Centre for intelligens, udtryk og struktur
De 3 udtrykscentre

De 3 Centre

Centrene henviser til en af de primære triader eller fraktaler inden for enneagrammet. Denne triade opdeler de ni punkter i tre centre, der potentielt kan komme til udtryk på tre forskellige måder for hvert individ.

Hvert af centrene giver os et kontaktpunkt gennem vores fornemmelser, hvilket gør det muligt for os at være nærværende. Dette kræver en fordybelse af vores forhold til alle tre af vores intelligenscentre. Når vi bliver bevidste om intelligensen i et center, integrerer vi os selv og udtrykker os på et højere udviklingstrin. På dette højere niveau transformeres centret fra at være et udtryk for handling, følelse og tænkning til en højere orden af krops-, hjerte- og hovedcentreret intelligens.

De 3 udtrykscentre

Nogle alternative navne forfattere giver centrene:

Action Center
Handlecentret

Hænder
Instinktiv fornemmelse
Krop
Mave

Feeling Center
Følecenter

Hjerte
Følelser
Relationer
Formål

Thinking Center
Tankecentret

Hoved
Logik
Hjerne
Information

Tre forskellige tilgange til at forstå centrene

Der findes forskellige synspunkter på centrene og hvordan de relaterer til de ni punkter i enneagrammet. Vi ønsker at udforske centrene gennem det fraktale mønster, som strukturelt er indlejret i enneagrammet. Vi har identificeret tre forskellige, men lige gyldige måder at arbejde med og fortolke centrene på.

Centers of Expression
Udtrykscentre

Relationsmæssigt center: Hvordan vi fremstår og opleves i verden

Læs mere om relationsmæssige centre
Centers of Intelligence
Intelligenscentre

Transformerende center: Et udviklet center efter dybtgående arbejde med opmærksomhed og nærvær

Læs mere om intelligenscentre
Centers of Structure
Basiscentre

Intrapersonligt center: De udfordringer hvert enneagram-domæne har med centrene

Læs mere om intrapersonelle centre

Navigation