Enneagram-profiler for enkeltpersoner
iEQ9 Individuell rapport
Omfattende
Omfattende

Integrative rapporter er dyptgående, detaljerte og innsiktsfulle, og de fanger opp nyansene ved personen utover deres primære enneagramstil. Rapporten er sammensatt og gir dybde ved å inkludere informasjon og bevissthet rundt undertyper, uttrykkssentre, triadiske stiler, styrker og utviklingsområder, vinger, linjer for belastning eller frigjøring, integrasjonsnivå og nåværende kontekst målt som belastningsområder.

Profesjonell
Profesjonell

Integrative rapporter er profesjonelt utformet og presentert på en svært meningsfull og relevant måte. Rapportene benytter et forretningsmessig språk som profesjonelle kunder og ledere kan kjenne seg igjen i. Det er et unikt verktøy som er mye brukt i næringslivet og bedriftsmiljøer. Den profesjonelle rapporten inneholder moduler om kjerne-enneagram-profil, personlig utvikling, selvbeherskelse, kommunikasjon, konflikthåndtering, beslutningstaking, lederskap, teamarbeid, å gi og motta tilbakemeldinger, engasjement og håndtering av kompleksitet. Alle disse er relevante for effektivitet og suksess i jobbsammenheng.

Forslag til utvikling
Forslag til utvikling

Våre integrative rapporter fremmer selvinnsikt gjennom å gi innsikt i dine styrker, utfordringer, blindsoner, kjerneangst og mål. De gir deg også en dypere forståelse av hvorfor du gjør som du gjør. Denne bevisstheten skaper ofte et behov for endring. Rapportene våre kommer med praktiske, individuelt tilpassede og tydelige forslag til utviklingsstrategier og veier mot personlig vekst og forvandling.

Støtter coachingprosessen
Støtter coachingprosessen

Coacher forteller at Enneagram, iEQ9 og de integrative rapportene har revolusjonert deres evne til å coache. Dette gjør dem mer effektive og forbedrer muligheten til å oppnå resultater med klientene. De integrative rapportene skaper rom for en strukturert dialog med klientene og bidrar til å fremheve utviklingsområder det er verdt å fokusere på. Seksjoner som "belastningsprofilen" og vår unike coaching-kompanjon gir viktige data, kontekst og varselflagg som coachen trenger å være oppmerksom på. Dette er for å skape trygge rammer. Coacher har med suksess brukt de integrative produktene til blant annet konfliktløsning, kulturendring, å håndtere begrensninger i team, få innsikt i det kollektive og vurdere funksjonsnivå.

Effektivitet og skalerbarhet
Effektivitet og skalerbarhet

Før iEQ9 brukte mange coacher betydelig tid og ressurser på å intervjue klienter for å avdekke deres enneagramtype. iEQ9s pålitelighet og presisjon gir coacher en dypere forståelse på kortere tid, slik at de raskere kan dykke inn i innsikter og coache på kjerneutviklingsområder på en kostnadseffektiv måte. Med iEQ9 kan coacher også skalere arbeidet sitt og jobbe med store team eller bedrifter på en konsekvent og samstemt måte.

Kontinuerlig forbedring
Kontinuerlig forbedring

Våre integrative rapporter blir kontinuerlig oppgradert og videreutviklet basert på nye innsikter og tilbakemeldinger fra klientene våre. Rapportene er også fleksible og modulære, noe som lar coacher og fagfolk tilpasse rapporteringsformater til sin egen prosess. Ved å velge innhold, lengde og data som skal inkluderes, kan du skreddersy en rapport som på best mulig måte dekker behovene til din klient, teamet eller organisasjonen. Dette gjør at deltakerne kan fokusere på den mest relevante informasjonen.

iEQ9 integrerende enneagram Alternativer for individuell rapport

iEQ9-rapport
Individ Standard

[23 SIDER]

Denne rapporten tar for seg Enneagram-spesifikke konsepter som bidrar til økt selvinnsikt og personlig utvikling.

 • Kjerne-enneagramtype
 • Motivasjon, atferd, psykodynamikk
 • Blindsoner, styrker og utfordringer
 • Uttrykkssentrum
 • Triadiske sentrumstiler
 • 27 undertyper
 • Vingepåvirkning
 • Selvinnsikt og integrasjon
 • Belastningsnivåer x 6

iEQ9-rapport
Profesjonell for enkeltpersoner

[42 SIDER]

Denne rapporten bygger videre på innholdet i standardrapporten. Den gir ekstra verdi for fagfolk ved å dekke spesifikke kompetanseområder som påvirker effektivitet og utvikling.

 • + Alt innhold fra standardrapporten
 • Kommunikasjon
 • Gi og motta tilbakemelding
 • Tilbakemeldingsveiledning for alle typer
 • Konflikt og utløsere
 • Beslutningstaking
 • Lederskap og ledelse
 • Lagoppførsel
 • Coachingrelasjon

Hva andre sier

BEATRICE CHESTNUT Miniatyrbilde
Etter min mening tilbyr Integrative Enneagram Solutions den beste testen for Enneagram personlighetstyper som finnes på markedet i dag. Jeg setter stor pris på at forretningsmodellen deres baserer seg på å levere en pålitelig test til coacher som jobber med å hjelpe mennesker med personlig utvikling på arbeidsplassen. Dette sikrer at Enneagram-relatert informasjon blir gjennomtenkt integrert i et større program for selvutvikling. Jeg er også takknemlig for deres dedikasjon til kundeservice og støtten de gir til kundene sine -- fleksibiliteten de viser ved å tilpasse rapporter og møte coachenes spesifikke behov, gjør dem til en verdifull partner for å fremme bevisst vekst i organisasjoner.
BEATRICE CHESTNUT Forfatter av The Complete Enneagram, San Francisco
GAVIN COETZEE Miniatyrbilde
Jeg har brukt Integrative Enneagram i tre år og har over 100 klienter som har gjennomført spørreskjemaet. Klientene opplever at rapporten er nøyaktig, detaljert og svært nyttig for å få ny selvinnsikt og forståelse for egen utvikling og vekst. Jeg coacher sjelden en klient uten å benytte Integrative Enneagram, da jeg erfarer at rapporten er et verdifullt verktøy i min executive coaching og gir et helhetlig bilde av personen. Jeg anbefaler Integrative Enneagram på det varmeste til enhver coach, HR-profesjonell eller leder som ønsker å oppnå dypere og verdifull innsikt som holder opp et speil og eliminerer blindsoner. Det jeg setter spesielt stor pris på er at rapporten gir et helhetlig perspektiv i stedet for å sette individet i bås.
GAVIN COETZEE Business Coach, Cape Town
SHAMILLA ESSOP Miniatyrbilde
Integrerende Enneagram er et helhetlig verktøy som utvilsomt vil være til hjelp for både individer og team på deres reise mot en balansert utvikling. Et kart som beskriver ulike arketyper, sammen med verktøy for å dra nytte av styrkene til alle typene, er en effektiv måte å frigjøre ditt fulle potensial. Gjennom bruk av Enneagrammet vil du kjenne deg igjen underveis på din reise, samtidig som du åpner hjertet og sinnet for hindringene som står i veien for at du skal kunne yte på ditt beste. Det gir deg verdifulle innblikk i hvordan du kan gjøre ting på en annen måte for å oppnå bedre resultater.
SHAMILLA ESSOP Psykolog @ ABSA, Johannesburg
LENE BAKGAARD ​​Miniatyrbilde
Vi har endelig fått et solid testverktøy for Enneagram fra Integrative Enneagram Solutions. Det er svært profesjonelt utarbeidet, og rapportene er fylt med verdifull innsikt.
LENE BAKGAARD Profesjonell coach, København, Danmark

Navigasjon