Enneagram az üzleti életben és a szervezetekben
iEQ9 termékek

Enneagram for Üzleti

Az Enneagram lehetőséget nyújt arra, hogy összehangold, összekapcsold és szinergiát teremts a különböző szervezetfejlesztési kezdeményezések között a saját vagy az ügyfeleid vállalkozásában. Vállalati megoldásaink elmélyült és gyorsított vezetőfejlesztést, csapatépítést, kommunikációt, együttműködést és termelékenységet biztosítanak, ami jobb végeredményhez vezet.

Előnyök:

 • Egyetlen 30 perces kérdőív biztosítja a többszöri beavatkozáshoz szükséges adatokat, csökkenti a felmérések okozta fáradtságot, segíti a munkatársakat a különféle szervezetfejlesztési tevékenységek közötti összefüggések megértésében, valamint közös nyelvet és integrációs érzést teremt a vállalaton belül.
 • Az Enneagram több, mint egy személyiségmodell, mivel ez a hatékony eszköztár keretet kínál a csoport- és közösségdinamika, valamint a mozgatórugók átgondolásához, továbbá egy olyan folyamatot, amely alkalmazható a tudatos, megalapozott változási út irányítására.
 • Maximalizáld a befektetésed megtérülését (ROI) és a fejlesztési tevékenységeid mélységét egy olyan eszközzel, amely érzelmi intelligenciát és mély önismeretet visz minden alkalmazási területre.
 • Gyorsítsd fel és támogasd a mélyreható átalakulásokat a kultúra, a tanulás, a fejlődés és az elkötelezettség terén azáltal, hogy az alkalmazottakat az önismeret legmélyebb szintjéhez kapcsolod. Az egyéni motivációkba és hajtóerőkbe való betekintés mélyebb, gyorsabb változást, személyre szabott változási utakat, valamint hatékony és fenntartható átalakulást tesz lehetővé.
 • Keretet biztosít a megfigyelhető viselkedés vagy ellenállás mögötti „miért" mélyreható vizsgálatához, ami áttörést jelentő megoldásokat tesz lehetővé. Az iEQ9 betekintést nyújt abba, hogy mi motiválja belsőleg a különböző embereket, mi köti le őket, és milyen kockázatokkal jár az elkötelezettség hiánya vagy a kiégés.
 • Tedd még hatékonyabbá vezetőidet, menedzsereidet és coachaidat az egyes személyekre vagy csoportokra szabott fejlesztési tevékenységekre és stratégiákra vonatkozó tippekkel és javaslatokkal. Az iEQ9 termékcsomag nem csak a „mi" értékelésére összpontosít, hanem a fejlődés „és most hogyan tovább?" kérdéseire is reflektál, javaslatokat kínálva az előrelépéshez.

Az Enneagram kulcsfontosságú alkalmazási területei az üzleti életben és a szervezetfejlesztésben:

Az Enneagram a szervezetfejlesztés katalizátora egyéni, csapat és szervezeti szinten egyaránt. Az Enneagram-alapú meglátások képesek feltárni a mélyen gyökerező motivációkat és megváltoztatni a viselkedésmintákat, ami nagy erőt ad nekik egy olyan összetett adaptív rendszerben, mint egy csapat vagy egy szervezet. Mivel az Enneagram a belső motivációkra épít, jelentős hozzáadott értéket nyújt az elköteleződés, a változásmenedzsment, a szervezeti kultúra, a csapatfejlesztés és a szervezeti összhang terén. Csapatokban és nagyobb csoportokban az Enneagram diagnosztikai és fejlesztési lehetőségeket kínál azáltal, hogy tükrözi a jelenlegi helyzetet, valamint kulcsot ad az új viselkedésmintákhoz és megoldási mechanizmusokhoz.

Az Enneagram nem egy felszínes keretrendszer, amely gyors és múlandó betekintést nyújt – mélysége és rétegzett megközelítése lehetővé teszi a szervezeti utak kibontakozását és időbeli alkalmazkodását. Az ügyfelek azt tapasztalják, hogy az Enneagram továbbra is rezonál velük, ahogy változnak és fejlődnek, lehetővé téve számukra, hogy egyre mélyebbre ássanak, és egyre finomabb és hatékonyabb fejlődési utakat tárjanak fel.

Enneagram vállalkozás- és szervezetfejlesztéshez

Csapatok

A csapatok alapvető fontosságúak a szervezetekben, egyes szakértők szerint az emberek nem a szervezeteket hagyják el, hanem a csapatukat és a közvetlen vezetőjüket szeretik vagy utálják. Az agilitás, a gyors változások és az együttműködés iránti igény arra készteti a szervezeteket, hogy kevesebb hierarchiával és laposabb csapatstruktúrákkal alakítsák át a felépítésüket. A csapatmunka és az együttműködés fokozódása nagyobb egyéni felelősségvállalást követel meg az alkalmazottaktól, mind saját magukkal, mind a csapatokban való részvételükkel kapcsolatban, amihez magas érzelmi intelligencia és tudatosság szükséges. Az Enneagram mélyreható betekintést nyújt mind az egyéni, mind a csapat kultúrájába, értékeibe és akadályaiba, felvértezve a csapatot önmaguk és egymás mélyebb megértésével, valamint rámutatva a fejlődés és a növekedés lehetséges útjaira.

Enneagram vállalkozás- és szervezetfejlesztéshez
Enneagram a vezetésfejlesztéshez

Vezetői fejlesztés

A 21. századi szervezetekben a vezetéstől rengeteget várunk el – stratégiai tisztánlátást, egyéni mentorálást és fejlődést, a változás és az elköteleződés irányítását, a sokszínűség és a befogadás előmozdítását, és még sok minden mást! Ennek egyik fő akadálya az egyes vezetők saját önismeretének és változási képességének hiánya. Ügyfeleink rendre azt tapasztalják, hogy az iEQ9 valódi áttörést kínál azáltal, hogy az önismeretre, az érzelmi intelligenciára és a vertikális fejlődésre való képességre helyezi a hangsúlyt, lehetővé téve a folyamatos tanulást és növekedést az autentikus énükkel való mély kapcsolódás révén. A vezetők betekintést nyernek mások eltérő motivációiba és hajtóerőibe is, ami felgyorsítja a hatékonyságukat coachként és mentorként.

Az Enneagram sokszínű képet fest a vezetésről, amely elismeri a hatalom kilenc (vagy 27) különböző formáját, és lehetőséget nyit arra, hogy különböző hátterű és szintű vezetőket fejlesszünk. A modell túlmutat a vezetéssel kapcsolatos hagyományos, korlátozott elképzeléseken, mint például „a vezetők nem mutathatnak gyengeséget" vagy „a vezetőknek mindenre megvan a válaszuk", és arra ösztönzi a vezetőket, hogy a saját egyedi fejlődési útjukon keresztül lépjenek a hatalmukba, ahelyett, hogy másokat próbálnának utánozni maguk körül.

Enneagram a kultúra fejlesztéséhez

Kultúra

A kultúrát a modern szervezetekben a versenyelőny kulcsfontosságú forrásaként tartják számon, mégis makacsul ellenáll azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy az elképzelt kultúrává "megtervezzék" vagy "megváltoztassák". Az iEQ9 lehetőséget kínál arra, hogy megérezze, elemezze és mélyre ásson azokba a mögöttes feltételezésekbe és hiedelmekbe, amelyek a szervezeti DNS-t alkotják, és amelyek a kultúrájában fejeződnek ki, ezáltal pedig feltárja azokat a stratégiákat és lehetőségeket, amelyekkel formálhatja, finomíthatja és kiaknázhatja ezt a kultúrát a benne rejlő potenciál maximalizálása érdekében.

Kulturális eszközeink:
 • Feltárják a kultúra alapjául szolgáló "súlyponti központokat" és korlátozó hiedelmeket, valamint a kulcsfontosságú fejlesztési lépéseket ezek megváltoztatásához
 • Feltérképezik a szervezet különböző részein jelen lévő, eltérő értékekre épülő kultúrákat és szubkultúrákat
 • Mélyre ásnak a "vízvonal alatt", hogy azonosítsák és megnevezzék azokat a korlátozó hiedelmeket, értékeket vagy félelmeket, amelyek a kultúrát "megrekedtté" és változásokkal szemben ellenállóvá tehetik
 • Megmutatják a legmegfelelőbb eszközöket a különböző csoportok és csapatok kultúrájának alakításához azáltal, hogy értelmezik, hogyan lépnek kölcsönhatásba az egyedi egyéni vagy csoportos értékek a tágabb kultúrával.
Enneagram a kultúra fejlesztéséhez
Enneagram a munkavállalói elkötelezettséghez

Munkavállaló elkötelezettsége

„A munkaadó és a munkavállaló között folyamatosan változó társadalmi szerződés értelmében a munkavállalók „önkéntesekké" válnak, akiket minden nap újra be kell vonni és újra meg kell nyerni" – Deloitte HC felmérés

A szervezetek az elmúlt években rengeteg időt, erőforrást és energiát fektettek az elkötelezettség kiépítésébe, és ez továbbra is kulcsfontosságú prioritás marad. Ez azt jelenti, hogy az elkötelezettséget számos olyan tényező befolyásolja, amelyek egyénre szabottak és helyi szinten érvényesülnek, felelősséget ruházva a közvetlen vezetőre és a csapatra. Az iEQ9 jelzi a túlterhelés, a kiégés és az elkötelezettség hiányának figyelmeztető jeleit az egyes munkavállalóknál, valamint rámutat a vakfoltokra és az elkötelezettség növelésének lehetőségeire mind kollektív, mind egyéni szinten, lehetővé téve ennek az alapvető kihívásnak a stratégiai megközelítését.


Enneagram coachinghoz, mentoráláshoz és tehetségfejlesztéshez

Coaching, mentorálás és tehetségfejlesztés

A tehetségek hatékony mentorálásához, coachingolásához és fejlesztéséhez személyre szabott fejlődési utat és stratégiát kell kidolgoznunk minden egyes egyén számára – ez kulcsfontosságú kihívást jelent a vezetők számára abban, hogy mire összpontosítsanak, és hogyan dolgozzanak együtt a különböző coachee-kkal. Az iEQ9 csomag típusonként kínál fejlesztési utakat és stratégiákat (27 különböző egyéni altípusra), amelyeket a vezetők és mentorok megvitathatnak és alkalmazhatnak az együttműködő személyekkel. Ez lehetővé teszi, hogy úgy nyújtsanak coachingot és tanácsot, hogy az egyén meghallja, belsővé tegye, megoldja a problémákat, és felelősséget vállaljon saját fejlődéséért. Az Enneagram arra is rávilágít a vezetők számára, hogy saját értékeik, motivációik és preferált tanulási stílusuk nem mindig megfelelőek mások számára, és egy megbízható, adatokkal alátámasztott jelentés alapján alakítsák ki fejlesztési stratégiájukat.


Enneagram coachinghoz, mentoráláshoz és tehetségfejlesztéshez
Enneagram a változás és a sokszínűség menedzseléséhez

Változás és sokszínűség menedzsment

Az iEQ9 feltárja a szervezet valódi arcát, olyan eszközt kínálva, amely lehetővé teszi az ellenállás vagy a motiváció mélyreható diagnosztizálását a kiváltó okok szintjén, valamint egy strukturált keretet biztosít az ezekhez az felismerésekhez igazodó változások elindításához. Az Enneagram több mint egy személyiségmodell, egyben egy folyamatszemléletet is kínál, amely alkalmazható egy tudatos, megalapozott változási folyamat irányítására.

A viselkedés megváltoztatásához először meg kell értenünk, hogy az emberek miért viselkednek úgy, ahogy – aminek lehet, hogy ők maguk sincsenek tudatában! Az ellenállás és a motiváció legmélyebb szintjein dolgozva ez a keretrendszer eszközöket kínál a konfliktusok feloldására vagy akár megszüntetésére, és arra, hogy átkeretezzük a változást pozitív dologként. Az Enneagram sokszínűsége lehetővé teszi, hogy a különböző típusok (vezetők, víziót adók, kapcsolatépítők, elemző típusok) erősségeit beépítsük a változási folyamatba egy megalapozott, kutatáson alapuló módszeren keresztül.

Enneagram a tanuláshoz és a fejlődéshez

Tanulás & Fejlődés

Ahogy az új generációk belépnek a munkaerőpiacra, a tanulási és fejlesztési költségek emelkednek, és egyre több a független munkavállaló, a vállalatok újragondolják a tanuláshoz és a tehetségekhez való hozzáállásukat, hogy az egyénre helyezzék a hangsúlyt. Termékcsomagunk egyedülálló fejlődési utat kínál, amelyet rugalmas jelentési formátumok és moduláris ajánlatok támogatnak. Az iEQ9 felgyorsítja az áttöréseket, jelentéseink tükrében az egyéneket mély önismeretre ösztönzi. Az emberek megérthetik saját stílusukat, akadályaikat és erősségeiket, amelyeket szinte bármilyen fejlesztési vagy tanulási kihívás során alkalmazhatnak.

Enneagram a tanuláshoz és a fejlődéshez
Az iEQ9 előnyei a vállalkozások számára

Előnyök az iEQ9 for a Business

 • Több mint öt év folyamatos fejlesztés tudományos kutatás és fejlesztés révén az iEQ9 Kérdőív 95%-os pontosságot ért el, és továbbra is finomítjuk megbízhatóságát és érvényességét az ügyfelek visszajelzései alapján. Az iEQ9-et világszerte több mint 450 akkreditált felhasználó alkalmazza, és több mint 400 000 profilt generáltak vállalati ügyfelek számára.
 • Egyetlen 30 perces kérdőív segítségével robusztus és megbízható adatokat gyűjtünk, amelyeket aztán számos különböző jelentésformátumban és alkalmazásban lehet értelmezni és hasznosítani. Az iEQ9-en keresztül összegyűjtjük és visszajelzést tudunk adni a következőkről: 9 Enneagram típus és 27 altípus, három intelligencia központjai (gondolkodás, érzés és cselekvés), a stressz és a megterhelés 6 dimenziója, az integráció szintjei, a társas stílusok, a konfliktus stílusok és a rugalmasság.
 • Multinacionális ügyfelek számára az iEQ9 kérdőívet és az integratív jelentéseket angolról dánra, hollandra, finnre, franciára, németre, olaszra, portugálra, oroszra és spanyolra fordítjuk. A jelentés jelenleg angol és dán nyelven érhető el, az iEQ9 pedig dán, holland, francia, finn, német, afrikaans, norvég, spanyol, olasz, héber, thai, kínai és portugál nyelven elérhető.
 • Minden jelentés moduláris és teljesen testre szabható, lehetővé téve a tartalom, a terjedelem és a benne szereplő adatok kiválasztását. Ez lehetővé teszi, hogy olyan jelentést állíts össze, amely megfelel a szervezet igényeinek, és a résztvevők figyelmét a vállalati alkalmazásod szempontjából legrelevánsabb adatokra irányítja.

iEQ9 Integratív Enneagram Jelentésbeállítások

iEQ9 Jelentés
Egyéni Szabvány

[23 OLDAL]

Ez a jelentés azokat az Enneagram-specifikus fogalmakat fedi le, amelyek támogatják az önismeretet és a személyes fejlődést.

 • Mag Enneagram Típus
 • Motiváció, viselkedés, pszichodinamika
 • Vakfoltok, erősségek és kihívások
 • Kifejezés Központja
 • Triádikus Központ stílusok
 • 27 Altípus
 • Szárny Hatás
 • Önismeret és Integráció
 • Megterhelési Szintek x 6

iEQ9 Riport
Egyéni Professional

[42 OLDAL]

Ez a riport a Standard Riport alapvető tartalmára épül. Hozzáadott értéket nyújt a szakemberek számára azáltal, hogy olyan speciális kompetenciaterületeket fed le, amelyek befolyásolják a hatékonyságot és a fejlődést.

 • + A Standard Riport teljes tartalma
 • Kommunikáció
 • Visszajelzés adása és fogadása
 • Visszajelzési Útmutató minden típushoz
 • Konfliktusok és kiváltó okok
 • Döntéshozatal
 • Vezetés és menedzsment
 • Csapatviselkedés
 • Coaching kapcsolat

iEQ9 Jelentés
Csapatok Standard

[23 OLDAL]

Ez a jelentés a betekintési és fejlesztési folyamatot csapatszintre emeli. Hozzájárul a szervezeti környezetben együtt dolgozó csapatok egészségéhez és hatékonyságához. A jelentés a következőket tartalmazza:

 • A csapat kifejezés központjai
 • Enneagram csapatstílus és értékek
 • Hatás a kapcsolatokra, tervezésre, feladatokra és célokra
 • Egészségtelen csapatviselkedések
 • Fejlődési szakaszok
 • Másodlagos stílusbefolyások
 • Fejletlen stílusok
 • Kollektív megterhelési profil
 • Harmonikusok és Hornevianok
 • Csapat ösztönök
 • Vezetés
 • A csapat és a vezető közötti dinamika
Házon belüli személyre szabott képzés

Házon belül személyre szabott képzés

Az Enneagram hatékony lehetőségeket kínál a szervezetek számára, hogy összehangolják, összekapcsolják és szinergiát teremtsenek a különböző fejlesztési tevékenységek között a szervezeti egységeken és projekteken átívelően. Hosszú távú szervezetfejlesztési céljaid és a kapacitásépítés támogatása érdekében személyre szabott belső képzéseket kínálunk a saját szakembereid számára, az eszköz szervezeten belüli alkalmazásáról. Ez a képzés a standard négynapos tréningjeinkre épül, de úgy alakítjuk, hogy mélyen beépüljön a szükséges tudás, közösen kidolgozzuk, hogyan fog az iEQ9 működni a szervezetedben vagy a beavatkozásodban, valamint támogatjuk a szakembereket abban, hogy az Enneagramot integrálják más kulcsfontosságú szervezetfejlesztési kezdeményezésekkel és folyamatokkal.

* Fontos: a belső képzés minimális résztvevői létszámhoz kötött. Minden ügyfél számára egyedi ajánlatot és árazást készítünk. Kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük az igényeidet.

Amint a képzés befejeződik, a belső szakembereidet meghívjuk, hogy csatlakozzanak a globális iEQ9 közösségünkhöz. Ez hozzáférést biztosít számukra a folyamatos készségfejlesztéshez, a helyi szakmai közösségek csoportjaihoz, valamint a világ minden tájáról származó több száz szakértőhöz, akik nagylelkűen megosztják meglátásaikat. Az iEQ9 csapatunk folyamatos támogatást nyújt, és gondoskodik arról, hogy meghalljuk a visszajelzéseidet azzal kapcsolatban, hogyan tudunk továbbra is fejlődni.

Házon belüli személyre szabott képzés
iEQ9 akkreditált szakemberek

Keressen egy iEQ9 akkreditált szakembert

Az Integrative Enneagram Solutions világszerte képez és akkreditál Enneagram szakembereket. Globális tagjegyzékünkben több mint 4000 akkreditált szakember szerepel, akik elvégezték képzésünket és átestek szigorú akkreditációs folyamatunkon.

Szakembereink közül sokan kiterjedt képesítéssel és tapasztalattal rendelkeznek a szervezetfejlesztés és az emberi erőforrás területén. Találd meg a számodra legmegfelelőbb szakembert a tagjegyzékünkben!

Az iEQ9-et használó szervezetek

Az Integrative Enneagram Solutions világszerte együttműködik vállalati ügyfelekkel, többek között vezető szervezetekkel olyan ágazatokban, mint például: pénzügyi szolgáltatások, IT és telekommunikáció, kiskereskedelem, FMCG, bányászat és kőolajipar, vezetési tanácsadás, média és szórakoztatóipar, kormányzat és állami vállalatok, oktatás, gyógyszeripar és egészségügy. Az Enneagramot a szervezetek minden szintjén alkalmazzák, az ügyfélszolgálati munkatársaktól kezdve a felsővezetői csapatokig.

A világ vezető márkái bíznak bennünk

Trusted Brands using the iEQ9 Report Trusted Brands using the iEQ9 Report

Navigáció