Enneagram Type 9 Personlighed - Fredsstifteren - Adaptiv fredsbevarende
Vælg en type for at udforske nærmere
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 9 - Den tilpasningsdygtige fredsskaber

fredeligt enneagram type 9 beskrivende billede

Enneagram niere er drevet af et behov for at være i balance og harmoni med verden omkring dem, og derfor er det afgørende for dem at være imødekommende og accepterende. De længes efter et fredeligt liv og værdsætter stabilitet, da de helst vil undgå konflikter. Når niere er bedst, opleves de som selvbevidste og fulde af liv. De giver både sig selv og deres omverden mulighed for at handle rigtigt og bæredygtigt. Mindre sunde niere kan opleves som udsættende, stædige og selvfornægtende. Dette udspringer af et mønster, hvor de retter ind efter andre for at kunne enes med dem, og det ubehag, der opstår, når denne strategi ikke længere er tilfredsstillende.

Selvsnak
"Så længe de mennesker, der omgiver mig, har det godt, har jeg det også fint. Verden ville være et langt bedre sted, hvis vi alle behandlede hinanden med respekt. Jeg er nødt til at bevare freden; jeg må være tolerant og imødekommende. Kan vi ikke bare alle sammen enes?"
familie enneagram type 9 beskrivende billede

Enneagram Niers gaver inkluderer:

  • Omgængelig: Niere er nemme at omgås. Andre oplever dem som åbne, imødekommende og fredfyldte.
  • Forstående: Niere er i stand til at lytte til forskelligheder og forstå flere perspektiver. De har en fantastisk evne til at sammenfatte og finde fællesnævnere på tværs af uenigheder.
  • Tålmodig: Niere gør tingene på en rolig og bæredygtig måde og har tillid til projekters og processers naturlige rytme.
  • Støttende: I selskab med Niere føler andre sig accepteret, hørt og forstået. De accepterer folk, som de er, og ser deres fulde potentiale.
  • Ægte: Med en Nier får du, hvad du ser, og de er helt jordnære. Andre kan føle sig godt tilpas i deres selskab.

Typiske handlingsmønstre:

Enneagram niere befinder sig i handlecentret i enneagrammet, men de repræsenterer den konfliktfyldte arketype i dette center. Niere kontrollerer deres omgivelser ved ikke at lade andre kontrollere dem, typisk ved at gøre passiv modstand. Deres handlinger, og ofte mangel på handling, er fokuseret på at opretholde harmoni og fred. Niere skyr konflikter. De skaber velkendte rytmer og rutiner i deres liv og finder tryghed i dette mønster af engagement i deres opgaver og omgivelser. Niere ønsker at føle sig forbundet og tæt på andre mennesker, og dette fører ofte til en sammensmeltning af energi med de personer, der er tættest på dem. Dette kan komme til udtryk ved, at de overtager vaner, hobbyer, interesser eller endda følelser fra de mennesker, der er en del af deres nære kreds.

Typiske tankemønstre:

Niere sætter pris på strukturerede processer, klarhed og detaljer, og de vil derfor hurtigt etablere procedurer eller vaner. De er ofte også dygtige til at organisere store mængder information eller detaljer i en sammenhængende struktur. En nier kan være mere stædig og urokkelig, end folk, der ikke kender dem godt, måske regner med. De deler sjældent deres tanker og selvsnak med andre, da de ikke ønsker at belaste dem med disse overvejelser. Niere kan finde sig i at være en smule utilfredse med visse aspekter af deres liv eller forhold.

Typiske følemønstre:

Selvom niere oplever en bred vifte af intense følelser, udviser de en rolig og afslappet fremtoning. De holder stærke følelser for sig selv, hvilket får andre til at opfatte nieren som meget imødekommende og fattet, selvom de måske ikke har det sådan indeni. Fordi følelser virker overvældende for nieren, og de længes efter harmoni, oplever de som regel følelser i en lav til moderat intensitet. På trods af deres evne til at mægle i konfliktsituationer, bryder niere sig ikke om at forbinde sig med deres egen vrede. Vrede er en følelsesmæssigt udmattende oplevelse for niere, som ofte er længe om at erkende, at de er oprørte. Derfor tillader de sig ikke at opleve vrede for ofte eller for intenst. Niere er i samklang med de mennesker, der omgiver dems følelser og humør. Hvis de er begejstrede og energiske, vil nieren dele denne motivation og positivitet. Det samme kan ske, når mennesker omkring dem er nedtrykte.

Blinde vinkler

  • Niere undgår at blive kontrolleret af andre på en kontraintuitiv måde ved at være passive, undvigende og uberørte. Dette mønster af indirekte adfærd kan påvirke deres kommunikation og relationer.
  • Niere ønsker at undgå kontroversielle emner. Selvom de ikke bryder sig om, når folk presser dem til noget, har de også svært ved at sige nej. Niere går langt for at imødekomme andre og nedtone deres egne behov, hvilket kan føre til, at de bliver overset, men de bryder sig ikke om at blive ignoreret.
  • Mange Enneagram Niere er uvidende om deres egne passivt aggressive adfærdsmønstre og hvordan disse påvirker deres omgivelser.
  • I bestræbelserne på at sikre, at alle bliver hørt, præsenterer Niere ofte flere synspunkter i samtaler. Dette kan føre til lange, omstændelige forklaringer, der får lytteren til at miste interessen. Det kan også have en negativ indvirkning på Nierens indflydelse og troværdighed.
  • Ved at være diplomatiske og imødekommende kan Niere undlade at gøre deres sande behov, ønsker og følelser tydelige for andre. Nieren kan føle, at de udtrykker sig klart, men på grund af deres tilgang kan andre overse, hvad de virkelig ønsker og har brug for. Det kan også være, at disse behov og følelser kun bliver formuleret i Nierens tanker og ikke bliver delt med andre så åbent og ofte, som de tror.

Vækst gennem vingerne

Klik nedenfor for at udforske vingerne

Type 9 vinge 8: Bevar retningen, vær vedholdende   Type 9 vinge 1: Vær detaljefokuseret og præcis

Enneagram 9 undertyper

Enneagram Nierens ønske om at skabe forbindelse og bevare freden kommer forskelligt til udtryk hos de tre undertyper.

Selvbevarelses
instinkt
Undertypenøgle:
Appetit

Denne undertype er optaget af at opfylde fysiske behov og fokuserer på aktiviteter som at spise, læse eller sove for at finde komfort og velvære. Disse aktiviteter er typisk en strategi til at flygte fra eller trøste sig selv ved at tilfredsstille deres appetit. De skaber daglige rytmer og rutiner, der understøtter det instinktive liv. Fred og tid alene er vigtigt for dem, og de kan være irritable og stædige, når andre forstyrrer deres balance eller skaber problemer.

Én-til-én
(seksuel) instinkt
Undertypenøgle:
Sammensmeltning

Denne undertype smelter dybt sammen med betydningsfulde andre i forhold som en strategi til at nærer deres selvfølelse og følelse af komfort. De føler sig ofte mere trygge i parforhold og kan finde det udfordrende at være alene. De har svært ved at være opmærksomme på sig selv, deres lidenskaber og ønsker og har en tendens til at følge andres præferencer, selvom det betyder, at de må ofre deres egne planer og behov. De kan have svært ved at sætte personlige grænser.

Social
(eller gruppe) instinkt
Undertypenøgle:
Deltagelse (atypisk)

Denne venlige, sociale Nier-atypiske type 'læner sig ind' og deltager fuldt ud, ofte i rollen som mægler eller facilitator i grupper. De lægger deres egne problemer til side, opretholder en glad facade for ikke at belaste andre og ofrer sig for at imødekomme gruppens behov. De finder trøst i at føle sig som en del af noget i en bredere gruppe eller et fællesskab. I iveren efter at gøre folk i deres liv glade, risikerer de at blive arbejdsnarkomaner og skjule deres smerte eller stress.

fredeligt enneagram type 9 beskrivende billede

familie enneagram type 9 beskrivende billede

flydende enneagram type 9 beskrivende billede

immovable great rock enneagram type 9 beskrivende billede
linjer med stræk og slip enneagram type 9 beskrivende billede
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Tag det første skridt på din rejse mod øget selvbevidsthed
og personlig udvikling i dag!

OPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrative enneagram-spørgeskema er en dynamisk, tilpasningsdygtig og intelligent vurdering. Det tager omkring 30 minutter at gennemføre, og det vil give dig indsigt i din enneagram-profil, de 27 undertyper, centre, vinger, linjer, balanceniveauer samt 6 dimensioner af stress.

Opdag din type
Vælg en type for at udforske
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigation