Enneagram Type 6 Personlighed - Loyalisten - Loyal Skeptiker
Vælg en type for at udforske nærmere
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 6 - Den loyale skeptikers beskrivelse

udarbejdet enneagram type 6 beskrivende billede Enneagram Seksere værdsætter tryghed og tilhørsforhold, da denne type udspringer af det motiverende behov for at være sikker og forberedt. Som følge heraf er loyalitet og tillid vigtige for Seksere, der altid bestræber sig på at være ansvarlige og parate. Når de er bedst, er Seksere modige og i kontakt med en indre vished, og de skænker hengivenhed og tillid til både sig selv og verden omkring dem. Mindre sunde Seksere har tendens til at bekymre sig overdrevent, frygte at sænke paraderne og kan opleves som ængstelige, mistroiske eller tvivlende.

Selvsnak
"Verden er et faretruende og usikkert sted. Vær beredt. Vær trofast. Folk kan regne med mig. Vær påpasselig med, hvem du har tillid til. Jeg må ikke lade frygten tage over, men jeg kan heller ikke sænke paraderne. Jeg er nødt til at passe på mig selv, men samtidig forblive loyal"
familie enneagram type 6 beskrivende billede

Enneagram Seksernes styrker omfatter:

  • Loyalitet: Seksere er fuldt dedikerede til det, de holder af, og udviser pligtfølelse og omsorg i tjeneste for mennesker, ansvar og sager, de brænder for.
  • Mod: Seksere tager ofte modigt parti for det fælles bedste, på trods af bekymringer og risici.
  • Forberedthed: Seksere er årvågne og har øje for risici. De er opmærksomme på, hvad der foregår i deres verden, og handler for at minimere farer og trusler.
  • Pålidelighed: Når seksere træffer en beslutning eller forpligter sig til noget, står de ved det. De respekterer også regler og autoriteter, så længe de har tillid til kilden eller hensigten bag.
  • Holdspiller: Seksere sætter pris på samarbejde og fællesskab i grupper og stortrives i et sundt teammiljø.

Typiske handlingsmønstre

Enneagram 6-mønsteret kommer til udtryk på to forskellige måder. Hvis det manifesterer sig som det fobiske mønster, vil sekseren ofte være meget tøvende og forsigtig i et forsøg på at undgå angstfremkaldende situationer og beskytte sig mod risikoen for, at noget går galt. Hvis det derimod manifesterer sig som det modfobiske mønster, vil sekseren prøve at overvinde angsten ved at konfrontere frygtindgydende situationer direkte. De fleste seksere befinder sig et sted mellem disse to yderpunkter og vil skifte mellem disse tendenser alt efter omstændighederne og deres aktuelle livssituation. Størstedelen af seksere udviser en eller anden form for risikotagende adfærd som en måde at bevise over for både omverdenen og sig selv, at de ikke er bange. Denne adfærd kan spænde fra verbale udtryk for mod til ekstremt højrisikoaktiviteter. Seksere med et stærkt modfobisk mønster vil sandsynligvis udvise disse aktiviteter oftere end dem med et mere fobisk mønster. Seksere er kendt for deres evne til at arbejde vedholdende og engageret over længere tid. Da de tager ansvar meget alvorligt, har de en tendens til at involvere sig fuldt ud i den aktuelle opgave eller det aktuelle job og udvise loyalitet og mod.

Typiske tankemønstre

I bestræbelserne på at undgå problemer har seksere en tendens til at forholde sig meget analytisk til potentielle risici og trusler. Dette skærper også deres opmærksomhed på omgivelserne, hvor de konstant er på udkig efter mulige udfordringer. Seksere er i stand til at løse og forebygge problemer, men kan samtidig være skeptiske over for løsninger, der virker for nemme eller simple. Dette "ja, men"-mønster kan føre til, at de jævnligt og åbenlyst sætter spørgsmålstegn ved både løsninger og autoriteter. Seksere er meget bevidste om autoriteter i deres tankegang. På den ene side håber de på støtte og beskyttelse fra personer med autoritet, men på den anden side er de også på vagt over for at blive skuffet, svigtet eller forrådt af netop disse mennesker. Seksernes indre dialog er præget af en proces, hvor de stiller mange spørgsmål til sig selv eller konsulterer en slags "indre komité". De stiller ikke kun spørgsmål til det åbenlyse og umiddelbart synlige, men også til det, der er uudtrykt og skjult.

Typiske følemønstre

Seksere er yderst bekendte med følelser af angst og har en tendens til at fokusere på de værst tænkelige scenarier i hverdagen. Disse følelser kan spænde fra ubehag, bekymring og mild uro til panik, frygt og rædsel. Som en følelsesmæssigt reaktiv type har seksere let og umiddelbar adgang til deres følelser, men de vil også gentagne gange gennemgå bekymringer og angst over tid. Selvom de er glade, når tingene går godt, har seksere en tendens til ikke at dvæle for meget ved positive følelser. Seksere har en tilbøjelighed til ubevidst at projicere deres følelser over på andre uden nødvendigvis at afprøve dem, som et ubevidst adfærdsmønster. I et forsøg på at håndtere angst har sekseren tendens til at overføre sine egne følelser, tanker, håb og frygt til andre og derved negere deres indvirkning på sekseren selv. De gør ofte modstand og udfordrer andre på grund af deres egen tvivl.

Blinde vinkler

  • Seksere fokuserer konstant på de ting, der kan gå galt, og derfor kan deres tøvende og forsigtige tilgang for andre virke som stædighed, pessimisme og negativ adfærd.
  • Seksere har tendens til at bekymre sig meget om, hvad der kan ske, og om deres evne til at håndtere det, hvilket kan få dem til at virke usikre. Andre kan så tvivle på sekserens evne til at tage sig af tingene. Dette spørgsmålstegn ved deres evner er netop det, sekseren forsøger at undgå, men alligevel kan deres forsigtige tilgang skabe præcis dette.
  • På trods af at de er meget fokuserede på loyalitet og tillidsspørgsmål, er seksere af natur tilbøjelige til skepsis og til at spekulere på, om folk kan stoles på. Dette kan have en negativ indvirkning på deres interaktioner og relationer. Ved at fokusere så meget på troværdighed gør seksere det svært for andre konsekvent at stole på dem.
  • Projektion er et nøgletema for sekseren. At projicere frygt på mennesker omkring dem kan være en måde at undgå at tage ansvar for deres egne følelser, bekymringer og ængstelser.

Vækst gennem vingerne

Klik nedenfor for at udforske vingerne

Type 6 vinge 5: Øv dig i selvstændighed   Type 6 vinge 7: Hav det spontant sjovt

Enneagram 6 undertyper

Enneagram Seksernes drivkraft for at skabe sikkerhed og støtte kommer forskelligt til udtryk hos de tre undertyper.

Selvbevarelses
instinkt
Undertypenøgle:
Varme

Sekserens angst blander sig med SP-instinktet, hvilket gør frygt og usikkerhed til et gennemgående tema for denne forsigtige undertype. For at føle sig trygge opbygger de stærke alliancer med andre og udviser personlig varme. De er oprigtigt hengivne og hjertevarme i deres interaktioner med andre. De undertrykker vrede og er tøvende med at dele meninger, da de foretrækker at være på den sikre side frem for at risikere fejl.

Én-til-én
(Seksuel) instinkt
Undertypenøgle:
Intimiderende (atypisk)

Denne én-til-én dominerende instinkt Sekser atypisk har tendens til at være dristig, selvsikker eller endda intimiderende, hvilket kan føre til fejltypisering som en Otter. SX Sekseren er modfobisk og tror på, at det bedste forsvar er et godt angreb. De reagerer mod typiske Sekser-frygt ved at løbe direkte mod enhver frygt eller fare. Denne direkte tilgang kan virke rebelsk eller som noget af en vovehals. Deres behov for at føle styrke og sikkerhed gør det svært for dem at forbinde sig med deres tvivl eller følelse af sårbarhed.

Social
(eller gruppe) instinkt
Undertypenøgle:
Pligt

Denne Sekser-undertype identificerer sig med sociale idealer, kæmper for en sag eller forsvarer de svage. De har tendens til at se tingene mere sort-hvidt end de gråtoner, som andre Seksere ser. De kan virke som en Enneagram Etter, da de er præcise, omhyggelige og foretrækker at følge regler og procedurer. Yderst rationelle og pligtopfyldende arbejder de for at tilskynde til overholdelse af regler eller kollektive normer og for at sikre, at alle ved, hvad der forventes af dem. De søger et system, de kan stole på, for at skabe balance i forhold til deres selvtvivl. De kan være ude af trit med deres personlige følelser.

udarbejdet enneagram type 6 beskrivende billede

familie enneagram type 6 beskrivende billede

spørgende enneagram type 6 beskrivende billede

sikkerhedsenneagram type 6 beskrivende billede
linjer med stræk og slip enneagram type 6 beskrivende billede
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Tag det første skridt på din rejse mod øget selvbevidsthed
og personlig udvikling i dag!

OPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrative enneagram-spørgeskema er en dynamisk, tilpasningsdygtig og intelligent vurdering. Det tager omkring 30 minutter at gennemføre, og det vil give dig indsigt i din enneagram-profil, de 27 undertyper, centre, vinger, linjer, balanceniveauer samt 6 dimensioner af stress.

Opdag din type
Vælg en type for at udforske
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigation