Enneagram Type 3 Personlighed - Den Achiever - Konkurrencedygtig Achiever
Vælg en type for at udforske nærmere
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 3 - Den dristige præstationsjæger

konkurrerende enneagram type 3 beskrivende billede

Enneagram treere værdsætter ofte præstationer og stræber efter at være de bedste. Derfor er effektivitet, resultater, anerkendelse og image af stor betydning for dem. Treere går efter succes på deres valgte område og er typisk meget fleksible og tilpasningsdygtige for at nå deres mål. Når de er bedst, opleves treere af andre som hårdtarbejdende, principfaste og imødekommende, og de bidrager med håb og integritet til verden. I en usund tilstand kan treernes overdrevne behov for præstationer dog virke selvhævdende og ubestandigt. Dette udspringer af en følelse af selvværd, der er baseret på, hvad treeren gør, snarere end hvem de er som person.

Selvsnak
"Verden hylder vinderne. Jeg må opnå succes for enhver pris. Fiasko er ikke en mulighed. Jeg er, hvad jeg præsterer - for at fortjene min plads må jeg være den bedste til det, jeg gør."
planlægning enneagram type 3 beskrivende billede

Enneagram treernes gaver omfatter:

  • Ambition: Treere er ambitiøse og har både viljen og energien til at stræbe efter at blive de bedste til det, de kaster sig ud i. De har en urokkelig tro på deres evne til at opnå succes.
  • Effektivitet: Den ressourcestærke treer ved, hvordan man får tingene gjort på en effektiv og produktiv måde.
  • Tilpasningsevne: Udover at være villige til at tilpasse sig for at nå deres mål, formår treere med stor dygtighed at justere sig efter forskellige situationer, mennesker og miljøer.
  • Drivkraft: Treerens høje energiniveau og entusiasme for projekter sikrer, at der sker fremskridt, og motiverer samtidig andre til at yde deres bedste.
  • Resultatorientering: At sætte mål og dedikere sig fuldt ud til at opnå dem er lige så naturligt for treere som at trække vejret. Deres fokus er altid rettet mod slutresultatet.

Typiske handlingsmønstre:

Som en handlekraftig og målrettet type fokuserer treere på den aktuelle opgave og arbejder energisk hen imod deres mål. Den tilpasningsdygtige treer bliver ofte kaldt "kamæleonen", fordi de ændrer deres persona og tilpasser deres rolle, adfærd, kommunikation og fremtoning, så det passer til det publikum, de ønsker at imponere. Treernes konkurrencementalitet kommer tydeligt til udtryk både på arbejdspladsen og i fritidsaktiviteter. Nogle treere er meget tiltrukket af aktiviteter, der giver mulighed for individuel konkurrence og præstationer, mens de mere sociale treere drages mod vindende teams. I et teammiljø kan treerne føle sig tiltrukket af lederroller, og andre vil sandsynligvis opleve dem som meget energiske og selvsikre. De går klædt til succes og sørger for, at deres udseende understøtter deres formål, ambitioner og målgruppe.

Typiske tankemønstre:

Treere er ofte meget dygtige til at omformulere fejl og fiaskoer som "lærerige oplevelser", hvilket gør det muligt for dem hurtigt at komme videre i stedet for at hænge fast i nederlagene og tage dem personligt. De har let ved at fokusere på informationer, der understøtter deres synspunkter, mens andre oplysninger hurtigt glemmes. Som et intellektuelt beregnende individ er treerens mentale energi fokuseret på deres mål og hvad der skal til for at nå dem. Deres tankegang er ofte hurtig, hvilket gør dem i stand til hurtigt at tilpasse sig skiftende situationer. Treere "vurderer" eller aflæser ofte situationen for at sikre, at de handler, engagerer sig og kommunikerer på en måde, der øger sandsynligheden for succes. Treerens konkurrencementalitet hænger sammen med deres tendens til mentalt at sammenligne sig selv med andre, hvilket fører til følelser af at være bedre eller dårligere end andre. Treere har en tendens til at overidentificere sig med deres arbejde, uanset om det er i erhvervslivet, som forælder eller kreativt, i en sådan grad at det, de laver, definerer hvem de er.

Typiske følemønstre:

Treere er dygtige til at distancere sig fra deres følelser for at undgå, at de står i vejen for deres præstationer. De foretrækker at skubbe følelserne til side og bruger sjældent tid på selvrefleksion eller på at tale om følelser, især dem der relaterer sig til angst, tristhed og frygt. Selvom treere oplever triste og ængstelige følelser, har de nemmere ved at forbinde sig med frustration og vrede. Treere er ikke villige til at risikere at miste indflydelsesrige personers velvilje, så hvis de involverede personer er afgørende for succes, vil treeren have svært ved at forbinde sig fuldt ud med disse frustrationer. En stor del af en treers følecenter vil fokusere på, hvordan andre mennesker reagerer på dem. Udadtil udstråler de optimisme, men indeni kan treere føle sig mere skeptiske, end deres positive fremtoning afslører. At fremstå selvsikker er meget vigtigt for treere, som ønsker at virke selvsikre og vil skjule følelser, der kan skade dette image. Andre vil derfor ofte opleve treere som uberørte, fokuserede og endda en anelse alvorlige. Under vedvarende pres eller når de står over for risikoen for at mislykkes, har treere dog tendens til at blive mere kortfattede og bidske.

Blinde vinkler

  • Treere er meget opmærksomme på præsentation og image, og dette kan blive selvbedragende, når de begynder at tro på deres egen markedsføring. Ved at overidentificere sig med deres offentlige image kan treere miste forbindelsen til, hvem de virkelig er og skabe forvirring mellem deres ægte selv og deres job eller rolle i verden. Andre kan også fornemme dette og opleve treere som uoprigtige, opportunistiske og ligeglade.
  • Treere har svært ved at diskutere negative emner og vil ofte skynde sig igennem eller afvise sådanne samtaler. Dette vil især være tilfældet, hvis kritikken peger på fejl og mangler.
  • En stærk målorientering og drivkraft kan få andre til at opleve treere som utålmodige, forjagede og afvisende - en adfærd, der vil blive forstærket, når treeren har at gøre med mennesker, der fremstår inkompetente og kan få dem til at "tabe ansigt".
  • En treers selvsikkerhed kan projiceres som skråsikkerhed. Selvom skråsikkerhed let kan virke som en god ting, kan den virke afvisende over for alternative perspektiver og derved holde folk ude af en samtale. Det kan mindske deres åbenhed over for treerens input, planer og mål.

Vækst gennem vingerne

Klik nedenfor for at udforske vingerne

Type 3 vinge 2: Motivér andre   Type 3 vinge 4: Vis dine følelser

Enneagram 3 undertyper

Enneagram treerens behov for succes defineres og udtrykkes forskelligt af de tre undertyper.

Selvbevarelses
instinkt
Undertypenøgle:
Sikkerhed (atypisk)

Denne SP-dominerende instinkt treer atypiske type bryder sig ikke om åbenlyst at reklamere for deres præstationer, styrker og bedrifter, og undgår at blive set som imageorienteret. På trods af dette er det vigtigt for dem at blive anerkendt for deres hårde arbejde og dygtighed. Denne undertype er pålidelig, effektiv og produktiv og stræber efter at gøre det rigtige. Deres stræben efter materiel sikkerhed og selvforsyning gennem hårdt arbejde kan føre til arbejdsnarkomani.

Én-til-én
(Seksuel) instinkt
Undertypenøgle:
Karisma

Denne karismatiske og entusiastiske treer fokuserer sin konkurrencementalitet på at støtte andre og ser succes i relationelle termer. De har en tendens til at tro, at "hvis dem omkring mig opnår succes, så er jeg succesfuld", hvilket kan få dem til at blive fejlidentificeret som en toer. Personlig styrke giver dem mulighed for at overtale andre og forme begivenhedernes gang. De har en tendens til at konkurrere om opmærksomheden og hengivenheden fra dem, der er tættest på dem, og kan undertrykke deres egne følelser for at gøre sig selv mere attraktive for andre. Denne type ønsker at skabe det perfekte image omkring kønsidentitet og hvordan de udtrykker sig selv.

Social
(eller gruppe) instinkt
Undertypenøgle:
Prestige

Den sociale treer ønsker frem for alt indflydelse og har en tendens til dygtigt at aflæse og tilpasse sig de sociale normer og krav fra teams eller organisationer. Yderst konkurrencemindede og dygtige til at skabe et godt image, nyder de at være i rampelyset og markedsfører selvsikkert deres idéer, præstationer og succesfulde fremtoning. At se godt og succesfuld ud er meget vigtigt, og de kan gå på kompromis eller dække over fiaskoer, så længe det færdige produkt får dem og deres team til at fremstå godt.

konkurrerende enneagram type 3 beskrivende billede

planlægning enneagram type 3 beskrivende billede

fortrolighed enneagram type 3 beskrivende billede

masker enneagram type 3 beskrivende billede
linjer med stræk og slip enneagram type 3 beskrivende billede
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Tag det første skridt på din rejse mod øget selvbevidsthed
og personlig udvikling i dag!

OPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrative enneagram-spørgeskema er en dynamisk, tilpasningsdygtig og intelligent vurdering. Det tager omkring 30 minutter at gennemføre, og det vil give dig indsigt i din enneagram-profil, de 27 undertyper, centre, vinger, linjer, balanceniveauer samt 6 dimensioner af stress.

Opdag din type
Vælg en type for at udforske
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigation