Ekipler için Enneagram Profilleri
iEQ9 Ekip Raporu

Bütünleyici Takım Raporları

Günümüzde pek çok kuruluşta performansın temelini takımlar oluşturuyor. Ancak takımları anlamak, uyumlu hale getirmek ve geliştirmek hâlâ zorluk yaratmaya devam ediyor. Takım çalışması ve işbirliği, kurumlarımızı ve çalışanlarımızı zorluyor. Bu durum, bireylerin hem kendileri hem de takım içinde başkalarıyla nasıl etkileşim kurduklarına dair daha fazla farkındalık sahibi olmalarını gerektiriyor.

Ekibin Tüm Yolculuğuna Eşlik Etmek
Ekibin Tüm Yolculuğuna Eşlik Etmek

Bütünleyici Enneagram Takım Raporu, ekiplerin keşif ve gelişim yolculuğunda onlara eşlik etmek için içgörüler ve veriler sunar. Enneagram'a aşina olsun ya da olmasın, bu rapor kişilerarası ve takım farkındalığını artırmak, takım yeteneklerini derinlemesine kullanmak ve sonuç olarak ekiplerin amaçlarını ve potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için bir başlangıç noktası oluşturur.

Çatışmadan İş Birliğine
Çatışmadan İş Birliğine

Takımlarda yaşanan çatışma ve anlaşmazlıkların çoğu, yanlış anlaşılmalar, farkındalık eksikliği veya etkili takım süreçlerinin olmamasından kaynaklanır. Takım Enneagram Raporu, ekip içindeki olası sürtüşme alanlarını ve bunların altında yatan kalıpları veya varsayımları gün yüzüne çıkarır. Bu rapor, takımların kendi sosyal ve çatışma tarzlarını kavramalarına ve sağlıklı çatışmayı bir engel olarak değil, performansı artıran bir itici güç olarak kullanmalarını sağlayacak süreçler geliştirmelerine yardımcı olur.

Her Takıma Özel Gelişim Önerileri
Her Takıma Özel Gelişim Önerileri

Takımlar mükemmel doğmaz, ortak değerler, öncelikler ve çalışma şekilleri üzerinde uzlaşmaya varırken bir dizi gelişim aşamasından geçerek yüksek performansa ulaşırlar. Zamanla, takıma kendine has bir karakter kazandıran, üyelerin amaçlarını, rollerini ve ilişkilerini nasıl gördüğünü şekillendiren, ortak değerler, normlar ve inançlardan oluşan benzersiz bir takım tarzı oluştururlar. Tüm başarılı takımlar aynı değildir; her biri kendi takımının yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanan özgün bir anlaşma ve birlikte etkili çalışma yolları geliştirmelidir. Enneagram da bu süreci destekler.

Güveni İnşa Edin
Güveni İnşa Edin

Bir ekip olarak Enneagram'ınızla çalışmak, daha derin bir psikolojik güvenlik ve güven ortamı oluşturmanıza fırsat verir. Bu da daha kaliteli bir işbirliği, ortak öğrenme ve sonuç olarak daha yüksek bir performansa kapı aralar. Ekibinizin mevcut sorunlarına ve gelişim önceliklerine bağlı olarak, Enneagram'daki farklı gelişim yolları daha fazla veya daha az fayda sağlayabilir.

Çeşitliliğin Gücünü Kullanın
Çeşitliliğin Gücünü Kullanın

Yüksek performanslı takımlar, güçlü öz farkındalığa sahip, iş arkadaşlarını anlayan ve onlarla bağ kurabilen, grup ve takım dinamiklerini kavrayan, çeşitli yeteneklerini ve güçlü yönlerini kullanmayı bilen bireylerden oluşur. Enneagram Takım Raporu, her üyenin eşsiz katkısına değer vermeye ve destek olmaya davet eder. Enneagram, bir takımdaki bireylere karşı anlayış geliştirir, farklı tipler ile çalışma konusunda içgörü ve pratik ipuçları sunar.

Kalıcı Değişimler Yaratın
Kalıcı Değişimler Yaratın

Kapsamlı raporlarımız, müşterilerimizden aldığımız yeni içgörüleri ve geri bildirimleri içerecek şekilde sürekli olarak güncellenir ve geliştirilir. Raporlarımız aynı zamanda esnek ve modülerdir, böylece koçlar ve uygulayıcılar raporlama formatlarını kendi süreçlerine uyarlayabilirler. İçeriği, uzunluğu ve dahil edilen verileri seçerek, müşterinizin, ekibinizin veya kurumunuzun ihtiyaçlarına en uygun ve katılımcıları en ilgili verilere odaklayan bir rapor oluşturabilirsiniz.

iEQ9 Bütünleyici Enneagram Takım Raporu

iEQ9 Raporu
Takımlar Standardı

[23 SAYFA]

Bu rapor, içgörü ve gelişim sürecini takım düzeyine taşıyarak, örgütsel ortamda birlikte çalışan ekiplerin sağlığına ve verimliliğine değer katar. Rapor şunları içerir:

 • Takımın İfade Merkezleri
 • Enneagram takım tarzı ve değerleri
 • İlişkiler, planlama, görevler ve hedefler üzerindeki etki
 • Sağlıksız takım davranışları
 • Gelişim aşamaları
 • İkincil tarz etkileri
 • Gelişmemiş tarzlar
 • Kolektif gerginlik profili
 • Uyumlular ve Hornevianlar
 • Takım içgüdüleri
 • Liderlik
 • Takım ve lider arasındaki dinamikler

İnsanların Dedikleri

Ros McCabe Küçük Resmi
Önemli bir müşterimizle yürüttüğümüz liderlik geliştirme programı kapsamında Bütünleyici Enneagram Takım Raporlarını kullandık. Bu raporlar, kişilerarası farkındalığın artmasına ve takımların işleyiş biçimlerinin yanı sıra eksik yönlerinin de anlaşılmasına olanak sağladı. Aynı zamanda açık iletişimi teşvik eden bir katalizör işlevi gördüler ve takımların çalışma tarzlarında uygulayabilecekleri somut değişiklikleri belirlemelerine yardımcı oldular.
ROS MCCABE Ernst & Young Advisory Services, Cape Town
KAREN MIEDZINSKI Küçük Resmi
Büyük bir yönetim hizmetleri ve eğitim şirketi için Bireysel ve Takım IEQ ürünlerini kullandım. Yeniden yapılanma sonrasında, yeni ekiplerinin düşünce yapılarını uyumlu hale getirmek istediler. Bireysel profillerin doğruluğu inanılmaz derecede yüksekti. Birbirimizi daha iyi anlayabilmek ve takım performansını artırmak amacıyla takım uyum oturumları düzenledim. İlk alıştırmalardan çok sonra bile, takımlar bu oturumlardan elde ettikleri içgörüleri kullanmaya devam etti. Geri bildirimler son derece olumluydu ve IEQ raporlarını diğer şirketlerde de takım koçluğu ve yönetici koçluğu alanlarında mükemmel sonuçlar elde ederek kullanmaya devam ettim.
KAREN MIEDZINSKI Convergent Ideas, Johannesburg
GERDA KOTZE Küçük Resmi
Bütünleyici eğitimler ve Enneagram ile çalışmalar sayesinde yalnızca kişisel olarak zenginleşmekle kalmadım, aynı zamanda başkalarının - bireylerin, takımların ve şirketlerin - yaşamları ve varoluşları üzerinde kayda değer bir etki yaratabilecek beceriler de kazandım. IEQ, bireylere ve gruplara dikkate değer sonuçlar ve çıktılarla güvenle koçluk yapmamı ve eğitim vermemi sağlıyor. İçtenlikle söyleyebilirim ki, Integrative Enneagram Solutions bir liderlik danışmanı ve koçu olarak kendimi kanıtlamamda son derece önemli bir rol oynadı. Enneagram ile çalışmak kendi hayatımı da inanılmaz bir şekilde etkiledi; sürekli olarak daha da olgunlaşan ve gelişen bir birey olma yolculuğundayım.
GERDA KOTZE EOH İşyeri Sağlığı ve İyi Olma Hali, Johannesburg
JANE TOUGH Küçük Resmi
Integrative'in Enneagram'a yaptığı katkılar için son derece minnettarım. Karmaşık bilgileri sentezleyip herkesin anlayabileceği bir hale getirmeleri, hem bana hem de birlikte çalıştığım danışanlara büyük bir hizmet sağlıyor. Takım raporu ve takım gelişimini destekleyebilecek pek çok yöntem beni inanılmaz heyecanlandırıyor.
JANE TOUGH Integralwork / Possibility Inc, Cape Town

Navigasyon