iEQ9 Enneagram-test for lag

Løft ditt teams potensial: Transformerende reiser med iEQ9 Enneagram-workshop

Team utgjør selve hjertet i enhver suksessfull organisasjon. De er fundamentet for enestående prestasjoner. Likevel kan teamets dynamiske og sammensatte natur ofte by på utfordringer når det gjelder samstemthet og utvikling.

Løs opp i disse utfordringene, bygg tillit og øk prestasjonsevnen med våre nyskapende iEQ9 Enneagram-teamrapporter og workshops.

Bestill teamworkshop
Forståelse bygger tillit

Samle. Tenn gnisten. Skap begeistring.

Vår tilnærming styrker enkeltpersoner og team ved å avdekke deres underliggende drivkrefter, fremheve deres unike talenter og belyse muligheter for personlig vekst og utvikling. Dette fører til grunnleggende endringer i atferd, forbedrede relasjoner, økt engasjement og, i siste instans, eksepsjonelle resultater for både team og organisasjonen som helhet.

icon lock

Profesjonell tilrettelegging av en sertifisert iEQ9 Enneagram-coach.

icon join

Grundig iEQ9-teamrapport skreddersydd for ditt team.

icon movement

Virkningsfulle og engasjerende øvelser for både team og enkeltpersoner.

icon growth

Unikt Enneagram-materiale og nyttige ressurser.

Legg ut på en felles reise for oppdagelse og forbedring

Skreddersydd utvikling: Skreddersydd for ditt teams unike behov

Hvert team er unikt, og det samme gjelder deres vei mot suksess. Våre workshops tilbyr skreddersydde utviklingstips som er laget for å veilede team gjennom felles verdier, prioriteringer og arbeidsmetoder, og på den måten forme en særegen teamidentitet. Dra nytte av kraften i Enneagram for å navigere teamets egen reise mot toppytelse.

Vår teamrapport danner et solid grunnlag for å styrke mellommenneskelig forståelse og teambevissthet, utnytte teamets unike talenter, og i siste instans gjøre det mulig for teamet å gi full uttrykk for sin hensikt og sitt fulle potensial.

Legg ut på en felles reise for oppdagelse og forbedring
95 percent accurate

Skap tillit, innhøst resultater.

Våre iEQ9 Enneagram-workshops lar dere dykke dypt inn i teamdynamikken og fremmer høyere nivåer av psykologisk trygghet og tillit. Hva blir resultatet? Overlegen samarbeid, kollektiv læring og et kvantesprang i ytelse. Tilpass teamets utviklingsmål til Enneagrams vekstbaner for å oppnå en virkelig forvandlende opplevelse.

iEQ9 Teams rapport

Feir mangfold, styrk samholdet.

Gode team er som en symfoni av ulike styrker. Våre workshops inspirerer team til å verdsette hvert medlems unike bidrag, utvikle empati for den enkelte og få praktiske innsikter i hvordan man kan samarbeide effektivt med forskjellige personlighetstyper.

Slipp løs teamets fulle potensial ved å utnytte kraften i mangfoldet.

iEQ9 Teams rapport

Teamet ditt vil bli rustet med ferdighetene som trengs for å:

icon checkmark Lære om den individuelle enneagramtypen til hvert medlem og verdsette deres bidrag.
icon checkmark Utnytte teamets talenter på et dypt og meningsfullt nivå.
icon checkmark Lære praktiske tips for å samarbeide effektivt med ulike individuelle enneagramtyper.
icon checkmark Utforske teamets unike enneagramstil og profil.
icon checkmark Forstå hvordan andre opplever deg på ditt beste og verste.
icon checkmark Gjenkjenne dine instinktive atferdsmønstre kontra å kultivere en tilstand av selvinnsikt.
Bridge the Gap: From Discord to Synergy

Bygg bro: Fra splittelse til synergi

Gjør konflikt om til samarbeid. Våre Enneagram-teamrapporter avslører mulige friksjonspunkter og deres underliggende mønstre, slik at team kan forstå sine sosiale stiler og konfliktstiler.

Team Exploration Kit gir en dypere forståelse av teamdynamikken ved å kombinere hvert enkelt medlems unike bidrag til teamstrukturen.

Forvandle teamets kollektive dynamikk fra å være en barriere til å bli en katalysator for fremragende prestasjoner.

Bridge the Gap: From Discord to Synergy

Bestill din workshop nå!

Ta det første skrittet mot å transformere teamet ditt. Opplev Enneagrammets kraft til å dyrke selvinnsikt, forbedre samarbeid og oppnå fantastiske resultater. Oppdag et helt nytt nivå av teamdynamikk som fremmer tillit, gjensidig respekt og uovertruffet ytelse.

Du og teamet ditt er så mye mer enn summen av deres individuelle bidrag. Utforsk deres potensial og nå nye høyder med vår Enneagram Teams Workshop!

Bestill teamworkshop
graphic flourish

Hva er inkludert i Teampakken?

Hvert teammedlem vil motta sin individuelle 44-siders profesjonelle rapport. Teamet får en detaljert 23-siders iEQ9 teamrapport og en skreddersydd, profesjonelt utformet og omfattende 77-siders presentasjon spesielt tilpasset teamet, med skreddersydde anbefalinger for videre utvikling.

I løpet av Team Exploration-workshopen blir teamet veiledet til å utforske resultatene sammen, diskutere innsiktene som kommer frem, prioritere mulighetene og legge en plan for å sette tiltakene ut i live.


Enneagram Teams Package (kun på engelsk)

Enneagram Profesjonell Individuell Rapport

Enneagram-test, 44-siders personlighetsprofil

Hva er inkludert?
 • Kjerne-enneagramtyper
  Vil du bli bedre kjent med deg selv? Å identifisere din enneagramtype vil hjelpe deg med å forstå dine unike tanke-, følelses- og handlingsmønstre. Å jobbe med din type gir deg mulighet til å ta ansvar for din atferd og vekst gjennom en dypere forståelse av hvorfor du handler og reagerer slik du gjør.
 • Motivasjon, Atferd, Psykodynamikk
  Mye mer enn bare en personlighetsprofil som forteller oss hvordan vi kan oppføre oss, belyser Enneagrammet de underliggende motivasjonene, forsvarsmekanismene og frykten som ligger begravet i de ubevisste lagene av psyken. Enneagrammet låser opp potensial og endring fra et dypere nivå som kobler til personlige verdier ved å gi oss mulighet til å forstå motivasjonsmønstrene som driver oss.
 • Blindsoner, Styrker og Utfordringer
  Oppdag dine naturlige styrker som springer ut fra ditt indre verdenssyn eller perspektiv. Denne delen hjelper deg med å utnytte og verdsette styrkene og de positive sidene ved din enneagramtype. Når disse styrkene brukes på en sunn og balansert måte, vil de støtte din velvære, dine mål og relasjoner. Ingen utviklingsreise bør overse svakheter.
 • Uttrykkssentre
  Uttrykksentrene handler om hvordan vi fremstår i verden og hvordan vi sannsynligvis blir oppfattet av andre. Det er tre uttrykkssentre: Tenkning, Følelse og Handling. Å utforske sentrene hjelper deg med å forstå hvordan du prosesserer ytre stimuli, tar beslutninger og uttrykker deg selv i relasjoner. Denne delen identifiserer ditt dominante sentrum og de som er mindre fremtredende, og belyser dine primære livsstrategier.
 • Triadiske Senterstiler
  Det er en bestemt måte du forholder deg til dine følelser, handlinger og tanker på, som er farget av din enneagram-profil. Du kan være mest oppmerksom på dette når du blir trigget, forvirret eller når du innser at magefølelsen sier én ting, hodet ditt noe annet, og hjertet ditt noe helt annet. Kombinasjonen av disse tre gir personligheten din en unik måte å uttrykke seg på. Å observere og bli bevisst på energiflyten i hvert senter kan være til nytte for din utvikling og vekst.
 • 27 Undertyper
  Når ditt dominante instinkt smelter sammen med din kjerne-enneagramtype, kalles kombinasjonen for din undertype. Undertyper kaster lys over hvorfor mennesker med samme enneagramtype kan oppføre seg på forskjellige måter. Å forstå din undertype kan gi en inngående, detaljert og nyansert beskrivelse av din personlighet og tilby meningsfulle skift og målrettede utviklingsveier.
 • Vingepåvirkning
  Vingepåvirkning refererer til enneagramtypene som ligger ved siden av din kjernetype, kjent som dine "vinger". Selv om du vanligvis engasjerer begge vingene, er ofte én mer dominant for de fleste. Denne delen beskriver hvordan hver vinge kan forme din personlighet og atferd.
 • Selvinnsikt og integrasjon
  Denne delen avslører ditt integrasjonsnivå, som indikerer i hvilken grad du lever på "autopilot" eller i en tilstand av selvinnsikt. For mange er oppdagelsen av sin enneagramtype et vendepunkt, da de for første gang ser hvordan egoet har begrenset dem og hvor frakoblet de kan være fra sin sanne essens. Veien til integrasjon med enneagrammet er en reise tilbake til essensen, der man unnslipper personlighetens begrensninger og kobler seg til et mer ubegrenset og frigjort selv.
 • Belastningsnivåer
  Din belastningsprofil gjenspeiler din subjektive oppfatning av hvor mye stress du opplevde på et gitt tidspunkt innenfor fem områder:
  • Mellommenneskelig belastning - Evaluerer stress i dine relasjoner.
  • Miljøbelastning - Måler stress forårsaket av omgivelsene dine.
  • Psykologisk belastning - Ditt nåværende nivå av stress knyttet til psykisk helse.
  • Fysisk belastning - Vurderer stressnivåer relatert til din fysiske helse.
  • Yrkesmessig belastning - Fastslår stressnivåer knyttet til jobben din.
  • Glede - En variabel som ofte er vanskelig å måle.
 • Linjer for spenning og frigjøring
  Enneagrammet er mye mer enn ni punkter eller et sett med kategorier eller typer. Det er et rikt, komplekst psykodynamisk rammeverk som gir en kraftfull modell for å forstå hvordan mennesker fungerer, utvikler seg og integrerer. Enneagramlinjene byr på et stort potensial for utforskning og utvikling, da de gir balanse og nye ressurser til ens kjernetype.
 • Kommunikasjon
  Evnen til å kommunisere effektivt er en av de avgjørende ferdighetene for profesjonell suksess. Se på dine lyttevaner, verbal kommunikasjonsstil, ikke-verbale signaler (kroppsspråk) og tendenser innen skriftlig kommunikasjon. Kommunikasjonsstil inkluderer ditt meta-budskap, det underliggende budskapet du kan formidle til andre - et budskap folk kan legge merke til gjennom din tone, innhold og intensjon.
 • Å gi og motta tilbakemelding
  Få innsikt i din måte å gi og motta tilbakemelding på - et kritisk ledd i kjeden av profesjonell prestasjonsutvikling og effektivitet. Det veileder deg i å utnytte dine styrker når du formidler konstruktiv informasjon, advarer deg om potensielle fallgruver du bør unngå, og forbereder deg på dine reaksjoner når du står overfor utfordrende budskap fra andre.
 • Tilbakemeldingsguide for alle typer
  Alle ønsker effektive metoder for å gi "konstruktiv kritikk" til personer som er annerledes enn oss. Denne delen gir deg skreddersydde råd tilpasset din kommunikasjonsstil, med konkrete tips for å forbedre, justere og legge en strategi for hvordan du gir tilbakemelding til personer med kjente enneagramtyper.
 • Konflikter og triggere
  Vi reagerer alle ulikt på konflikter og har forskjellige triggere som utløser dem. Ved å forstå dine reaksjoner på konflikter og potensielle triggere, kan du utvikle dine egne unike strategier for konfliktløsning. Når du blir bevisst på dine uhensiktsmessige og destruktive mønstre, kan du begynne å jobbe mot en mer balansert og gjennomtenkt respons i disse situasjonene, i stedet for å reagere impulsivt på triggere.
 • Beslutningstaking
  Rapporten analyserer grundig samspillet mellom ditt intelligenssentrum, enneagramtype og belastningsnivå. Denne syntesen gir nyanserte innsikter i hvordan disse nøkkelfaktorene former din evne til å ta beslutninger. Den utforsker dine tendenser til beslutningstaking basert på dine enneagramtrekk og dominante uttrykkssentrum, for å hjelpe deg med å bedre forstå og optimalisere dine beslutningsstrategier.
 • Ledelse og styring
  Delen om strategisk ledelse gir innsikt i din lederstil og utforsker aspekter som utvikling av visjon, strategisk tenkning, vurdering av gruppens samsvar med mål og håndtering av organisatoriske endringer. Oppdag dine styrker og utviklingsområder som leder.
 • Teamatferd
  Din atferd i et team danner grunnlaget for å oppdage din foretrukne rolle i teamet, samt hvilken innvirkning du har på teamets prestasjoner. Denne delen undersøker hvordan du fungerer på de 4 stadiene av teamets modenhet, din påvirkning på teamet og dine foretrukne mål og teamrolle.
 • Coachingrelasjon
  Delen om coachingrelasjon gir innsikt i din dynamikk i en coachingsammenheng. Enten du har en bedriftscoach eller en livscoach, eller planlegger å engasjere en, vil dette segmentet veilede deg mot å forbedre disse samhandlingene.

Enneagram
Teamrapport

23-siders teamprofil

Hva er inkludert?
Teamstil-egenskaper
 • Teamets Enneagram-profil
  En teamstil refererer til de unike atferdsdynamikkene og interaksjonsmønstrene som dukker opp i en gruppe. Den manifesterer seg gjennom både bevisste og ubevisste bias, og former energiutvekslingene, tilhørighetene, konfliktene, fremvoksende lederskapstyper og balansen mellom gruppesamhold og individuell differensiering. Den definerer i hovedsak hvordan gruppen fungerer, kommuniserer og beveger seg mot sine mål.
 • Primær teamstil
  Denne delen utforsker teamets primære Enneagram-stil, som gjenspeiler de kollektive verdiene og drivkreftene som sannsynligvis er viktige og til stede i teamet. Utforsk den primære teamstilen ved å se nærmere på overbevisningene og normene som gir teamet "karakter", og påvirker hvordan medlemmene ser på sitt formål, roller og ansvar.
 • Sekundære og underutviklede teamstiler
  Ved å forstå hvilken type hele teamet resonerer med, er det også viktig å undersøke hvilke typer teamet er mindre tilkoblet til og hvordan dere ville hatt nytte av å få tilgang til disse nye perspektivene.
 • Teamets uttrykkssentre
  Uttrykksentrene handler om hvordan vi fremstår i verden og hvordan vi sannsynligvis blir oppfattet av andre. Det er tre uttrykkssentre: Tenkning, Følelse og Handling. Ved å utforske sentrene kan du forstå hvordan teamet ditt prosesserer eksterne stimuli og tar beslutninger. Dykk ned i teamets dominante senter og de som er mindre fremtredende, og belyse deres primære forretningsstrategier.
 • Teamutviklingsstadier
  Alle trenger sin egen måte å vokse på, teamet ditt er ikke annerledes. Ved å inkorporere teamets perspektiv kan du oppdage unike strategier for hvordan dere kan utvikle dere individuelt og kollektivt.
 • Teamets belastningsprofil
  Denne delen gir innsikt for å vurdere deres subjektive stressnivåer på tvers av fem områder:
  • Mellommenneskelig belastning - Evaluere stress i relasjonene deres.
  • Miljøbelastning - Måle stress forårsaket av omgivelsene deres.
  • Psykologisk belastning - Deres nåværende nivå av stress relatert til "psykisk helse".
  • Fysisk belastning - Måle stressnivåer knyttet til deres fysiske helse.
  • Yrkesmessig belastning - Fastslå stressnivåer relatert til arbeidet deres.
  • Glede - En faktor som ofte er vanskelig å bestemme.
 • Teamets instinkter
  Teamets kjerne-enneagramtype og en unik kombinasjon av de tre instinktene – Selvoppholdelse, En-til-en og Sosial – lar iEQ9-rapporten gi en dypere innsikt i teamets grunnleggende struktur og dynamikk.
 • Teamets interaksjons- og konfliktstiler
  Her ser vi nærmere på teamets foretrukne interaksjons- og konfliktstiler, og belyser mulige spenninger og utfordringer som kan oppstå innad i gruppen.
 • Teamlederens Enneagram-stil
  Gjennom å sammenligne teamlederens kjerne-enneagramtype med teamets, trer den sammenvevde dynamikken i denne unike kombinasjonen tydelig frem. Dette åpner for utvikling av skreddersydde strategier for fremtiden.

Enneagram Team
Exploration Powerpoint

PowerPoint-presentasjon på 77 lysbilder

Hva er inkludert?
Bli kjent med Enneagram
 • Innsjekk og avtaleinngåelse
 • Individuelle Enneagram-profiler
Tilbakemelding og refleksjon rundt data
 • Teamets stil og nåværende tilstand
 • Teamets styrker, blinde flekker og risikomomenter
Teamdynamikk
 • Relasjonsmønstre i teamet
 • Individuelle behov innad i teamet
Veien videre
 • Teamets utviklingsfaser
 • Handling og endring
Bestill teamworkshop
Gi oss beskjed om at du er interessert, så kobler vi deg med en erfaren iEQ9 Enneagram-praktiker som har solid kompetanse innen teamutvikling.

Tilbakemeldinger fra deltakere

Lisa Gould-Lewis Thumbnail
Integrative 9 Teams-materialet gir deltakerne omfattende innsikt som vil gjøre det mulig for team å se hverandre med større medfølelse, samtidig som de kan identifisere muligheter for vekst og utvikling. Presentasjonslysbildene holder svært høy kvalitet, og støttematerialet for å gjennomføre en grundig og effektiv workshop er rett og slett enestående. Jeg er så takknemlig for denne opplæringen!
Lisa Gould-Lewis Transformational Leadership Coach, California, USA
Tim Kiy Thumbnail
Et must for alle som jobber med team. Kvaliteten på kursmaterialet og gjennomføringen er i en klasse for seg, med en dybde av kunnskap og innsikt jeg ikke har funnet maken til andre steder. Kurset er praktisk rettet, med et bevisst fokus på anvendelse for klienter. Jeg kan ikke anbefale det høyt nok.
Tim Kiy Integral Coach, London, UK
Sue Bates Thumbnail
Å jobbe med iEQ9 Team Training-materialet var virkelig å løfte seg til et nytt nivå. Det var som å gå fra røntgen til MR, for så å ha en plan for å vokse, helbrede og bli bedre på alle fronter. Dette materialet er gull verdt for ethvert team!
Sue Bates Leadership Coach, Atlanta, USA
Ros McCabe Thumbnail
Vi har brukt Integrative Enneagram-rapportene som en del av et lederutviklingsprogram hos en stor klient. Disse rapportene bidro til økt mellommenneskelig bevissthet og forståelse av teamdynamikk. De fungerte også som en katalysator for ærlig kommunikasjon og hjalp teamene med å identifisere konkrete endringer de kunne gjøre i sin tenkemåte.
Ros McCabe Ernst & Young Advisory Services, Cape Town, Sør-Afrika

iEQ9-teamfasilitatorer har gjennomført over
10 000 enneagram-teamworkshops.
Vi løser ut felles styrker og
hjelper team med å nå sitt fulle potensial.

Vi har levert over 10 000 teamworkshops Vi har levert over 10 000 teamworkshops

En ny æra for teamarbeid starter nå.
Den globale pandemien har ført til en helt ny måte å arbeide på. Selv om den brå endringen har skapt forvirring og desorientering for mange, tror vi at den også byr på spennende muligheter for organisatorisk vekst. Kommunikasjon har blitt mer avhengig av teknologi, og team har blitt mer fleksible og tilpasningsdyktige, med økt fokus på tillit og selvstendighet.

Gi teamene dine verktøyene de trenger for å lykkes ved å styrke motstandskraft, samarbeid, kommunikasjon, integritet og produktivitet – noe som til syvende og sist vil gi positive resultater på bunnlinjen.

Praktiske og anvendbare innsikter

Praktisk og handlingsdyktig innsikt
 • Gir innsikt i de underliggende årsakene bak team- og individatferd samt motstand. Belyser gruppedynamikk og drivkrefter.
 • Tilbyr skreddersydde utviklingsløp som veileder endringsreiser.
 • Maksimerer dybden og avkastningen på organisasjonens utviklingsaktiviteter ved å integrere emosjonell intelligens og dyp selvinnsikt i alle anvendelser.
 • Fremskynder dyptgripende og varige transformasjoner på nivå av personlig vekst, medarbeiderengasjement og organisasjonskultur.
 • Utforsker hva som motiverer ansatte og styrker motstandskraft. Fremhever sentrale risikofaktorer for frakobling eller utbrenthet.
 • Ruster coacher, ledere og sjefer med effektive utviklingsstrategier.
 • Fokuserer ikke bare på "Hva?" i vurderingen, men også på "Hva betyr det?" og "Hva nå?" i utviklingsprosessen for å komme videre.
Bestill teamworkshop
Klar for banebrytende resultater?

Er du klar for å oppnå banebrytende resultater?

Bli med på denne livsforvandlende reisen sammen med oss. Gi teamet ditt verktøyene de trenger for å lykkes i en stadig mer kompleks verden. Slipp løs teamets fulle potensial og skap en ny fremtid for organisasjonen din med iEQ9 Enneagram Team Workshops.

Ta spranget med iEQ9 – der gode team blir eksepsjonelle!

Bestill teamworkshop nå
graphic flourish

Ofte stilte spørsmål

Ja, for å få en fullstendig teamrapport må hvert eneste teammedlem fullføre iEQ9 Professional. Et team må bestå av minst tre medlemmer, men bør vanligvis ikke overstige tolv. Vi krever også at en teamleder blir identifisert.

Vi kan lage gruppeprofiler for større enheter som læringsgrupper, hele avdelinger eller til og med hele organisasjoner. Teamrapporten er nyttig både for etablerte og nyopprettede team, selv om innholdet først og fremst er skreddersydd for team som allerede er i drift.

Hvis teamsammensetningen endres, kan vi generere nye teamrapporter. Eventuelle nye medlemmer må også fullføre iEQ9. Vær oppmerksom på at teamrapporten ikke inkluderer forklaringer på Enneagram-aspekter som er dekket på side 1-20 i den individuelle rapporten. Disse aspektene regnes som grunnleggende kunnskap før teamanalysen.

Som et dynamisk rammeverk bidrar Enneagrammet til bedre kommunikasjon, konfliktløsning, økt empati og forståelse, lederutvikling, samt personlig og faglig vekst i en teamsetting. Ved å gi en dypere innsikt i hvert teammedlems motivasjoner, frykter og ønsker, forbedrer Enneagrammet kommunikasjonen mellom teammedlemmene. Denne økte bevisstheten gjør at den enkelte kan tilpasse kommunikasjonsstilen sin til de andre, noe som fører til mer effektiv dialog og færre misforståelser. Enneagrammet er også et viktig verktøy for å løse konflikter. Konflikter er vanlige i alle team, men kan håndteres effektivt ved å forstå de underliggende årsakene knyttet til ulike Enneagramtyper. Denne innsikten gjør at team kan håndtere konflikter på en konstruktiv og harmonisk måte, noe som styrker samholdet og produktiviteten i teamet. Et annet verdifullt aspekt ved Enneagrammet er evnen til å fremme empati og gjensidig forståelse blant teammedlemmer. Ved å lære om og identifisere sine egne Enneagramtyper, får teammedlemmene større forståelse for mangfoldet og fellestrekkene innad i teamet. Dette bidrar til å skape et mer støttende og respektfullt arbeidsmiljø. Enneagrammet er også nyttig for lederutvikling. Ledere, eller potensielle ledere, kan få viktig selvinnsikt ved å forstå sin egen Enneagramtype. Denne bevisstheten kan veilede deres personlige utvikling og forbedre lederegenskapene, til fordel for den overordnede teamdynamikken. Oppsummert fungerer Enneagrammet som et kraftfullt, helhetlig verktøy for teamutvikling og coaching. Med sin evne til å forbedre teamdynamikk, fremme empati og forståelse, styrke kommunikasjon, bidra til konfliktløsning og stimulere til personlig og faglig vekst, kan det i stor grad øke teamets prestasjoner og samhold. Dette gjør Enneagrammet til en avgjørende komponent i enhver strategi for teamutvikling og coaching.

Selv om vi ikke tilbyr direktekjøp av iEQ9 teamrapport fra nettsiden vår, inviterer vi deg med på en givende og omfattende reise med profesjonell Enneagram-coaching. Våre coacher, som er eksperter på Enneagrammet og iEQ9-verktøyene, fungerer som veiledere og leder teamet ditt mot dyp vekst, økt fokus og forbedret produktivitet.

Det er mange fordeler ved å jobbe tett med en av våre erfarne Enneagram-coacher. De holder grundige gjennomganger for å øke forståelsen, og gir kontinuerlig støtte gjennom hele prosessen for å sikre at konseptene fester seg og omsettes i praksis. Deres ekspertise sørger for at teamet ditt får maksimalt utbytte av øvelsene og prosessene, og gir verdifull innsikt i teamdynamikk og individuelle drivkrefter.

Coachenes rolle går utover ren veiledning - de hjelper også til med å holde teamet ditt ansvarlig og forsterker engasjement og fokus. Dette fører til en akselerert vekstprosess, slik at teamet ditt raskere kan nå sitt fulle potensial og sine mål.

Disse workshopene har vært svært vellykkede og er blitt gjennomført med bransjeledere som Genentech, McKinsey, Dropbox, Microsoft, Apple, Shopify og NASA. De fremmer en dypere forståelse av teamdynamikk, tilrettelegger for mellommenneskelig bevissthet og teambevissthet, og løfter frem hvert teammedlems unike styrker.