præcise. De kan være et værdifuldt værktøj til personlig udvikling og modning ved at give en ramme for at forstå ens personlighed og adfærd. Modellerne kan anvendes i forskellige sammenhænge såsom coaching, mentoring, lederskabstransformation og forbedring af teams. De kan også bruges til at afdække ens største udfordringer og hvordan man tackler dem. Ved at forstå sin type kan man identificere sine problemområder og udvikle strategier til at håndtere disse udfordringer.

Dog har modellerne begrænsninger, og de er ikke en universalløsning til at forstå personlighed. De bør bruges som et redskab til selvrefleksion og selvopdagelse og i kombination med andre personlighedsrammer og -vurderinger. Der findes forskellige ressourcer tilgængelige for dem, der ønsker at lære mere om enneagrammet, såsom bøger og workshops.

Tag det første skridt mod dit nye liv i dag.

Vælg en type for at udforske dybere
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Tag det første skridt på din rejse mod øget selvbevidsthed
og personlig udvikling i dag!

OPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrative enneagram-spørgeskema er en dynamisk, tilpasningsdygtig og intelligent vurdering. Det tager omkring 30 minutter at gennemføre, og det vil give dig indsigt i din enneagram-profil, de 27 undertyper, centre, vinger, linjer, balanceniveauer samt 6 dimensioner af stress.

Opdag din type

Navigation