Enneagram in bedrijven en organisaties
iEQ9-producten

Enneagram voor het bedrijfsleven

Het enneagram biedt de mogelijkheid om verschillende initiatieven voor organisatieontwikkeling binnen jouw bedrijf of dat van je klanten op elkaar af te stemmen, te verbinden en synergie te creëren. Onze oplossingen voor ondernemingen stimuleren diepgaande en versnelde ontwikkeling van leiderschap, teambuilding, communicatie, samenwerking en productiviteit, wat resulteert in een beter bedrijfsresultaat.

Voordelen:

 • Met slechts één vragenlijst van 30 minuten verzamel je alle benodigde gegevens voor meerdere interventies. Dit vermindert enquêtemoeheid, helpt medewerkers verbanden te zien tussen verschillende organisatieontwikkelingsactiviteiten en creëert een gemeenschappelijke taal en gevoel van samenhang binnen het hele bedrijf.
 • Het enneagram is meer dan een persoonlijkheidsmodel. Deze krachtige set tools biedt ook een raamwerk om te reflecteren op de dynamiek en drijfveren van groepen en gemeenschappen. Bovendien is het een proces dat kan worden toegepast om een bewuste en gefundeerde veranderingsreis te begeleiden.
 • Maximaliseer het rendement op investering (ROI) en de impact van je ontwikkelingsactiviteiten met een tool die emotionele intelligentie en diep zelfbewustzijn naar alle toepassingen brengt.
 • Versnel en ondersteun diepgaande transformaties op het gebied van cultuur, leren, ontwikkeling en betrokkenheid door medewerkers in contact te brengen met de diepste niveaus van zelfbewustzijn. Inzicht in individuele motivaties en drijfveren maakt diepgaandere en snellere verandering, op maat gemaakte veranderingstrajecten en effectieve, duurzame transformatie mogelijk.
 • Het enneagram biedt een raamwerk om grondig het 'waarom' achter bepaald gedrag of weerstand te onderzoeken, wat ruimte geeft voor baanbrekende oplossingen. De iEQ9 geeft inzicht in wat verschillende mensen intrinsiek motiveert, wat hen boeit en waar de risico's op terugtrekken of burn-out liggen.
 • Geef je managers, leiders en coaches de kracht met tips en suggesties voor effectieve ontwikkelingsactiviteiten en strategieën voor elk individu of elke groep. De iEQ9-productsuite richt zich niet alleen op het 'wat' van assessment, maar biedt ook reflecties en suggesties over het 'en nu, wat nu?' van ontwikkeling, om stappen vooruit te zetten.

Belangrijkste toepassingen van het enneagram in bedrijfs- en organisatieontwikkeling:

Het enneagram is een katalysator voor organisatieontwikkeling op individueel, team- en organisatieniveau. Inzichten gebaseerd op het enneagram hebben de kracht om diepgewortelde drijfveren bloot te leggen en gedrag te veranderen, waardoor het een grote impact heeft binnen de context van een complex adaptief systeem zoals een team of organisatie. Doordat het enneagram inspeelt op intrinsieke motivaties, voegt het diepgaande waarde toe aan betrokkenheid, verandermanagement, organisatiecultuur, teamontwikkeling en organisatorische samenhang. In teams en bredere groeperingen biedt het enneagram zowel diagnose- als ontwikkelingsmogelijkheden door de huidige situatie te weerspiegelen en tegelijkertijd de sleutel te bieden tot nieuwe gedragspatronen en oplossingsmechanismen.

Het enneagram is geen oppervlakkig raamwerk dat slechts vluchtig inzicht verschaft – de diepgang en gelaagde aanpak maken het mogelijk om organisatorische trajecten in de loop van de tijd te ontvouwen en bij te sturen. Klanten ervaren dat het enneagram blijft resoneren terwijl ze veranderen en groeien, waardoor ze steeds dieper kunnen werken en subtielere en krachtigere paden naar ontwikkeling kunnen bewandelen.

Enneagram voor bedrijfs- en organisatieontwikkeling

Teams

Teams vormen de kern van organisaties. Sommige theoretici beweren zelfs dat mensen organisaties niet zozeer verlaten, maar dat ze blijven of vertrekken op basis van hun ervaringen met het team en de directe leidinggevende. De groeiende behoefte aan wendbaarheid, snelle veranderingen en samenwerking zet veel organisaties ertoe aan hun structuren te hervormen, met minder hiërarchie en meer vlakke teamstructuren. Deze toename van teamwerk en samenwerking betekent dat werknemers meer individuele verantwoordelijkheid dragen, zowel voor zichzelf als voor de manier waarop ze samenwerken met anderen in teams. Dit vraagt om een hoge emotionele intelligentie en een sterk bewustzijn. Het enneagram biedt diepgaande inzichten in zowel de individuele als de teamcultuur, waarden en obstakels. Het stelt het team in staat om zichzelf en elkaar beter te begrijpen en wijst op mogelijke wegen voor groei en ontwikkeling.

Enneagram voor bedrijfs- en organisatieontwikkeling
Enneagram voor leiderschapsontwikkeling

Leiderschap Ontwikkeling

In organisaties van de 21e eeuw verwachten we ontzettend veel van leiderschap – het bieden van strategische helderheid, persoonlijke begeleiding en groei, het aansturen van verandering en betrokkenheid, het bevorderen van diversiteit en inclusie, en nog zoveel meer! Een belangrijke hindernis hierbij is het zelfbewustzijn en het aanpassingsvermogen van de individuele leider. Onze klanten merken telkens weer dat de iEQ9 ware doorbraken biedt door de nadruk te leggen op zelfbewustzijn, emotionele intelligentie en het vermogen tot verticale ontwikkeling, door voortdurend te leren en te groeien via een diepe verbinding met hun authentieke zelf. Leiders krijgen ook inzicht in de verschillende drijfveren en motivaties van anderen, waardoor ze effectiever worden als coach en mentor.

Het enneagram biedt een veelzijdige kijk op leiderschap die negen (of 27) verschillende vormen van kracht erkent en de mogelijkheid biedt om meer leiders te ontwikkelen vanuit diverse achtergronden en op verschillende niveaus. Het framework gaat verder dan traditionele, beperkende ideeën over leiderschap, zoals 'leiders tonen geen zwakte' of 'leiders hebben overal een antwoord op'. In plaats daarvan nodigt het leiders uit om in hun eigen kracht te gaan staan via een uniek ontwikkelingspad, in plaats van te proberen anderen om hen heen na te bootsen.

Enneagram voor cultuurontwikkeling

Cultuur

Cultuur wordt gezien als een essentiële bron van concurrentievoordeel in de moderne organisatie, maar biedt hardnekkig weerstand tegen pogingen om deze te 'ontwerpen' of te 'veranderen' naar een gewenste cultuur. De iEQ9 biedt de mogelijkheid om de onderliggende aannames en overtuigingen die het organisatorische DNA vormen en tot uiting komen in jullie cultuur, aan te voelen, grondig te analyseren en diepgaand te onderzoeken. Hiermee krijg je inzicht in de strategieën en kansen om die cultuur vorm te geven, subtiel bij te sturen en optimaal te benutten.

Onze cultuurtools:
 • Onthullen de 'zwaartepunten' en beperkende overtuigingen die de basis vormen van jullie cultuur, en tonen de belangrijkste ontwikkelingsacties om hier verandering in te brengen
 • Brengen de culturen en subculturen in kaart die gebaseerd zijn op uiteenlopende waarden in verschillende delen van de organisatie
 • Duiken diep 'onder de oppervlakte' om de beperkende overtuigingen, waarden of angsten te identificeren en te benoemen die jullie cultuur mogelijk 'gevangen' houden en weerstand bieden tegen verandering
 • Geven de meest geschikte hefbomen aan om de cultuur van diverse groepen en teams vorm te geven, door inzichtelijk te maken hoe unieke individuele of groepswaarden interacteren met de overkoepelende cultuur.
Enneagram voor cultuurontwikkeling
Enneagram voor medewerkersbetrokkenheid

Medewerker Betrokkenheid

"Onder het evoluerende sociale contract tussen werkgever en werknemer worden medewerkers 'vrijwilligers' die elke dag opnieuw geëngageerd en gemotiveerd moeten worden" – Deloitte HC Survey

Organisaties hebben de afgelopen jaren aanzienlijk geïnvesteerd in tijd, middelen en energie om de betrokkenheid van medewerkers te vergroten, en dit blijft een topprioriteit. Dit impliceert dat betrokkenheid wordt gedreven door een scala aan factoren die per individu en afdeling kunnen verschillen, waardoor de verantwoordelijkheid bij de directe leidinggevende en het team komt te liggen. De iEQ9 wijst op de alarmsignalen en waarschuwingstekens van overbelasting, burn-out en het terugtrekken van verschillende individuen. Daarnaast biedt het inzichten in blinde vlekken en kansen om de betrokkenheid op zowel collectief als individueel niveau te vergroten, waardoor een strategische aanpak van deze cruciale uitdaging mogelijk wordt.


Enneagram voor Coaching, Mentoring en Talentontwikkeling

Coaching, mentoring en talentontwikkeling

Voor het effectief begeleiden, coachen en ontwikkelen van talent is het essentieel om voor elk individu een persoonlijk ontwikkelingspad en een op maat gemaakte strategie te creëren. Dit vormt een belangrijke uitdaging voor leidinggevenden om te bepalen waar ze zich op moeten richten en hoe ze met diverse coachees om moeten gaan. De iEQ9-suite biedt ontwikkelingspaden en strategieën per type (voor 27 verschillende individuele subtypes), die leiders en mentoren kunnen bespreken en toepassen in samenwerking met de personen die ze begeleiden. Hierdoor kun je coaching en advies zodanig aanbieden dat het individu ernaar kan luisteren, het kan internaliseren, problemen kan oplossen en eigenaarschap kan nemen over zijn of haar eigen ontwikkeling. Het enneagram biedt leidinggevenden ook inzicht in het feit dat hun eigen waarden, drijfveren en favoriete leerstijl niet altijd geschikt zijn voor anderen. Het stelt hen in staat om hun ontwikkelingsstrategieën aan te passen op basis van een solide, op data gebaseerd rapport.


Enneagram voor Coaching, Mentoring en Talentontwikkeling
Enneagram voor veranderings- en diversiteitsmanagement

Verandering en diversiteit Management

De iEQ9 houdt de organisatie een spiegel voor en biedt een tool om weerstand of motivatie tot op het niveau van de onderliggende oorzaken te analyseren. Het reikt ook een gestructureerd kader aan om verandering tot stand te brengen die aansluit bij deze inzichten. Het enneagram is meer dan een persoonlijkheidsmodel; het biedt ook een procesbenadering die kan worden toegepast om een doelgericht en gefundeerd veranderingsproces te begeleiden.

Om gedrag te veranderen, moeten we eerst begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze doen – iets waar ze zich misschien zelf niet eens van bewust zijn! Door te werken met de diepste lagen van weerstand en motivatie, biedt dit kader handvatten om conflicten op te lossen of zelfs te laten verdwijnen en om verandering te herkaderen als iets positiefs. De diversiteit van het enneagram maakt het mogelijk om de talenten van verschillende typen (drijfveren, visionairs, bruggenbouwers, analytische geesten) te integreren in het veranderingsproces, via een robuust, op onderzoek gebaseerd proces.

Enneagram voor leren en ontwikkeling

Leren & Ontwikkeling

Nu nieuwe generaties hun intrede doen op de arbeidsmarkt, de kosten voor leren en ontwikkeling stijgen en het aantal zelfstandige professionals toeneemt, herzien bedrijven hun aanpak van leren en talent om het individu centraal te stellen. Onze productsuite biedt een uniek ontwikkelingspad, ondersteund door flexibele rapportageformats en modulaire aanbiedingen. De iEQ9 versnelt doorbraken en brengt individuen tot diepgaand inzicht door de reflectie in onze rapporten. Mensen worden versterkt met begrip van hun eigen stijl, belemmeringen en kwaliteiten, die ze kunnen toepassen op vrijwel elke ontwikkelings- of leeruitdaging.

Enneagram voor leren en ontwikkeling
Voordelen van de iEQ9 voor een bedrijf

De meerwaarde van de iEQ9 voor bedrijven

 • Meer dan vijf jaar continue verbetering door wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling hebben de iEQ9-vragenlijst voor 95% nauwkeurig gemaakt. We blijven de betrouwbaarheid en validiteit ervan verfijnen op basis van feedback van cliënten. De iEQ9 wordt wereldwijd gebruikt door meer dan 450 geaccrediteerde gebruikers en er zijn al meer dan 400.000 profielen gegenereerd voor zakelijke cliënten.
 • Met één enkele vragenlijst van 30 minuten worden robuuste en betrouwbare gegevens verzameld, die vervolgens in verschillende rapportageformats en toepassingen kunnen worden geformuleerd en benut. Via de iEQ9 verzamelen we gegevens en geven we feedback over: 9 enneagramtypes en 27 subtypes, drie centra van intelligentie (denken, voelen en handelen), 6 dimensies van stress en spanning, niveaus van integratie, sociale stijlen, conflictstijlen en veerkracht.
 • Voor multinationale cliënten worden de iEQ9-vragenlijst en integratieve rapporten vertaald van het Engels naar het Deens, Nederlands, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, Russisch en Spaans. Het rapport is momenteel beschikbaar in het Engels en Deens. De iEQ9 is beschikbaar in het Deens, Nederlands, Frans, Fins, Duits, Afrikaans, Noors, Spaans, Italiaans, Hebreeuws, Thais, Chinees en Portugees.
 • Alle rapporten zijn modulair en volledig aanpasbaar, zodat je zelf kunt kiezen welke inhoud, lengte en gegevens je wilt opnemen. Hierdoor kun je een rapport samenstellen dat aansluit bij de behoeften van de organisatie en deelnemers zich richten op de meest relevante gegevens voor jouw zakelijke toepassing.

iEQ9 Integrative Enneagram rapportmogelijkheden

iEQ9 Rapport
Individuen Standaard

[23 PAGINA'S]

Dit rapport behandelt de enneagram-specifieke concepten die bijdragen aan zelfbewustzijn en persoonlijke groei.

 • Kern-enneagramtype
 • Motivatie, gedrag en psychodynamiek
 • Blinde vlekken, sterktes en uitdagingen
 • Centrum van expressie
 • Triadische centerstijlen
 • 27 Subtypes
 • Invloed van de vleugel
 • Zelfbewustzijn en integratie
 • Spanningsniveaus x 6

iEQ9-rapport
Individuen Professioneel

[42 PAGINA'S]

Dit rapport bouwt voort op de basis van het Standaardrapport. Het biedt professionals extra waarde door in te gaan op specifieke competentiegebieden die effectiviteit en ontwikkeling beïnvloeden.

 • + Volledige inhoud van het Standaardrapport
 • Communicatie
 • Feedback geven en ontvangen
 • Feedbackgids voor alle types
 • Conflicten en triggers
 • Besluitvorming
 • Leiderschap en management
 • Teamgedrag
 • Coachingrelatie

iEQ9-rapport
Teams Standaard

[23 PAGINA'S]

Dit rapport brengt het inzicht- en ontwikkelingsproces naar teamniveau. Het draagt bij aan de gezondheid en effectiviteit van teams die samenwerken binnen een organisatie. Het rapport omvat:

 • Centra van expressie van het team
 • Enneagramteamstijl en -waarden
 • Impact op relaties, planning, taken en doelen
 • Ongezond teamgedrag
 • Ontwikkelingsfasen
 • Invloeden van secundaire stijlen
 • Onderontwikkelde stijlen
 • Collectief spanningsprofiel
 • Harmonics & Hornevians
 • Teaminstincten
 • Leiderschap
 • Dynamiek tussen het team en de leider
Interne opleiding op maat

In-House trainingen op maat

Het enneagram biedt organisaties krachtige mogelijkheden om verschillende ontwikkelingsactiviteiten over afdelingen en projecten heen op elkaar af te stemmen, te verbinden en synergie te creëren. Om je langetermijndoelen voor organisatieontwikkeling en capaciteitsopbouw te ondersteunen, bieden we op maat gemaakte interne trainingen aan voor jouw eigen professionals, toegespitst op de toepassing van de tool binnen jouw organisatie. Deze training is een aanpassing van onze standaard vierdaagse trainingsworkshops, met als doel het vereiste begrip diepgaand te verankeren, te verkennen hoe de iEQ9 binnen jouw organisatie of interventie zal functioneren, en professionals te begeleiden bij het integreren van het enneagram met andere belangrijke organisatieontwikkelingsinitiatieven en -processen.

*Let op: voor een interne training geldt een minimum aantal deelnemers. Voor elke cliënt wordt een uniek voorstel en kostenraming opgesteld. Neem contact met ons op om jouw wensen te bespreken.

Zodra de training is afgerond, worden jouw interne professionals uitgenodigd om zich aan te sluiten bij onze wereldwijde iEQ9-community. Dit geeft hen toegang tot voortdurende vaardigheidsontwikkeling, lokale 'Community of Practice'-groepen en honderden experts over de hele wereld die hun inzichten vrijgevig delen. Ons iEQ9-team biedt doorlopende ondersteuning en zorgt ervoor dat we jouw feedback horen over hoe we onszelf kunnen blijven verbeteren.

Interne opleiding op maat
iEQ9 geaccrediteerde beoefenaars

Vind een iEQ9 Geaccrediteerde Practitioner

Integrative Enneagram Solutions leidt enneagram-practitioners wereldwijd op en accrediteert ze. Onze internationale ledenlijst telt meer dan 4000 geaccrediteerde practitioners die onze training hebben afgerond en met glans geslaagd zijn voor ons strenge accreditatieproces.

Veel van onze practitioners hebben uitgebreide kwalificaties en ervaring in organisatieontwikkeling en human capital. Vind in onze ledenlijst de professional die het beste aansluit bij jouw behoeften.

Organisaties die de iEQ9 gebruiken

Integrative Enneagram Solutions werkt wereldwijd samen met zakelijke klanten, waaronder vooraanstaande organisaties in uiteenlopende sectoren, zoals financiële dienstverlening, IT en telecom, detailhandel, FMCG, mijnbouw en olie-industrie, managementadvies, media en entertainment, overheid en overheidsbedrijven, onderwijs, farmacie en gezondheidszorg. Het enneagram wordt toegepast op alle niveaus binnen de organisatie, van medewerkers in de frontlinie tot aan de leiderschapsteams op directieniveau.

Vertrouwd door 's werelds toonaangevende merken

Trusted Brands using the iEQ9 Report Trusted Brands using the iEQ9 Report

Navigatie