Enneagram Type 8 Personality - The Challenger - Active Controller
Vælg en type for at udforske nærmere
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 8 - Den aktive udfordrers karakteristika

kontrollerende enneagram type 8 beskrivende billede

Enneagram ottere drives af et behov for at være stærke og undgå at vise sårbarhed. De værdsætter at have kontrol og være direkte og handlekraftige. Ottere elsker udfordringer og vil kæmpe for retfærdighed, hvilket sætter dem i stand til at beskytte andre. Sunde ottere opleves af andre som stærke, dybt omsorgsfulde og imødekommende. De skænker sig selv og verden omkring dem uskyldens gave, når de er i harmoni med virkelighedens flow. I deres værste øjeblikke kan andre opleve ottere som dominerende, aggressive og grådige - et billede, der stammer fra otternes strategi om at fremstå større end livet i en truende verden.

Selvsnak
"Verden er et barskt og uretfærdigt sted - kun de stærke overlever. Jeg er en klippe; jeg kan ikke tillade mig at være svag. Jeg er nødt til at have kontrol. Vi gør det på min måde!"
kraftfuld løve enneagram type 8 beskrivende billede

Enneagram Otternes gaver inkluderer:

 • Selvsikker: Ottere er selvsikre og direkte, siger hvad de mener og kommer videre med tingene.
 • Beslutningsdygtig: Ottere er hurtige til at reagere og villige til at træffe beslutninger. De stoler på deres instinktive fornemmelser og driver tingene fremad.
 • Beskyttende: Under deres hårde ydre har ottere et stort hjerte og tager andre under deres vinger. De beskytter dem og det, de holder af, og kæmper mod uretfærdighed.
 • Uafhængig: Selvstændige ottere bryder sig ikke om at være afhængige af andre og holder fast i deres selvstændighed.
 • Indflydelsesrig: Ottere har deres egen måde at tage styring på og påvirke andre, herunder evnen til at påvirke det store billede.

Typiske handlingsmønstre:

Ottere befinder sig i enneagrammets handlecenter - at handle ud fra kropsinstinkt og få ting til at ske er derfor helt naturligt for denne type. Ottere har let ved at påvirke deres omgivelser og har en tendens til at mene, at næsten enhver handling er bedre end slet ikke at gøre noget. Ottere fremstår direkte og intense, hvilket sandsynligvis kommer til udtryk gennem deres talemåde, ordvalg, beslutningsstil og kropssprog. De hævder deres uafhængighed og vil selv kunne vælge at gøre tingene. Ottere er mindre tilbøjelige til at samarbejde ud fra en følelse af forpligtelse. At have kontrol er meget vigtigt for en otter, som ikke blot vil styre de overordnede linjer, men også gå i detaljer. Når de er under pres, eller når andre ser ud til at tabe tråden, vil otterne hurtigt træde til for at få styr på sagerne. At skulle gå i detaljer irriterer otterne og føles sikkert som spild af tid, men for at bevare kontrollen og sikre resultater gør de, hvad der skal til. Selvom de ikke bryder sig om svaghed og inkompetence, vil otterne være meget beskyttende over for mennesker, de føler sig ansvarlige for. Når mennesker under deres varetægt bliver udnyttet eller behandlet uretfærdigt, vil otterne forsvare og beskytte dem, så længe de ikke opfører sig som ofre. De vil kæmpe for retfærdighed og aktivt arbejde på at rette op på uretfærdigheder.

Typiske tankemønstre:

Ottere har en tendens til mentalt at kategorisere folk som enten "stærke" eller "svage" og behandler dem derefter. Dette kan føre til en sort-hvid vurdering af mennesker og måden, de forholder sig til andre på. Ottere ønsker at kende sandheden og bryder sig ikke om tvetydighed. De har det fint med, at sandheden først kommer frem i en konfliktsituation, da de vil vide, hvad der foregår, og hader at være uvidende. Jo mere information de har om fremskridt, opdateringer og begivenhedsforløb, desto bedre er ottere i stand til at fokusere på det store billede. Ottere kan ikke lide at gå i detaljer, da de foretrækker at arbejde på et overordnet niveau med information. En otters tankegang er mere rettet mod deres egne mål og behov end andres. De reagerer ikke positivt på at blive tvunget, bestukket eller charmeret til at gøre noget, de ikke har lyst til, eller som virker trivielt og ligegyldigt.

Typiske følemønstre:

Ottere har en tendens til hurtigt at blive vrede og derefter forsøge at omsætte denne vrede til øjeblikkelig handling. Når de har givet udtryk for deres vrede, plejer ottere at komme hurtigt videre. Følelser som tristhed og frygt får ottere til at føle sig sårbare og svage. Da de ønsker at undgå at føle eller vise svaghed, bruger ottere fornægtelse som en forsvarsmekanisme for ikke at afsløre svagheder over for andre. Nogle ottere er bevidste om, hvornår disse følelser opstår, men de vil yderst sjældent vælge at vise dem til andre. Deres blødere følelser kommer kun til udtryk, når otteren føler sig tryg. De udtrykker deres kærlighed gennem beskyttelse og styrke.

Blinde vinkler

 • Fordi deres energi kan være stærkere, end de selv er klar over, er ottere måske ikke bevidste om, hvor skræmmende den kan virke på andre mennesker. I modsætning til hvad de tror, er det ikke kun frygtsomme personer, der kan føle sig truet og overvældet i deres nærvær. Dette kan være tilfældet, selv når de holder sig tilbage.
 • Ottere har en tendens til hurtigt og beslutsomt at drage konklusioner og skride til handling. Andre kan have brug for meget mere tid til at se det store billede og beslutte, hvad de skal gøre ved det. Den kraft, hvormed ottere tager initiativ og driver tingene frem, kan derfor få folk til at føle sig uforberedte eller overvældede.
 • Selvom ottere måske arbejder hårdt på at skjule deres sårbarhed for andre, kan de vise den mere, end de selv er klar over, især i øjeblikke med refleksion eller når de forudser fremtidige udfordringer.
 • Når folk ikke er i stand til at hævde sig selv eller tage kontrol på en klodset måde, vil ottere hurtigt tage styringen i situationen. Deres vurdering af, at nogen er svag, kan føre til, at de ignorerer, hvad andre siger eller tilbyder.
 • Ottere reagerer ikke godt på uærlighed eller at blive bebrejdet af andre.
 • Ottere følger ikke regler og hader ethvert forsøg på at blive kontrolleret. Samtidig forudsætter deres tilbøjelighed til at tage kontrol, at andre vil adlyde og indordne sig under dem. Dette kan skabe spændinger i relationer.

Vækst gennem vingerne

Klik nedenfor for at udforske vingerne

Type 8 vinge 7: Let stemningen, hav valgmuligheder   Type 8 vinge 9: Kombiner styrke med venlighed

Enneagram 8 undertyper

Enneagram otterens drift mod at hævde deres styrke og undgå at blive kontrolleret kommer til udtryk på forskellige måder hos de tre undertyper.

Selvbevarelses
instinkt
Undertype nøgleord:
Tilfredshed

SP-otteren er stærk, direkte og produktiv og fremstår magtfuld og effektiv. Selvsikker selv i de mest udfordrende situationer er de overlevere og styrkesøjler for mange, når de påtager sig rollen som beskytter, far- eller moderfigur. De er drevet af materiel succes og udøver en stærk, men indirekte indflydelse. Når deres behov ikke er opfyldt, bliver de frustrerede og intolerante og har en tendens til at tage en direkte, bramfri tilgang til at få, hvad de vil have, uden skyldfølelse eller undskyldninger.

Én-til-én
(Seksuel) instinkt
Undertype nøgleord:
Besiddelse

Denne undertype er den mest oprørske otter, som provokerende bryder regler og skiller sig ud som rebel, ikonoklast eller pioner. Deres impulsivitet og ønske om intensitet kan minde om fire-karakteristika, men disse er rodfæstet i en kompromisløs drift mod at skabe forandring, villig til at provokere og forstyrre andre for at opnå magt og indflydelse. De har et ønske om at tjene en værdig sag, men foretrækker at gøre det fra en central eller ledende position. De bruger deres selvsikkerhed og magnetiske personlighed til at besidde andre.

Social
(eller gruppe) instinkt
Undertype nøgleord:
Solidaritet (atypisk)

Den socialt dominerende instinkt-otter, den atypiske type, bruger deres magt og indflydelse i andres tjeneste, hvilket får dem til at fremstå to-agtige i deres iver efter at støtte andre frem for at hævde deres egne behov. Følsomme over for uretfærdighed og urimelige sociale normer er de loyale og beskyttende og skærmer 'deres folk' mod skade, uretfærdig autoritet eller magtmisbrug. Selvom de foretrækker ikke at være for sårbare, inviterer de til og værdsætter ærlig feedback fra nære allierede.

kontrollerende enneagram type 8 beskrivende billede

kraftfuld løve enneagram type 8 beskrivende billede

direkte konflikt enneagram type 8 beskrivende billede

lystfuldt enneagram type 8 beskrivende billede
linjer med stræk og slip enneagram type 8 beskrivende billede
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Tag det første skridt på din rejse mod øget selvbevidsthed
og personlig udvikling i dag!

OPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrative enneagram-spørgeskema er en dynamisk, tilpasningsdygtig og intelligent vurdering. Det tager omkring 30 minutter at gennemføre, og det vil give dig indsigt i din enneagram-profil, de 27 undertyper, centre, vinger, linjer, balanceniveauer samt 6 dimensioner af stress.

Opdag din type
Vælg en type for at udforske
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigation