Profaili za Enneagram kwa Timu
Ripoti ya Timu ya iEQ9

Integrativa teamrapporter

Idag är team en grundpelare för framgång i de flesta organisationer, men de kan fortfarande vara svåra att förstå, anpassa och utveckla. Teamwork och samarbete ställer höga krav på både organisationer och enskilda medarbetare. Det krävs en ökad medvetenhet om sig själv och hur man interagerar med andra i teamet.

Stöd för teamets hela resa
Stöd för teamets hela resa

Den integrativa enneagramrapporten för team återspeglar insikter och data som stödjer team på deras gemensamma upptäckts- och utvecklingsresa. Oavsett om de är bekanta med Enneagrammet sedan tidigare eller är nya inför ramverket, erbjuder denna rapport en språngbräda för att utveckla den mellanmänskliga dynamiken och teammedvetenheten, fördjupa sig i teamets styrkor och i slutändan göra det möjligt för teamet att till fullo uttrycka sitt syfte och sin potential.

Från konflikt till samverkan
Från konflikt till samverkan

Många av de konflikter och spänningar som uppstår i team bottnar i missförstånd eller bristande medvetenhet och avsaknad av effektiva samarbetsprocesser. Enneagram-teamrapporten lyfter fram potentiella friktionsområden i gruppen och belyser bakomliggande mönster och antaganden. Rapporten hjälper team att förstå sina sociala stilar och konfliktstilar, samt ger verktyg för att omvandla konflikter till en positiv drivkraft som främjar prestationen, istället för att låta dem bli ett hinder.

Unika, skräddarsydda utvecklingstips
Unika, skräddarsydda utvecklingstips

Framgångsrika team föds inte över en natt, utan utvecklas till högpresterande enheter genom olika utvecklingsfaser där de förhandlar fram gemensamma värderingar, prioriteringar och arbetssätt. Med tiden formar de en unik teamstil - en uppsättning kollektiva värderingar, normer och övertygelser som ger teamet en distinkt karaktär och vägleder hur medlemmarna ser på sitt syfte, sina roller och relationer. Alla fantastiska team är inte likadana - varje team måste utveckla ett unikt kontrakt och effektiva sätt att samarbeta som tar tillvara på teamets styrkor, och här kan Enneagrammet vara till stor hjälp.

Stärk förtroendet
Stärk förtroendet

Genom att arbeta med Enneagrammet som team skapas möjligheter att bygga en djupare känsla av psykologisk trygghet och tillit. Detta leder till ett mer högkvalitativt samarbete, gemensamt lärande och i slutändan bättre prestationer. Beroende på vilka utmaningar och utvecklingsområden ditt team står inför just nu, kan olika tillväxtvägar inom Enneagrammet vara mer eller mindre värdefulla.

Ta tillvara på mångfalden
Ta tillvara på mångfalden

Högpresterande team består av individer med stark självinsikt, som förstår och relaterar till sina kollegor, har en förståelse för grupp- och teamdynamik samt vet hur de kan dra nytta av sina olika talanger och styrkor. Enneagram-teamrapporten uppmuntrar teamet att värdesätta och stötta varje medlems unika bidrag. Enneagrammet utvecklar empati för individerna i ett team och ger insikter och praktiska tips för att samarbeta med olika personlighetstyper.

Skapa bestående förändring
Skapa bestående förändring

Våra integrativa rapporter förbättras och vidareutvecklas ständigt för att ta till vara på nya insikter och synpunkter från våra klienter. Rapporterna är också flexibla och modulära, vilket ger coacher och utövare möjlighet att anpassa rapportformaten efter sin process. Genom att välja innehåll, längd och vilka data som ska ingå kan du skapa en rapport som bäst motsvarar behoven hos din klient, teamet eller organisationen och som riktar deltagarnas fokus på den mest relevanta informationen.

iEQ9 Integrativt Enneagram Teamrapport

iEQ9 Rapport
Teams Standard

[23 SIDOR]

Denna rapport lyfter insikts- och utvecklingsprocessen till teamnivå. Den bidrar till att förbättra hälsa och effektivitet för team som samarbetar i en organisatorisk miljö. Rapporten innehåller:

 • Teamets uttryckscentra
 • Enneagramteamets stil och värderingar
 • Påverkan på relationer, planering, uppgifter och mål
 • Ohälsosamma teambeteenden
 • Utvecklingsstadier
 • Sekundära stilinfluenser
 • Underutvecklade stilar
 • Kollektiv belastningsprofil
 • Harmonier & Hornevians
 • Teamets instinkter
 • Ledarskap
 • Dynamik mellan teamet och ledaren

Vad andra tycker

Kijipicha cha Ros McCabe
Vi har använt Integrative Enneagram-teamrapporterna som en del av ett ledarskapsutvecklingsprogram med en stor klient. Rapporterna bidrog till en enastående mellanmänsklig medvetenhet och insikt om hur teamen fungerar, samt vad som saknas. De fungerade också som en katalysator för ärlig kommunikation och hjälpte teamen att identifiera konkreta förändringar de kunde göra i sitt arbetssätt.
ROS MCCABE Ernst & Young Advisory Services, Cape Town
KAREN MIEDZINSKI Kijipicha
Jag använde IEQ:s verktyg för individer och team hos ett stort företag inom managementtjänster och utbildning. Efter en omorganisation ville de att deras nya team skulle enas i sitt tankesätt. Träffsäkerheten i de individuella profilerna var otroligt hög. Jag höll workshoppar för teamalignering för att bygga ömsesidig förståelse och förbättra teamets prestationer. Långt efter de inledande övningarna fortsatte teamen att använda insikterna från dessa sessioner. Responsen var mycket positiv och jag har sedan dess fortsatt att använda IEQ-rapporterna med andra företag inom teamcoaching och executive coaching med utmärkta resultat.
KAREN MIEDZINSKI Convergent Ideas, Johannesburg
GERDA KOTZE Kijipicha
Genom de integrativa utbildningarna och arbetet med Enneagrammet har jag inte bara utvecklats på ett personligt plan, utan också fått verktygen att göra skillnad i andras liv – både för individer, team och hela företag. IEQ gör det möjligt för mig att med självsäkerhet coacha och guida människor och grupper, med fantastiska resultat. Jag kan uppriktigt säga att Integrative Enneagram Solutions har spelat en avgörande roll i min resa att etablera mig som ledarskapskonsult och coach. Att jobba med Enneagrammet har haft en enorm inverkan på mitt eget liv – jag växer och berikas ständigt som människa.
GERDA KOTZE EOH Workplace Health And Wellness, Johannesburg
JANE TOUGH Thumbnail
Jag är oerhört tacksam för Integratives bidrag till Enneagrammet. Deras förmåga att syntetisera och göra komplex information tillgänglig är ovärderlig för mig och mina klienter. Teamrapporten öppnar upp en mängd spännande möjligheter för att stödja teamutveckling på ett effektivt sätt.
JANE TOUGH Integralwork / Possibility Inc, Cape Town

Navigering