Enneagram-løsninger for din coachingpraksis
iEQ9-produkter
Enneagram-løsninger for din coachingvirksomhet

iEQ9-produktene og -løsningene: Enneagram for coacher

Oppdag et av de mest kraftfulle verktøyene for din coachingvirksomhet! Enneagrammet gir ikke bare innsikt, vekst og integrasjon for den enkelte klient på et overordnet plan, men tilfører også varighet, dybde og omfang til coachingprosessen over tid. Enneagram-rammeverket er unikt posisjonert til å hjelpe individer med å forstå sine dypeste lag av indre motivasjon, konflikter, bekymringer og selvbegrensende tanker. Dette skaper bevissthet og potensial for en akselerert, helhetlig og bærekraftig utvikling.

Enneagrammet er ikke et overfladisk rammeverk som gir rask og kortvarig innsikt. Dybden og den lagdelte tilnærmingen til Enneagrammet lar klienten utvikle seg over tid, veiledet av en dyptgående coachingprosess som støtter praktisk anvendelse, raske resultater og dyp selvinnsikt. Gjennom linjene, vingene, uttrykkssentre, instinkter og integrasjonsnivåer åpnes subtile og kraftfulle veier til utvikling. Klienter opplever at innsikten fra Enneagrammet fortsetter å resonere hos dem lenge etter den første reisen, etter hvert som de selv og omstendighetene deres endrer seg.

De fleste praktikerne i den profesjonelle coachingverdenen som er interessert i å bruke iEQ9-produktene, er sertifisert av ICF (International Coach Federation). Våre opplæringsprogrammer gir coacher 36 CCEU-poeng for å holde sine årlige akkrediteringer à jour.

Utover individuell coaching åpner Enneagrammet dører for coaching på team- og organisasjonsnivå. Ettersom det berører indre motivasjon, tilfører det også verdi til engasjement, endringsledelse, organisasjonskultur, teamutvikling og organisatorisk sammenheng. Enneagrammet muliggjør arbeid med "selvet som instrument" for praktikere, ledere og ansatte, og kan anvendes på alle nivåer i organisasjonen, fra førstelinjemedarbeidere til ledergrupper.

Enneagram-løsninger for din coachingvirksomhet

Fordelene med iEQ9 coachingverktøy

Integrative9 tilbyr omfattende selvbetjent programvare for å administrere vurderinger og rapporter til bedrifts- og virksomhetskunder. iEQ9 sine individuelle rapporter, profesjonelle rapporter og teamrapporter er nøkkelen for coacher, terapeuter og organisasjonsutviklingskonsulenter til å låse opp et enormt potensial for vekst innen helse og effektivitet. Integrative Enneagram Questionnaire (iEQ9) kombinerer vitenskapelig forbedret presisjon, skalerbarhet og dybdeinnsikt slik at du kan støtte klientene dine på deres utviklingsreise og i arbeidet med å nå målene sine.


Lær mer om akkreditering eller be om en prøverapport

iEQ9 individuell rapport
Låser opp psykodynamikk og motivasjon

Avdekker psykodynamikk og motivasjon

iEQ9 gir mennesker og grupper innsikt i sine ubevisste drivkrefter, forsvar og fastlåste atferdsmønstre, samtidig som det trekker frem individets styrker og dyder. Det integrerende Enneagrammet gjør det mulig for klientene dine å arbeide med og løse utfordringer som:

 • Følelsesmessige, psykologiske og mellommenneskelige faktorer som står i veien for personlig utvikling
 • Begrensende tankemønstre og blinde flekker som hemmer vekst og effektivitet
 • Ledermodenhet, påvirkningskraft og effektivitet
 • Motstand mot endring og endringsvilje
 • Motstandskraft, stress og stressymptomer
 • Mellommenneskelig belastning og konflikter både på jobb og hjemme
 • Karriereutvikling og overgangsfaser
 • Kommunikasjons- og påvirkningsferdigheter
Låser opp psykodynamikk og motivasjon
Nøyaktig vurdering

Nøyaktig vurdering

Vår dynamiske iEQ9-vurdering optimaliserer pålitelighet, kvalitet, dybde og presisjon i resultatene, noe som gir deg et solid og tillitsvekkende fundament for din coachingvirksomhet. I tillegg til en detaljert og omfattende individuell rapport for din klient, tilbyr vi også en unik coaching-kompanjon. Denne gir deg som coach nøkkeldata og indikatorer som veileder deg og klienten din i å gjennomgå og handle basert på innsiktene i rapporten. Dette gjør at coacher med trygghet kan støtte og avdekke personlige innsikter på de dypeste plan, allerede fra den aller første coachingsessionen.

Gjennom mer enn fem år med kontinuerlig forbedring basert på vitenskapelig forskning og utvikling, har vi oppnådd 95 % nøyaktighet i iEQ9-spørreskjemaet. Vi fortsetter å perfeksjonere påliteligheten og validiteten basert på tilbakemeldinger fra klienter. Den objektive målingen muliggjør kraftfull reformulering, refleksjon og varsom konfrontasjon av individets selv. Som en vurderingsmetode fremfor en narrativ løsning, gjør denne tilnærmingen det også mulig for coachen å jobbe effektivt med Enneagram i større grupper og systemer. Dermed kan iEQ9-resultatene benyttes både for individuelle rapporter og teamrapporter.


Tilpassbar og fleksibel


Tilpassbar og fleksibel

En enkel 30-minutters Enneagram-test samler inn solide og pålitelige data som deretter kan bearbeides og utnyttes i en rekke forskjellige rapportformater og bruksområder. Gjennom iEQ9 innhenter vi data og kan gi tilbakemelding på: 9 Enneagram-typer og 27 undertyper, tre intelligenssentre (tenkning, følelse og handling), 6 dimensjoner av stress og belastning, integrasjonsnivåer, sosiale stiler, konfliktstiler og motstandskraft.

Alle rapportene er modulbaserte og fullt tilpassbare, slik at du kan velge innhold, lengde og hvilke data som skal inkluderes. Dette gir deg muligheten til å skreddersy en rapport som dekker organisasjonens behov og retter deltakernes oppmerksomhet mot den mest relevante informasjonen for din bedrifts bruk. Du kan også tilpasse rapporteringen slik at den samsvarer med din spesifikke coachingpraksis eller prosess.


Tilpassbar og fleksibel


Praktisk og anvendelig

Praktisk og anvendelig

Vi verdsetter pragmatisme og enkel bruk av våre coachingverktøy og rapporter. Dataene presenteres i visuelle og lettfattelige formater, slik at klientene kan utforske resultatene sine på en engasjerende og selvstyrt måte. Vi gir deg og klientene dine all informasjonen dere trenger for å gå fra vurderingens "Hva?" til "Hva betyr det? Hva nå?" og utforme effektive handlings- og utviklingsstrategier.

Våre omfattende rapporter omsetter innsikt om Enneagram-typer til skreddersydde råd og strategier for hver av de 27 undertypene, som kan tas i bruk umiddelbart og på lang sikt. Disse konkrete og spesifikke forslagene til utviklingsveier, strategier og aktiviteter tilpasset den unike type-kombinasjonen til personen du coacher, gir et utgangspunkt og veiledning for din tilnærming til hver enkelt klient.

Profesjonell og global

Profesjonell og global

iEQ9 benyttes av over 4000 sertifiserte brukere verden over, og mer enn 400 000 profiler har blitt generert for bedriftskunder. Våre rapporter tar for seg sentrale sosiale og yrkesmessige aspekter og presenterer informasjonen på en nøytral måte. Dette åpner for personlig fortolkning og profesjonell anvendelse i en bedriftskontekst.

For multinasjonale kunder oversettes iEQ9-spørreskjemaet og de integrerte rapportene fra engelsk til dansk, nederlandsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, russisk og spansk. Rapporten er for tiden tilgjengelig på engelsk og dansk, mens iEQ9 er tilgjengelig på dansk, nederlandsk, fransk, finsk, tysk, afrikaans, norsk, spansk, italiensk, hebraisk, thai, kinesisk og portugisisk.

Profesjonell og global

iEQ9 integrerende enneagram rapportalternativer

iEQ9-rapport
Individer Standard

[23 SIDER]

Denne rapporten tar for seg Enneagram-spesifikke konsepter som bidrar til økt selvinnsikt og personlig utvikling.

 • Kjerne-enneagramtype
 • Motivasjon, atferd, psykodynamikk
 • Blindsoner, styrker og utfordringer
 • Uttrykkssentrum
 • Triadiske sentrumstiler
 • 27 undertyper
 • Vingepåvirkning
 • Selvinnsikt og integrasjon
 • Belastningsnivåer x 6

iEQ9-rapport
Profesjonell for enkeltpersoner

[42 SIDER]

Denne rapporten bygger videre på innholdet i standardrapporten. Den gir økt verdi for fagfolk ved å dekke spesifikke kompetanseområder som påvirker effektivitet og utvikling.

 • + Alt innhold fra standardrapporten
 • Kommunikasjon
 • Gi og motta tilbakemelding
 • Tilbakemeldingsveiledning for alle typer
 • Konflikt og utløsere
 • Beslutningstaking
 • Lederskap og ledelse
 • Lagoppførsel
 • Coachingrelasjon

iEQ9-rapport
Teams Standard

[23 SIDER]

Denne rapporten løfter innsikts- og utviklingsprosessen opp på teamnivå. Den gir merverdi til sunne og effektive team som samarbeider i en organisasjon. Rapporten omfatter:

 • Teamets uttrykkssentre
 • Enneagram teamstil og verdier
 • Påvirkning på relasjoner, planlegging, oppgaver og mål
 • Uhensiktsmessig teamatferd
 • Utviklingsfaser
 • Sekundære stilpåvirkninger
 • Underutviklede stiler
 • Kollektiv belastningsprofil
 • Harmonier og Hornevians
 • Teaminstinkter
 • Lederskap
 • Dynamikken mellom teamet og lederen
iEQ9-akkreditering for utøvere

iEQ9 Akkreditering for Praktikere

Integrative Enneagram Solutions gir coacher, terapeuter og organisasjonsutviklingspraktikere nøkkelen til å låse opp et enormt potensial for vekst innen helse og effektivitet. Det integrerende enneagram-spørreskjemaet (iEQ9) forener presisjon, skalerbarhet og dybdeinnsikt, slik at du kan støtte klientene dine på deres utviklingsreise og hjelpe dem med å nå målene sine.

Fortell meg mer om akkreditering

Se kommende kurs

iEQ9-akkreditering for utøvere

Navigasjon