Enneagram in Besigheid en Organisasies
iEQ9-produkte

Die Enneagram vir Besigheid

Die Enneagram bied 'n uitstekende geleentheid om verskeie organisatoriese ontwikkelingsinisiatiewe binne jou eie of jou kliënte se besigheid te belyn, te koppel en te laat saamwerk. Ons ondernemingsoplossings bevorder diepgaande, versnelde leierskapsontwikkeling, spanbou, kommunikasie, samewerking en produktiwiteit, wat uiteindelik tot 'n gesonder netto wins vir die maatskappy lei.

Voordele:

 • Met 'n enkele 30-minute vraelys kry jy al die nodige inligting vir verskeie intervensies. Dit verminder vraelysmoegheid, help personeel om die verbande tussen verskillende organisasie-ontwikkelingsaktiwiteite te sien, en skep 'n gedeelde taal en samehorigheidsgevoel regdeur die onderneming.
 • Die Enneagram is veel meer as net 'n persoonlikheidsmodel. Hierdie kragtige stel hulpmiddels bied ook 'n raamwerk om oor groeps- en gemeenskapsdinamika en dryfkragte te besin, asook 'n proses wat gevolg kan word om 'n doelgerigte, gegronde veranderingsreis te navigeer.
 • Kry die maksimum opbrengs op belegging (ROI) en diepte uit jou ontwikkelingsaktiwiteite met 'n hulpmiddel wat emosionele intelligensie en diep selfbewustheid na alle toepassings bring.
 • Versnel en ondersteun diepgaande transformasies in kultuur, leer en ontwikkeling, en betrokkenheid deur werknemers met die diepste vlakke van selfbewustheid te verbind. Insig in individuele motiveerders en dryfkragte maak dieper, vinniger verandering, pasgemaakte veranderingsreise en doeltreffende, volhoubare transformasie moontlik.
 • Dit bied 'n raamwerk om die 'hoekom' agter sigbare gedrag of weerstand deeglik te ondersoek, wat tot deurbraakoplossings kan lei. Die iEQ9 gee insig in wat verskillende mense op 'n dieper vlak motiveer, wat hulle betrokke kry en die risiko's van onttrekking of uitbranding.
 • Bemagtig jou bestuurders, leiers en afrigters met wenke en voorstelle vir doeltreffende ontwikkelingsaktiwiteite en strategieë vir elke individu of groep. Die iEQ9-reeks produkte fokus nie net op die 'wat' van assessering nie, maar bied ook insigte en voorstelle oor die 'so wat, nou wat?' van ontwikkeling, om vooruit te beweeg.

Belangrike toepassings van DIE ENNEAGRAM in Besigheid en Organisasie-ontwikkeling:

Die Enneagram is 'n katalisator vir organisatoriese ontwikkeling op individuele, span- en organisatoriese vlak. Enneagram-gebaseerde insigte het die vermoë om diepgewortelde dryfvere te weerspieël en gedrag te verander, wat dit besondere krag gee binne die konteks van 'n komplekse, aanpasbare stelsel soos 'n span of organisasie. Deur intrinsieke motiverings aan te spreek, voeg die Enneagram diepgaande waarde toe tot werknemersbetrokkenheid, veranderingsbestuur, organisasiekultuur, spanontwikkeling en organisatoriese samehorigheid. In spanne en breër groeperings bied die Enneagram beide diagnose en ontwikkelingsgeleenthede deur die huidige stand van sake te weerspieël, en terselfdertyd die sleutel te hou tot nuwe gedragspatrone en oplossingstrategieë.

Die Enneagram is nie 'n oppervlakkige raamwerk wat bloot vinnige en kortstondige insigte bied nie. Die diepte en gelaagde benadering maak dit moontlik vir organisatoriese ontwikkelingsreise om oor tyd te ontvou en aan te pas. Kliënte vind dat die Enneagram voortdurend met hulle bly resoneer namate hulle verander en groei. Dit stel hulle in staat om al hoe dieper te delf en subtieler dog kragtiger ontwikkelingspaaie te ontgin.

Enneagram vir Besigheids- en Organisasie-ontwikkeling

Spanne

Spanne speel 'n deurslaggewende rol in organisasies. Trouens, sommige kenners voer selfs aan dat mense nie soseer organisasies verlaat nie, maar eerder hul span en direkte bestuurder. Die toenemende vereistes vir aanpasbaarheid, vinnige verandering en samewerking noop talle organisasies om hul strukture te herontwerp, met minder hiërargie en meer gelyke spanstrukture. Hierdie groeiende klem op spanwerk en samewerking plaas 'n groter verantwoordelikheid op die skouers van individuele werknemers - nie net ten opsigte van hulself nie, maar ook in terme van hoe hulle met ander in spanne omgaan. Dit vereis hoë vlakke van emosionele intelligensie en bewustheid. Die Enneagram bied diepgaande insigte in die kultuur, waardes en uitdagings van sowel individue as spanne. Dit bemagtig spanlede met 'n dieper begrip van hulself en mekaar, en werp lig op potensiële weë tot groei en ontwikkeling.

Enneagram vir Besigheids- en Organisasie-ontwikkeling
Enneagram vir Leierskapontwikkeling

Leierskap-ontwikkeling

In die 21ste eeu word daar ontsaglik baie van leiers in organisasies verwag – om strategiese helderheid te bied, individuele mentorskap en groei te bevorder, verandering en betrokkenheid te dryf, diversiteit en insluiting aan te moedig, en nog soveel meer! 'n Sleutelhindernis hiervoor is die individuele leier se eie selfbewustheid en vermoë om te verander. Ons kliënte vind deurlopend dat die iEQ9 ware deurbrake bied deur te fokus op selfbewustheid, emosionele intelligensie en die kapasiteit vir vertikale ontwikkeling, om voortdurend te leer en te groei deur 'n diep verbinding met hul egtheid. Leiers kry ook waardevolle insigte in die verskillende motiverings en dryfvere van ander, wat hul effektiwiteit as afrigters en mentors 'n hupstoot gee.

Die Enneagram bied 'n veelsydige perspektief op leierskap wat nege (of 27) verskillende vorme van mag erken en die moontlikheid skep om meer leiers uit diverse agtergronde en vlakke te ontwikkel. Die raamwerk strek verby die tradisionele, beperkte idees oor leierskap, soos 'leiers wys nie swakheid nie' of 'leiers het al die antwoorde', en nooi leiers uit om in hul eie krag te staan deur 'n unieke ontwikkelingspad te volg, eerder as om ander rondom hulle na te boots.

Enneagram vir Kultuurontwikkeling

Kultuur

Kultuur word beskou as 'n sleutelvoorsprong in moderne organisasies, maar dit bied hardnekkig weerstand teen pogings om dit te 'ontwerp' of te 'verander' na 'n voorgestelde ideaal. Die iEQ9 bied die geleentheid om die onderliggende aannames en oortuigings aan te voel, te ontleed en diep in te delf wat die organisatoriese DNS vorm, soos dit in jou kultuur uitgedruk word. Dit gee jou strategies en geleenthede om daardie kultuur te vorm, te verfyn en te benut om die volle potensiaal daarvan te ontsluit.

Ons kultuurinstrumente:
 • Onthul die 'swaartekragsentrums' en beperkende oortuigings wat jou kultuur onderlê, en wys die belangrikste ontwikkelingsaksies uit om dit te verskuif
 • Karteer die kulture en subkulture wat op verskillende waardes in verskillende dele van die organisasie gebou is
 • Delf diep onder die oppervlak om die beperkende oortuigings, waardes of vrese te identifiseer en te benoem wat dalk jou kultuur 'vasgevang' hou en weerstandig teen verandering maak
 • Dui die mees geskikte hefbome aan om die kultuur van diverse groepe en spanne te vorm, deur sin te maak van hoe unieke individuele of groepswaardes met die breër kultuur saamspeel.
Enneagram vir Kultuurontwikkeling
Enneagram vir Werknemersbetrokkenheid

Werknemer-betrokkenheid

"In die ontwikkelende sosiale kontrak tussen werkgewer en werknemer word werkers 'vrywilligers' wat elke dag opnuut geïnspireer en oortuig moet word om betrokke te bly." – Deloitte HC-opname

Organisasies het die afgelope jare aansienlike tyd, hulpbronne en energie bestee om werknemerbetrokkenheid te bevorder, en dit bly 'n topprioriteit. Dit impliseer dat betrokkenheid beïnvloed word deur 'n verskeidenheid faktore wat geïndividualiseer en gelokaliseer kan wees, wat die verantwoordelikheid op die onmiddellike bestuurder en span plaas. Die iEQ9 identifiseer die rooi ligte en waarskuwingstekens van oorlading, uitbranding en onttrekking vir verskillende individue. Dit bied ook voorstelle vir blinde kolle en geleenthede om betrokkenheid op beide 'n kollektiewe en individuele vlak te verhoog. Hierdeur word 'n strategiese benadering tot hierdie kritieke uitdaging moontlik gemaak.


Enneagram vir afrigting, mentorskap en talentontwikkeling

Afrigting, Mentorskap en Talentontwikkeling

Om talent effektief te mentor, af te rig en te ontwikkel, moet ons vir elke individu 'n persoonlike ontwikkelingspad en strategie op maat saamstel. Dit bied 'n uitdaging vir bestuurders om te weet waarop hulle moet fokus en hoe om met diverse persone saam te werk wat afgerig word. Die iEQ9-reeks bied ontwikkelingspaaie en strategieë per tipe vir 27 verskillende individuele subtipes, wat leiers en mentors kan bespreek en toepas met die individue waarmee hulle werk. Dit stel hulle in staat om afrigting en advies op so 'n manier oor te dra dat die individu kan luister, dit internaliseer, probleme oplos en eienaarskap van hul eie ontwikkeling neem. Die Enneagram bied ook vir leiers 'n lens om te besef dat hul eie waardes, motiverings en voorkeurleerstyl nie altyd vir ander geskik is nie. Hulle kan dan hul ontwikkelingstrategieë aanpas op grond van 'n robuuste, datagedrewe verslag.


Enneagram vir afrigting, mentorskap en talentontwikkeling
Enneagram vir Verandering en Diversiteitsbestuur

Verandering en Diversiteit Bestuur

Die iEQ9 onthul die organisasie aan homself en bied 'n kragtige hulpmiddel om weerstand of motivering op die vlak van grondoorsake te diagnoseer. Dit verskaf ook 'n gestruktureerde raamwerk om verandering teweeg te bring wat belyn is met hierdie insigte. Die Enneagram is veel meer as net 'n persoonlikheidsmodel; dit bied 'n prosesgedrewe benadering wat toegepas kan word om 'n doelbewuste en gegronde veranderingsproses te lei.

Om gedrag te verander, moet ons eers verstaan hoekom mense optree soos hulle doen – iets waarvan hulle dalk nie eens self bewus is nie. Deur te werk met die diepste vlakke van weerstand en motivering, bied hierdie raamwerk praktiese gereedskap om konflik op te los of selfs te ontlont. Dit help ook om verandering in 'n positiewe lig te beskou. Die Enneagram se diversiteit laat toe dat die unieke gawes van verskillende tipes – dryfvere, visionêre denkers, verhoudingsbouers en analitiese tipes – in die veranderingsproses geïnkorporeer word deur middel van 'n robuuste, navorsingsgebaseerde proses.

Enneagram vir Leer en Ontwikkeling

Leer en Ontwikkeling

Met nuwe generasies wat tot die werkplek toetree, die stygende koste van leer en ontwikkeling, en die toename in onafhanklike werkers, heroorweeg maatskappye hul benadering tot leer en talent om die individu voorrang te gee. Ons produkreeks bied 'n unieke ontwikkelingspad, gerugsteun deur aanpasbare verslagdoeningsformate en modulêre aanbiedinge. Die iEQ9 versnel deurbrake en dompel individue in diepgaande bewustheid deur die refleksie van ons verslae. Individue word bemagtig met 'n begrip van hul eie styl, struikelblokke en sterkpunte wat op feitlik enige ontwikkelings- of leeruitdaging toegepas kan word.

Enneagram vir Leer en Ontwikkeling
Voordele van die iEQ9 vir 'n besigheid

Voordele van die iEQ9 vir Besighede

 • Meer as vyf jaar se volgehoue verbetering deur wetenskaplike navorsing en ontwikkeling het die iEQ9-vraelys 95% akkuraat gemaak. Ons verfyn voortdurend die betroubaarheid en geldigheid daarvan op grond van terugvoer van ons kliënte. Die iEQ9 word wêreldwyd deur meer as 450 geakkrediteerde gebruikers gebruik en meer as 400 000 profiele is al vir korporatiewe kliënte geskep.
 • 'n Enkele 30-minuut-vraelys versamel robuuste en betroubare data, wat dan in 'n verskeidenheid verslagformate en toepassings omskep en benut kan word. Met die iEQ9 versamel ons data en kan ons terugvoer gee oor: 9 Enneagram-tipes en 27 subtipes, drie sentrums van intelligensie (denke, gevoel en aksie), 6 dimensies van stres en spanning, vlakke van integrasie, sosiale style, konflikstyle en deurdrukvermoë.
 • Vir multinasionale kliënte word die iEQ9-vraelys en geïntegreerde verslae uit Engels vertaal in Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Russies en Spaans. Die verslag is tans beskikbaar in Engels en Deens. Die iEQ9 self is beskikbaar in Deens, Nederlands, Frans, Fins, Duits, Afrikaans, Noors, Spaans, Italiaans, Hebreeus, Thai, Chinees en Portugees.
 • Al die verslae is modulêr en ten volle aanpasbaar, wat jou in staat stel om die inhoud, lengte en data in te sluit wat jy verkies. Dit laat jou toe om 'n verslag saam te stel wat by die behoeftes van die organisasie pas en deelnemers te laat fokus op die mees relevante data vir jou korporatiewe toepassing.

iEQ9 Integrative Enneagram Verslagopsies

iEQ9 Verslag
Individue Standaard

[23 BLADSYE]

Hierdie verslag dek die Enneagram-spesifieke konsepte wat selfbewustheid en persoonlike groei ondersteun.

 • Kern Enneagram-tipe
 • Motivering, gedrag, psigodinamika
 • Blindekolle, sterkpunte en uitdagings
 • Sentrum van uitdrukking
 • Driehoekige sentrumstyle
 • 27 Subtipes
 • Vleuel invloed
 • Selfbewustheid en integrasie
 • Spanningsvlakke x 6

iEQ9 Verslag
Individue Professioneel

[42 BLADSYE]

Hierdie verslag bou voort op die grondslag van die Standaardverslag. Dit bied waardevolle insigte vir professionele persone deur spesifieke bevoegdheidsareas te dek wat doeltreffendheid en ontwikkeling beïnvloed.

 • + Alle inhoud van die Standaardverslag
 • Kommunikasie
 • Terugvoer gee en ontvang
 • Terugvoergids vir alle tipes
 • Konflik en aktiverings
 • Besluitneming
 • Leierskap en bestuur
 • Spangedrag
 • Afrigtings verhouding

iEQ9 Verslag
Spanne Standaard

[23 BLADSYE]

Hierdie verslag skaal die insig- en ontwikkelingsproses op na spanvlak. Dit voeg waarde toe tot die welstand en doeltreffendheid van spanne wat in 'n organisatoriese omgewing saamwerk. Die verslag sluit in:

 • Span se sentrums van uitdrukking
 • Enneagram spanstyl en waardes
 • Impak op verhoudings, beplanning, take en doelwitte
 • Ongesonde spangedrag
 • Ontwikkelingstadiums
 • Sekondêre stylinvloede
 • Onderontwikkelde style
 • Kollektiewe spanningsprofiel
 • Harmonieke & Horneviane
 • Spaninstinkte
 • Leierskap
 • Dinamika tussen die span en leier
In-huis maat opleiding

Doelgemaakte interne opleiding

Die Enneagram bied organisasies kragtige geleenthede om verskillende ontwikkelingsaktiwiteite oor afdelings en projekte heen te belyn, te koppel en sinergie te skep. Om jou langtermyn organisasie-ontwikkelingsdoelwitte en kapasiteitsbou te ondersteun, bied ons pasgemaakte interne opleiding vir jou interne praktisyns oor hoe jou organisasie hierdie hulpmiddel kan toepas. Hierdie opleiding pas ons standaard vierdaagse opleidingswerkswinkels aan om die nodige begrip deeglik te vestig, 'n werkswinkel te hou oor hoe die iEQ9 in jou organisasie of intervensie sal funksioneer, en praktisyns te help om die Enneagram met ander sleutel organisasieontwikkelingsinisiatiewe en -prosesse te integreer.

* Let wel: interne opleiding is onderhewig aan 'n minimum aantal deelnemers. 'n Unieke voorstel en kosteberaming sal vir elke kliënt opgestel word. Kontak ons gerus om jou behoeftes te bespreek.

Sodra die opleiding afgehandel is, sal jou interne praktisyns uitgenooi word om by ons wêreldwye iEQ9-gemeenskap aan te sluit. Dit gee hulle toegang tot voortdurende vaardigheidsontwikkeling, plaaslike praktykgemeenskapsgroepe en honderde kundiges regoor die wêreld wat vrygewig hul insigte deel. Ons iEQ9-span bied deurlopende ondersteuning en sien toe dat ons jou terugvoer hoor oor hoe ons voortdurend kan verbeter.

In-huis maat opleiding
iEQ9 geakkrediteerde praktisyns

Vind 'n iEQ9 Geakkrediteerde Praktisyn

Integrative Enneagram Solutions bied wêreldwyd opleiding en akkreditasie aan Enneagram-praktisyns. Ons globale Ledelys sluit meer as 4000 geakkrediteerde praktisyns in wat ons omvattende opleiding voltooi en ons streng akkreditasieproses suksesvol deurloop het.

Baie van ons praktisyns beskik oor uitgebreide kwalifikasies en ervaring in organisasie-ontwikkeling en menslike hulpbronbestuur. Vind die ideale oplossing vir jou behoeftes in ons Ledelys.

Organisasies wat die iEQ9 gebruik

Integrative Enneagram Solutions werk wêreldwyd saam met korporatiewe kliënte, insluitend toonaangewende organisasies in 'n verskeidenheid sektore soos Finansiële Dienste, IT en Telekommunikasie, Kleinhandel, Vinnige Verbruikersgoedere (FMCG), Mynbou en Petroleum, Bestuurskonsultasie, Media en Vermaak, Regering en Openbare Ondernemings, Onderwys, Farmaseutiese en Gesondheidsorg. Die Enneagram word op alle vlakke van die organisasie toegepas, van die voorste linie personeel tot by die uitvoerende leierskapspanne.

Vertrou deur vooraanstaande handelsmerke wêreldwyd

Trusted Brands using the iEQ9 Report Trusted Brands using the iEQ9 Report

Navigasie