Enneagram Type 1 Personlighed - Reformatoren - Streng perfektionist
Vælg en type for at udforske nærmere
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 1 - Den disciplinerede perfektionists karakteristika

enneagram type 1 beskrivende billede sortering af ærter

Enneagram ettere sætter pris på principper og integritet og drives af det motiverende behov for at være gode og have ret. Deres navn stammer fra deres stræben efter perfektion og selvkontrol. Integritet og kvalitet er også vigtige værdier for dem. Ettere har en tendens til at værdsætte standarder, principper og struktur. Når de er bedst, er ettere tolerante, selvaccepterende og afklarede, og udviser værdighed og god dømmekraft over for sig selv og verden omkring dem. Mindre sunde ettere kan være dømmende, kompromisløse og pedantiske, drevet af et kritisk blik og en skarp bevidsthed om deres egne ufuldkommenheder og følelsen af ikke at være gode nok.

Selvsnak
"Verden er ufuldkommen, og det er min pligt at arbejde for at forbedre den. Jeg må stræbe efter at være god, have ret og være perfekt, samtidig med at jeg undgår fejltagelser. Det er vigtigt for mig at skelne mellem rigtigt og forkert og dedikere mig fuldt ud til at gøre verden til et bedre sted."
orgamize enneagram type 1 beskrivende billede

Enneagram etteres styrker omfatter:

  • Principfasthed: Ettere værdsætter integritet og ønsker at foregå med et godt eksempel. De står fast på det, der er rigtigt og godt.
  • Objektivitet: Ettere formår at vurdere detaljer, mennesker og situationer nøgternt uden at lade følelserne løbe af med dem.
  • Samvittighedsfuldhed: Ettere er pålidelige og ansvarlige, de holder, hvad de lover, og ser ihærdigt tingene igennem til den bitre ende.
  • Struktureret tilgang: Ettere nyder muligheder for at strukturere ting og har et naturligt talent for at organisere, prioritere og skabe orden.
  • Kvalitetsbevidsthed: Ettere har blik for detaljen og vil være opmærksomme på kvalitetsstandarder samt efterlevelse af regler og procedurer.

Typiske handlingsmønstre:

Ettere hører til i enneagrammets handlecenter, men deres kontrol og handlinger er primært rettet indad og kommer til udtryk gennem disciplin, principper og selvkontrol. Disse principper er af stor betydning for ettere, og andre vil ofte opfatte dem som ansvarlige, organiserede, kvalitetsbevidste og kritiske. Ettere har typisk et talent for at organisere og planlægge, er yderst flittige og samvittighedsfulde. De foretrækker at arbejde på en struktureret og systematisk måde, hvilket sætter dem i stand til at analysere information grundigt, men som også kan forsinke handling, når det drejer sig om vigtige eller tvetydige problemstillinger.

Typiske tankemønstre:

Ettere har en meget stærk fornemmelse af, hvad der er "rigtigt" og "forkert", og de mener, at det slet ikke er værd at gøre noget, hvis det ikke bliver gjort ordentligt. Derfor sætter de meget høje standarder for sig selv og holder både sig selv og andre ansvarlige for at leve op til disse krav. Deres indre selvkritiker er sandsynligvis veludviklet, og ettere kan konstant være fanget i en indre dialog om, hvorvidt tingene er i orden, om de er blevet udført godt nok, og hvordan de kan forbedre det, der allerede eksisterer. Denne indre samtale kan indeholde mange "jeg burde", "jeg er nødt til" og "jeg skal", da ettere ønsker at leve efter reglerne og måske endda skaber et indre regnskab, som de måler sig selv op imod. Denne liste over, hvad de "burde" eller "ikke burde" gøre, kan enten begrænse eller udvide deres liv. Hvis de for eksempel mener, at vi "bør" udtrykke os kreativt, vil ettere sandsynligvis kaste sig ud i en kunstnerisk aktivitet for at leve op til dette billede af, hvad et godt menneske bør gøre. Denne trang kan også få ettere til at opsøge bestemte grupper, der giver dem mulighed for at udtrykke nogle af deres behov. De kan give sig selv lov på grund af de underliggende "regler" i disse grupper, som skaber en bagdør til en aktivitet, som etteren ellers ikke ville kunne retfærdiggøre over for sig selv eller andre.

Typiske følemønstre:

Selvom ettere kan opleve meget vrede, vil de sjældent give udtryk for den udadtil. I stedet kommer deres vrede oftere til udtryk som øjeblikke af irritation og bitterhed, på trods af at de arbejder hårdt på at holde disse følelser under kontrol. Følelser af irritation og bitterhed vil sandsynligvis være rettet mod andre, og ettere kan ofte opfatte andre som uansvarlige, ligeglade med kvalitet, uetiske eller ude af stand til at leve op til etterens høje standarder på en eller anden måde. Selvom ettere er meget selvkritiske, tager de ikke godt imod kritik fra andre. At være kritisk over for sig selv og andre er en form for forsvarsmekanisme, og selvom ettere stræber efter perfektion, bryder de sig bestemt ikke om, når andre påpeger deres fejl og mangler. Når vreden bygger sig op, har ettere tendens til at blive fysisk anspændte og ekstremt høflige. Når de beslutter sig for at udtrykke deres vrede, vil det være velovervejet, og de vil være i stand til at retfærdiggøre vreden med en liste over klager og detaljer om tidligere oplevelser og skuffelser. Etteres vrede udløses ofte, når de overvejer, hvordan tingene "burde være", og i disse situationer kan de have svært ved at forblive forbundet med, hvordan tingene er i øjeblikket.

Blinde vinkler

  • Ettere kan fremstå kritiske eller utålmodige, selv når de forsøger at være konstruktive i deres samspil med andre.
  • Ettere er måske ikke klar over, hvordan irritation, vrede og forbitrelse kommer til udtryk i deres kropssprog på trods af deres ihærdige indsats for at kontrollere og undertrykke disse følelser.
  • Når de føler sig selvretfærdige omkring en sag, kan ettere have svært ved at bevæge sig fra denne retfærdige position til at acceptere, at andre også kan have et gyldigt, men anderledes perspektiv eller reaktion.

Vækst gennem vingerne

Klik nedenfor for at udforske vingerne

Type 1 vinge 9: Omfavn flere synsvinkler   Type 1 vinge 2: Fokusér på andres behov

Enneagram 1 undertyper

Enneagram etterens søgen efter perfektion kommer til udtryk på forskellige måder hos de tre undertyper.

Self Preservation
Selvbevarelses
instinkt
Undertypenøgle:
BEKYMRING

Den ægte perfektionist, som bekymrer sig meget, ønsker at have styr på tingene og forsøger at forudse risici og problemer. SP-ettere har en streng indre kritiker og er hårde ved sig selv med en skærpet ansvarsfølelse. De er ofte ængstelige og kan lide at være forberedt ned til mindste detalje. Denne undertype undgår at give udtryk for vrede, men kan føle sig dybt frustreret, når de bliver forstyrret.

One-on-One
Én-til-én
(seksuel) instinkt
Undertypenøgle:
NIDKÆRHED (atypisk)

Denne SX-dominerende instinkt E1 atypiske type skiller sig ud fra andre ettere på grund af deres intensitet og indflydelse på andre. De har et idealistisk syn på, hvordan tingene burde være, og føler sig berettiget til at reformere mennesker eller samfundet efter deres egen opfattelse eller fremgangsmåde. SX-ettere kan give direkte udtryk for vrede og frustration, når deres bestræbelser på at forbedre andre møder modstand.

Social
Social
(eller gruppe) instinkt
Undertypenøgle:
IKKE-TILPASSENDE

SO-ettere retter opmærksomheden mod, hvad der er godt, rigtigt og passende, og er et forbillede for integritet og principfast adfærd. Streng selvkontrol og høje standarder adskiller dem fra mennesker omkring dem. Motiveret af retfærdighed og at "gøre tingene rigtigt" er de, når de er bedst, systemiske tænkere og rollemodeller for korrekt opførsel (ofte demonstreret med stift kropssprog) og levende idealer, overbevisninger og værdier.

enneagram type 1 beskrivende billede sortering af ærter

orgamize enneagram type 1 beskrivende billede

korrigere enneagram type 1 beskrivende billede

perfektion enneagram type 1 beskrivende billede
line of stretch and release enneagram type 1 beskrivende billede
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Tag det første skridt på din rejse mod øget selvbevidsthed
og personlig udvikling i dag!

OPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrative enneagram-spørgeskema er en dynamisk, tilpasningsdygtig og intelligent vurdering. Det tager omkring 30 minutter at gennemføre, og det vil give dig indsigt i din enneagram-profil, de 27 undertyper, centre, vinger, linjer, balanceniveauer samt 6 dimensioner af stress.

Opdag din type
Vælg en type for at udforske
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigation