Enneagram i Erhverv og Organisationer
iEQ9 Produkter

Enneagram i erhvervslivet

Enneagrammet giver dig mulighed for at samordne, forbinde og skabe synergi mellem forskellige initiativer til udvikling af organisationen, både i din egen virksomhed og hos dine kunder. Vores løsninger til erhvervslivet tilbyder dybdegående og accelereret udvikling af lederskab, teambuilding, kommunikation, samarbejde og produktivitet, hvilket i sidste ende fører til et bedre resultat på bundlinjen.

Fordele:

 • Et enkelt 30-minutters spørgeskema leverer de nødvendige data til adskillige indsatser, mindsker spørgeskematræthed, hjælper medarbejderne med at se forbindelserne mellem forskellige organisationsudviklingsaktiviteter og skaber et fælles sprog og en følelse af sammenhæng på tværs af virksomheden.
 • Enneagrammet er mere end blot en personlighedsmodel, da dette effektive værktøjssæt også tilbyder en ramme til at reflektere over gruppe- og fællesskabsdynamikker samt drivkræfter, og en proces der kan anvendes til at guide en bevidst og velovervejet forandringsrejse.
 • Maksimér afkastet på investeringen (ROI) og dybden af dine udviklingsaktiviteter med et værktøj, der bringer følelsesmæssig intelligens og dyb selvbevidsthed ind i alle anvendelser.
 • Sæt fart på og understøt gennemgribende forandringer i kultur, læring, udvikling og engagement ved at forbinde medarbejderne med de dybeste lag af selvbevidsthed. Indsigt i individuelle motivationsfaktorer og drivkræfter muliggør dybere, hurtigere forandring, skræddersyede forandringsrejser og effektiv, holdbar transformation.
 • Det giver en ramme til at gå i dybden med 'hvorfor' bag den udviste adfærd eller modstand, hvilket åbner op for banebrydende løsninger. iEQ9 giver indsigt i, hvad der i bund og grund motiverer forskellige mennesker, hvad der engagerer dem, og risikoen for at blive uengageret eller udbrændt.
 • Styrk dine ledere, chefer og coaches med tips og forslag til effektive udviklingsaktiviteter og strategier for hvert enkelt individ eller gruppe. iEQ9-produktpakken fokuserer ikke kun på 'hvad' i vurderingen, men tilbyder også refleksioner og forslag til 'hvad så, hvad nu?' i udviklingen for at komme videre.

Enneagrammets centrale anvendelsesmuligheder i forbindelse med forretnings- og organisationsudvikling:

Enneagrammet er en katalysator for organisationsudvikling på individuelt, team- og organisatorisk plan. Enneagram-baseret indsigt har evnen til at afspejle dybe drivkræfter og ændre adfærd, hvilket giver det stor gennemslagskraft i konteksten af et komplekst, adaptivt system som et team eller en organisation. Da det taler til indre motivationer, tilfører Enneagrammet stor værdi til engagement, forandringsledelse, organisationskultur, teamudvikling og organisatorisk sammenhængskraft. I teams og større grupperinger tilbyder Enneagrammet både diagnose og udviklingsmuligheder ved at afspejle den nuværende situation samt rumme nøglen til nye adfærdsmønstre og løsningsmekanismer.

Enneagrammet er ikke en overfladisk ramme, der blot giver hurtig og kortvarig indsigt – dets dybde og lagdelte tilgang muliggør udfoldelse og tilpasning af organisatoriske rejser over tid. Klienter oplever, at Enneagrammet fortsat giver genklang hos dem, i takt med at de ændrer sig og udvikler sig, hvilket giver dem mulighed for at arbejde dybere og dybere og trække på mere subtile og kraftfulde veje til udvikling.

Enneagram for erhvervs- og organisationsudvikling

Teams

Teams spiller en afgørende rolle i organisationer, og nogle teoretikere hævder, at folk ikke forlader organisationer, men derimod bliver eller siger op på grund af deres team og nærmeste leder. Kravene om omstillingsparathed, hurtige forandringer og samarbejde får mange organisationer til at gentænke deres strukturer med mindre hierarki og fladere teamopbygninger. Denne øgede fokus på teamwork og samarbejde medfører et større individuelt ansvar for medarbejderne, både i forhold til dem selv og deres interaktion med andre i teamet, hvilket kræver høj følelsesmæssig intelligens og selvindsigt. Enneagrammet tilbyder dybdegående indsigt i både individuel og teamkultur, værdier og barrierer, og styrker teamet med en dybere forståelse af sig selv og hinanden, samt fremhæver potentielle udviklingsmuligheder.

Enneagram for erhvervs- og organisationsudvikling
Enneagram for Lederudvikling

Ledelsesudvikling

I det 21. århundredes organisationer forventer vi, at ledelsen kan udrette utroligt meget – at skabe strategisk klarhed, yde individuel mentoring og understøtte vækst, lede forandring og engagement, fremme mangfoldighed og inklusion og meget mere! En afgørende barriere for dette er den enkelte leders egen selvbevidsthed og evne til at ændre sig. Vores kunder oplever gang på gang, at iEQ9 giver reelle gennembrud ved at fokusere på selvbevidsthed, følelsesmæssig intelligens og kapacitet til vertikal udvikling, hvor man kontinuerligt lærer og vokser gennem en dyb forbindelse med sit autentiske jeg. Ledere får også indsigt i andres forskellige motivationsfaktorer og drivkræfter, hvilket styrker deres effektivitet som coaches og mentorer.

Enneagrammet tilbyder et mangfoldigt perspektiv på ledelse, der anerkender ni (eller 27) forskellige former for styrke og åbner op for muligheden for at udvikle flere ledere fra forskellige baggrunde og niveauer. Rammen går ud over traditionelle, begrænsede forestillinger om ledelse såsom "ledere viser ikke svaghed" eller "ledere har svar på alt" og inviterer i stedet ledere til at træde ind i deres egen styrke gennem en unik udviklingsvej frem for at prøve at efterligne andre omkring dem.

Enneagram for kulturudvikling

Kultur

Kultur anses for at være en afgørende kilde til konkurrencefordel i den moderne organisation, men den modstår stædigt forsøg på at "designe" eller "ændre" den til en ønsket kultur. iEQ9 giver mulighed for at fornemme, analysere og dykke dybt ned i de underliggende antagelser og overbevisninger, der udgør det organisatoriske DNA, som kommer til udtryk i jeres kultur. Dermed får I strategier og muligheder for at forme, tilpasse og udnytte denne kultur til at maksimere dens potentiale.

Vores kulturværktøjer:
 • Afslører kulturens kerneområder og de begrænsende overbevisninger, der ligger til grund for den, samt de vigtigste udviklingsmæssige tiltag for at ændre den
 • Kortlægger kulturer og subkulturer, der er bygget på forskellige værdier i forskellige dele af organisationen
 • Går i dybden under overfladen for at identificere og sætte ord på de begrænsende overbevisninger, værdier eller den frygt, der kan holde jeres kultur fastlåst og modstandsdygtig over for forandring
 • Peger på de mest hensigtsmæssige håndtag til at forme kulturen i forskellige grupper og teams ved at skabe mening i, hvordan unikke individuelle eller gruppeværdier spiller sammen med den overordnede kultur.
Enneagram for kulturudvikling
Enneagram for medarbejderinddragelse

Medarbejderengagement

"I den nye sociale kontrakt mellem arbejdsgiver og medarbejder bliver medarbejdere til "frivillige", der skal engageres og vindes på ny hver dag" – Deloitte HC Survey

Organisationer har i de seneste år investeret en betydelig mængde tid, ressourcer og energi i at opbygge medarbejderengagement, og dette forbliver en topprioritet. Det betyder, at engagement drives af en række faktorer, der kan være individuelle og lokale, hvilket lægger ansvaret over på den nærmeste leder og det enkelte team. iEQ9 identificerer de røde flag og advarselstegn på overbelastning, udbrændthed og manglende engagement hos forskellige individer samt giver forslag til blinde vinkler og muligheder for at øge engagementet på både et kollektivt og individuelt plan. Dette muliggør en strategisk tilgang til denne afgørende udfordring.


Enneagram for Coaching, Mentoring og Talentudvikling

Coaching, mentoring og talentudvikling

For at kunne vejlede, coache og udvikle talenter effektivt er det nødvendigt at skræddersy en personlig udviklingsvej og strategi til hver enkelt person. Dette skaber en central udfordring for ledere i at vide, hvad de skal fokusere på, og hvordan de bedst arbejder med forskellige medarbejdere. iEQ9-pakken tilbyder udviklingsplaner og strategier for hver enneagram-type (for 27 forskellige individuelle undertyper), som ledere og mentorer kan drøfte og implementere sammen med de personer, de samarbejder med. Dette muliggør coaching og rådgivning på en måde, så den enkelte kan lytte, internalisere, løse problemer og tage ejerskab over sin egen udvikling. Enneagrammet giver også ledere indsigt i, at deres egne værdier, motivationer og foretrukne læringsstil ikke altid passer til andres, og at de bør justere deres udviklingsstrategier baseret på en solid, data-understøttet rapport.


Enneagram for Coaching, Mentoring og Talentudvikling
Enneagram for forandrings- og mangfoldighedsledelse

Forandring og mangfoldighedsledelse

iEQ9 giver organisationen mulighed for at se sig selv indefra og tilbyder et værktøj til at diagnosticere modstand eller motivation på et dybereliggende niveau. Samtidig giver det en struktureret ramme til at skabe forandring, der er i overensstemmelse med disse indsigter. Enneagrammet er mere end blot en personlighedsmodel - det tilbyder også et perspektiv på processer, der kan anvendes til at guide en velovervejet og målrettet forandringsproces.

For at ændre adfærd må vi først forstå, hvorfor mennesker opfører sig, som de gør - noget de måske ikke engang selv er bevidste om! Ved at arbejde med de dybeste lag af modstand og motivation giver denne ramme værktøjer til at løse eller endda opløse konflikter og til at reframe forandring som noget positivt. Enneagrammets mangfoldighed gør det muligt at inkorporere styrkerne fra forskellige personlighedstyper (drivere, visionære, relationsskabere, analytiske typer) i forandringsprocessen gennem en robust forskningsbaseret tilgang.

Enneagram for læring og udvikling

Læring & Udvikling

I takt med at nye generationer træder ind på arbejdsmarkedet, omkostningerne til læring og udvikling stiger, og den uafhængige arbejdsstyrke vokser, er virksomheder i gang med at gentænke deres tilgang til læring og talent med fokus på den enkelte medarbejder. Vores produktpakke tilbyder en unik udviklingsvej med fleksible rapporteringsformater og modulopbyggede løsninger. iEQ9 fremskynder gennembrud og fører individer til dyb selvindsigt gennem refleksionerne i vores rapporter. Den enkelte styrkes med en forståelse af sin egen stil, udfordringer og styrker, som kan anvendes på stort set enhver udviklings- eller læringsudfordring.

Enneagram for læring og udvikling
Fordele ved iEQ9 for en virksomhed

Fordelene ved iEQ9 for din virksomhed

 • Mere end fem års løbende forbedringer gennem videnskabelig forskning og udvikling har gjort iEQ9-spørgeskemaet 95 % nøjagtigt, og vi fortsætter med at forfine dets pålidelighed og validitet baseret på tilbagemeldinger fra klienter. iEQ9 bruges af mere end 450 certificerede brugere verden over, og der er blevet genereret over 400.000 profiler til virksomhedsklienter.
 • Et enkelt spørgeskema på 30 minutter indsamler solide og pålidelige data, som derefter kan omsættes og udnyttes i en række forskellige rapporteringsformater og anvendelser. Gennem iEQ9 indsamler vi data og er i stand til at give feedback på: 9 enneagramtyper og 27 undertyper, tre intelligenscentre (tænkning, følelse og handling), 6 dimensioner af stress og belastning, grader af balance, social stil, konfliktstile og modstandsdygtighed.
 • For multinationale klienter oversættes iEQ9-spørgeskemaet og de integrerede rapporter fra engelsk til dansk, hollandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, russisk og spansk. Rapporten er i øjeblikket tilgængelig på engelsk og dansk, og iEQ9 fås på dansk, hollandsk, fransk, finsk, tysk, afrikaans, norsk, spansk, italiensk, hebraisk, thai, kinesisk og portugisisk.
 • Alle rapporter er modulære og fuldt tilpasselige, så du kan vælge indhold, længde og inkluderede data. Dette giver dig mulighed for at skræddersy en rapport, der passer til organisationens behov og fokuserer deltagerne på de mest relevante data til din virksomhedsanvendelse.

iEQ9 Integrative Enneagram rapportmuligheder

iEQ9 Rapport
Individuel Standard

[23 SIDER]

Denne rapport dækker de enneagram-specifikke begreber, der understøtter selvbevidsthed og personlig udvikling.

 • Basis enneagramtype
 • Motivation, adfærd, psykodynamik
 • Blinde vinkler, styrker og udfordringer
 • Udtrykscenter
 • Triadecenter stile
 • 27 undertyper
 • Vingeindflydelse
 • Selvbevidsthed og integration
 • Stressniveauer x 6

iEQ9 Rapport
Individuel Professionel

[42 SIDER]

Denne rapport bygger videre på fundamentet fra standardrapporten. Den tilfører værdi for fagfolk ved at dække specifikke kompetenceområder, der har indflydelse på effektivitet og udvikling.

 • + Alt indhold fra standardrapporten
 • Kommunikation
 • At give og modtage feedback
 • Feedback guide for alle typer
 • Konflikt og triggere
 • Beslutningstagning
 • Ledelse og management
 • Teamadfærd
 • Coachingrelation

iEQ9 Rapport
Teams Standard

[23 SIDER]

Denne rapport løfter indsigts- og udviklingsprocessen op på teamniveau. Den skaber merværdi for sundheden og effektiviteten af teams, der samarbejder i en organisatorisk kontekst. Rapporten inkluderer:

 • Teamets udtrykscentre
 • Enneagramteamets stil og værdier
 • Påvirkning af relationer, planlægning, opgaver og mål
 • Uhensigtsmæssig teamadfærd
 • Udviklingsstadier
 • Sekundære stilpåvirkninger
 • Underudviklede stile
 • Samlet stressprofil
 • Harmoniske & Hornevians
 • Teamets instinkter
 • Ledelse
 • Dynamikken mellem teamet og lederen
In-house skræddersyet træning

In-House skræddersyet træning

Enneagrammet giver organisationer unikke muligheder for at skabe sammenhæng, forbindelser og synergi mellem forskellige udviklingsaktiviteter på tværs af afdelinger og projekter. For at støtte dine langsigtede mål for organisationsudvikling og kapacitetsopbygning tilbyder vi skræddersyet intern træning til dine medarbejdere i brugen af værktøjet i netop din organisation. Denne træning bygger videre på vores standard firedages træningsworkshops, så den nødvendige dybdegående forståelse bliver forankret, og der afholdes workshop om, hvordan iEQ9 kan fungere i din organisation eller intervention. Derudover støtter vi praktikere i at integrere enneagrammet med andre vigtige organisationsudviklingsinitiativer og -processer.

* Bemærk venligst: Intern træning forudsætter et minimum antal deltagere. Et skræddersyet forslag og prisoverslag vil blive udarbejdet til hver enkelt klient. Du er meget velkommen til at kontakte os for at drøfte dine behov.

Når træningen er gennemført, vil dine interne praktikere blive inviteret til at blive en del af vores globale iEQ9-fællesskab. Her får de adgang til løbende kompetenceudvikling, lokale praksisfællesskaber og hundredvis af eksperter fra hele verden, der gavmildt deler ud af deres indsigter. Vores iEQ9-team yder kontinuerlig support og sørger for, at vi lytter til din feedback om, hvordan vi kan blive ved med at forbedre os.

In-house skræddersyet træning
iEQ9 akkrediterede praktikere

Find en iEQ9 Akkrediteret Praktiker

Integrative Enneagram Solutions uddanner og certificerer enneagram-praktikere på verdensplan. Vores globale medlemsdatabase indeholder over 4000 certificerede praktikere, der har gennemført vores uddannelse og bestået vores grundige certificeringsproces.

Mange af vores praktikere har omfattende kvalifikationer og erfaring inden for organisationsudvikling og arbejde med menneskelige ressourcer. Find den bedst egnede til dine behov i vores medlemsdatabase.

Organisationer der anvender iEQ9

Integrative Enneagram Solutions samarbejder med virksomhedskunder i hele verden, heriblandt førende organisationer på tværs af brancher såsom: Finansielle services, IT og telekommunikation, detailhandel, FMCG, minedrift og olie, managementrådgivning, medier og underholdning, den offentlige sektor, uddannelse samt medicinal- og sundhedsindustrien. Enneagrammet finder anvendelse på alle niveauer i organisationen, lige fra medarbejdere på gulvet til ledelsesteams i toppen.

Anbefalet af førende brands verden over

Trusted Brands using the iEQ9 Report Trusted Brands using the iEQ9 Report

Navigation