Enneagram løsninger til din coaching praksis
iEQ9-produkter
Enneagram-løsninger til din coachingvirksomhed

iEQ9-produkter og -løsninger: Enneagram for coaches

Opdag et af de mest kraftfulde værktøjer til din coachingvirksomhed! Enneagrammet giver ikke blot indsigt, vækst og balance for den enkelte klient på et overordnet plan, men tilfører også holdbarhed, dybde og skalerbarhed til coachingprocessen over tid. Enneagramrammen er unikt positioneret til at hjælpe individer med at forstå deres dybeste niveauer af indre motivation, konflikter, bekymringer og selvbegrænsende overbevisninger, hvilket skaber bevidsthed og potentiale for accelereret, integreret og bæredygtig udvikling.

Enneagrammet er ikke en overfladisk ramme, der giver hurtig og kortvarig indsigt. Den dybdegående og lagdelte tilgang til Enneagrammet gør det muligt for klienten at udvikle sig over tid, guidet af en dybtgående coachingproces, der understøtter anvendelse, hurtige resultater og stor selvbevidsthed. Gennem linjer, vinger, udtrykscentre, instinkter og integrationsniveauer åbnes der op for subtile og kraftfulde veje til udvikling. Klienter oplever, at indsigter fra Enneagrammet fortsætter med at resonere hos dem længe efter den indledende rejse, efterhånden som de og deres omstændigheder forandrer sig.

De fleste af de praktikere i den professionelle coachingverden, der er interesserede i at bruge iEQ9-produkterne, er certificeret af ICF (International Coach Federation). Vores træningsprogrammer giver coaches 36 CCEU-point, så de kan holde deres årlige akkreditering ajour.

Ud over individuel coaching åbner Enneagrammet op for muligheder for coaching på team- og organisationsniveau. Da det taler til indre motivation, tilfører det også værdi til engagement, forandringsledelse, organisationskultur, teamudvikling og organisatorisk sammenhæng. Enneagrammet muliggør arbejde med "selvet som instrument" for praktikere, ledere og medarbejdere og anvendes på alle niveauer i organisationen, fra frontlinjemedarbejdere til ledelsesteams på øverste niveau.

Enneagram-løsninger til din coachingvirksomhed

Fordelene ved iEQ9 coachingværktøjerne

Integrative9 tilbyder omfattende selvbetjent software, der gør det muligt at administrere vurderinger og rapporter til deres erhvervs- og virksomhedskunder. iEQ9 Individual-, Professional- og Teamrapporterne er nøglen for coaches, terapeuter og organisationsudviklingskonsulenter til at frigøre markant vækst i sundhed og effektivitet. Det Integrative Enneagram Questionnaire (iEQ9) kombinerer videnskabeligt forbedret præcision, skalerbarhed og dybde af indsigt, så du kan støtte dine klienter på deres udviklingsrejse og i jagten på deres mål.


Få mere at vide om akkreditering eller anmod om en prøve

iEQ9 Individual Report
Frigør psykodynamik og motivation

Få indsigt i psykodynamik og motivation

iEQ9 giver mennesker og grupper indsigt i deres ubevidste motivationer, forsvar og fastlåste adfærdsmønstre, samtidig med at individets styrker og dyder inddrages i processen. Det integrative enneagram gør det muligt for dine klienter at arbejde med og finde løsninger på udfordringer som:

 • Følelsesmæssige, psykologiske og relationsmæssige faktorer, der står i vejen for personlig udvikling
 • Selvbegrænsende overbevisninger og blinde vinkler, der hæmmer deres vækst og effektivitet
 • Ledelsesmæssig modenhed, gennemslagskraft og effektivitet
 • Modstand mod forandring og parathed til forandring
 • Resilience, stress og stresssymptomer
 • Interpersonal strain og konflikter på arbejdspladsen og i hjemmet
 • Karriereudvikling og karriereskift
 • Kommunikations- og påvirkningsevner
Frigør psykodynamik og motivation
Nøjagtig vurdering

Nøjagtig vurdering

Vores dynamiske iEQ9-vurdering optimerer pålideligheden, kvaliteten, dybden og nøjagtigheden af resultaterne, hvilket giver dig et solidt og troværdigt fundament for din coachingvirksomhed. Udover en detaljeret og omfattende individuel rapport til din klient, tilbyder vi også en unik coaching ledsager, der giver dig som coach nøgledata og indikatorer, som vejleder dig og din klient i at gennemgå og handle på indsigterne i rapporten. Dette gør det muligt for praktikere med sikkerhed at støtte og åbne op for personlige indsigter på de dybeste niveauer, allerede fra den allerførste coachingsession.

Mere end fem års løbende forbedringer gennem videnskabelig forskning og udvikling har gjort iEQ9-spørgeskemaet 95 % nøjagtigt, og vi fortsætter med at forfine dets pålidelighed og validitet baseret på feedback fra klienter. Den objektive måling muliggør effektiv omformulering, refleksion og nænsom konfrontation af individets selv. Som en vurdering frem for en fortællende løsning, gør denne tilgang det også muligt for praktikeren at arbejde effektivt med enneagrammet i større grupper og systemer, hvilket tillader brugen af iEQ9-resultaterne til både individuelle rapporter og teamrapporter.


Tilpasset og fleksibelt


Tilpasningsvenlig og fleksibel

En enkelt 30 minutters enneagram-test indsamler solide og pålidelige data, som derefter kan udtrykkes og udnyttes i en række forskellige rapportformater og anvendelser. Gennem iEQ9 indsamler vi og kan give feedback på: 9 enneagram-typer og 27 undertyper, tre intelligenscentre (tænkning, følelse og handling), 6 dimensioner af stress og belastning, grader af balance, social stil, konfliktstile og modstandsdygtighed.

Alle rapporter er modulopbyggede og fuldt tilpasningsbare, hvilket giver mulighed for at vælge indhold, længde og inkluderede data. Dette giver dig mulighed for at skabe en rapport, der passer til organisationens behov og fokuserer deltagerne på de mest relevante data til din virksomhedsanvendelse, eller at skræddersy rapporteringen, så den er i overensstemmelse med din specifikke coachingpraksis eller proces.


Tilpasset og fleksibelt


Praktisk og anvendelig

Praktisk og anvendelig

Vi lægger vægt på pragmatisme og nem anvendelse af vores coachingværktøjer og rapporter. Vi præsenterer konkrete og letforståelige fortolkninger af data i visuelle og beskrivende formater, så dine klienter kan tage på en selvstændig og engagerende rejse gennem deres resultater. Vi giver dig og dine klienter alle de oplysninger, I har brug for, til at bevæge jer fra vurderingens "Hvad?" til "Hvad så? Hvad nu?" og definere effektive handlings- og udviklingsstrategier.

Vores omfattende rapporter omsætter indsigter om enneagramtyper til skræddersyede råd og strategier for hver af de 27 undertyper, som kan anvendes både på kort og lang sigt. Disse praktiske og målrettede forslag til udviklingsforløb, strategier og aktiviteter for den specifikke individuelle typekombination, du coacher, fungerer som et springbræt og en vejledning i din tilgang til den enkelte klient.

Professionel og global

Professionel og global

iEQ9 anvendes af mere end 4.000 certificerede brugere verden over, og der er blevet genereret over 400.000 profiler til virksomhedskunder. Vores rapporter fokuserer på centrale sociale og faglige elementer og præsenterer informationen på en neutral måde, hvilket giver mulighed for personlig fortolkning og professionel anvendelse i en erhvervsmæssig kontekst.

For at imødekomme multinationale kunders behov oversættes iEQ9-spørgeskemaet og de integrerede rapporter fra engelsk til dansk, hollandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, russisk og spansk. Rapporten er i øjeblikket tilgængelig på engelsk og dansk, mens iEQ9-spørgeskemaet findes på en række sprog, herunder dansk, hollandsk, fransk, finsk, tysk, afrikaans, norsk, spansk, italiensk, hebraisk, thai, kinesisk og portugisisk.

Professionel og global

iEQ9 Integrative Enneagram rapportmuligheder

iEQ9 Rapport
Individuel Standard

[23 SIDER]

Denne rapport dækker de enneagram-specifikke begreber, der understøtter selvbevidsthed og personlig udvikling.

 • Basis enneagramtype
 • Motivation, adfærd, psykodynamik
 • Blinde vinkler, styrker og udfordringer
 • Udtrykscenter
 • Triadiske centerstile
 • 27 undertyper
 • Vingeindflydelse
 • Selvbevidsthed og integration
 • Stressniveauer x 6

iEQ9 Rapport
Individuel Professionel

[42 SIDER]

Denne rapport bygger videre på indholdet i standardrapporten. Den giver merværdi for fagfolk ved at dække specifikke kompetenceområder, der har indflydelse på effektivitet og udvikling.

 • + Alt indhold fra standardrapporten
 • Kommunikation
 • At give og modtage feedback
 • Feedback Guide til alle typer
 • Konflikt og triggere
 • Beslutningstagning
 • Ledelse
 • Teamadfærd
 • Coachingrelation

iEQ9 Rapport
Teams Standard

[23 SIDER]

Denne rapport løfter indsigts- og udviklingsprocessen op på teamniveau. Den skaber merværdi for sundheden og effektiviteten af teams, der samarbejder i en organisatorisk kontekst. Rapporten inkluderer:

 • Teamets udtrykscentre
 • Enneagramteamets stil og værdier
 • Påvirkning af relationer, planlægning, opgaver og mål
 • Usund teamadfærd
 • Udviklingsstadier
 • Sekundære stilpåvirkninger
 • Underudviklede stile
 • Kollektiv stressprofil
 • Harmoniske & Hornevians
 • Teamets instinkter
 • Lederskab
 • Dynamikken mellem teamet og lederen
iEQ9 akkreditering for praktikere

iEQ9 Akkreditering for Praktikere

Integrative Enneagram Solutions tilbyder coaches, terapeuter og organisationsudviklingskonsulenter en nøgle til at åbne op for markante forbedringer i trivsel og effektivitet. Det Integrative Enneagram Spørgeskema (iEQ9) forener præcision, skalerbarhed og dybdeindsigt, så du kan støtte dine klienter på deres udviklingsrejse og i jagten på deres mål.

Fortæl mig mere om akkreditering

Se kurser og events

iEQ9 akkreditering for praktikere

Navigation