İşletmelerde ve Organizasyonlarda Enneagram
iEQ9 Ürünleri

İş Dünyası için Enneagram

Enneagram, şirketinizde veya müşterilerinizin işletmelerinde yürütülen çeşitli organizasyonel gelişim girişimlerini uyumlu hale getirme, birbirine bağlama ve sinerji yaratma fırsatı sunar. Kurumsal çözümlerimiz, derinlemesine ve hızlandırılmış liderlik gelişimi, takım oluşturma, iletişim, işbirliği ve verimliliği artırarak daha iyi bir mali sonuç elde etmenize yardımcı olur.

Faydalar:

 • Sadece 30 dakikalık bir anket birden fazla müdahale için gerekli verileri sağlayarak anket yorgunluğunu azaltır, çalışanların farklı organizasyonel gelişim faaliyetleri arasındaki bağlantıları görmelerine yardımcı olur ve tüm işletme genelinde ortak bir dil ve bütünlük duygusu yaratır.
 • Enneagram bir kişilik modelinden çok daha fazlasıdır, çünkü bu güçlü araç seti aynı zamanda grup ve topluluk dinamikleri ile itici güçleri üzerine düşünmek için bir çerçeve sunmanın yanı sıra, bilinçli ve sağlam bir değişim yolculuğuna rehberlik etmek için uygulanabilecek bir süreç de sağlar.
 • Tüm uygulamalara duygusal zeka ve derin öz farkındalık getiren bir araçla geliştirme faaliyetlerinizin yatırım getirisini (ROI) en üst düzeye çıkarın ve derinliğini artırın.
 • Çalışanları en derin öz farkındalık seviyelerine bağlayarak kültür, öğrenme, gelişim ve bağlılıktaki köklü dönüşümleri hızlandırın ve destekleyin. Bireysel motivasyon kaynaklarına ve itici güçlere dair içgörüler, daha derin ve hızlı değişime, kişiye özel değişim yolculuklarına ve etkili, sürdürülebilir dönüşüme olanak tanır.
 • Sergilenen davranışların veya direncin arkasındaki nedenleri derinlemesine araştırmak için bir çerçeve sunar ve çığır açan çözümlere kapı aralar. iEQ9, farklı insanları içsel olarak neyin motive ettiği, onları neyin meşgul ettiği ve ilişkiyi kesme veya tükenmişlik riskleri hakkında içgörüler sağlar.
 • Her birey veya grup için etkili gelişim faaliyetleri ve stratejileriyle ilgili ipuçları ve önerilerle yöneticilerinizi, liderlerinizi ve koçlarınızı güçlendirin. iEQ9 ürün paketi yalnızca değerlendirmenin 'ne'sine odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda ileriye dönük hareket etmek için gelişimin 'peki şimdi ne olacak?' sorusuna ilişkin düşünceler ve öneriler de sunar.

Enneagram'ın İş Hayatı ve Kurumsal Gelişimdeki Temel Uygulama Alanları:

Enneagram, bireysel, takım ve kurumsal düzeylerde organizasyonel gelişim için bir katalizördür. Enneagram temelli içgörüler, derin motivasyon kaynaklarını yansıtma ve davranışları değiştirme yeteneğine sahiptir. Bu da Enneagram'a, bir takım veya organizasyon gibi karmaşık ve uyarlanabilir bir sistem bağlamında büyük bir güç kazandırır. Enneagram, içsel motivasyonlara hitap ederek, çalışan bağlılığı, değişim yönetimi, kurum kültürü, takım gelişimi ve kurumsal uyum konularında derin bir değer katar. Takımlarda ve daha geniş gruplarda Enneagram, mevcut durumu yansıtmanın yanı sıra yeni davranış kalıplarının ve çözüm mekanizmalarının anahtarını sunarak hem teşhis hem de gelişim fırsatları sunar.

Enneagram, hızlı ve kısa ömürlü içgörüler sağlamak için yüzeysel bir çerçeve değildir. Derinliği ve katmanlı yaklaşımı, kurumsal yolculukların zaman içinde açılmasına ve uyarlanmasına olanak tanır. Müşteriler, Enneagram'ın değiştikçe ve büyüdükçe kendileriyle uyum içinde kalmaya devam ettiğini, daha derinlemesine çalışmalarına izin verdiğini ve gelişime giden daha ince ve daha güçlü yolları keşfetmelerini sağladığını fark ederler.

İş ve Organizasyon geliştirme için Enneagram

Takımlar

Takımlar, organizasyonlarda kilit bir rol oynar. Bazı teorisyenler, insanların aslında organizasyonlardan ayrılmadığını, daha ziyade takımlarını ve doğrudan yöneticilerini sevdikleri ya da onlardan uzaklaştıkları fikrini öne sürüyor. Çeviklik, hızlı değişim ve işbirliği ihtiyacı, birçok kuruluşu daha az hiyerarşi ve daha yatay ekip yapılarıyla yeniden yapılanmaya yöneltiyor. Ekip çalışması ve işbirliğindeki bu artış, çalışanların hem kendileri hem de ekip içindeki diğer kişilerle olan etkileşimleri açısından daha fazla bireysel sorumluluk üstlenmesi anlamına geliyor. Bu durum, yüksek duygusal zeka ve farkındalık gerektiriyor. Enneagram, hem bireysel hem de ekip kültürü, değerleri ve engelleri hakkında derin içgörüler sunarak, ekibin kendileri ve birbirleri hakkında daha kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarını sağlıyor ve gelişim için potansiyel yolları vurguluyor.

İş ve Organizasyon geliştirme için Enneagram
Liderlik gelişimi için Enneagram

Liderlik Gelişimi

21. yüzyıl organizasyonlarında liderlerden pek çok şey bekliyoruz: stratejik netlik sağlamak, bireysel rehberlik ve gelişim sunmak, değişimi ve katılımı yönlendirmek, çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etmek ve daha fazlası! Buna engel olan temel faktör ise liderlerin kendi öz farkındalıkları ve değişim kapasiteleridir. Müşterilerimiz, iEQ9'un öz farkındalığa, duygusal zekaya ve dikey gelişim kapasitesine odaklanarak, kişinin sahici benliğiyle derin bir bağlantı kurması yoluyla sürekli öğrenme ve büyüme sağladığını tutarlı bir şekilde gözlemliyor. Liderler ayrıca başkalarının farklı motivasyon kaynaklarını ve itici güçlerini anlayarak, koçluk ve mentorluk becerilerini de hızla geliştiriyorlar.

Enneagram, dokuz (veya 27) farklı güç biçimini kabul eden ve farklı geçmişlerden ve seviyelerden daha fazla liderin gelişmesine olanak tanıyan çok yönlü bir liderlik yaklaşımı sunar. Bu çerçeve, "liderler zayıflık göstermez" veya "liderlerin tüm cevapları bilmesi gerekir" gibi geleneksel ve kısıtlayıcı liderlik anlayışlarının ötesine geçer. Liderleri, başkalarını taklit etmek yerine, kendilerine özgü bir gelişim yolu aracılığıyla kendi güçlerini keşfetmeye davet eder.

Kültür gelişimi için Enneagram

Kurum Kültürü

Kültür, modern organizasyonlarda rekabet avantajının temel kaynağı olarak görülse de, onu tasarlanmış bir kültüre dönüştürme veya değiştirme çabalarına inatla direnir. iEQ9, kültürünüzde ifade edilen kurumsal DNA'yı oluşturan temel varsayımları ve inançları hissetme, analiz etme ve derinlemesine inceleme fırsatı sunar. Böylece potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için bu kültürü şekillendirmeye, ince ayar yapmaya ve güçlendirmeye yönelik stratejiler ve fırsatlar sağlar.

Kültür araçlarımız:
 • Kültürünüzün temelini oluşturan ağırlık merkezlerini ve sınırlayıcı inançları ortaya çıkarır, onu dönüştürmek için atılması gereken kilit gelişim adımlarını gösterir
 • Organizasyonun farklı bölümlerinde, farklı değerler üzerine inşa edilmiş kültürleri ve alt kültürleri haritalandırır
 • Kültürünüzü takılı ve değişime dirençli hale getirebilecek sınırlayıcı inançları, değerleri veya korkuları belirlemek ve adlandırmak için derinlere iner
 • Benzersiz bireysel veya grup değerlerinin daha geniş kültürle nasıl etkileşime girdiğini anlayarak, farklı grupların ve ekiplerin kültürünü şekillendirmek için en uygun araçları belirler.
Kültür gelişimi için Enneagram
Çalışan Bağlılığı için Enneagram

Çalışan Bağlılığı

"Gelişen işveren-çalışan sosyal sözleşmesi çerçevesinde, çalışanlar her gün yeniden motive edilmesi ve kazanılması gereken birer 'gönüllü' haline geliyor." – Deloitte İK Anketi

Son yıllarda kurumlar, çalışan bağlılığını artırmak için büyük miktarda zaman, kaynak ve enerji harcadı. Bu durum, bağlılığın öncelikli konumunu koruduğunu gösteriyor. Bağlılığın, kişiye özel ve yerel faktörlerden etkilendiği, doğrudan yöneticiye ve ekibe sorumluluk verdiği anlaşılıyor. iEQ9, farklı bireyler için aşırı yüklenme, tükenmişlik ve ilişkiyi kesme konularında kırmızı bayrakları ve uyarı işaretlerini ortaya koyuyor. Aynı zamanda, hem kolektif hem de bireysel düzeyde kör noktaları ve bağlılık fırsatlarını işaret ederek, bu önemli zorluğa stratejik bir yaklaşım sunuyor.


Koçluk, Mentorluk ve Yetenek Gelişimi için Enneagram

Koçluk, Mentorluk ve Yetenek Gelişimi

Yeteneği etkili bir şekilde geliştirmek, koçluk ve mentorluk yapmak için her birey için özel bir gelişim yolu ve stratejisi tasarlamamız gerekiyor. Bu durum, yöneticilerin neye odaklanmaları ve farklı koçluk alan kişilerle nasıl çalışmaları gerektiğini bilmeleri açısından önemli bir zorluk teşkil ediyor. iEQ9 paketi, liderlerin ve mentorların birlikte çalıştıkları bireylerle tartışıp uygulayabilecekleri her bir tip için (örneğin 27 farklı bireysel alt tip) gelişim yolları ve stratejileri sunuyor. Bu, bireyin anlayabileceği, içselleştirebileceği, sorunları çözebileceği ve kendi gelişiminin sorumluluğunu üstlenebileceği bir şekilde koçluk ve tavsiyeler verme imkanı sağlıyor. Enneagram ayrıca, liderlerin kendi değerlerinin, motivasyonlarının ve tercih ettikleri öğrenme tarzlarının başkaları için her zaman uygun olmayabileceğini anlamalarına ve gelişim stratejilerini sağlam, veriye dayalı bir rapora göre uyarlamalarına yardımcı oluyor.


Koçluk, Mentorluk ve Yetenek Gelişimi için Enneagram
Değişim ve Çeşitlilik Yönetimi için Enneagram

Değişim ve Çeşitlilik Yönetimi

iEQ9, organizasyonun aynaya bakmasını sağlayarak direnci veya motivasyonu kökenindeki nedenlere inerek derinlemesine analiz etmek için bir araç sunar ve bu içgörülerle uyumlu bir değişim yaratmak için yapılandırılmış bir çerçeve sağlar. Enneagram yalnızca bir kişilik modeli değil, aynı zamanda bilinçli ve sağlam temelli bir değişim sürecine rehberlik etmek için uygulanabilecek bir süreç perspektifi de sunar.

Davranışı değiştirmek için öncelikle insanların neden bu şekilde davrandıklarını - ki bu, kendilerinin bile farkında olmayabilecekleri bir şeydir - anlamamız gerekir! Direncin ve motivasyonun en derin katmanlarına inerek bu çerçeve, çatışmayı çözmek veya hatta ortadan kaldırmak ve değişimi olumlu bir bakış açısıyla yeniden çerçevelemek için araçlar sunar. Enneagram'ın çeşitliliği, sağlam bir araştırmaya dayalı süreç aracılığıyla farklı tiplerin (itici güçler, vizyonerler, ilişki kuranlar, analitik tipler) yeteneklerinin değişim sürecine dahil edilmesine olanak tanır.

Öğrenme ve Gelişim için Enneagram

Öğrenme ve Gelişim

İş dünyasına yeni nesillerin girmesi, öğrenme ve gelişim maliyetlerinin artması ve bağımsız çalışanların yükselişiyle birlikte şirketler, öğrenme ve yetenek yaklaşımlarını bireye öncelik verecek şekilde yeniden tasarlıyor. Ürün yelpazemiz, esnek raporlama formatları ve modüler seçeneklerle desteklenen eşsiz bir gelişim yolu sunuyor. iEQ9, raporlarımızın yansımasıyla bireyleri derin bir farkındalığa sürükleyerek atılım yapmalarını hızlandırıyor. Bireyler kendi tarzlarını, engellerini ve güçlü yönlerini kavrayarak güçleniyor. Bu kavrayış, neredeyse her türlü gelişim veya öğrenme güçlüğüne uygulanabilir.

Öğrenme ve Gelişim için Enneagram
İşletmeler için iEQ9'un Faydaları

Bir İşletme için iEQ9'un Yararları

 • Beş yılı aşkın süredir devam eden sürekli iyileştirmeler sayesinde, bilimsel araştırma ve geliştirme yoluyla iEQ9 Anketinin doğruluğunu %95 oranında artırdık. Müşteri geri bildirimlerine dayanarak anketin güvenilirliğini ve geçerliliğini geliştirmeye devam ediyoruz. iEQ9, dünya çapında 450'den fazla akredite kullanıcı tarafından kullanılmakta ve kurumsal müşteriler için 400.000'den fazla profil oluşturulmuştur.
 • Sadece 30 dakikalık bir anket ile sağlam ve güvenilir veriler toplanır. Bu veriler daha sonra çeşitli raporlama formatlarında ve uygulamalarda ifade edilip değerlendirilebilir. iEQ9 aracılığıyla şu konularda veri topluyoruz ve geri bildirim sağlayabiliyoruz: 9 Enneagram tipi ve 27 Alt Tip, üç Zeka Merkezi (Düşünme, Hissetme ve Eylem), Stresin ve Gerginliğin 6 Boyutu, Entegrasyon Seviyeleri, Sosyal Tarzlar, Çatışma Tarzları ve Dayanıklılık.
 • Çok uluslu müşterilerimiz için iEQ9 Anketi ve Bütünleştirici Raporlar İngilizceden Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Rusça ve İspanyolcaya çevrilmektedir. Rapor şu anda İngilizce ve Danca dillerinde mevcuttur. iEQ9 ise Danca, Felemenkçe, Fransızca, Fince, Almanca, Afrikaans, Norveççe, İspanyolca, İtalyanca, İbranice, Tayca, Çince ve Portekizce dillerinde kullanılabilir.
 • Tüm raporlarımız modüler yapıda ve tamamen özelleştirilebilir niteliktedir. İçerik, uzunluk ve dahil edilen veriler konusunda seçim yapma imkanı sunar. Böylece, kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun bir rapor oluşturabilir ve katılımcıların dikkatini kurumsal uygulamanız açısından en alakalı verilere çekebilirsiniz.

iEQ9 Bütünleyici Enneagram Rapor Seçenekleri

iEQ9 Raporu
Bireysel Standart

[23 SAYFA]

Bu rapor, öz farkındalığı ve kişisel gelişimi destekleyen Enneagram'a özgü yapıları ele alır.

 • Temel Enneagram Tipi
 • Motivasyon, davranış, psikodinamik
 • Kör noktalar, güçlü yönler ve zorluklar
 • İfade Merkezi
 • Üçlü Tabanlı Merkez stilleri
 • 27 Alt Tip
 • Kanat Etkisi
 • Öz Farkındalık ve Bütünleşme
 • 6 Farklı Gerginlik Düzeyi

iEQ9 Raporu
Bireyler için Profesyonel

[42 SAYFA]

Bu rapor, Standart Raporun temel içeriğini zenginleştirerek profesyonellere, etkinlik ve gelişimi etkileyen belirli yeterlilik alanlarını ele alarak değer katar.

 • + Standart Rapordaki tüm içerik
 • İletişim
 • Geri bildirim verme ve alma
 • Tüm tipler için Geri Bildirim Rehberi
 • Çatışma ve tetikleyiciler
 • Karar verme
 • Liderlik ve yönetim
 • Takım davranışı
 • Koçluk ilişkisi

iEQ9 Raporu
Takımlar için Standart

[23 SAYFA]

Bu rapor, içgörü ve gelişim sürecini takım düzeyine taşır. Bir organizasyon ortamında birlikte çalışan takımların sağlığına ve etkinliğine değer katar. Rapor şunları içerir:

 • Takımın İfade Merkezleri
 • Enneagram takım tarzı ve değerleri
 • İlişkiler, planlama, görevler ve hedefler üzerindeki etki
 • Sağlıksız takım davranışları
 • Gelişim aşamaları
 • İkincil tarz etkileri
 • Gelişmemiş tarzlar
 • Kolektif gerginlik profili
 • Uyumlular ve Hornevianlar
 • Takım içgüdüleri
 • Liderlik
 • Takım ve lider arasındaki dinamikler
Şirket İçi Özel Eğitim

Kurum İçi Özel Eğitim Programları

Enneagram, organizasyonlara, farklı birimler ve projeler arasındaki çeşitli gelişim faaliyetlerini uyumlu hale getirmek, birbirine bağlamak ve sinerji yaratmak için güçlü fırsatlar sunar. Uzun vadeli organizasyonel gelişim hedeflerinizi ve kapasite oluşturma çabalarınızı desteklemek adına, kurum içi uygulayıcılarınıza, organizasyonunuzun bu aracı nasıl kullanacağına dair özel eğitimler sunuyoruz. Bu eğitim, standart dört günlük atölye çalışmalarımızı, gerekli anlayışı derinlemesine yerleştirmek, iEQ9'un organizasyonunuzda veya müdahalenizde nasıl işleyeceğini irdelemek ve uygulayıcıların Enneagram'ı diğer önemli organizasyonel gelişim girişimleri ve süreçleriyle bütünleştirmelerine destek olmak üzere uyarlar.

* Lütfen unutmayın: Kurum içi eğitim, minimum katılımcı sayısına bağlıdır. Her müşteri için özel bir teklif ve fiyatlandırma oluşturulacaktır. İhtiyaçlarınızı görüşmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

Eğitim tamamlandığında, kurum içi uygulayıcılarınız küresel iEQ9 topluluğumuza katılmaya davet edilecek. Böylece, sürekli beceri geliştirme imkanı, yerel Uygulama Topluluğu gruplarına erişim ve dünya çapında içgörülerini cömertçe paylaşan yüzlerce uzmana ulaşma fırsatı elde edecekler. iEQ9 ekibimiz, sürekli destek sağlar ve gelişmeye devam etmemiz için geri bildirimlerinizi can kulağıyla dinler.

Şirket İçi Özel Eğitim
iEQ9 Akredite Uygulayıcıları

iEQ9 Akredite Uygulayıcı Bulun

Bütünleyici Enneagram Solutions, dünya çapında Enneagram uygulayıcılarına eğitim veriyor ve onları akredite ediyor. Global Üye Rehberimizde, eğitimlerimizi tamamlamış ve titiz akreditasyon sürecimizden geçmiş 4000'den fazla akredite uygulayıcı bulunuyor.

Uygulayıcılarımızın çoğu, organizasyonel gelişim ve insan kaynakları alanlarında geniş yetkinliklere ve deneyime sahip. Üye Rehberimizde, ihtiyaçlarınıza en uygun kişiyi kolayca bulabilirsiniz.

iEQ9 Kullanan Kuruluşlar

Bütünleyici Enneagram Çözümleri, dünya çapında çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumsal müşterilerle işbirliği içinde çalışmaktadır. Bu sektörler arasında Finansal Hizmetler, BT ve Telekomünikasyon, Perakende, FMCG, Madencilik ve Petrol, Yönetim Danışmanlığı, Medya ve Eğlence, Devlet ve Kamu İşletmeleri, Eğitim, İlaç ve Sağlık Hizmetleri gibi alanlar yer almaktadır. Enneagram, kuruluşların her kademesinde, ön saflardaki çalışanlardan üst düzey yönetim ekiplerine kadar etkin bir şekilde uygulanmaktadır.

Dünya çapında önde gelen markalar tarafından güvenilen

Trusted Brands using the iEQ9 Report Trusted Brands using the iEQ9 Report

Navigasyon