iEQ9 praksisfællesskab
At bringe fællesskabet sammen

Samling af fællesskabet

Integrative Enneagram Solutions servicerer og akkrediterer coaches og organisationsudviklere over hele verden. Vores fællesskab på mere end 4000 IEQ9 Integrative Enneagram-praktikere under uddannelse omfatter selvstændige, virksomheds- og nonprofitpraktikere i 15 lande. Vores vision er at opbygge, lede og inspirere et enneagram-læringsfællesskab i særklasse.

Vi er dedikerede til den fortsatte støtte, udvikling og vidensdeling i vores fællesskab. For at understøtte dette samarbejder vi med lokale partnere om at etablere regionale praksisfællesskaber for akkrediterede medlemmer, som bidrager til deres løbende støtte, fællesskabsopbygning og kompetenceudvikling.

Vores praksisfællesskab er forbundet og serviceres gennem flere kanaler og initiativer:

At bringe fællesskabet sammen
Regionale praksismøder

Regionale fællesskaber for praksismøder kvartalsvis

Medlemmer af et praksisfællesskab er først og fremmest udøvende praktikere. De bakker hinanden op i at udvikle en fælles base af historier, praksisser, erfaringer og metoder til at håndtere fælles udfordringer. Disse praksisfællesskabsmøder samler vores regionale fællesskab omkring et centralt emne eller en gæstetaler. For at give bred adgang til eksperter verden over kan oplægsholdere enten være fysisk til stede eller deltage virtuelt via Skype. En dybdegående udforskning af vores emner og fælles behov skaber grobund for kollektiv læring, vidensdeling, generering af nye indsigter og viden samt opbygning af et støttende fællesskab. Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om fællesskaber i dit lokalområde.

Regionale praksismøder
Sociale medier

Social medier

Det integrative fællesskab gør udstrakt brug af sociale medier til at skabe forbindelser, dele viden og diskutere fordelene og udviklingen af vores arbejde. Vi inviterer alle interesserede medlemmer af fællesskabet til at følge med og aktivt deltage i disse online diskussioner. Vi sætter stor pris på og nyder at dele visdom, ressourcer og spørgsmål, som dette samarbejde understøtter. Vores regionale grupper benytter sig også af fælles Facebook-sider til at organisere sig, kommunikere og skabe kontakt.

Besøg os på:

           

Læring Pods

Læringspods

Læringspods er små grupper bestående af fem til ni iEQ9-uddannede personer, der sammen begiver sig ud på en støttende læringsrejse over tid. Deres møder fokuserer på coachingcirkler og 'gruppebaseret individuel udforskning med henblik på selvudvikling', hvor de deler erfaringer og udfordringer i forbindelse med brugen af enneagrammet og iEQ9. I disse grupper har både nyuddannede og erfarne praktikere mulighed for at være deres autentiske jeg, modtage personlig mentoring og coaching samt dele deres gaver med andre. Den Integrative organisation sætter gang i sessioner med åbningsspørgsmål eller emner som "Hvordan kommer vrede til udtryk i dit liv og din enneagramtype?", og grupperne bygger videre på disse for at udforske de samtaler, der betyder mest for dem. Disse sessioner giver mulighed for at øve sig i og eksperimentere med nye coachingteknikker, spørgsmål og bekymringer i et trygt rum.


Læring Pods
Peer Coaching

Peer Coaching

Som praktikere og coaches bruger vi ofte vores tid og energi på at coache andre, mens vi selv sjældent har mulighed for at modtage coaching. Vores peer coaching-program giver os en chance for både at blive coachet og at coache et andet medlem af fællesskabet, samtidig med at vi får ærlig feedback på vores indflydelse og færdigheder. To medlemmer af fællesskabet indgår en aftale om at coache hinanden over en periode på flere måneder i et gensidigt forhold, hvor engagement er afgørende for udbyttet. Vi afprøver forskellige og inspirerende kombinationer og lærer løbende om fordelene ved at få indblik i forskellige perspektiver og coachingteknikker.

Navigation