iEQ9 fellesskap for praksis
Å bringe fellesskapet sammen

Samle fellesskapet

Integrative Enneagram Solutions betjener og akkrediterer coacher og organisasjonsutviklere verden over. Vårt fellesskap består av mer enn 4000 sertifiserte IEQ9 Integrative Enneagram-utøvere, inkludert selvstendige, bedrifts- og ideelle utøvere i 15 land. Vår visjon er å vokse, lede og inspirere et Enneagram-læringsfellesskap som er førstevalget for mange.

Vi er forpliktet til å gi kontinuerlig støtte, bidra til utvikling og dele kunnskap i vårt fellesskap. For å oppnå dette, samarbeider vi med lokale partnere for å samle regionale praksisfellesskap for akkrediterte medlemmer. Målet er å bidra til deres løpende støtte, fellesskapsbygging og kompetanseheving.

Vårt praksisfellesskap er tilkoblet og betjenes gjennom flere kanaler og initiativer:

Å bringe fellesskapet sammen
Regionale treningsfellesskapsmøter

Regionale praksisfellesskap med kvartalsvise møter

Medlemmer av et praksisfellesskap er først og fremst praktikere. De støtter hverandre i å utvikle en felles base av historier, erfaringer og metoder for å håndtere felles utfordringer. Disse fellesskapsmøtene samler vårt regionale nettverk rundt et sentralt tema eller en gjesteforedragsholder. For å gi bred tilgang til eksperter verden over, kan foredragsholdere delta fysisk eller virtuelt via Skype. En grundig utforskning av våre temaer og felles behov danner grunnlag for kollektiv læring, kunnskapsdeling, utvikling av nye innsikter og bygging av et støttende fellesskap. Ta gjerne kontakt med oss for å lære mer om praksisfellesskap i ditt område.

Regionale treningsfellesskapsmøter
Sosiale medier

Sosiale medier

Det integrerende fellesskapet benytter seg i utstrakt grad av sosiale medier for å knytte kontakter, dele erfaringer og diskutere fordelene og utviklingen av arbeidet vårt. Vi oppfordrer alle interesserte medlemmer av fellesskapet til å følge med og aktivt delta i disse nettdiskusjonene. Vi setter stor pris på og nyter godt av delingen av klokskap, ressurser og spørsmål som dette legger til rette for. Våre regionale grupper bruker også felles Facebook-sider for å organisere seg, kommunisere og komme i kontakt med hverandre.

Besøk oss på:

           

Læring Pods

Læringsgrupper

Læringsgrupper er mindre grupper på fem til ni iEQ9-sertifiserte personer som sammen legger ut på en støttende læringsreise over tid. Møtene deres fokuserer på coachingsirkler og "gruppeveiledede individuelle undersøkelser for personlig utvikling", der de deler erfaringer og utfordringer ved bruk av Enneagrammet og iEQ9. I disse gruppene får både nylig sertifiserte og erfarne utøvere muligheten til å være sitt autentiske jeg, motta personlig veiledning og coaching, samt dele sine gaver med andre. Den integrative organisasjonen innleder øktene med åpningsspørsmål eller temaer som "Hvordan kommer sinne til uttrykk i livet ditt og din enneatype?", og gruppene bygger videre på disse for å utforske samtalene som betyr mest for dem. Disse øktene gir en mulighet til å øve seg på og eksperimentere med nye coachingteknikker, spørsmål og bekymringer i trygge omgivelser.


Læring Pods
Peer Coaching

Peer Coaching

Som praktikere og coacher bruker vi ofte tiden og energien vår på å coache andre, med få muligheter til selv å motta coaching. Vårt peer coachingsystem gir oss en anledning til både å motta coaching og å coache et annet medlem av fellesskapet, samt å få ærlig tilbakemelding på vår påvirkning og våre ferdigheter. To medlemmer av fellesskapet inngår en avtale om å coache hverandre over en periode på flere måneder, i et gjensidig forhold der deltakelse er nøkkelen til å få noe tilbake. Vi utforsker ulike og spennende kombinasjoner, og lærer stadig om verdien av forskjellige perspektiver og coachingteknikker.

Navigasjon