Enneagram Type 9 Personlighet - Fredsstifteren - Adaptive Peacekeeper
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 9 - Den tilpasningsdyktige fredsskaperen

fredelig enneagram type 9 beskrivende bilde

Enneagram niere drives av et dypt ønske om å være i harmoni og balanse med verden rundt seg. Derfor er det avgjørende for dem å møte andre med åpenhet og aksept. De lengter etter et liv fylt av fred og ro, og verdsetter stabilitet fremfor konflikter. Når niere er på sitt beste, utstråler de selvinnsikt og livsglede. De evner å handle riktig og bærekraftig, både overfor seg selv og omgivelsene. Mindre sunne niere kan derimot oppfattes som utsettende, sta og selvutslettende. Dette bunner i et mønster der de tilpasser seg for å tilfredsstille andre, noe som over tid kan føre til en voksende misnøye når denne strategien ikke lenger fungerer.

Selvsnakk
«Så lenge de rundt meg har det bra, har jeg det også bra. Tenk om verden hadde vært et bedre sted, der alle behandlet hverandre med respekt. Jeg må gjøre mitt for å bevare freden ved å være tolerant og imøtekommende. Er det virkelig så vanskelig for alle å komme overens?»
familie enneagram type 9 beskrivende bilde

Gavene til Enneagram Niere inkluderer:

  • Omgjengelige: Niere er lette å komme overens med. Andre opplever dem som åpne, mottakelige og fredelige.
  • Forståelsesfulle: Niere har evnen til å lytte til ulikheter og forstå flere perspektiver, med en fantastisk ferdighet i å syntetisere og finne fellesnevnere på tvers av forskjeller.
  • Tålmodige: Niere gjør ting på en rolig og bærekraftig måte, og stoler på prosjekters og prosessers naturlige rytme.
  • Støttende: I nærvær av Niere føler andre seg akseptert, hørt og forstått. De aksepterer folk for den de er og ser deres fulle potensial.
  • Ekte: Med en Nier får du akkurat det du ser, og de er ujålete. Andre kan slappe av og være seg selv sammen med dem.

Typiske handlingsmønstre:

Enneagram 9 befinner seg i Enneagrammets handlings-sentrum, men representerer den konfliktfylte arketypen i dette senteret. Niere kontrollerer sitt miljø ved å ikke la andre kontrollere dem, og de yter vanligvis motstand på en passiv måte. Handlingene deres, og ofte mangelen på handling, er rettet mot å opprettholde harmoni og fred. Niere skyr konflikter. De skaper kjente rytmer og rutiner i livene sine og finner trøst i dette mønsteret av samspill med oppgavene og omgivelsene. Niere ønsker å føle seg tilkoblet og nær andre mennesker, noe som ofte fører til en sammensmeltning av energi med de nærmeste. Dette kan ta form av å ta til seg vanene, hobbyene, interessene eller til og med følelsene til menneskene i deres nære krets.

Typiske tenkemønstre:

Niere setter pris på strukturerte prosesser, klarhet og detaljer, og etablerer derfor raskt rutiner og vaner. De har også en tendens til å være dyktige til å organisere store mengder informasjon eller detaljer i en sammenhengende struktur. En nier kan være mer sta og egenrådig enn det folk som ikke kjenner dem godt, kan forestille seg. De deler sjelden sine tanker og indre dialog med andre, for å unngå å belaste dem med disse tankene, i frykt for at det skal tynge dem ned. Niere kan finne seg i å være litt misfornøyd med enkelte aspekter av livet eller relasjonene sine.

Typiske følelsesmønstre:

Selv om niere opplever et bredt spekter av intense følelser, viser de en jevn og avslappet fremtoning utad. De holder sterke følelser for seg selv, noe som får andre til å oppleve nieren som svært imøtekommende og rolig, selv om de ikke nødvendigvis føler det slik på innsiden. Ettersom følelser kan virke overveldende for nieren og de lengter etter harmoni, opplever de som regel følelser med lav til moderat intensitet. Til tross for at de har en evne til å megle i konfliktsituasjoner, liker ikke niere å koble seg til sitt eget sinne. For niere er sinne en følelsesmessig utmattende opplevelse, og det tar ofte litt tid før de merker at de er opprørt. Derfor tillater de seg ikke å kjenne på sinne for ofte eller for intenst. Niere har en tendens til å "stemme seg inn på" følelsene til menneskene rundt seg. Hvis andre er entusiastiske og energiske, vil nieren dele denne motivasjonen og positiviteten. Det samme kan skje når de rundt dem føler seg nedfor.

Blindsoner

  • Niere unngår å bli kontrollert av andre på en kontraintuitiv måte, ved å være passive, ikke-selvhevdende og uberørte. Dette mønsteret av indirekte atferd kan påvirke kommunikasjonen og relasjonene deres.
  • Niere ønsker å unngå å være kontroversielle. Selv om de misliker det når folk presser dem til noe, har de også vanskeligheter med å si nei til folk. Niere strekker seg langt for å imøtekomme andre og bagatellisere sine egne behov, noe som gjør at de lett blir oversett. Samtidig misliker Niere å bli ignorert.
  • Mange Enneagram Niere er ikke klar over sine egne passivt aggressive atferdsmønstre og hvordan disse påvirker menneskene rundt dem.
  • I sin iver etter å sikre at alle blir hørt, presenterer Niere ofte flere synspunkter i samtaler. Dette kan føre til langtrukne, omfattende forklaringer som får lytteren til å miste interessen. Det kan også ha en negativ innvirkning på Nierens grad av innflytelse og troverdighet.
  • Ved å være diplomatiske og imøtekommende kan Niere unnlate å gjøre sine sanne behov, ønsker og følelser kjent for omgivelsene. Nieren kan føle at de uttrykker dette veldig tydelig, men på grunn av fremgangsmåten deres kan andre gå glipp av hva de virkelig ønsker og trenger. Det kan også hende at disse behovene og følelsene bare blir uttrykt i Nierens hode og ikke delt med andre så åpent og ofte som de tror.

Vekst gjennom vingene

Klikk nedenfor for å utforske vingene

Type 9 vinge 8: Behold retningen, stå på   Type 9 vinge 1: Fokuser på detaljer, vær nøyaktig

Enneagram 9 Undertyper

Enneagram Nierens ønske om å etablere en følelse av tilkobling og bevare freden uttrykkes forskjellig av de tre undertypene.

Selvbevarelses
Instinkt
Undertypenøkkel:
Appetitt

Denne undertypen er opptatt av å dekke fysiske behov og fokuserer på aktiviteter som å spise, lese eller sove for sin egen komfort og velvære. Disse aktivitetene er vanligvis en strategi for å flykte fra eller trøste seg selv ved å tilfredsstille sine lyster. De skaper daglige rytmer og rutiner som støtter det instinktive livet. Fred og tid alene er viktig for dem, og de kan bli irritable og sta når andre forstyrrer balansen deres eller skaper problemer.

En-til-En
(Seksuell) Instinkt
Undertypenøkkel:
Sammensmeltning

Denne undertypen smelter dypt sammen med betydningsfulle andre i relasjoner som en strategi for å gi næring til selvfølelsen og følelsen av komfort. De har en tendens til å føle seg tryggere når de er i et forhold og kan synes det er utfordrende å være alene. De er motvillige til å vie oppmerksomhet til seg selv, sine lidenskaper og ønsker, og har en tendens til å følge andres preferanser, selv om det betyr å ofre sine egne planer og behov. De kan ha problemer med å sette personlige grenser.

Sosial
(Eller Gruppe) Instinkt
Undertypenøkkel:
Deltakelse (kontratype)

Denne vennlige, sosiale Nier-kontratypen "lener seg inn" og deltar fullt ut, ofte i rollen som mekler eller tilrettelegger i grupper. De legger sine egne problemer til side, opprettholder en glad fasade for å unngå å belaste andre og ofrer seg for å møte gruppens behov. De finner trøst i å føle seg som en del av noe større, enten det er en gruppe eller et fellesskap. I sin iver etter å holde menneskene rundt seg lykkelige, kan de stå i fare for å bli arbeidsnarkoman eller skjule smerte og stress.

fredelig enneagram type 9 beskrivende bilde

familie enneagram type 9 beskrivende bilde

flytende enneagram type 9 beskrivende bilde

immovable great rock enneagram type 9 beskrivende bilde
linjer med stretch and release enneagram type 9 beskrivende bilde
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Begynn din reise mot økt selvinnsikt
og personlig vekst i dag!

OPPDAG DIN TYPE med iEQ9

Det integrerende enneagram-spørreskjemaet er en dynamisk og intelligent vurdering som tilpasser seg underveis. Det tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, og vil kartlegge din enneagram-profil, dine 27 undertyper, sentre, vinger, linjer, integrasjonsnivåer og 6 dimensjoner av belastning.

Oppdag din type
Velg en type for å utforske videre
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigasjon