Hva er iEQ9 Enneagram Questionnaire
iEQ9-produkter

Det integrerende Enneagram-spørreskjemaet (iEQ9)

Det integrerende Enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. Det er den mest presise Enneagram-testen på markedet. På rundt 30 minutter vil den kartlegge din Enneagram-profil, de 27 undertypene, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer samt 6 dimensjoner av stress og belastning.

Adaptiv test
Adaptiv test

iEQ9 er en tilpasningsdyktig nettbasert test som utnytter teknologiens kraft. Den endrer spørsmålene i spørreskjemaet dynamisk basert på den enkeltes svar, samtidig som den kontrollerer for feiltyping på et svært detaljert nivå.

Svært nøyaktig (95 %)
Svært nøyaktig (95 %)

Som med alle selvrapporterende spørreskjemaer, er det et element av subjektivitet involvert i respondentenes svar. For å sikre at resultatene blir så pålitelige som mulig, har det integrerende Enneagram-spørreskjemaet innebygde pålitelighetsmål knyttet til konsistens, oppriktighet og tidsbruk. Tilbakemeldinger fra klienter viser at iEQ9 er et banebrytende vurderingsverktøy som er svært pålitelig og har høy nøyaktighet. Integrative foretar jevnlige gjennomganger av spørsmålene i spørreskjemaet og arbeider kontinuerlig med å forbedre presisjonen.

Sofistikert
Sofistikert

iEQ9 er i en klasse for seg. Den er avansert i måten den måler uttrykkssentrum, enneagramtypeprofil, vingenes påvirkning, 27 instinktive undertyper, integrasjonsnivå og tar for seg 6 dimensjoner av stress og belastning. Verktøyet og rapporten gir dybde i flere lag, noe som åpner for nyansert innsikt og muligheter for langvarig utforskning av selvinnsikt og personlig utvikling.

Integrative Enneagram iEQ9 Report

Begynn din reise mot økt selvinnsikt
og personlig vekst i dag!

OPPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrerende enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. Det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, og vil kartlegge din enneagram-profil, dine 27 undertyper, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 dimensjoner av belastning.

Oppdag din type

Pålitelighet og gyldighet

iEQ9 løser utfordringer knyttet til pålitelighet og validitet som ofte forekommer ved vurderingsbaserte tilnærminger til Enneagrammet. Dette gjøres ved å kombinere teknologiens adaptive kraft med anerkjente statistiske metoder.

Gjennom intelligent design oppnår iEQ9 høy pålitelighet og reduserer feiltyping. Designet avdekker underliggende motivasjon, krysssjekker og validerer potensiell typing og feiltyping, samt utnytter adaptiv testing for å identifisere riktig type med en nøyaktighet på 95 %. Vi følger nøye med på alle rapporterte tilfeller av feiltyping og arbeider kontinuerlig for å forbedre verktøyene våre.

iEQ9-rapporter gir pålitelighet og gyldighet
Validitet

Vi måler og tester validiteten til iEQ9 grundig på tvers av flere dimensjoner. Dette gjør oss i stand til å fastslå enneagramtypen med et konfidensintervall på 95 %, understøttet av både kvalitative og kvantitative data. Vi tar i bruk tilbakemeldinger fra ledende Enneagram-eksperter verden over, data og uavhengige forskningsstudier om Enneagram-konstruktene, detaljerte analyser, testpaneler og store globale utvalgsgrupper. I tillegg kryssrefererer vi med andre typemetoder og forskningssamarbeid.

Dagens validitetsnivå: over 95 %

Pålitelighet

Vi har fastslått test-retest-reliabilitet med statistisk signifikante utvalg for måling av enneagramtype. Våre innebygde pålitelighetsmål, som er inkludert i coaching-kompanjon, hjelper deg med å vurdere påliteligheten til resultatene for hver enkelt kandidat, slik at du kan tilpasse fremgangsmåten din deretter.

Vi rapporterer fem individuelle pålitelighetsmål i resultatene fra hvert spørreskjema, inkludert svarenes konsistens, ærlighet i selvrapportering, varighet av testindikatorer, integrasjonsnivå versus 'å fremstille seg bedre enn man er', og kryssreferering av overlagte modeller for harmoniske/horneviske stiler.

Navigasjon