iEQ9 Enneagram-test for professionelle

Udtryk din ledelsesstil på den mest effektive måde

Enneagrammet har vist sig at være et af de mest effektive værktøjer til udvikling af lederskab. Uanset om du driver din egen virksomhed eller spiller en nøglerolle i erhvervslivet, vil integrative enneagram give dig den selvindsigt og de redskaber, du har brug for til at forbedre dine lederevner og maksimere dit ledelsespotentiale.

Tag testen nu
Finpuds dine lederevner.

Udnyt dit autentiske lederskabspotentiale med iEQ9 Professional Enneagram-rapporten

iEQ9 bryder med traditionelle og snævre opfattelser af lederskab. I stedet tilbyder det dig en personlig vejviser til selvbevidsthed og udvikling. Identificér og udbyg dine styrker gennem en skræddersyet udviklingsvej.

icon growth

Optimer din effektivitet på jobbet og bliv bedre til at samarbejde med andre.

icon join

Udvikl et autentisk lederskab med nærvær og slagkraft.

icon movement

Skru op for produktiviteten, effektiviteten og motivationen.

icon lock

Styrk din selvtillid. Slip dit potentiale løs og oplev mere glæde i livet.

Find det stærkeste udtryk for din egen unikke ledelsesstil

Slib dine lederevner

Enneagrammet omfatter ni forskellige ledelsesarketyper i stedet for én bestemt stil eller antagelse om, hvad god ledelse indebærer. Det er mere end blot en profil over træk og adfærd, da det går dybere ind i de motivationer, forsvar og frygter, der ofte ligger skjult i vores personligheds ubevidste lag.

Hos os finder du ikke en standardløsning til ledelse – i stedet opmuntrer og støtter vi ledere i at finde frem til det stærkest mulige udtryk for deres egen unikke ledelsesstil.

Find det stærkeste udtryk for din egen unikke ledelsesstil
95 percent accurate

Verdens bedste enneagram-test.

Gennem 13 års uafbrudt forskning og udvikling er der skabt det mest videnskabeligt nøjagtige og teknisk avancerede værktøj til personlighedstypeinddeling på markedet.

Ved hjælp af et adaptivt, intelligent spørgeskema, der integrerer kunsten og videnskaben bag selvopdagelse og transformation, bevæger vi os ud over de traditionelle opfattelser af lederskab. Med en omfattende analyse af din personlighed og indgroede adfærdsmønstre giver iEQ9 dig værdifulde indsigter og mulighed for at opnå en dybere forståelse af dit lederskab. Og det fungerer – iEQ9-testen har en dokumenteret nøjagtighed på 95 %.

iEQ9 professionel rapport

Mere end blot et personlighedsværktøj: en model for udvikling.

Vores vurdering stopper ikke bare ved at afsløre din personlighedstype. Ved at gennemføre vores spørgeskema får du adgang til en dybdegående rapport, der er skræddersyet specielt til dig. Sammen med rapporten får du ressourcer og værktøjer til at udvikle dine lederevner, adgang til personlig coaching samt løbende støtte, der hjælper dig på din rejse mod personlig udvikling.

iEQ9 professionel rapport

Det integrative enneagram hjælper dig med at identificere og løse udfordringer som:

icon checkmark Følelsesmæssig, psykologisk og relationel effektivitet
icon checkmark Professionel udviklingsplan og vejledning til selvjustering
icon checkmark Produktivitetstab som følge af teamkonflikter
icon checkmark Ledelsesmæssig modenhed, gennemslagskraft og effektivitet
icon checkmark Modstand mod forandring, modstandsdygtighed og parathed til forandring
icon checkmark Beslutningstagning
icon checkmark Karriereudvikling og jobskifte
icon checkmark Kommunikations- og påvirkningsevner
En ny type ledelse for en ny type verden

En ny type lederskab til en ny tids verden

I nutidens forretningsverden stilles der stadigt større krav til ledere om at udvise følelsesmæssig intelligens, selvindsigt og omstillingsparathed. For at opbygge velfungerende teams er det afgørende, at ledere løbende inspirerer, motiverer og giver deres medarbejdere mulighed for at udfolde sig.

iEQ9-testen og de tilhørende rapporter giver ledere og coaches et fantastisk værktøjssæt til effektivt at lede og forstå deres teams.

Boost bundlinjen i din virksomhed ved at styrke modstandsdygtighed, samarbejde, kommunikation, integritet og produktivitet.

graphic flourish

Lær dig selv at kende på en måde, du aldrig har gjort før.

iEQ9 logo

Enneagram Professional

USD 120

Enneagram-test, 42-siders personlighedsprofil

Hvordan påvirker din unikke profil dig på arbejdspladsen, og hvordan kan du blive mere effektiv?

Din personlige professionelle rapport udforsker temaer som kommunikation, lederskab og teamwork og bruges i vid udstrækning i erhvervs- og virksomhedsmiljøer.

Læg i kurv Køb nu Hvad er inkluderet?
 • Basis enneagramtyper
  Vil du lære dig selv bedre at kende? At identificere din enneagram-type vil hjælpe dig med at forstå dine unikke tanke-, følelses- og handlemønstre. At arbejde med din type giver dig mulighed for at tage ansvar for din adfærd og udvikling gennem en større forståelse af, hvorfor du handler og reagerer, som du gør.
 • Motivation, adfærd, psykodynamik
  Enneagrammet er meget mere end blot en personlighedsprofil, der fortæller os, hvordan vi kan opføre os. Det fremhæver de underliggende motivationer, forsvarsmekanismer og frygt, der er begravet i psykens ubevidste lag. Enneagrammet frigør potentiale og forandring fra et dybere niveau, der forbinder til personlige værdier ved at gøre os i stand til at forstå de motivationsmønstre, der driver os.
 • Blinde punkter, styrker og udfordringer
  Opdag dine naturlige styrker, som udspringer af dit indre verdenssyn eller perspektiv. Dette afsnit hjælper dig med at udnytte og værdsætte din enneagram-types styrker og positive aspekter. Når de udnyttes sundt og afbalanceret, vil disse styrker understøtte dit velbefindende, dine mål og relationer. Ingen udviklingsrejse bør ignorere svagheder.
 • Udtrykscentre
  Udtrykscentrene relaterer til, hvordan vi fremstår i verden, og hvordan vi sandsynligvis vil blive opfattet af andre. Der er tre udtrykscentre: Tænkning, Følelse og Handling. At udforske centrene hjælper dig med at forstå, hvordan du bearbejder eksterne stimuli, træffer beslutninger og udtrykker dig selv i relationer. Dette afsnit identificerer dit dominerende center og dem, der er mindre fremtrædende, og belyser dine primære livsstrategier.
 • Triade-centerstile
  Der er en bestemt måde, hvorpå du engagerer dig i dine følelser, handlinger og tanker, som er farvet af din enneagram-profil. Du er måske mest opmærksom på dette, når du bliver trigget, forvirret eller når du indser, at din mavefornemmelse siger én ting, dit hoved en anden og dit hjerte noget helt tredje. Kombinationen af disse tre giver din personlighed en anden måde at udtrykke sig på. At observere og blive opmærksom på hvert centers energistrøm kan gavne din udvikling og vækst.
 • 27 undertyper
  Når dit dominerende instinkt smelter sammen med din basis enneagramtype, kaldes de to tilsammen din undertype. Undertyper kaster lys over, hvorfor mennesker med samme enneagram-type kan opføre sig på forskellige måder. At forstå din undertype kan skabe en afgørende, detaljeret og nuanceret beskrivelse af din personlighed og tilbyde meningsfulde skift og målrettede udviklingsforløb.
 • Vingeindflydelse
  Vingeindflydelse refererer til de enneagram-typer, der ligger ved siden af din basistype, kendt som dine "vinger". Selvom du typisk engagerer begge vinger, er den ene ofte mere dominerende for de fleste mennesker. Dette afsnit beskriver, hvordan hver vinge kan forme din personlighed og adfærd.
 • Selvbevidsthed og integration
  Dette afsnit afslører dit niveau for selvbevidsthed og balance, hvilket indikerer i hvilken grad du lever på "autopilot" eller i en tilstand af selvbevidsthed. For mange mennesker er opdagelsen af deres enneagram-type et vendepunkt, da de for første gang ser, hvordan deres ego har begrænset dem, og hvor afkoblet de kan være fra deres sande essens. Vejen til integration med enneagrammet er en rejse tilbage til essensen, hvor man undslipper personlighedens begrænsninger og forbinder sig med et mere ubegrænset og frigjort selv.
 • Stressniveauer
  Din stressprofil afspejler din subjektive fornemmelse af, hvor meget stress du oplevede på et givent tidspunkt inden for fem områder:
  • Relationsmæssig stress - Vurdering af stress i dine relationer.
  • Stress i omgivelser - Måling af stress forårsaget af dine omgivelser.
  • Psykologisk stress - Dit aktuelle niveau af stress relateret til din mentale sundhed.
  • Fysisk stress - Vurdering af stressniveauer for dit fysiske helbred.
  • Faglig stress - Bestemmelse af stressniveauer relateret til dit arbejde.
  • Glæde - En variabel, der ofte er svær at bestemme.
 • Spændings- og løsningslinjer
  Enneagrammet er meget mere end ni punkter eller et sæt kategorier eller typer. Det er en rig, kompleks psykodynamisk ramme, der giver en stærk model til at forstå, hvordan mennesker fungerer, udvikler sig og integrerer. Enneagrammets linjer tilbyder et stort potentiale for udforskning og udvikling, da de giver balance og nye ressourcer til en persons basistype.
 • Kommunikation
  Evnen til at kommunikere effektivt er en af de afgørende kompetencer for professionel succes. Kig på dine lyttevaner, verbal kommunikationsstil, nonverbale signaler (kropssprog) og tendenser i skriftlig kommunikation. Kommunikationsstil inkluderer din meta-besked, den underliggende besked, du måske kommunikerer til andre - en besked, folk kan bemærke ud fra din tone, indhold og intention.
 • At give og modtage feedback
  Få indsigt i din stil, når det kommer til at give og modtage feedback - et afgørende led i kæden af professionel præstationsforbedring og effektivitet. Det guider dig i at udnytte dine styrker, mens du formidler konstruktiv information, advarer dig om potentielle faldgruber, du bør undgå, og forbereder dig på dine reaktioner, når du står over for udfordrende beskeder fra andre.
 • Feedbackguide for alle typer
  Alle søger effektive metoder til at levere "konstruktiv kritik" til individer, der er forskellige fra os selv. Dette afsnit giver dig skræddersyet rådgivning om din kommunikationsstil og tilbyder retningslinjer til at forfine, justere og strategisere din tilgang til at give feedback til mennesker af kendte typer.
 • Konflikt og triggere
  Vi reagerer alle forskelligt på konflikter og har forskellige triggere, der kan udløse dem. Ved at forstå dine egne reaktioner og potentielle triggere kan du udvikle personlige strategier til at løse konflikter. Når du bliver bevidst om uhensigtsmæssige og destruktive mønstre, kan du begynde at arbejde hen imod en mere velovervejet og bevidst tilgang til disse situationer i stedet for blot at reagere impulsivt på triggere.
 • Beslutningstagning
  Rapporten analyserer indgående samspillet mellem dit intelligens-center, enneagram-type og stressniveau. Denne syntese giver nuanceret indsigt i, hvordan disse nøgleaspekter former din evne til at træffe beslutninger. Den undersøger dine tendenser inden for beslutningstagning baseret på dine enneagram-træk og dominerende udtrykscenter for at hjælpe dig med at forstå og optimere dine beslutningsstrategier bedre.
 • Ledelse
  Afsnittet om strategisk ledelse giver indblik i din ledelsesstil og udforsker aspekter som udvikling af visioner, strategisk tænkning, vurdering af gruppens overensstemmelse med mål og håndtering af organisatoriske forandringer. Opdag dine styrker og udviklingsområder som leder.
 • Teamadfærd
  Din adfærd i et team er udgangspunktet for at opdage din foretrukne rolle samt din indflydelse på teamets resultater. Dette afsnit undersøger, hvordan du fungerer i de 4 faser af teamets modenhed, din påvirkning af teamet samt dine foretrukne mål og teamrolle.
 • Coachingrelationer
  Afsnittet om coachingrelationer giver indsigt i din dynamik i en coaching-kontekst. Uanset om du har en erhvervs- eller lifecoach eller planlægger at engagere en, guider dette segment dig til at forbedre disse interaktioner.
iEQ9 logo

Enneagram Teams

Enneagram-test, 23-siders team rapport

Team Enneagram Rapporten skalerer indsigt og udviklingsprocessen til teamniveau og fremhæver potentielle friktionsområder, såvel som underliggende mønstre eller antagelser.

Den hjælper teams med at forstå deres sociale og konfliktstile, samtidig med at den foreslår udviklingsprocesser, der udnytter sund konflikt som en drivkraft for præstation frem for en barriere.

Book Team Workshop Hvad er inkluderet?
 • Team Enneagram-profil
  Jeres teams Enneagram-profil afspejler fordelingen af typer i jeres team samt vurderer teamets evne til at tilgå alle ni typer, når det er nødvendigt. Høj performance afhænger af evnen til at udnytte fordelene ved mangfoldighed.
 • Primær teamstil
  Et team som helhed udvikler en specifik stil baseret på de individer, der arbejder i teamet. Afdæk de styrker, svagheder og perspektiver, som jeres samlede team resonerer med.
 • Sekundære og underudviklede teamstile
  Ved at forstå, hvilken type hele jeres team resonerer med, er det også vigtigt at undersøge, hvilke typer teamet er mindre forbundet med, og hvordan I ville drage fordel af at få adgang til disse nye perspektiver.
 • Teamets udtrykscentre
  Udtrykscentrene relaterer til, hvordan vi fremstår i verden, og hvordan vi sandsynligvis vil blive opfattet af andre. Der er tre udtrykscentre: Tænkning, Følelse og Handling. Udforskning af centrene hjælper jer med at forstå, hvordan jeres team bearbejder eksterne stimuli og træffer beslutninger. Dyk ned i teamets dominerende center og dem, der er mindre fremtrædende, og kast lys over jeres primære forretningsstrategier.
 • Teamudviklingsstadier
  Alle har brug for deres egen måde at udvikle sig på, jeres team er ingen undtagelse. Ved at inkorporere teamets perspektiv kan I opdage unikke strategier for, hvordan I kan udvikle jer individuelt og i fællesskab.
 • Teamets stressprofil
  Jeres teams stressprofil afspejler deres subjektive fornemmelse af, hvor meget stress de oplever på et givet tidspunkt inden for fem domæner:
  • Relationsmæssig stress— Vurdering af stress i jeres relationer.
  • Stress i omgivelser - Måling af stress forårsaget af jeres miljø.
  • Psykologisk stress - Jeres aktuelle niveau af stress relateret til "mental sundhed".
  • Fysisk stress - Vurdering af jeres fysiske helbreds stressniveauer.
  • Faglig stress - Bestemmelse af stressniveauer relateret til jeres arbejde.
  • Glæde - En variabel, der ofte er svær at bestemme.
 • Teamets instinkter
  Dit teams basis enneagram-type og en unik kombination af de tre instinkter - selvopholdelsesdrift, en-til-en og social - gør det muligt for iEQ9-rapporten at give en dybdegående forståelse af dit teams fundamentale struktur.
 • Teamets interaktion og konfliktstile
  Ved at analysere team interaktionen på individniveau opnås et helhedsbillede af teamets konfliktstil. Dette giver nøglen til at udnytte sund konflikt som en drivkraft for præstation frem for en hindring.
 • Teamlederens enneagram stil
  Ved at sammenligne teamlederens basis enneagramtype med teamets bliver den sammenvævede dynamik i denne karakteristiske kombination tydelig, hvilket danner grundlag for at udvikle fremtidige strategier.

Det tager omkring en halv time at gennemføre vores vurdering med 175 spørgsmål. Tag det første skridt mod at opdage dit fulde potentiale som leder, og begynd din iEQ9 enneagram personlighedsvurdering i dag! Du vil ikke fortryde det.

Udtalelser

Kristi Russell Thumbnail
iEQ9 som udviklingsværktøj er virkelig dybdegående, når det kommer til at forstå, hvad der driver og motiverer os. Pludselig falder brikkerne på plads, hvilket både er konfronterende og bekræftende på én gang. Jeg er ikke stødt på noget lignende i mine 15 år som coach. Jeg vil anbefale iEQ9 til alle, der tager deres personlige og faglige udvikling alvorligt. Der findes ganske enkelt ikke noget, der kan måle sig med det!
Kristi Russell Erhvervscoach, Melbourne, Australien
Chris Galea Thumbnail
Et kursus, som alle coaches inden for ledelse absolut bør tage. Jeg har deltaget i mange coachingkurser, og dette rangerer som nummer ét. Inspirerende, motiverende og overbevisende - alt sammen noget, der fører til dyb læring. En perfekt blanding af teori og praksis, formidlet med omhu, medfølelse, forståelse og stor følsomhed. Kurset formåede at dække emnets enorme bredde og dybde på en fremragende måde.
Chris Galea Erhvervs- og ledelsescoach, Singapore
Mark Leyba Thumbnail
Enneagrammet er mere end blot en personlighedstest. Det går til kernen af, hvad der får folk til at "tikke". Det har vist mig mere om mig selv end noget andet værktøj. Jeg må ærligt indrømme, at enneagrammet er det mest omfattende og dybdegående værktøj, jeg nogensinde har brugt, og iEQ9 er den bedste tilgængelige enneagram-test. Hos Jefferson County bruger vi det professionelt i vores lederudviklingsprogrammer.
Mark Leyba Leder af organisatorisk parathed, Denver, USA

Er du nysgerrig på de ni enneagrampersonlighedstyper?

At finde ud af din enneagram-type kan være nøglen til at forstå din sande ledelsesstil. Ved at afdække dine styrker, svagheder og drivkræfter kan enneagrammets ni typer give dig større selvindsigt som leder og en bedre forståelse for, hvordan du interagerer med de mennesker, du omgås.

Tag testen nu
Enneagram Type Wheel
Enneagram Type 1 Enneagram Type 2 Enneagram Type 3 Enneagram Type 4 Enneagram Type 5 Enneagram Type 6 Enneagram Type 7 Enneagram Type 8 Enneagram Type 9
icon arrow Klik på et tal for at se den tilhørende personlighedsbeskrivelse
Streng
perfektionist
søger en velstruktureret verden. De værdsætter fakta, præcision og klarhed, undgår fejl og stræber efter konstant forbedring.
Omsorgsfuld
hjælper
ønsker at være hjælpsom og støttende. De er varme, givende, menneskeorienterede og har et stort hjerte. De fornemmer, når andre har det svært.
Effektiv udretter er en handlekraftig type. De er typisk praktiske, succesorienterede og opgavefokuserede. De lægger effektive planer for at nå deres mål og opnå succes.
Intens individualist søger efter mening, dybde og autenticitet. De er følelsesmæssigt sensitive, opmærksomme på deres omgivelser og kreative, ekspressive individer.
Stille specialist er en logisk tænker, der observerer og udforsker, hvordan verden hænger sammen. Et privat individ, der sætter pris på viden.
Loyal skeptiker værdsætter tillid, ansvarlighed og loyalitet. Deres behov for at føle sig trygge betyder, at de let opfanger potentielle farer og tænker skeptisk.
Entusiastisk visionær Lynhurtig fremtidstænker. De vil opleve alt det gode i livet, løfte stemningen og drive tingene fremad.
Aktiv
kontrollant
kan lide at tage styringen og rydde forhindringer af vejen. De er på vagt, men omsorgsfulde og beskyttende over for deres nærmeste.
Tilpassende fredsskaber er kittet mellem mennesker med deres venlige, jordnære og stabile væremåde. De har svært ved at sige nej og undgår ofte konflikter.

Vi har hjulpet mere end
450.000 mennesker verden over med at
udfolde deres fulde potentiale

Hjælper mere end 450.000 mennesker over hele kloden Hjælper mere end 450.000 mennesker over hele kloden

Styrk fremtidens ledere
I vores hastigt forandrende organisationer i det 21. århundrede stiller vi store krav til vores ledere. De har ansvaret for at skabe strategisk klarhed, fremme individuel vækst, lede forandringer, øge engagement og være fortalere for mangfoldighed og inklusion. Nøglen til at opnå dette ligger i lederens selvbevidsthed og evne til at transformere sig selv.

Vores kunder beretter konsekvent, at iEQ9-programmet stimulerer reelle gennembrud ved at skærpe selvbevidstheden, den følelsesmæssige intelligens og fremme kontinuerlig vækst forankret i autenticitet. Ledere opnår en dybere forståelse for forskellige motivationsfaktorer og drivkræfter, hvilket styrker deres effektivitet som mentorer og coaches.

Hvad gør iEQ9 unikt velegnet til ledere?

Hvad gør iEQ9 unikt velegnet til ledere?

Mangfoldighed og inklusion: Nutidens organisationer værdsætter diversitet og efterspørger ledere, der kan engagere sig med forskellige perspektiver. iEQ9 udstyrer ledere med værktøjerne til at forstå, påskønne og udnytte mangfoldighed effektivt.

Omstillingsparathed og modstandsdygtighed: Der er behov for robuste ledere, der dygtigt kan navigere under pres. iEQ9 fremmer disse færdigheder og forbereder ledere på nutidens udfordringer.

Situationsbestemt fleksibilitet: iEQ9 udvikler alsidigt lederskab og evnen til at tilpasse sig skiftende kontekster - en essentiel kompetence i moderne organisationer.

Selvbevidsthed og kontinuerlig vækst: Det gamle ordsprog "det, der bragte dig hertil, bringer dig ikke videre" er sandt inden for ledelse. iEQ9s fokus på selvbevidsthed støtter ledere i deres kontinuerlige personlige udvikling, læring og evne til at følge med forandringerne.

Samarbejde: Der er efterspørgsel efter ledere, der kan opbygge effektive netværk og lede mod en fælles vision. iEQ9 dyrker disse samarbejdsevner og gør det muligt for ledere at inspirere til teamwork.

Engagement: iEQ9 imødekommer lederens behov for at motivere deres teams gennem følelsesmæssig intelligens. Vi sætter ledere i stand til effektivt at coache, engagere og støtte deres teams.

Gennem disse aspekter er iEQ9-programmet unikt egnet til at forberede ledere på at imødekomme kravene og udfordringerne ved moderne ledelse.

Tag testen

Vores fællesskab af mere end 4500 professionelle coaches og organisationsudviklere er parat til at hjælpe

Erfarne og akkrediterede enneagramcoaches kan facilitere din udvikling og sikre, at du får det maksimale udbytte af dine iEQ9-rapporter.

Graphic People iEQ9 Report

Samarbejd med vores iEQ9-praktikere om livscoaching, der understøtter din personlige udvikling og dine relationer

Lad vores coaches hjælpe dig med at forløse dit fulde potentiale. Fordyb dig i dine iEQ9 Enneagram-rapporter sammen med vores certificerede ekspertcoaches. Deres skræddersyede én-til-én-vejledning åbner op for dyb selvindsigt og personlig vækst. Tag på en Enneagram-rapportering eller en transformerende coachingrejse - ikke kun for dig selv, men også for din familie eller dine relationer. Vores coaches har årelang erfaring med at hjælpe deres klienter ved hjælp af Enneagrammet og vores iEQ9-værktøjer. De guider dig gennem dine indre landskaber og hjælper dig hurtigt til en bedre forståelse af dig selv, så du kan sætte turbo på din udvikling og skabe forandring.

Graphic Practitioner Coach

Samarbejd med vores iEQ9-praktikere om executive og team coaching for at booste dit lederskab og dit teams effektivitet

Vores dygtige og erfarne enneagramcoaches kan understøtte din lederudvikling og give dig hurtige indsigter, så du får det fulde udbytte af din iEQ9 Professional Report. Vores certificerede coaches har redskaberne til at hjælpe dig i din professionelle verden ved at frigøre dit ledelsespotentiale og nedbryde barrierer i teamdynamikken. De kan facilitere enneagramteamworkshops, der giver en dybdegående forståelse af teamdynamik, styrker den relationsmæssige og kollektive bevidsthed, udnytter teamets talenter og i sidste ende sætter teamet i stand til at udleve sit formål og potentiale.

Graphic Training Group

Er du coach eller organisationsudviklingskonsulent og har lyst til at bruge vores iEQ9-værktøjer sammen med dine klienter? Så bliv en del af vores spirende Enneagram Practitioner Community

Det Integrative Enneagram er et revolutionerende coachingværktøj, der gør det muligt for coaches hurtigt at guide klienter til dybe indsigter og understøtte langvarige udviklingsrejser. Hvis du ønsker at styrke din effektivitet inden for individuel coaching og team coaching, sætte skub i coachingprocessen og opnå bedre resultater, så er vores iEQ9-certificering lige noget for dig. Bliv en del af et verdensomspændende netværk med over 4500 iEQ9-coaches. Deltag i vores iEQ9-certificeringsuddannelse og få de praktiske færdigheder til at anvende Enneagrammet og iEQ9-værktøjerne til at transformere dine ledere og coachingklienter.

Klar til at få mere ud af livet?

Din rejse.
Vores dedikation.

Her hos Integrative Enneagram Solutions ligger din rejse os på sinde. Med iEQ9 Enneagramtesten får du ikke bare en test - du investerer i et værktøj til livslang vækst og selvindsigt, et værktøj udviklet med omhu, præcision og videnskabeligt grundlag. Du investerer i dig selv.

Opdag dit autentiske jeg. Omfavn din rejse med iEQ9 Enneagramtesten i dag. Fordi du er det værd.

Start din rejse nu
graphic flourish

Ofte stillede spørgsmål

Vores vurdering er underbygget af omfattende forskning og opdateres løbende med de nyeste indsigter fra psykologi, mindfulness og neurovidenskab. Du kan være sikker på, at vores fulde rapport og resultater er valide, præcise og pålidelige. Vores psykometrieksperter og dataforskere har brugt over 13 år på at perfektionere vores vurdering for at sikre, at den ikke blot er den mest nøjagtige test (+95%), men også brugervenlig og tilgængelig for alle. Du behøver ikke at tage vores ord for gode varer - tag i stedet American Journal of Psychiatry's ord for det.

Vi tillader ikke, at iEQ9 bruges som en del af rekrutteringsprocessen. Enneagrammet måler ikke en persons kompetencer eller evner. Vi mener, at enhver enneagram-type kan have succes i enhver rolle. Når først den rette kandidat er fundet, er Enneagrammet genialt til at understøtte deres udvikling.

Selvom Enneagram-testen kan give indsigt i en persons personlighed og arbejdsstil, bør den ikke bruges i ansættelsesbeslutninger. Det er vigtigt at overveje en række faktorer, herunder færdigheder, erfaring og kulturel pasform.

Ja, at forstå din enneagram-type kan hjælpe dig med at identificere din ledelsesstil og områder, hvor du kan udvikle dig. Det kan også forbedre din evne til at lede og kommunikere med teammedlemmer, der har forskellige enneagram-typer.

Siden lanceringen i 2011 har over 450.000 mennesker taget iEQ9, og den er blevet opdateret til version 22. Ved hjælp af avanceret statistisk analyse, kunstig intelligens, maskinlæring samt menneskelige eksperter inden for psykometri og kognitionsforskere sikres den mest opdaterede nøjagtighed og videnskabelige validitet.

Sammenlignet med andre personlighedstests som Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), Strengths Finder eller Big Five Factors Test giver iEQ9 Enneagrammet et mere holistisk og dynamisk syn på personlighed. I stedet for blot at klassificere træk eller styrker dykker det ned i de underliggende motivationer og frygter, der former adfærd, og tilbyder praktiske veje til personlig vækst og udvikling. I modsætning til disse andre modeller, som i vid udstrækning fokuserer på faste egenskaber eller styrker, er Enneagrammet forankret i spirituelle og psykologiske læresætninger, hvilket gør det forudsigeligt og tilpasningsdygtigt i komplekse relationsmæssige situationer. Mens andre systemer har deres fordele, tilbyder iEQ9 Enneagrammets omfattende tilgang en dybere forståelse af personligheden og dens udvikling over tid.

Kort sagt fokuserer andre personlighedsmodeller ofte kun på overfladiske træk og styrker og overser de underliggende motivationer og frygter, der former adfærd. De mangler rammer for personlig vækst, ignorerer svagheder og udviklingsområder og undlader at fremhæve blinde vinkler, bias og vaner. Derudover forstår de ikke fuldt ud det dynamiske samspil mellem styrker på tværs af forskellige situationer og relationer.

Som ved alle selvrapporteringsspørgeskemaer er der et element af subjektivitet involveret i respondenternes resultater. For at sikre, at resultaterne er så pålidelige som muligt, har Integrative Enneagram Questionnaire indbyggede pålidelighedsmål vedrørende konsistens, ærlighed og tid. Feedback fra klienter viser, at iEQ9 er et banebrydende vurderingsværktøj, som er meget pålideligt og yderst nøjagtigt. Integrative gennemgår regelmæssigt spørgeskemaets elementer og arbejder løbende på at forbedre nøjagtigheden.

Klik her for at finde ud af mere

Hvad er god ledelse værd for dig? Kan du tage chancen ved ikke at investere ordentligt i det? Gratis Enneagram-tests er fristende, men lad os være ærlige - de er personlighedsvurderingernes fastfood. De kan tilfredsstille din umiddelbare nysgerrighed, men efterlader dig med lidt substans og en sult efter mere. Kan du stole på dem? Det må du selv vurdere.

For at sikre, at vores enneagram-tests er nøjagtige, videnskabeligt valide og, vigtigst af alt, gavnligt meningsfulde for vores klienter, er det nødvendigt, at vi opkræver et gebyr. Vores høje standard opretholdes af statistisk validering, big data og videnskabelig test-retest-metodologi for konstant at forbedre resultaterne. Skabt af den førende Enneagram-ekspert Dirk Cloete er iEQ9 nøglen til at frigøre dit sande ledelsespotentiale.