Enneagram profiele vir spanne
iEQ9-spanverslag

Geïntegreerde Spanverslae

Spanne vorm deesdae die ruggraat van prestasie in die meeste organisasies, maar dit bly 'n uitdaging om hulle te verstaan, in lyn te bring en te ontwikkel. Spanwerk en samewerking stel hoë eise aan ons organisasies en individuele werknemers, wat 'n dieper bewustheid van hulself en hoe hulle by ander in spanne inskakel, vereis.

Ondersteun 'n Volledige Spanreis
Ondersteun 'n Volledige Spanreis

Die Integrative Enneagram Span Verslag bied waardevolle insigte en data om spanne te begelei op 'n gesamentlike reis van ontdekking en groei. Of spanlede al bekend is met die Enneagram of dit vir die eerste keer teëkom, dien hierdie verslag as 'n wegspringplek om interpersoonlike en spanbewustheid te bevorder. Dit stel spanne in staat om hul unieke talente ten volle te benut en uiteindelik hul doel en potensiaal ten volle te verwesenlik.

Van konflik tot samewerking
Van konflik tot samewerking

'n Groot deel van die konflik en wrywing wat spanne ervaar, spruit voort uit misverstande of 'n tekort aan bewustheid en doeltreffende spanprosesse. Die Span Enneagram Verslag werp lig op potensiële wrywingsareas in die span, asook die onderliggende patrone of aannames. Die verslag help spanne om hul sosiale en konflikstyle te verstaan en prosesse te ontwikkel om gesonde konflik as 'n dryfveer vir prestasie in te span, eerder as 'n struikelblok.

Unieke, Pasgemaakte Ontwikkelingsadvies
Unieke, Pasgemaakte Ontwikkelingsadvies

Spanne word nie as uitblinkers gebore nie, maar ontwikkel tot hoë presteerders deur 'n reeks groeifases soos hulle onderhandel oor gedeelde waardes, prioriteite en maniere van saamwerk. Mettertyd vorm hulle 'n unieke span styl, 'n stel gesamentlike waardes, norme en oortuigings wat die span 'n kenmerkende karakter gee en lei hoe lede hul doel, rolle en verhoudings sien. Nie alle topspanne is eenders nie - elkeen moet 'n unieke kontrak en doeltreffende maniere van saamwerk ontwikkel wat die talente van hul span benut, en die Enneagram ondersteun hierdie proses.

Kweek Vertroue
Kweek Vertroue

Wanneer julle as 'n span die Enneagram gebruik, skep dit geleenthede om dieper vlakke van sielkundige veiligheid en vertroue te vestig. Dit stel julle in staat om samewerking, gesamentlike leer en uiteindelik prestasie van hoër gehalte te bereik. Afhangende van die huidige uitdagings en ontwikkelingsprioriteite van julle span, kan verskillende groeipaaie binne die Enneagram meer of minder waardevol wees.

Benut Diversiteit
Benut Diversiteit

Uitblinker spanne bestaan uit individue met sterk selfbewustheid, wat hul kollegas verstaan en goed met hulle kan saamwerk. Hulle het 'n diepgaande begrip van groep- en spandinamika en weet presies hoe om die uiteenlopende talente en sterkpunte van spanlede tot voordeel van die span te benut. Die Enneagram spanverslag moedig spanne aan om die unieke bydrae van elke lid na waarde te skat en te ondersteun. Die Enneagram kweek 'n dieper deernis vir die individue in 'n span en bied insiggewende en praktiese wenke oor hoe om doeltreffend met verskillende persoonlikheidstipes saam te werk.

Skep Blywende Verandering
Skep Blywende Verandering

Ons Integratiewe verslae word voortdurend opgegradeer en verfyn om die nuutste insigte en terugvoer van ons kliënte te inkorporeer. Ons verslae is ook buigsaam en modulêr, wat afrigters en praktisyns toelaat om verslagformate aan te pas by hul unieke prosesse. Deur die inhoud, lengte en data wat ingesluit word, noukeurig te kies, kan jy 'n verslag saamstel wat die behoeftes van jou kliënt, span of organisasie die beste pas. Sodoende word deelnemers se aandag gefokus op die mees relevante en waardevolle inligting.

iEQ9 Integrative Enneagram Spanverslag

iEQ9 Verslag
Spanne Standaard

[23 BLADSYE]

Hierdie verslag neem die insig- en ontwikkelingsproses na spanvlak. Dit dra by tot die welstand en effektiwiteit van spanne wat in 'n organisatoriese omgewing saamwerk. Die verslag sluit die volgende in:

 • Span se sentrums van uitdrukking
 • Enneagram spanstyl en waardes
 • Impak op verhoudings, beplanning, take en doelwitte
 • Ongesonde spangedrag
 • Ontwikkelingstadiums
 • Sekondêre stylinvloede
 • Onderontwikkelde style
 • Kollektiewe spanningsprofiel
 • Harmonieke & Horneviane
 • Spaninstinkte
 • Leierskap
 • Dinamika tussen die span en leier

Wat mense sê

Ros McCabe-kleinkiekie
Ons het die Integrative Enneagram Spanverslae gebruik as deel van 'n leierskapontwikkelingsprogram by een van ons belangrikste kliënte. Hierdie verslae het gelei tot 'n groter bewustheid van verhoudings en waardevolle insigte gebied oor hoe die spanne funksioneer, asook watter aspekte verbeter kan word. Dit het ook gedien as 'n katalisator vir eerlike en openhartige kommunikasie, en die spanne gehelp om praktiese veranderinge te identifiseer wat hulle in hul werkswyse kon implementeer.
ROS MCCABE Ernst & Young Adviesdienste, Kaapstad
KAREN MIEDZINSKI Kleinkiekie
Ek het die Individual en Team IEQ-produkte gebruik vir 'n groot maatskappy wat bestuursdienste en opleiding verskaf. Na 'n herstrukturering wou hulle graag hê dat hul nuwe spanne se denke in lyn gebring word. Die akkuraatheid van die individuele profiele was verstommend hoog. Ek het spansessies gehou om wedersydse begrip te bevorder en spanprestasie te verbeter. Selfs lank ná die aanvanklike oefeninge het die spanne steeds die insigte van hierdie sessies toegepas. Die terugvoer was uiters positief en ek het voortgegaan om die IEQ-verslae met groot sukses saam met ander maatskappye in span afrigting en uitvoerende afrigting te gebruik.
KAREN MIEDZINSKI Convergent Ideas, Johannesburg
GERDA KOTZE Kleinkiekie
Die Integrative Enneagram-opleiding en -werk het my nie net op 'n persoonlike vlak verryk nie, maar my ook bemagtig om 'n betekenisvolle impak te maak op die lewens en menswees van ander – individue, spanne en maatskappye. Die IEQ stel my in staat om met selfvertroue leiding te gee aan individue en groepe, met merkwaardige resultate en uitkomste. Ek kan met eerlikheid sê dat Integrative Enneagram Solutions 'n deurslaggewende rol gespeel het in my vestiging as 'n leierskapskonsultant en afrigter. Deur met die Enneagram te werk, het dit 'n reusagtige impak op my eie lewe gehad – ek groei voortdurend as mens en word deurlopend verryk.
GERDA KOTZE EOH Workplace Health And Wellness, Johannesburg
JANE TOUGH Kleinkiekie
Ek is ongelooflik dankbaar vir die bydrae wat Integrative tot die Enneagram gemaak het. Deur ingewikkelde inligting op te som en te ontsyfer in iets wat maklik toeganklik is, lewer hulle 'n uitstekende diens aan my en die kliënte met wie ek werk. Ek is baie opgewonde oor die spanverslag en die talle maniere waarop dit spanontwikkeling kan ondersteun.
JANE TOUGH Integralwork / Possibility Inc, Kaapstad

Navigasie