Enneagram-profiler for lag
iEQ9 Team Rapport

Helhetlige teamrapporter

Team spiller en avgjørende rolle for resultatene i de fleste organisasjoner i dag, men kan likevel være utfordrende å forstå, samkjøre og utvikle. Teamarbeid og samarbeid byr på hindringer for både virksomheter og den enkelte medarbeider, og krever økt bevissthet rundt seg selv og hvordan man samhandler med andre i team.

Støtte for en fullstendig teamreise
Støtte for en fullstendig teamreise

Den integrerende enneagramteamrapporten reflekterer innsikt og data som støtter team på en felles oppdagelses- og utviklingsreise. Enten de er godt kjent med enneagrammet eller helt nye i rammeverket, fungerer denne rapporten som et springbrett for å øke mellommenneskelig bevissthet og teambevissthet, utnytte teamets styrker på et dypere plan og i siste instans sette teamet i stand til å fullt ut uttrykke sin hensikt og sitt potensial.

Fra konflikt til samarbeid
Fra konflikt til samarbeid

Mange av konfliktene og gnisningene som oppstår i team skyldes misforståelser eller mangel på bevissthet og gode samarbeidsprosesser. Enneagram-teamrapporten belyser mulige konfliktområder i teamet og de underliggende mønstrene eller antakelsene som ligger til grunn. Rapporten hjelper teamet med å forstå sine sosiale stiler og konfliktstiler, og med å utvikle prosesser som utnytter sunn konflikt som en drivkraft for bedre ytelse, ikke som et hinder.

Unike, skreddersydde utviklingstips
Unike, skreddersydde utviklingstips

Gode team blir ikke født, men utvikler seg til høy ytelse gjennom flere faser der de forhandler frem felles verdier, prioriteringer og arbeidsmåter. Over tid skaper de en unik teamstil, et sett med kollektive verdier, normer og overbevisninger som gir teamet en særegen karakter og veileder hvordan medlemmene ser på sitt formål, roller og relasjoner. Ikke alle gode team er like - hvert team må utvikle en egen kontrakt og effektive samarbeidsmetoder som utnytter teamets styrker, og her kan Enneagrammet være til stor hjelp.

Bygg tillit
Bygg tillit

Å jobbe med Enneagrammet som et team åpner opp for muligheter til å skape dypere nivåer av psykologisk trygghet og tillit. Dette legger grunnlaget for et mer fruktbart samarbeid, kollektiv læring og i siste instans økt ytelse. Avhengig av teamets aktuelle utfordringer og utviklingsprioriteringer, kan ulike vekstveier innenfor Enneagrammet være mer eller mindre nyttige.

Utnytt mangfoldet
Utnytt mangfoldet

Høytytende team består av individer med sterk selvinnsikt, som forstår og samhandler godt med kolleger, har innsikt i gruppe- og teamdynamikk, og vet hvordan de kan utnytte sine unike talenter og styrker. Enneagramteamrapporten oppfordrer teamet til å verdsette og støtte hvert medlems særegne bidrag. Enneagrammet fremmer forståelse for individene i et team og gir innsikt og praktiske tips om samarbeid med ulike personlighetstyper.

Skap varig endring
Skap varig endring

Våre omfattende rapporter blir kontinuerlig oppgradert og videreutviklet for å inkorporere nye innsikter og tilbakemeldinger fra våre klienter. Rapportene er også fleksible og modulære, noe som lar coacher og fagfolk tilpasse rapporteringsformater til sin egen prosess. Ved å velge innhold, lengde og data som inkluderes, kan du bygge en rapport som best passer behovene til din klient, teamet eller organisasjonen, og som retter deltakernes fokus mot den mest relevante informasjonen.

iEQ9 Integrerende Enneagram Teamrapport

iEQ9-rapport
Teams Standard

[23 SIDER]

Denne rapporten løfter innsikts- og utviklingsprosessen opp på teamnivå. Den bidrar til å forbedre helsen og effektiviteten til team som samarbeider i en organisatorisk setting. Rapporten inkluderer:

 • Teamets uttrykkssentre
 • Enneagram teamstil og verdier
 • Påvirkning på relasjoner, planlegging, oppgaver og mål
 • Usunn teamatferd
 • Utviklingsfaser
 • Innflytelse fra sekundære stiler
 • Underutviklede stiler
 • Teamets samlede belastningsprofil
 • Harmonier og Hornevians
 • Teamets instinkter
 • Lederskap
 • Dynamikken mellom teamet og lederen

Hva andre sier

Ros McCabe-miniatyrbilde
Vi har brukt de integrerende enneagramteamrapportene som en del av et lederutviklingsprogram hos en av våre største klienter. Disse rapportene bidro til økt mellommenneskelig bevissthet og innsikt i hvordan teamene fungerer, samt hva som eventuelt mangler. De fungerte også som en katalysator for ærlig kommunikasjon og hjalp teamene med å identifisere konkrete forbedringer de kunne gjøre i sin arbeidsmetode.
ROS MCCABE Ernst & Young Advisory Services, Cape Town
KAREN MIEDZINSKI Miniatyrbilde
Jeg benyttet Individual and Team IEQ-produktene for en stor bedrift innen ledelsestjenester og opplæring. Etter en omstrukturering ønsket de at de nye teamene skulle samkjøre tankegangen sin. Nøyaktigheten til de individuelle profilene var utrolig høy. Jeg gjennomførte samlinger for teamtilpasning for å bygge gjensidig forståelse og forbedre teamets prestasjoner. Lenge etter de første øvelsene fortsatte teamene å bruke innsiktene fra disse samlingene. Tilbakemeldingene var svært positive, og jeg har siden brukt IEQ-rapportene med stor suksess i teamcoaching og ledercoaching for andre selskaper.
KAREN MIEDZINSKI Convergent Ideas, Johannesburg
GERDA KOTZE Miniatyrbilde
Gjennom de integrerende Enneagram-treningene og arbeidet med Enneagrammet ble jeg ikke bare personlig beriket, men også rustet til å ha en betydelig innvirkning på andres liv og tilværelse – både enkeltpersoner, team og bedrifter. IEQ setter meg i stand til å coache og undervise individer og grupper med bemerkelsesverdig resultater, og det med stor selvtillit. Jeg kan ærlig si at Integrative Enneagram Solutions spilte en avgjørende rolle i å etablere meg som ledelseskonsulent og coach. Arbeidet med Enneagrammet har hatt en enorm innflytelse på mitt eget liv – jeg blir stadig et mer beriket menneske.
GERDA KOTZE EOH Workplace Health And Wellness, Johannesburg
JANE TOUGH Miniatyrbilde
Jeg er så takknemlig for det Integrative har tilført Enneagrammet. Deres evne til å sammenfatte og forenkle kompleks informasjon på en lettfattelig måte er til stor nytte både for meg og klientene mine. Jeg er svært begeistret for teamrapporten og alle de ulike måtene den kan støtte opp om teamutvikling.
JANE TOUGH Integralwork / Possibility Inc, Cape Town

Navigasjon