Vinger, pillinjer, integrasjon og selvmestring

Det dynamiske Enneagrammet

Enneagrammet er mye mer enn ni punkter i skjæringspunktet mellom en trekant og en sekskant, eller et sett med kategorier eller typer man skal sorteres inn i. Det er et psykodynamisk rammeverk som gir en kraftfull modell for å forstå hvordan utvikling og integrasjon fungerer.

Enneagrammet gir ikke en quick fix med begrenset levetid når innsikten er nådd. Det gjør det mulig for mennesker å utvikle seg over tid, ettersom Enneagrammet fortsetter å tale til oss når vi og omstendighetene våre endrer seg.

Innenfor rammeverket representerer vingene, instinktene, integrasjonsnivåene og linjene bevegelsen og reisen vi er på i livet. Enneagrammets gave er rikdommen av potensial og bevegelse det tilbyr, der man veksler mellom kjernetype, vinger og linje for frigjøring og tilkobling, og integrasjonsnivåer, for å utforske sitt vesen mer fullstendig.

Det er tre grunnleggende måter å se på bevegelse i Enneagrammet på:

Wings
VINGER

Bevegelse rundt sirkelen for å koble til punktene på hver side av kjernetypen din, dine nære naboer.

Les mer om Enneagramvinger
Lines
LINJER

Bevegelse til tilkoblede punkter på tvers av sirkelen, dine punkter for strekk og frigjøring.

Les mer om Enneagramlinjer
Levels of Integration
INTEGRASJONSNIVÅER

Bevegelse fra et fanget forhold til kjernetypen vår, til å slippe tak i kjerneangsten og overskride typens begrensninger.

Les mer om integrasjonsnivåer

Navigasjon