Enneagram Type 7 Personlighed - Entusiasten - Entusiastisk Visionær
Vælg en type for at udforske nærmere
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 7 - Den entusiastiske visionærs beskrivelse

hoppe højt enneagram type 7 beskrivende billede

Enneagram syvere drives af et grundlæggende behov for at opleve livet i fulde drag og undgå smerte. De sætter pris på frihed og har fokus på optimisme, inspiration og at gribe mulighederne, når de opstår. Syvere ser livet som et eventyr og nyder at være legesyge og spontane. Når syvere er bedst, oplever andre dem som tilfredse og afklarede, fordi de formår at omfavne ædruelighed og være nærværende over for sig selv og verden omkring dem. Når syvere er mindre sunde, kan andre opleve dem som impulsive, uengagerede og ufokuserede, fordi de bliver distraheret af deres umættelige søgen efter opfyldelse og angsten for at gå glip af noget.

Selvsnak
"Fremtiden bugner af spændende muligheder, og jeg vil opleve det hele! Jeg har det godt; jeg fortjener at få, hvad jeg ønsker. Hvad mon der sker nu? Jeg må videre; jeg har brug for min frihed."
spænding enneagram type 7 beskrivende billede

Enneagram syveres styrker omfatter:

  • Optimisme: Syvernes fokus på det, der bringer glæde, lykke og nydelse ind i livet, gør dem i stand til at udstråle en smittende optimisme.
  • Fleksibilitet: Da syvere har øje for muligheder og foretrækker at holde deres valgmuligheder åbne, er de omstillingsparate, når de møder forandringer, modgang og udfordringer.
  • Fremtidsorientering: Ved at fokusere på det, der venter forude, sætter syvernes entusiastiske og visionære egenskaber dem i stand til både at foregribe og skabe en spændende fremtid.
  • Handlekraft: Når syvere er bedst, kombinerer de deres idéer med et praktisk og produktivt fokus, der gør dem i stand til at føre tingene ud i livet.
  • Eventyrlyst:Som legesyge, alsidige og spontane personer sætter syvere pris på deres frihed og elsker at udforske nye territorier og hoppe ud i nye oplevelser.

Typiske tankemønstre:

Syvere har et livligt sind, der let springer mellem idéer og forbinder dem på kreative måder. Denne type ønsker at dedikere deres energi og tid til det, der fanger deres interesse, og de reagerer lynhurtigt på stimulering. Syvernes tænkestil kombinerer derfor hurtig mental bearbejdning med et stort behov for mental stimulering. De elsker at have valgmuligheder og hader følelsen af at være begrænset eller holdt tilbage på nogen måde. Syvernes tænkemåde gør det muligt for dem at opbygge en bred viden inden for mange forskellige områder. Denne alsidige viden kan fremme kreativitet og innovation, da de har et væld af indsigter at trække på og kombinere. Syvere bliver stimuleret af deres evne til at generere og dele en overflod af idéer med andre. Når de støder på ny information, bearbejder og integrerer de den hurtigt, ofte ved at lære undervejs og gennem handling.

Typiske handlingsmønstre:

Syvere bliver let rastløse, og trivielle eller ensformige opgaver kan dræne deres energi. Derfor opsøger de aktivt spænding og kaster sig gerne ud i nye udfordringer, ofte med uafsluttede projekter efterladt i kølvandet. Syvere ønsker at skabe fremdrift i livet og handler beslutsomt for at holde tempoet oppe. De nyder det adrenalinsus, der følger med at prøve noget nyt og spændende. Under pres har syvere en tendens til at jonglere med flere bolde i luften på én gang og kan være tilbøjelige til at bide over mere, end de kan tygge. En syvers krop er sandsynligvis lige så aktiv som sindet. Denne indre energi kommer ofte til udtryk gennem et livligt kropssprog og konstant bevægelse - de fleste syvere har svært ved at sidde stille i mere end et par minutter ad gangen. For udenforstående kan syvere virke rastløse, altid i gang med at håndtere flere opgaver på én gang eller på farten til det næste.

Typiske følemønstre:

Syvere er på bølgelængde med den positive side af følelseslandskabet, og deres udtryk vil for det meste være optimistisk og energisk. Andre vil sandsynligvis opleve syvere som glade, positive og begejstrede. Når syvere oplever eller mærker ubehagelige og negative følelser som angst, kedsomhed, frygt eller sorg, er deres instinktive reaktion at fokusere på lyse muligheder og fremtidsplaner. Dette giver dem en mulighed for at undslippe og overvinde ubehaget. Syvere kan også være ret dygtige til at "omfortolke" negative oplevelser, så de fremstår som positive muligheder eller lærerige erfaringer. Denne form for rationalisering kan gøre det svært for en syver at påtage sig det fulde personlige ansvar, når noget går galt, men hjælper også med at fastholde et positivt fokus. Syvere bryder sig ikke om at få deres evner draget i tvivl og kan blive vrede, når andre gør det. De vil ofte aktivt forsøge at dreje stemningen i en mere positiv og let retning, når tingene bliver tunge, eller prøve at løfte humøret ved at fortælle en god vittighed.

Blinde vinkler

  • Syvere er lynhurtige til at syntetisere og tilegne sig ny viden og færdigheder. De kan dog overvurdere, i hvor høj grad de rent faktisk har mestret og absorberet denne viden. De kan fremstille sig selv som "øjeblikkelige eksperter" uden at have den dybdegående indsigt, der kræves for ægte ekspertise. Dette kan få andre til at sætte spørgsmålstegn ved deres kompetencer og autenticitet.
  • Syvere har brug for at være aktive og engagerede, og deres livlige kropssprog, kommunikationsstil og tankegang kan virke stimulerende for dem selv, men kan opleves distraherende og frustrerende for andre. Hvis deres adfærd resulterer i rastløshed eller en hektisk fremtoning, vil folk måske ikke være fuldt opmærksomme på deres idéer. Syvere er ikke altid bevidste om, i hvor høj grad dette påvirker andre og gruppeprocesser.
  • Deres aktive og hurtige sind kan få syvere til at antage, at de ved, hvad andre mennesker vil sige. Som følge heraf lytter de måske ikke ordentligt efter, hvad folk rent faktisk siger.
  • Syvere ønsker måske at føle sig fuldstændig accepterende over for sig selv, men undgår konstant de ting, der ville gøre dem i stand til at opnå denne følelse. Ved at bortforklare fejl, søge positive følelser og jage spænding forhindrer syvere måske sig selv i at opleve sig selv som hele mennesker.
  • Syvere kan skjule frygt og uvilje ved at udtrykke og fokusere på kedsomhed. Når de føler sig skræmte over noget, kan de ende med at dvæle ved de måder, hvorpå denne mulighed vil begrænse dem, for at undgå at se deres frygt i øjnene.

Vækst gennem vingerne

Klik nedenfor for at udforske vingerne

Type 7 vinge 6: Loyalitet over for gruppen, autoritetstro   Type 7 vinge 8: Fastholde kursen, være vedholdende

Enneagram 7 undertyper

Enneagram syvernes søgen efter frihed og undgåelse af ubehag kommer forskelligt til udtryk hos de tre undertyper.

Selvbevarelses
instinkt
Undertypenøgle:
NETVÆRK

Denne energiske syver er en fremragende netværker, der samler en 'familie' af nære støtter og motiveres af ønsket om det bedste for alle. De elsker livets goder og risikerer at blive selvoptagede og nydelsessøgende. Denne undertype er generelt dygtig til at få, hvad de har brug for for at more sig og føle sig trygge, men kan også være god til at retfærdiggøre og forsvare, hvad end de har lyst til at gøre.

Én-til-én
(Seksuel) instinkt
Undertypenøgle:
FASCINATION

Drømmeren, idealisten, romantikeren ... SX syveren ser virkeligheden gennem et lyserødt filter, forbundet med mulighederne i alt. Deres begejstring og optimisme kan virke urealistisk eller naiv, da de har en tendens til at tro på det gode i alt og alle. De ønsker, at verden skal være mere end trist og kedelig, og de kan forskønne virkeligheden og bryder sig ikke om forhold, der er blevet kedelige og forudsigelige.

Social
(eller gruppe) instinkt
Undertypenøgle:
Opofrelse (atypisk)

Den socialt dominerende instinkt syver atypisk type modvirker den grådighed, der kendetegner syveren, og har en tendens til at blive fejlidentificeret som enneagram 2. De er generøse og har et stærkt ønske om at gøre gavn og skabe en bedre verden. De vil ofre deres egne behov for at tjene en gruppe eller person, de støtter. De kan være fordømmende over for andres egoisme, og de håber at blive påskønnet for deres ofre, men for megen selvopofrelse kan føre til en følelse af at være fanget.

hoppe højt enneagram type 7 beskrivende billede

spænding enneagram type 7 beskrivende billede

multitasking enneagram type 7 beskrivende billede

legende enneagram type 7 beskrivende billede
linjer med stræk og slip enneagram type 7 beskrivende billede
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Tag det første skridt på din rejse mod øget selvbevidsthed
og personlig udvikling i dag!

OPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrative enneagram-spørgeskema er en dynamisk, tilpasningsdygtig og intelligent vurdering. Det tager omkring 30 minutter at gennemføre, og det vil give dig indsigt i din enneagram-profil, de 27 undertyper, centre, vinger, linjer, balanceniveauer samt 6 dimensioner af stress.

Opdag din type
Vælg en type for at udforske
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigation