Enneagram Type 2 Personlighet - Hjelperen - Hensynsfull hjelper
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 2 – Den omtenksomme hjelperen

hjelpe enneagram type 2 beskrivende bilde

Enneagram-toere har et dypt behov for å bli likt og verdsatt. Relasjoner betyr mye for toere, og derfor er egenskaper som vennlighet, sjenerøsitet og selvoppofrelse viktige for dem. De jobber hardt for å skape en mer kjærlig verden, først og fremst ved å gi støtte og oppmerksomhet til dem de er glade i. På sitt beste er toere uforbeholdent støttende, i stand til å ta vare på seg selv og vise ydmykhet overfor både seg selv og omverdenen. Mindre sunne toere kan fremstå som smigrende og manipulerende når de gir for å få noe tilbake, drevet av en underliggende følelse av at de ikke fortjener å bli elsket for den de er.

Selvsnakk
«Alle stoler på at jeg er der for dem. For å fortjene kjærlighet og anerkjennelse må jeg alltid stille opp. Jeg har kun verdi hvis jeg er godt likt og folk trenger meg. Fordi jeg er så kjærlig, fortjener jeg å bli elsket tilbake.»
superman enneagram type 2 beskrivende bilde

Styrkene til Enneagram toere inkluderer:

  • Varm: Toeres varme og imøtekommende vesen gjør det enkelt for andre å knytte bånd med dem, og de er generelt svært godt likt.
  • Givende: Toere er omsorgsfulle og har en evne til å forutse andres behov. De gir sjenerøst av seg selv til andre.
  • Menneskefokusert: Toernes fokus på å bygge relasjoner vil ha en positiv innvirkning på deres evne til å påta seg roller der klientkontakt og mellommenneskelige forhold er viktige.
  • Oppofrende: For å støtte og være der for andre, vil toere sette sine egne behov og følelser i andre rekke.
  • Rosende: Å være i nærheten av anerkjennende og støttende toere kan få folk til å føle seg veldig spesielle og gi dem et løft i selvtilliten.

Typiske følelsesmønstre:

Andre vil sannsynligvis oppleve toere som omtenksomme, gjennomgående varmhjertede, sjenerøse og vennlige. Det å være til hjelp betyr utrolig mye for toere. Denne typen hører hjemme i Enneagrammets følelsessenter, også kalt hjertesentrum, og deres følelsesmessige energi rettes utover mot andre på empatiske og støttende måter. Enneagramtoere har en velutviklet evne til empati og fornemmer lett andres følelser og behov. Selv om toere vanligvis er vennlige og varme, kan de overraske folk med sitt sinne når de føler seg utnyttet eller undervurdert. Toere ønsker å vise omsorg for og støtte dem de opplever blir behandlet urettferdig, og de kan være ganske så dristige i denne sammenheng, spesielt overfor sine nærmeste. Selv om det er vanskelig for dem å be om det, har toere også behov for anerkjennelse og kan oppleve følelsesmessig smerte og sinne hvis de blir oversett, avfeid eller føler seg ikke verdsatt.

Typiske handlingsmønstre:

Toere verdsetter relasjoner høyt og investerer derfor tid og krefter i å utvikle dem. Dette gjør at de kan skape mange dype vennskap og tilkoblinger, og tiltrekke seg mennesker gjennom å vise sin sjenerøsitet. Toere er ofte rause med komplimenter, ros og positiv tilbakemelding til menneskene rundt seg, fordi de ønsker at de nærmeste skal føle seg spesielle, motiverte og godt ivaretatt. De setter pris på å vise takknemlighet overfor andre på sin egen unike måte. Toere er gjerne handlekraftige når andre trenger det. De deler villig ut råd og stiller opp når noen trenger en tjeneste, et klart råd eller en hjelpende hånd. Toere er raske til å reagere hvis de fornemmer at noen ønsker å såre en person de har valgt å beskytte.

Typiske tenkemønstre:

Toere er svært omtenksomme og hensynsfulle, og derfor er de fintfølende overfor andres behov, selv de behovene andre ikke engang er klar over selv. Ettersom toere bruker mye mental energi på å forstå og imøtekomme andres behov, kretser tankene deres ofte rundt andre mennesker og deres ønsker, drømmer og utfordringer. Sjelden setter de av tid til å reflektere over sine egne behov, mål og lengsler. Toere liker følelsen av å være verdifulle og viktige for andre, enten det er enkeltpersoner eller grupper. Å føle seg uunnværlig gir dem en opplevelse av stolthet og egenverd. Denne stoltheten kan noen ganger komme til uttrykk som en overdreven selvfølelse knyttet til det å være til nytte og i tjeneste for andre, noe som kan påvirke dynamikken i mellommenneskelige relasjoner. Fordi toere er så oppmerksomme på og bevisste om de sosiale relasjonene til menneskene rundt seg, kan de til tider bekymre seg unødig for dem de har nære bånd til.

Blindsoner

  • Toere er kanskje ikke klar over de underbevisste eller skjulte intensjonene bak sin sjenerøsitet, omsorg og støttende handlinger. Å være hjelpsom kan dekke over dypere motiver.
  • Toere kan vie oppmerksomhet til folk for så å trekke seg raskt tilbake når de mister interessen.
  • Oppmerksomheten deres kan bli forvirret når toere prøver å hjelpe flere personer med ulike behov.
  • Toernes fokus på andre kan føre til at de ikke alltid er innstilt på sine egne behov og ønsker.

Vekst gjennom vingene

Klikk nedenfor for å utforske vingene

Type 2 vinge 1: Vær selvsikker, lær å skjelne   Type 2 vinge 3: Ta en lederrolle

Enneagram 2 undertyper

Enneagram toernes driv etter å oppnå kjærlighet og anerkjennelse kommer til uttrykk på forskjellige måter hos de tre undertypene.

Selvbevarelses
Instinkt
Undertypenøkkel:
Privilegium (kontratype)

Denne SP-dominante instinkt to kontratypen kan feiltype som type 7 eller 6. De er «søte», ofte barnslige ved at de er litt sjenerte, men sjarmerende og vekker beskytterinstinkter hos andre. SP-toeren ønsker å bli tatt vare på, men stritter imot å være avhengig av andre. De er nølende og selvbeskyttende når det gjelder å forplikte seg langsiktig og ta på seg ansvar. De føler seg såret eller trekker seg unna når de opplever eller frykter avvisning fra andre.

En-til-En
(Seksuell) Instinkt
Undertypenøkkel:
FORTRYLLELSE

Denne toeren retter sine talenter, forførende evner og energi mot å tiltrekke seg og bygge sterke, intime relasjoner. I nære forhold klarer de å føle tillit og uttrykke sine behov tydeligere, eller kreve personlig oppmerksomhet gjennom forførelse. De er viljesterke, fleksible og lidenskapelige – til og med ville i hjertet – noe som kan føre til feiltyping som enneagram 4. Svært hengivne i nære relasjoner, kan de ha vansker med å akseptere grenser, opprettholde personlige grenser eller ta et «nei» for et svar.

Sosial
(Eller Gruppe) Instinkt
Undertypenøkkel:
Ambisjon

Denne toeren bruker sine forførende evner på en mer intellektuell måte for å tiltrekke seg og engasjere grupper, samfunn og større systemer. De skiller seg ut fra mengden og inntar ofte en sentral eller ekte sosial lederrolle. De liker å være «i sløyfen» og bygger sin innflytelse på kompetanse og tilkoblinger. Å gi mer enn de får kan være en strategi for å avlede oppmerksomheten fra ubehagelige følelser. Mindre barnslige enn andre toere, kan ambisjonene og innflytelsen deres føre til at de feiltyper som en treer eller åtter.

hjelpe enneagram type 2 beskrivende bilde

superman enneagram type 2 beskrivende bilde

støtte enneagram type 2 beskrivende bilde

kjærlighet enneagram type 2 beskrivende bilde
linjer med stretch and release enneagram type 2 beskrivende bilde
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Begynn din reise mot økt selvinnsikt
og personlig vekst i dag!

OPPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrerende enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. Det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, og vil kartlegge din enneagram-profil, dine 27 undertyper, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 dimensjoner av belastning.

Oppdag din type
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasjon