Mikä on Enneagrammi

Enneagrammi – avain persoonallisuuden ymmärtämiseen

Haluatko oppia tuntemaan itsesi paremmin? Enneagrammi on yleisesti hyväksytty persoonallisuusmalli, joka tarjoaa syvällistä tietoa meitä ohjaavista ydinmotivaatioista. Se avaa kiehtovia mahdollisuuksia ihmisen käyttäytymisen ennustamiseen ja ymmärtämiseen.

Enneagrammipyörä yhdeksästä persoonallisuustyypistä Enneagrammityyppi 9: Leppoisa rauhanvaalija Enneagrammityyppi 1: Tarkka täydellisyyden tavoittelija Enneagrammityyppi 2: Sydämellinen auttaja Enneagrammityyppi 3: Määrätietoinen menestyjä Enneagrammityyppi 4: Syvällinen yksilöllisyyden etsijä Enneagrammityyppi 5: Analyyttinen asiantuntija Enneagrammityyppi 6: Luotettava kyseenalaistaja Enneagrammityyppi 7: Innostuva ideoija Enneagrammityyppi 8: Vahva vaikuttaja

Integroiva enneagrammi avaa oven itsetutkiskelun matkalle paljastaen käyttäytymismalleja, jotka alitajuisesti ohjaavat ja motivoivat meitä toimimaan tietyllä tavalla. Kun tiedostamme nämä motivaatiot, voimme ylittää ne ja kehittää rikkaampia, kannustavampia tapoja olla. Työskentely tämän mallin parissa voimaannuttaa yksilöitä ottamaan ensimmäisen askeleen vastuun kantamisessa omasta käyttäytymisestään ja kasvustaan. Se auttaa ymmärtämään syvällisemmin, miksi toimimme ja reagoimme niin kuin teemme.

Enneagrammi on arkkityyppinen viitekehys, joka koostuu yhdeksästä tyypistä. Se tarjoaa syvällistä näkemystä niin yksilöille, ryhmille kuin yhteisöillekin. Tämä malli sisältää 3 älykeskusta, 9 enneagrammityyppiä, siivet, 27 vaistovariaatiota ja paljon muuta. Se tarjoaa monipuolisen kartan henkilökohtaiseen kehitykseen luokittelematta ihmisiä lokeroihin, vaan pikemminkin avaamalla polun itsensä löytämiseen ja syvempään henkilökohtaiseen tietoisuuteen.

Viitekehyksenä enneagrammi puhuu integroitumisen matkasta syvällisellä tavalla. Se pystyy paljastamaan jokaisen yksilön ja hänen matkansa ainutlaatuisuuden. Se ei ainoastaan paljasta, mikä yksilöä pidättelee, vaan sen avulla voit saada myös arvokkaita oivalluksia matkastasi kohti vahvuutta ja vapautumista. Se yhdistää meidät vahvuuksiimme ja korkeampaan minäämme.

Enneagrammitesti on siis työkalu tai viitekehys, joka mahdollistaa itsetuntemuksen ja metatietoisuuden kehittämisen.

Käyttäjiemme kannalta tehokkain, tarkin ja kattavin enneagrammin persoonallisuustesti on Integrative Enneagram Solutionsin kehittämä iEQ9.

Enneagrammipyörä yhdeksästä persoonallisuustyypistä Enneagrammityyppi 9: Leppoisa rauhanvaalija Enneagrammityyppi 1: Tarkka täydellisyyden tavoittelija Enneagrammityyppi 2: Sydämellinen auttaja Enneagrammityyppi 3: Määrätietoinen menestyjä Enneagrammityyppi 4: Syvällinen yksilöllisyyden etsijä Enneagrammityyppi 5: Analyyttinen asiantuntija Enneagrammityyppi 6: Luotettava kyseenalaistaja Enneagrammityyppi 7: Innostuva ideoija Enneagrammityyppi 8: Vahva vaikuttaja
Enneagrammin määritelmä ja merkitys

Enneagrammin määritelmä ja tarkoitus

Enneagrammi on ihmispsykologian ja persoonallisuusteorian malli, joka pohjautuu ajatukseen, että meillä jokaisella on ainutlaatuinen ja synnynnäinen persoonallisuuden rakenne tai "olemus", joka muovaa tapaamme hahmottaa maailmaa ja itseämme.

Sana "enneagrammi" juontaa juurensa kreikan kielen sanoista "ennea", joka tarkoittaa yhdeksää, ja "grammos", joka tarkoittaa kirjoitettua tai kuviota. Enneagrammin symboli koostuu ympyrästä, jossa on yhdeksän tasaisin välein sijoitettua pistettä. Jokainen piste edustaa yhtä yhdeksästä persoonallisuustyypistä. Enneagrammin alkuperä ulottuu kauas historiaan.

Jokaiselle persoonallisuustyypille on ominaista ainutlaatuinen yhdistelmä vahvuuksia, heikkouksia, tiedostamattomia motiiveja, pelkoja ja laukaisevia tekijöitä, jotka muovaavat heidän ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintaansa. Enneagrammi ei ole pelkästään työkalu itsemme ja muiden ymmärtämiseen, vaan se on myös voimakas väline henkilökohtaiseen kasvuun, itsetuntemuksen syventämiseen, itsensä löytämiseen ja henkiseen kehitykseen. Se voi auttaa meitä ymmärtämään paremmin omia ja muiden motiiveja sekä käyttäytymistä, mikä voi johtaa harmonisempiin ihmissuhteisiin, sujuvampaan vuorovaikutukseen ja tehokkaampaan ongelmanratkaisuun.

Mitä hyötyä enneagrammista voi olla sinulle?

Enneagrammin avulla voimme oppia ymmärtämään paremmin sekä omaa että muiden persoonallisuutta. Se auttaa meitä myös kehittämään itsetuntemustamme ja hyväksymään itsemme sellaisina kuin olemme.

Mitkä ovat enneagrammin yhdeksän persoonallisuustyyppiä?

Tässä on lyhyet kuvaukset yhdeksästä persoonallisuustyypistä. Seuraa linkkejä saadaksesi lisätietoa kustakin tyypistä. Parhaan hyödyn saat käyttämällä virallista, tieteellisesti validoitua enneagrammin persoonallisuustestiä. Haluatko selvittää oman enneagrammityyppisi? Tee iEQ9-enneagrammitesti ja saat joko 20-sivuisen perusraportin tai 44-sivuisen ammattilaistason raportin. Nämä raportit tukevat sinua matkallasi kohti itsesi aitoa tuntemista ja uudeksi itseksesi tulemista.

ennea icon type 8
ENNEAGRAMMITYYPPI 8 Voimakas vastuunkantaja Kahdeksikot ovat kuin luonnonvoimia - heillä on vahva läsnäolo ja persoonallisuus, joka arvostaa kontrollia. He ovat varautuneita mutta välittäviä ja suojelevia läheisiään kohtaan. Peittäessään haavoittuvuutensa lujalla ja asiallisella olemuksella, he saattavat vaikuttaa pelottavilta ja ristiriitoja herättäviltä. Korkeammalla integraation tasolla he yhdistävät suoruutensa myötätuntoon, toimien yhteistyössä muiden kanssa yhteisen hyvän puolesta.
ennea icon type 2
ENNEAGRAMMITYYPPI 2 Sydämellinen huolehtija Kakkoset haluavat vastata muiden tarpeisiin auttavaisella ja tukea antavalla tavalla. Lämpiminä, antavina ja ihmiskeskeisinä he hakevat vahvistusta ihmissuhteistaan ja voivat olla herkkiä ja vihaisia, jos kokevat itsensä arvostamattomiksi. He saattavat sekaantua liikaa toisten elämään ja sortua manipulointiin. Heidän haasteenaan on oppia antamaan ehdoitta ja huolehtimaan itsestään siinä missä muistakin.
ennea icon type 5
ENNEAGRAMMITYYPPI 5 Hiljaiset asiantuntijat Viitoset ovat yksityisyyttään vaalivia yksilöitä, joilla on vilkas sisäinen maailma. He tarkkailevat ja tutkivat, miten maailma toimii. Heidän on vaikea jakaa ajatuksiaan ja tunteitaan, ja he saattavat vaikuttaa sosiaalisesti kömpelöiltä tai välinpitämättömiltä. Matalammalla integraation tasolla viitoset voivat olla vetäytyviä, vihamielisiä ja puolustaa aggressiivisesti omaa tilaansa. Korkeammalla tasolla he ovat älyllisiä edelläkävijöitä, jotka jakavat oivaltavaa viisauttaan vaatimattomasti.
ennea icon type 1
ENNEAGRAMMI TYYPPI 9 Leppoisa rauhanvaalija Ysit ovat diplomaattisia ja virittäytyneitä muiden ajatuksiin, toimien usein ryhmien sovittelijoina tai välittäjinä. He luovat yhteenkuuluvuutta ihmisten välille ystävällisellä, maanläheisellä ja vakaalla olemuksellaan. Heillä on vaikeuksia tuoda esiin omaa näkökulmaansa, sanoa ei, ja he pyrkivät usein välttämään konflikteja. Korkeassa integraatiossa he ovat itsenäisiä ja arvostavat itseään, toimien itsetietoisesti ja itseohjautuvasti.
ennea icon type 3
ENNEAGRAMMI TYYPPI 3 Tavoitteellinen uurastaja Kolmoset ovat toiminnan ihmisiä, jotka ovat käytännöllisiä, menestyshakuisia ja tehtäväorientoituneita. He luovat itsestään huolitellun ja menestyvän kuvan. Kolmoset ovat kilpailuhenkisiä ja valmiita tekemään uhrauksia saavuttaakseen tavoitteensa ja näyttääkseen menestyviltä. He saattavat ajautua ylisuorittamiseen tai työnarkomaniaan ja turvautua jopa vilppiin tai opportunismiin voittaakseen. Korkeammassa integraatiossa he pyrkivät itsensä hyväksymiseen ja aitoon vaikuttavuuteen yhdistäen sydämen ja kädet.
ennea icon type 6
ENNEAGRAMMI TYYPPI 6 Uskollinen varautuja Kuutoset aistivat herkästi mahdolliset vaarat ja riskit, toimivat ahdistuksen vallassa ja ajattelevat epäluuloisesti. He arvostavat luottamusta, vastuullisuutta ja uskollisuutta, ja heillä on tarve tuntea olonsa turvalliseksi ja kuulua joukkoon. Alemmassa integraatiossa he saattavat olla vainoharhaisia, reaktiivisia ja epävarmoja, jolloin uskollisuus muuttuu riippuvuudeksi ja ylisensitiivisyydeksi. Korkeammassa integraatiossa itseriittoiset, sitoutuneet ja jalat maassa pitävät kuutoset luovat itseluottamusta ympärillään oleviin ihmisiin ja selviytyvät sinnikkyydellä riskeistä.
ennea icon type 1
ENNEAGRAMMI TYYPPI 1 Eettinen laaduntarkastaja Ykköstyypit keskittyvät kehittämiseen ja oikeaan toimintaan varmistaen, että asiat tehdään kunnolla. He ovat periaatteellisia, heillä on selkeä käsitys oikeasta ja väärästä, ja he saattavat vaikuttaa idealistisilta, itseriittoisilta tai tuomitsevilta. He järjestävät maailmansa ja arvostavat tosiasioita, täsmällisyyttä ja selkeyttä työskennellen ahkerasti välttääkseen virheitä. Heidän vahvuutensa on arvostelukyky, arviointi ja sen tietäminen, mikä on oikein.
ennea icon type 4
ENNEAGRAMMI TYYPPI 4 Yksilöllinen syväluotaaja Neloset etsivät merkitystä, syvyyttä ja aitoutta. He ovat emotionaalisesti herkkiä ja virittäytyneitä ympäristöönsä; luovia ja ilmaisuvoimaisia yksilöitä. He saattavat vaikuttaa tunteellisesti ailahteleville, dramaattisilta ja keskittyneiltä omiin tarpeisiinsa tai siihen, mitä heidän elämästään puuttuu. Integroituessaan neloset pääsevät yhteyteen sisäisen luovan äänensä kanssa ja kykenevät erottamaan identiteettinsä ja tunteensa.
ennea icon type 7
ENNEAGRAMMI TYYPPI 7 Optimistinen ideasampo Seiskat etsivät vaihtelua, stimulaatiota ja ovat hauskanpitoa rakastava tyyppi, joka tarttuu haasteisiin optimistisesti ja osallistuu elämään tulevaisuuteen suuntautuneella tavalla. Ryhmissä he tuovat luovuutta, energiaa ja myönteisyyttä sekä solmivat helposti ystävyyssuhteita. He saattavat vaikuttaa hajamielisiltä, nautinnonhaluisilta, tunneköyhiltä tai vastuuttomilta muiden silmissä. Seiskat ovat usein onnettomia, mutta kieltävät sen paeten yliaktiivisuuteen ja impulsiiviseen nautinnonhakuisuuteen. Korkeammalla integraatiotasolla he ovat läsnä löytäen ilon sisältään.
Mitä ovat 27 alatyyppiä ja vaistoa, ja miksi niillä on merkitystä?

Mitä ovat 27 vaistovariaatiota ja vaistot, ja miksi ne ovat tärkeitä?

Meillä kaikilla on kolme perustavanlaatuista vaistonvaraista voimaa, jotka ovat olennainen osa ihmisyyttä – nämä kolme ovat meissä välttämättöminä, kehoon pohjautuvina alkukantaisina voimina. Ne ovat erillisiä persoonallisuudesta ja vaikuttavat elämänstrategioidemme taustalla. Vaikka ne ovat usein tiedostamattomia, ne ohjaavat voimakkaasti perustavanlaatuista olemisen tapaamme.

Vaikka kaikki nämä kolme vaistoa ovat aina läsnä, yksi niistä on hallitseva ja helpommin saatavilla, joten sitä on helpompi hyödyntää kuin muita. Kun hallitseva vaisto yhdistyy ydintyyppiin ja peruspelkoon, syntyy uusi luonnerakenne. Nämä ovat Claudio Naranjon mallin mukaiset 27 vaistovariaatiota.

IEQ9 Enneagrammitesti on suunniteltu tunnistamaan selkeästi hallitseva vaistosi ja paljastamaan tarkasti vaistovariaatiosi.

Lue lisää 27 vaistovariaatiosta
Mitä keskukset ovat?

Mitä keskukset ovat?

Gurdjieff selitti neljännen tien opetuksissaan, että meillä on kolme "aivoa", jotka ohjaavat ajatteluamme, tunteitamme ja käyttäytymistämme. Nämä ovat ajattelu (pääkeskeinen), tunne (sydänkeskeinen) ja toiminta (vartalo- tai käsikeskeinen). Yleensä yksi näistä keskuksista on hallitseva, ja meidän täytyy tietoisesti kehittää kahden muun käyttöä. Joku saattaa esimerkiksi todeta ajattelevansa tunteitaan, toimivansa ennen ajattelemista tai että tunteet usein estävät häntä ajattelemasta.

Enneagrammijärjestelmän ja keskusten välillä on vahva yhteys. Yhdeksän tyyppiä voidaan jakaa kolmeen kolmioon, joista jokaisella on omat käyttäytymisemme taustalla vaikuttavat haasteensa. Esimerkiksi pääkeskeisillä enneagrammityypeillä (E5, E6 ja E7) on ongelmia pelon ja kyynisyyden kanssa, sydänkeskeisillä tyypeillä (E2, E3 ja E4) imagon, surun ja häpeän kanssa, ja kehokeskeisillä tyypeillä (E8, E9 ja E1) kontrollin ja vihan kanssa.

iEQ9-testiin sisältyy keskusten arviointi, ja se tarjoaa käytännön valmennusvinkkejä niiden tasapainottamiseen.

Lue lisää keskuksista
Mitä keskukset ovat?
Mitä siivet ovat?

Mitä siivet ovat?

Siivet viittaavat kahteen enneagrammityyppiin, jotka sijaitsevat ympyrällä ydintyyppisi vieressä. Nämä lähimmät naapurit vaikuttavat sinuun, mutta eivät muuta perustyyppiäsi. Jos ydintyyppiä voi verrata jäätelöön kulhossa, siivet ovat kuin kastike, jonka lisäät sen päälle. Kyse ei ole toisesta jäätelömausta, vaan viereisten tyyppien tuomista vivahteista. Meillä kaikilla on yhteys molempiin siipeihimme, ja kummallakin on erilaisia voimavaroja ja ominaisuuksia, joista voi olla hyötyä eri tilanteissa. Joskus toinen näistä siivistä tuntuu tutummalta tai hallitsevammalta. Jotkut eivät halua lisätä kastiketta juuri lainkaan (puhdas tyyppi tai kevyet siivet), toiset lisäävät sitä runsaasti (vahva siipi tai siivet) ja jotkut yhdistelevät molempia (tasapainoiset kaksisiivet).

Siivet auttavat meitä hahmottamaan tyyppejä paitsi erillisinä, myös suhteessa toisiinsa. Koska enneagrammityypit nähdään jatkumona, yhteyden löytäminen siipiisi voi auttaa ymmärtämään oman tyyppisi vivahteita syvällisemmin. Nojautumalla siipeihimme suuntaan tai toiseen voimme laajentaa näkökulmaamme ja rikastaa tunneskaalaamme sekä toimintamallejamme. Siivet voivat myös auttaa ymmärtämään jumissa ollessamme kokemaamme jännitettä ja ristiriitaisia vaikutteita. Ne luovat mahdollisuuksia, joita hyödyntämällä voimme muotoilla ongelman uudelleen kasvun tilaisuudeksi. iEQ9:n tarkka enneagrammitesti osoittaa, kuinka voit käyttää siipiäsi tehokkaasti oman kehityksesi tukena.

Lue lisää siivistä
Mitkä ovat Enneagram-symbolin viivat?

Mitä ovat enneagrammisymbolin linjat?

Linjat seuraavat kahta sarjaa: 3-6-9 ja 1-4-2-8-5-7-1. Linja symboloi liikettä, muutoksen dynamiikkaa ja voimakkaita vastakohtaisuuksia. Nämä linjat kuvaavat tyyppien välisiä vaikutuksia ja vuorovaikutuksia, energian liikkeen tai virtauksen malleja. Vaikka ydin tyyppimme pysyy muuttumattomana "kotipesänä", pystymme myös matkustamaan tai jopa tempautumaan mukaan näitä yhdistäviä linjoja pitkin. Jokainen tyyppi tai numero liittyy linjan toisessa päässä oleviin tyyppeihin vastakohtaisuutena tai paradoksina, joka on elettävä todeksi.

Linjojen mukana liikkuminen tarjoaa merkittävän muutoksen näkökulmaan tai katsantokantaan, mikä mahdollistaa irtautumisen tyypillisestä tyylistämme ja reaktioistamme sekä uusien tapojen löytämisen ympäröivään maailmaan reagoimiseksi. Näin ollen linjat tarjoavat runsaasti potentiaalia tutkimiseen ja kehittymiseen, sillä ne tuovat tasapainoa ja tuoreita voimavaroja ydin tyypillemme. Ihannetilanteessa pyrimme kehittämään kykymme liikkua sujuvasti linjoilla jatkumona, integroituneen itsemme polkuna.

Lue lisää linjoista
Mitkä ovat Enneagram-symbolin viivat?
Mitkä ovat kehitystasot?

Mitä kehitystasot ovat?

Kehitystasot kuvaavat, kuinka pitkälle olemme päässeet itsemme hallinnassa elämämme integroitumismatkalla. Kyseessä on ajan myötä muuttuva mittari, joka kehittyy kasvumme ja kehityksemme myötä tai olosuhteiden muuttuessa enemmän tai vähemmän haastaviksi. Vaikka integroituminen ei ole pysyvää ja ihmiset voivat liikkua korkean ja matalan integraation välillä tilanteesta riippuen, useimmilla ihmisillä energia ja käyttäytyminen keskittyvät ajan myötä tietylle integraatioasteelle.

Lue lisää integraatioasteista

Mikä on iEQ9-enneagrammipersoonallisuustesti ja miksi iEQ9:ää pidetään virallisena enneagrammitestinä?

Integroiva enneagrammitesti on älykkäästi mukautuva ja dynaaminen arviointi. Testin tekeminen kestää noin 30 minuuttia, ja se pisteyttää sekä mittaa seuraavat osa-alueet: enneagrammiprofiili, 27 vaistovariaatiota, keskukset, siivet, linjat, integroitumisen tasot sekä 6 stressin ja paineen ulottuvuutta.

Lähde jo tänään matkalle kohti itsesi löytämistä!

Osta iEQ9-enneagrammitesti

Mikä erottaa iEQ9-testin muista? Arviointimme pohjautuu laajaan tutkimukseen, ja sitä päivitetään jatkuvasti uusimmilla oivalluksilla psykologian, tietoisuuden ja neurotieteen aloilta. Voit luottaa siihen, että kattava raporttimme ja tuloksemme ovat valideja, tarkkoja ja luotettavia. Psykometrian asiantuntijamme ja data-analyytikkomme ovat käyttäneet yli 12 vuotta hioakseen arviointiamme varmistaen, että se on paitsi tarkin testi (yli 95 %), myös käyttäjäystävällinen ja kaikkien saatavilla American Journal of Psychiatryn mukaan.

Internetissä on monia ilmaisia enneagrammitestejä, mutta yksikään niistä ei ole läpikäynyt 12 vuoden laajamittaista tutkimusta ja kehitystyötä. Useimmat niistä ovat koonneet ihmiset, joilla on vain vähän tietämystä psykometriasta tai jotka eivät hyödynnä tilastollista validointia, big dataa ja tieteellistä toistotestausmenetelmää tulosten parantamiseksi. Integrativen perustaja on työskennellyt suoraan Claudio Naranjon kanssa soveltaakseen ydinoppeja suoraan hänen asiantuntemuksestaan. iEQ9:n luotettavuutta vahvistaa yli 4000 ammattilaista, jotka käyttävät sitä päivittäin asiakkaidensa kanssa suurissa yrityksissä, kuten Googlella, NASAlla, Microsoftilla ja Amazonilla.

Ihmiset kertovat meille, että he kokevat iEQ9-kyselylomakkeen helppokäyttöiseksi, vaikka se onkin kattava, integroitu, dynaaminen ja mukautuva. Testissä on 175 kysymystä, jotka poimitaan älykkäästi 2000 kysymyksen tietokannasta, ja sen täyttämiseen kuluu vain noin 30 minuuttia. Tarvitsisit useita vaihtoehtoisia testejä saadaksesi vastaavan raportin kuin iEQ9:llä. Kulissien takana tilastollista validointia ja ainutlaatuisia koneoppimismenetelmiä päivitetään jatkuvasti tarkkuuden parantamiseksi entisestään. Voit luottaa siihen, että olemme kehittäneet vankan teorian ohjaamana asiantuntemusta tarjotaksemme sinulle huippuluokan sielukartan.

Mikä on iEQ9 Enneagram -persoonallisuustesti ja miksi iEQ9 nähdään virallisena Enneagrammitestinä?

Mitä hyötyä enneagrammitestin tekemisestä on?

Enneagrammi on osoittautunut viime vuosikymmenten aikana yhdeksi vaikuttavimmista työkaluista ihmisten muutoksen ja valmennuksen saralla. Sen käyttö ei ainoastaan vauhdita oivaltavaa itsetuntemusta, henkilökohtaista kasvua ja eheytymistä, vaan se myös tuo kestävyyttä ja syvyyttä yksilön kehitysprosessiin pitkällä tähtäimellä.

HYÖDYT Oman itsetuntemuksen syventäminen ja henkilökohtainen kasvu

Benefits for Personal self-awareness and self-development

Yksi enneagrammin käytön merkittävimmistä eduista on, että se auttaa luomaan metatietoisuutta motivaation tasolla. Toisin sanoen se voi auttaa yksilöitä ymmärtämään toimintansa ja käyttäytymisensä taustalla piilevät syyt, mikä puolestaan voi johtaa lisääntyneeseen tietoisuuteen ja itseluottamukseen.

Toinen enneagrammin käytön etu on, että se mahdollistaa yksilöiden käsitellä keskeisiä tunne-elämän ongelmia. Ymmärtämällä toimintansa taustalla olevat motiivit, ihmiset voivat työstää ratkaisemattomia tunne-elämän haasteita, jotka saattavat pidätellä heitä.

Enneagrammi tarjoaa myös viitekehyksen ydinmotivaatioista kumpuavien toimivien ja toimimattomien käyttäytymismallien ymmärtämiseen. Tämä voi auttaa yksilöitä tunnistamaan käyttäytymistapoja ja katvealueita, jotka eivät palvele heitä, sekä ohjata heitä kehittämään terveellisempiä ajattelu- ja toimintatapoja.

Benefits for Personal self-awareness and self-development

Yksi tärkeimmistä hyödyistä on, että se johtaa syvempään itseymmärrykseen ja myötätuntoon sekä itseä että muita kohtaan. Ymmärtämällä muiden motiiveja, voimme kehittää enemmän empatiaa ja käsittää paremmin heidän toimintaansa.

Enneagrammi paljastaa myös polkuja henkilökohtaiseen kasvuun ja integroitumiseen. Lisäksi se voi parantaa tuottavuutta ja motivaatiota auttamalla yksilöitä ymmärtämään ainutlaatuiset vahvuutensa ja heikkoutensa sekä asettamaan tavoitteita, jotka ovat linjassa heidän ydinmotivaatioidensa kanssa. Kaiken kaikkiaan enneagrammi luo kielen ja merkityksiä luovan viitekehyksen, joka ulottuu syvemmälle kuin persoonallisuuspiirteisiin perustuva lähestymistapa ja vahvistaa johtajuuden aitoutta, voimaa ja vaikuttavuutta.

Lue lisää itsesi kehittämisestä
Benefits for Personal self-awareness and self-development

HYÖDYT Ammattilaisille, tiimeille ja esihenkilöille

Benefits for Professionals, teams and leaders

Enneagrammitesti on arvokas työkalu ammattilaisille ja johtajille, sillä se voi auttaa vähentämään muiden tuomitsemista ja kritisointia samalla kun se rakentaa ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta. Tarjoamalla viitekehyksen jokaisen jäsenen motivaatioiden ymmärtämiselle, enneagrammi auttaa johtajia näkemään pintapuolisten erojen taakse ja arvostamaan kunkin jäsenen ainutlaatuisia vahvuuksia ja panosta.

Enneagrammi tarjoaa myös työkaluja konfliktien ja haasteiden käsittelyyn. Sen sijaan, että erimielisyydet laitettaisiin "persoonallisuuserojen" piikkiin, enneagrammi auttaa tunnistamaan taustalla vaikuttavia motiiveja, jotka saattavat ruokkia konfliktia. Tämä voi johtaa tehokkaampiin, kestävämpiin ja pitkäjänteisempiin ratkaisuihin.

Lisäksi se mahdollistaa tiimien irtautumisen perinteisistä kuppikunnista ja uudenlaisen ryhmittymisen. Tämä voi parantaa työyhteisön suhteita ja lisätä tuottavuutta.

Benefits for Professionals, teams and leaders

iEQ9:n tarkka testi voi myös tehostaa liiketoimintaprosesseja syventämällä ymmärrystä ryhmän jäsenten keskinäisistä suhteista. Tämä johtaa parempaan viestintään ja luo uuden kielellisen kehyksen tiimidynamiikalle. Tiivistettynä enneagrammi on tehokas työkalu parantamaan tiimidynamiikkaa, viestintää ja lopulta tuottavuutta työpaikalla.

Valmentajat voivat hyödyntää iEQ9 Team Full -raporttia johtajien kanssa vahvistaakseen merkittävästi heidän sisukkuuttaan. Raportti käyttää ainutlaatuista fraktaalimatemaattista algoritmia ryhmägestaltin luomiseen.

Lue lisää ammattilaisille
Benefits for Professionals, teams and leaders

HYÖDYT Organisaatioille, työkulttuurille ja henkilöstön hyvinvoinnille

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Enneagrammiarviointi tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia organisaatioille, yrityskulttuurille ja työntekijöiden tyytyväisyydelle. Se mullistaa tiimien yhteistyön tarjoamalla oivaltavan näkökulman jokaisen jäsenen motivaatioihin ja tavoitteisiin. Tämän ymmärryksen avulla voidaan lieventää työpaikan politiikkaa, edistää yhteistyötä sekä vähentää konflikteja ja parantaa tiimidynamiikkaa.

Enneagrammi toimii muutoksenhallinnan pelisääntöjen mullistajana antaen yksilöille valmiudet omaksua organisaatiomuutokset ja sopeutua niihin vaivattomammin. Kun ymmärretään syvällisemmin tiimin jäsenten motivaatioita ja toimintamalleja, organisaatiot voivat kohdata muutokset luottavaisemmin, mikä vähentää pelkoa ja ahdistusta.

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Organisaatiot voivat hyödyntää työvoimansa koko potentiaalin ymmärtämällä jokaisen jäsenen ainutlaatuiset vahvuudet ja panokset. Tämä integroituminen johtaa luovaan ja tuottavaan työympäristöön, joka parantaa suorituskykyä ja lisää kokonaistuottavuutta.

Enneagrammitesti on myös arvokas työkalu projektinhallinnassa ja johtamisessa tarjoten viitekehyksen projektien tehokkaaseen organisointiin ja toteutukseen. Tämä lisää organisaation eheyttä, parantaa viestintää ja mahdollistaa piilevien kykyjen löytämisen.

Kulttuurimuutos ja tehokas viestintä ovat avainasemassa positiivisen ja tuottavan työympäristön luomisessa. Enneagrammilla on merkittävä rooli molempien edistämisessä, mikä lisää työntekijöiden onnellisuutta ja yleistä hyvinvointia. Tämä viitekehys mahdollistaa myös vaikuttavampien osaamisen kehittämis- ja koulutusohjelmien luomisen, mikä tukee yksilön kasvua ja kehitystä.

Lue lisää organisaatioille
Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Miten enneagrammi eroaa MBTI-persoonallisuustestistä?

Kaavio Enneagrammi

Enneagrammitesti

iEQ9-enneagrammitesti tarjoaa perusteellisen näkemyksen persoonallisuustyyppeihin ja niiden kehitykseen. Se tunnistaa 27 hienovaraista alatyyppiä ja esittää dynaamisen mallin, joka ohjaa kohti parempaa hyvinvointia ja toimintakykyä. iEQ9 selittää käyttäytymistä ohjaavat sisäiset voimat ja ajatusmallit, huomioiden sekä vahvuudet että kehitysalueet. Se ennakoi, miten eri tyypit ovat vuorovaikutuksessa monimutkaisissa sosiaalisissa ympäristöissä. iEQ9 pohjautuu hengellisiin ja psykologisiin oppeihin, tarjoten äärimmäisen merkityksellisen näkökulman itsensä toteuttamista tavoitteleville.

 • Näyttää, miten voit oppia tuntemaan itsesi syvällisesti ja kehittyä uusille tasoille
 • Paljastaa käyttäytymisesi taustalla piilevät ydinmotivaatiot ja pelot
 • Tarjoaa selkeitä ja käytännönläheisiä polkuja henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
 • Auttaa ennakoimaan toimintaasi monimutkaisissa tilanteissa ja suhteissa muihin
 • Kytkeytyy syvällisiin hengellisiin ja psykologisiin oppeihin
arrow down icon
Myers-Briggs-tyyppi-indikaattori (MBTI)

Myers-Briggs-tyyppi-indikaattori pyrkii luokittelemaan ihmiset 16 persoonallisuustyyppiin sellaisten piirteiden perusteella kuin ekstraversio ja intuitio. Vaikka tutkimukset tukevat näiden piirteiden pätevyyttä tietyissä tarkoituksissa, MBTI:stä puuttuu kokonaisvaltainen malli, joka ohjaisi henkilökohtaista kasvua ajan myötä. Koska MBTI keskittyy havaittaviin piirteisiin, se ei usein pysty tavoittamaan ihmisen persoonallisuuden ja motivaation vivahteita ja monimutkaisuutta. Tästä huolimatta MBTI on edelleen suosittu, erityisesti rekrytoinnissa.

 • Keskittyy persoonallisuuden pintapiirteisiin, ei taustalla olevaan motivaatioon
 • Ei tarjoa kehystä henkilökohtaiselle kasvulle
 • Ei osoita sokeita pisteitä, ennakkoluuloja tai tapoja
arrow down icon
Vahvuuksien kartoittaja

Strengths Finder -testi tunnistaa yksilön merkittävimmät lahjakkuudet ja taidot 34 vahvuuden joukosta. Nostamalla esiin vahvimmat osaamisalueet tämä työkalu voi edistää uralla etenemistä ja johtamistaitojen kehittymistä. Strengths Finder kuitenkin lähestyy asiaa yksipuolisesti keskittyen pelkästään vahvuuksiin sen sijaan, että tarkastelee persoonallisuutta kokonaisuutena. Mallista puuttuu käsitteellinen viitekehys, joka kuvaisi vahvuuksien keskinäistä vuorovaikutusta ja kehittymistä. Vaikka Strengths Finder on hyödyllinen lähtökohta, se kaipaa rinnalleen täydentäviä menetelmiä.

 • Keskittyy ainoastaan vahvuuksiin jättäen huomiotta heikkoudet ja kehityskohteet.
 • Ei ota huomioon, miten vahvuudet ilmenevät ja vaikuttavat dynaamisesti erilaisissa tilanteissa ja ihmissuhteissa.
arrow down icon
Big Five -persoonallisuustesti

Big Five -malli esittää, että persoonallisuus voidaan kiteyttää viiteen keskeiseen piirteeseen: avoimuuteen, tunnollisuuteen, ulospäinsuuntautuneisuuteen, sovinnollisuuteen ja neuroottisuuteen. Tutkimukset tukevat näiden piirteiden pätevyyttä yleiskuvan luomisessa yksilön ominaisuuksista. Big Five -mallista kuitenkin puuttuu vivahteikkuutta, sillä se keskittyy ainoastaan viiteen piirteeseen. Se ei riittävän syvällisesti selitä käyttäytymisen taustalla piileviä vaikuttimia eikä tarkastele persoonallisuuden muutosta dynaamisesta näkökulmasta. Vaikka malli on hyödyllinen, sen rajallisen laajuuden täydentämiseen tarvitaan lisätyökaluja.

 • Keskittyy piirteisiin tai käyttäytymiseen, ei siihen, miksi toimit niin kuin toimit
 • Ei tarjoa oivalluksia syvemmistä motivaatioista, peloista, käyttäytymismalleista ja selviytymismekanismeista
arrow down large icon

Yhdeksän tyypin malli voi olla erityisen hyödyllinen työstettäessä sokeita pisteitä, saavutettaessa henkilökohtaisia oivalluksia, neuvonnassa tai terapiassa sekä työelämässä.

Enneagrammi tarjoaa perusteellisemman ja kokonaisvaltaisemman ymmärryksen koko persoonallisuudestasi ja niistä syvemmistä mekanismeista, jotka selittävät toimintasi taustalla vaikuttavia syitä.

Oman enneagrammityypin ymmärtäminen

Enneagrammityyppisi ymmärtäminen

Oman enneagrammityyppisi löytäminen voi olla käänteentekevä kokemus, joka mahdollistaa syvällisemmän itsetuntemuksen ja ymmärryksen vuorovaikutuksestasi ympäröivän maailman kanssa. Yhdeksän tyypin malli tuo esiin vahvuutesi, heikkoutesi ja tiedostamattomat motivaatiosi, mikä voi avata oven kohti parempaa itsetuntemusta ja itsesi hyväksymistä.

Oman persoonallisuustyyppisi määrittäminen on prosessi, joka voi sisältää useita lähestymistapoja. Jotkut saattavat päätyä tekemään testin, työskentelemään kokeneen ammattilaisen kanssa tai yksinkertaisesti perehtymään ydintyyppeihin nähdäkseen, mikä niistä resonoi eniten oman itsen kanssa. iEQ9 saattaa olla lähimpänä erehtymätöntä menetelmää oman enneagrammityyppisi selvittämiseksi.

Kun sinulla on selkeämpi käsitys omasta tyypistäsi, on yhtä tärkeää tunnistaa myös sokeat pisteesi - ne alueet, joilla olet alttiimpi kohtaamaan haasteita. Esimerkiksi tyypillä 8 voi olla vaikeuksia ilmaista haavoittuvuutta, kun taas tyyppi 4 saattaa kamppailla epävarmuuden kanssa. Tunnistamalla nämä sokeat pisteesi voit työskennellä niiden voittamiseksi ja kasvaa ihmisenä.

Oman persoonallisuustyypin ymmärtämisen tärkeys

Oman persoonallisuustyypin ymmärtämisen merkitys

Oman tyyppisi ymmärtämisen vaikutukset ulottuvat paljon syvemmälle kuin pelkkään itsensä löytämiseen. Sillä on merkittävä vaikutus henkilökohtaiseen hyvinvointiisi ja työelämääsi. Kun tunnistat vahvuutesi ja heikkoutesi, voit kehittää vuorovaikutustaitojasi, ongelmanratkaisukykyäsi ja ihmissuhteitasi, mikä johtaa suurempaan menestykseen urallasi. Lisäksi oman tyyppisi ymmärtäminen voi paljastaa parhaat tavat pitää huolta itsestäsi emotionaalisesti, fyysisesti ja henkisesti.

Testi ja malli tarjoavat viitekehyksen persoonallisuutesi ja käyttäytymisesi ymmärtämiselle toimien arvokkaana työkaluna kasvussa ja itsetuntemuksessa. Kun ymmärrät syvällisemmin, mikä motivoi ajatuksiasi, tunteitasi ja toimintaasi, voit saavuttaa parempaa itsesi hyväksymistä ja kokonaisvaltaista ymmärrystä itsestäsi. Lisäksi tunnistamalla kasvun mahdollisuudet saat tiekartan kohti täyden potentiaalisi saavuttamista. Se vie sinut matkalle kohti itsesi löytämistä ja henkilökohtaista kasvua.

Oman persoonallisuustyypin ymmärtämisen tärkeys
Voidaanko Enneagrammia soveltaa johtamisessa, tiimin rakentamisessa?

Voiko enneagrammia hyödyntää johtamisessa ja tiimien rakentamisessa?

Enneagrammitestiä tai -arviointia voidaan soveltaa monipuolisesti erilaisissa tilanteissa, kuten johtajuuden vahvistamisessa, tiimidynamiikan kehittämisessä ja yhteistyön parantamisessa. Esimerkiksi tiimin jäsenten persoonallisuustyyppien tunteminen voi edesauttaa sujuvaa viestintää ja yhteistyötä. Johtajuuden kehittämisessä enneagrammia voidaan hyödyntää vahvuuksien tunnistamiseen ja kehittämiseen sekä sokeiden pisteiden työstämiseen. Konfliktinratkaisussa enneagrammi auttaa ymmärtämään eri osapuolten motiiveja ja näkökulmia, mikä voi helpottaa yhteisymmärryksen löytämistä.

Yhteenveto

Kaikista persoonallisuustyyppien malleista iEQ9-testi ja enneagrammimalli erottuvat kattavimpina ja tarkimpina. Ne voivat olla arvokkaita työkaluja henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen tarjoamalla viitekehyksen oman persoonallisuuden ja käyttäytymisen ymmärtämiseen. Niitä voidaan hyödyntää monenlaisissa tilanteissa, kuten valmennuksessa, mentoroinnissa, johtajuuden muutoksessa ja tiimien kehittämisessä. Niiden avulla on mahdollista tunnistaa myös omat suurimmat haasteet ja löytää keinoja niiden kohtaamiseen. Oman tyypin ymmärtäminen auttaa havaitsemaan kipukohdat ja luomaan toimintasuunnitelman näiden haasteiden käsittelemiseksi.

On kuitenkin hyvä muistaa, että enneagrammilla on rajoituksensa, eikä se ole ainoa ratkaisu persoonallisuuden ymmärtämiseen. Sitä tulisi käyttää itsetutkiskelun ja itsensä löytämisen välineenä yhdessä muiden persoonallisuusteorioiden ja arviointimenetelmien kanssa. Lukijoille on tarjolla monenlaisia resursseja enneagrammin syvempään opiskeluun, kuten kirjoja ja työpajoja.

Ota rohkea askel kohti uutta elämääsi jo tänään.

Valitse tyyppi tutustuaksesi siihen tarkemmin
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Aloita matkasi kohti syvempää itsetuntemusta
ja henkilökohtaista kasvua tänään!

SELVITÄ ENNEAGRAMMITYYPPISI iEQ9-testin avulla

Integroiva enneagrammi -kyselylomake on älykkäästi mukautuva ja dynaaminen arviointityökalu. Testin tekemiseen kuluu noin 30 minuuttia, ja se mittaa enneagrammiprofiilin, 27 vaistovariaatiota, keskukset, siivet, linjat, integroitumisen tasot sekä 6 stressin ulottuvuutta.

Selvitä tyyppisi

Valikko