Enneagram Type 8 Personlighet - Utfordreren - Aktiv kontroller
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 8 - Beskrivelse av den Aktive Utfordreren

kontrollerende enneagram type 8 beskrivende bilde

Enneagram åttere har et dypt motivasjonsbehov for å fremstå som sterke og unngå å vise sårbarhet. De verdsetter følelsen av kontroll og evnen til å være direkte og ha stor innflytelse. Åttere elsker utfordringer og vil ivareta behovet for rettferdighet, noe som setter dem i stand til å beskytte andre. Sunne åttere oppleves av omgivelsene som sterke, dypt omsorgsfulle og imøtekommende. De bringer en følelse av uskyld til seg selv og verden rundt seg når de er i harmoni med livets naturlige flyt. På sitt verste kan åttere oppfattes som dominerende, aggressive og drevet av begjær, et inntrykk som stammer fra deres strategi om å fremstå som større enn livet i en truende verden.

Selvsnakk
«Verden er et hardt og urettferdig sted – kun de sterke overlever. Jeg er en klippe; jeg kan ikke vise svakhet. Jeg må ha kontroll. Følg min vei!»
kraftig løve enneagram type 8 beskrivende bilde

Styrkene til Enneagram åttere omfatter:

 • Selvsikker: Åttere er trygge på seg selv og går rett på sak. De sier det de mener og kommer seg videre.
 • Besluttsom: Åttere er raske til å handle og tar avgjørelser uten å nøle. De stoler på magefølelsen sin og får ting til å skje.
 • Beskyttende: Under den tøffe fasaden har åttere et stort hjerte og tar andre under sine vinger. De beskytter dem og det de bryr seg om, og kjemper mot urettferdighet.
 • Selvstendig: Åttere liker ikke å være avhengige av andre og bevarer sin selvstendighet.
 • Innflytelsesrik: Åttere har sin egen måte å ta ansvar på og øve innflytelse over andre, noe som innebærer evnen til å påvirke det store bildet.

Typiske handlingsmønstre:

Åttere befinner seg i Enneagrammets handlingssentrum - å stole på magefølelsen og få ting gjort kommer derfor helt naturlig for dem. De har lett for å påvirke omgivelsene sine, og mener ofte at nesten enhver handling er bedre enn å forholde seg passiv. Åttere fremstår som direkte og intense, noe som gjenspeiles i måten de snakker på, ordvalget, beslutningsstilen og kroppsspråket deres. De er opptatt av å hevde sin uavhengighet og selv bestemme hva de skal gjøre. Åttere er mindre tilbøyelige til å samarbeide kun av pliktfølelse. Det er svært viktig for en åtter å ha kontroll, og de vil ikke bare styre de store linjene, men også følge opp detaljene. Når presset øker eller andre ser ut til å miste grepet, vil åttere raskt gripe inn for å rydde opp. Detaljstyring kan irritere dem og føles som bortkastet tid, men for å beholde kontrollen og sikre resultater, gjør de det som trengs. Til tross for at de misliker svakhet og inkompetanse, vil åttere være svært beskyttende overfor dem de føler ansvar for. Når noen under deres beskyttelse blir utnyttet eller urettferdig behandlet, vil åttere forsvare dem, så lenge de ikke fremstår som hjelpeløse ofre. De vil kjempe for rettferdighet og aktivt jobbe for å rette opp urett.

Typiske tenkemønstre:

Åttere har en tendens til å mentalt kategorisere folk som enten "sterke" eller "svake", og behandler dem deretter. Dette kan føre til en svart-hvitt vurdering av mennesker og hvordan de forholder seg til andre. Åttere ønsker å kjenne sannheten og misliker uklarhet. De har ikke noe imot at sannheten først kommer frem gjennom en konflikt, ettersom de vil vite hva som foregår og hater å være uvitende. Jo mer informasjon de har om fremdrift, oppdateringer og hva som skjer, desto lettere kan åtteren fokusere på det store bildet. Åttere liker ikke å gå inn i detaljer, da de foretrekker å jobbe på et overordnet og helhetlig nivå med informasjon. Åndslivet til en åtter kretser mer rundt egne mål og behov enn andres. De reagerer dårlig på å bli presset, bestukket eller sjarmert til å gjøre noe de ikke ønsker eller som virker kjedelig og ubetydelig.

Typiske følelsesmønstre:

Åttere har lett for å bli sinte, men prøver raskt å omsette sinnet i handling. Etter å ha gitt uttrykk for raseriet sitt, går de som regel videre uten å dvele ved det. Følelser som tristhet og frykt får åttere til å føle seg sårbare og svake. Siden de ønsker å unngå både å føle og vise svakhet, tar åttere i bruk fornektelse som en forsvarsmekanisme for å slippe å blottstille sårbarheten sin overfor andre. Noen åttere er bevisst på disse følelsene når de oppstår, men velger nesten aldri å vise dem til omverdenen. De mykere sidene kommer bare frem når åtteren føler seg trygg. Åttere uttrykker kjærligheten sin gjennom å beskytte og være en klippe for andre.

Blindsoner

 • Fordi energien deres kan være sterkere enn de selv er klar over, er det ikke sikkert at åttere er bevisst på hvor skremmende den kan virke for andre. I motsetning til hva de tror, er det ikke bare sjenerte mennesker som kan føle seg truet og overveldet i deres nærvær. Dette kan være tilfelle selv når de holder igjen.
 • Åttere har en tendens til å trekke raske og bestemte konklusjoner og handle deretter. Andre kan trenge mye mer tid til å se helheten og bestemme seg for hva de skal gjøre. Kraften som åttere tar initiativ med og driver frem, kan derfor få folk til å føle seg uforberedt eller overveldet.
 • Selv om åttere kanskje jobber hardt for å skjule sin sårbarhet for andre, kan de vise den mer enn de selv er klar over, spesielt i øyeblikk av ettertanke eller når de ser for seg fremtidige utfordringer.
 • Når folk ikke klarer å hevde seg eller tar kontroll på en klønete måte, vil åttere raskt overta styringen. Deres vurdering av at noen er svake, kan føre til at de overser det andre sier eller tilbyr.
 • Åttere reagerer dårlig på uærlighet eller å bli beskyldt av andre.
 • Åttere følger ikke regler og misliker sterkt alle forsøk på å bli kontrollert. Samtidig forutsetter deres tendens til å ta kontroll at andre vil rette seg etter dem og innordne seg. Dette kan skape spenninger i relasjoner.

Vekst gjennom vingene

Klikk nedenfor for å utforske vingene

Type 8 vinge 7: Lett på livet, ha valgmuligheter   Type 8 vinge 9: Kombiner styrke med vennlighet

Enneagram 8 Undertyper

Enneagram åtternes driv etter å hevde sin styrke og unngå å bli kontrollert, uttrykkes forskjellig av de tre undertypene.

Selvbevarelses
Instinkt
Undertypenøkkel:
Tilfredshet

SP-åtteren er sterk, direkte og produktiv, og fremstår som kraftfull og effektiv. Selvsikre selv i de mest utfordrende situasjoner, er de overlevere og fungerer som bautaer for mange når de inntar rollen som beskytter, far- eller morsfigur. De er drevet av materiell suksess og utøver en sterk, men indirekte innflytelse. Når behovene deres ikke blir tilfredsstilt, blir de frustrerte og intolerante, og har en tendens til å ta en direkte og kompromissløs tilnærming for å få det de vil, uten skyldfølelse eller unnskyldninger.

En-til-En
(Seksuell) Instinkt
Undertypenøkkel:
Besittelse

Denne undertypen er den mest opprørske åtteren, som provoserende bryter regler og skiller seg ut som en rebell, ikonoklast eller banebryter. Deres impulsivitet og søken etter intensitet kan minne om firer-trekk, men bunner i en kompromissløs drift mot å skape endring, der de er villige til å provosere og forstyrre andre for å oppnå makt og innflytelse. De ønsker å tjene en verdig sak, men foretrekker å gjøre det fra en sentral posisjon eller lederrolle. De bruker sin selvhevdelse og magnetiske personlighet til å besitte andre.

Sosial
(Eller Gruppe) Instinkt
Undertypenøkkel:
Solidaritet (kontratype)

Det sosialt dominante instinktet hos åtter-kontratypen bruker sin makt og innflytelse i tjeneste for andre, noe som kan få dem til å fremstå som toer-aktige i sitt driv etter å støtte andre fremfor å hevde sine egne behov. Følsomme for urettferdighet og urimelige sosiale normer, er de lojale og beskyttende, og skjermer «sine folk» mot skade, urettferdig autoritet eller maktmisbruk. Selv om de foretrekker å ikke være for sårbare, inviterer de til og setter pris på ærlige tilbakemeldinger fra nære allierte.

kontrollerende enneagram type 8 beskrivende bilde

kraftig løve enneagram type 8 beskrivende bilde

direkte konflikt enneagram type 8 beskrivende bilde

lystfullt enneagram type 8 beskrivende bilde
linjer med stretch and release enneagram type 8 beskrivende bilde
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Begynn din reise mot økt selvinnsikt
og personlig vekst i dag!

OPPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrerende enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. Det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, og vil kartlegge din enneagram-profil, dine 27 undertyper, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 dimensjoner av belastning.

Oppdag din type
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasjon