Enneagram-profiler for teams
iEQ9 Team Rapport

Integrative Teamrapporter

I nutidens organisationer er teams helt afgørende for performance, men de kan stadig være svære at forstå, koordinere og udvikle. Teamwork og samarbejde er en udfordring for både vores organisationer og den enkelte medarbejder, da det kræver større selvindsigt og forståelse for, hvordan man indgår effektivt i teams sammen med andre.

Støtte til teamets fulde rejse
Støtte til teamets fulde rejse

Den Integrative Enneagram Team Rapport afspejler indsigter og data, der understøtter teams på en fælles opdagelses- og udviklingsrejse. Uanset om de er fortrolige med enneagrammet eller nye i forhold til rammen, fungerer denne rapport som et springbræt til at øge den relationsmæssige og teambaserede bevidsthed, udnytte teamets styrker på et dybere plan og i sidste ende sætte teams i stand til at udfolde deres formål og potentiale fuldt ud.

Fra konflikt til samarbejde
Fra konflikt til samarbejde

Mange af de konflikter og gnidninger, der opstår i teams, skyldes misforståelser eller manglende bevidsthed og effektive samarbejdsprocesser. Enneagram Team Rapporten sætter fokus på potentielle konfliktområder i teamet og de underliggende mønstre eller antagelser. Rapporten hjælper teams med at forstå deres sociale dynamikker og konfliktstile samt udvikle processer, der kan udnytte sund konflikt som en drivkraft for performance i stedet for en hindring.

Unikke, skræddersyede udviklingstips
Unikke, skræddersyede udviklingstips

Fantastiske teams bliver ikke født, men udvikler sig til højtydende gennem en række faser, hvor de forhandler fælles værdier, prioriteter og arbejdsmetoder. Med tiden skaber de deres egen unikke teamstil - et sæt af fælles værdier, normer og overbevisninger, der giver teamet en særlig karakter og styrer, hvordan medlemmerne ser deres formål, roller og relationer. Ikke alle succesfulde teams er ens - hvert team må udvikle sin egen unikke kontrakt og effektive samarbejdsmetoder, der udnytter teamets styrker, og her kan enneagrammet være en værdifuld støtte.

Styrk tilliden
Styrk tilliden

Når I arbejder med jeres enneagram som team, får I mulighed for at skabe dybere niveauer af psykologisk tryghed og tillid. Dette baner vejen for et stærkere samarbejde, fælles læring og i sidste ende bedre resultater. Alt efter jeres aktuelle udfordringer og udviklingsmål kan forskellige vækstspor inden for enneagrammet være mere eller mindre relevante.

Udnyt mangfoldigheden
Udnyt mangfoldigheden

Yderst effektive teams består af individer med stærk selvbevidsthed, som forstår og relaterer til kollegaer, har en forståelse for gruppe- og teamdynamikker og ved, hvordan de kan udnytte deres forskellige talenter og styrker. Enneagramteamrapporten opfordrer teamet til at værdsætte og støtte hvert medlems unikke bidrag. Enneagrammet udvikler forståelse for de enkelte personer i et team og giver indsigt og praktiske tips til at samarbejde med forskellige typer.

Skab blivende forandringer
Skab blivende forandringer

Vores integrative rapporter bliver løbende forbedret og videreudviklet, så de inkorporerer nye indsigter og feedback fra vores klienter. Rapporterne er også fleksible og modulære, hvilket giver coaches og praktikere mulighed for at tilpasse rapportformater til deres proces. Ved at vælge indhold, længde og inkluderede data kan du skræddersy en rapport, der bedst opfylder behovene hos din klient, teamet eller organisationen og sætter fokus på de mest relevante data for deltagerne.

iEQ9 Integrative Enneagram Team Rapport

iEQ9 Rapport
Teams Standard

[23 SIDER]

Denne rapport løfter indsigts- og udviklingsprocessen op på teamniveau. Den skaber merværdi for sundheden og effektiviteten af teams, der samarbejder i en organisatorisk kontekst. Rapporten indeholder:

 • Teamets udtrykscentre
 • Enneagramteamets stil og værdier
 • Påvirkning af relationer, planlægning, opgaver og mål
 • Usund teamadfærd
 • Udviklingsfaser
 • Sekundære stilpåvirkninger
 • Underudviklede stile
 • Kollektiv stressprofil
 • Harmoniske typer & Hornevians
 • Teamets instinkter
 • Ledelse
 • Dynamikken mellem teamet og lederen

Hvad andre siger

Ros McCabe miniaturebillede
Vi har anvendt Integrative Enneagram Team Reports som led i et lederudviklingsprogram hos en af vores nøgleklienter. Disse rapporter skabte en dyb indsigt i de mellemmenneskelige relationer og synliggjorde, hvordan teamene fungerer, samt hvor der er plads til forbedring. De var også med til at fremme en ærlig dialog og hjalp teamene med at identificere konkrete tiltag, de kunne implementere i deres arbejdsgange.
ROS MCCABE Ernst & Young Advisory Services, Cape Town
KAREN MIEDZINSKI Thumbnail
Jeg anvendte Individual og Team IEQ-produkterne i en stor virksomhed, der tilbyder ledelsesservice og træning. Efter en omstrukturering ønskede de at få deres nye teams til at være på bølgelængde. Nøjagtigheden af de individuelle profiler var utroligt høj. Jeg afholdt teamsessioner for at opbygge gensidig forståelse og forbedre teamets præstation. Længe efter de indledende øvelser brugte teamene stadig den indsigt, de havde fået fra disse sessioner. Tilbagemeldingerne var meget positive, og jeg har fortsat med at bruge IEQ-rapporterne i andre virksomheder i forbindelse med team coaching og executive coaching med fremragende effekt.
KAREN MIEDZINSKI Convergent Ideas, Johannesburg
GERDA KOTZE Thumbnail
Gennem de integrative enneagram-træninger og arbejdet med enneagrammet blev jeg ikke kun personligt beriget, men også udstyret til at have en betydelig indflydelse på andres liv og tilværelse – både individer, teams og virksomheder. IEQ'en gør mig i stand til at coache og undervise enkeltpersoner og grupper med selvsikkerhed og bemærkelsesværdige resultater. Jeg kan ærligt sige, at Integrative Enneagram Solutions spillede en afgørende rolle i at etablere mig som ledelseskonsulent og coach. At arbejde med enneagrammet har haft en enorm indflydelse på mit eget liv – jeg udvikler mig konstant og bliver et mere og mere beriget menneske.
GERDA KOTZE EOH Workplace Health And Wellness, Johannesburg
JANE TOUGH Miniature
Jeg er dybt taknemmelig for Integratives bidrag til enneagrammet. Deres evne til at omdanne kompleks information til noget lettilgængeligt er en uvurderlig hjælp for mig og mine klienter. Jeg er især begejstret for team rapporten og de utallige måder, den kan understøtte teamudvikling på.
JANE TOUGH Integralwork / Possibility Inc, Cape Town

Navigation