Enneagrammityyppi 8 -persoonallisuus - haastaja - aktiivinen ohjain
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagrammi 8 - Rohkean vaikuttajan kuvaus

ohjaa enneagrammin tyypin 8 kuvaavaa kuvaa

Enneagrammin kahdeksikoilla on sisäinen tarve olla vahvoja ja välttää haavoittuvuuden näyttämistä. He arvostavat tunnetta asioiden hallinnasta sekä suoruutta ja kykyä vaikuttaa. Kahdeksikot nauttivat haasteista ja heissä on sisäänrakennettu oikeudenmukaisuuden kaipuu, jonka ansiosta he pystyvät suojelemaan muita. Tasapainoiset kahdeksikot koetaan vahvoina, aidosti välittävinä ja helposti lähestyttävinä. Ollessaan sopusoinnussa todellisuuden virran kanssa he tarjoavat viattoman luonteen lahjan sekä itselleen että ympäröivälle maailmalle. Pahimmillaan muut kokevat kahdeksikot määräilevinä, aggressiivisina ja himokkaina. Tämä mielikuva kumpuaa kahdeksikon tavasta ilmaista itseään suurempana kuin elämä uhkaavaksi koetussa maailmassa.

Sisäinen puhe
"Maailma on armoton ja epäoikeudenmukainen paikka – vain vahvimmat selviytyvät. Olen kuin kallio; en saa näyttää heikkouttani. Minun täytyy pitää langat käsissäni. Homma hoidetaan minun tyylilläni!"
voimakas leijona enneagrammin tyyppi 8 kuvaava kuva

Enneagrammin kahdeksikon vahvuuksia ovat:

 • Määrätietoisuus: Kahdeksikot ovat itsevarmoja ja suorasanaisia. He sanovat, mitä on sanottava, ja menevät eteenpäin.
 • Päättäväisyys: Kahdeksikot reagoivat ripeästi ja ovat valmiita tekemään päätöksiä. He luottavat vaistoihinsa ja vievät asioita eteenpäin.
 • Suojelevaisuus: Kovan kuorensa alla kahdeksikot ovat suurisydämisiä ja ottavat ihmiset siipiensä suojaan. He puolustavat heille tärkeitä ihmisiä ja asioita sekä taistelevat vääryyksiä vastaan.
 • Itsenäisyys: Omillaan pärjäävät kahdeksikot eivät pidä riippuvuudesta muihin ja vaativat itsenäisyyttä.
 • Vaikutusvaltaisuus: Kahdeksikoilla on oma tapansa ottaa ohjat käsiinsä ja vaikuttaa muihin. Heillä on kyky vaikuttaa myös suurempaan kokonaisuuteen.

Tyypilliset toimintamallit:

Kahdeksikko sijaitsee enneagrammin toimintakeskuksessa – vaistoon luottaminen ja asioiden toteuttaminen ovat siksi tälle tyypille luontaista. Kahdeksikkojen on helppo vaikuttaa ympäristöönsä, ja he uskovat yleensä, että lähes mikä tahansa toiminta on parempi kuin passiivisuus. Kahdeksikot esiintyvät suorina ja voimakkaina. Tämä näkyy todennäköisesti heidän puhetyylissään, sananvalinnoissaan, päätöksenteossaan ja kehonkielessään. He korostavat itsenäisyyttään ja haluavat voida valita tekemisensä vapaasti. Kahdeksikot tekevät harvemmin yhteistyötä velvollisuudentunnosta. Kontrollin säilyttäminen on kahdeksikolle erittäin tärkeää, ja he hallitsevat sekä kokonaisuutta että pieniä yksityiskohtia. Paineen alla tai muiden epäonnistuessa kahdeksikot astuvat ripeästi esiin saadakseen asiat järjestykseen. Mikromanageroinnin tarve ärsyttää kahdeksikkoja ja tuntuu luultavasti ajanhaaskaukselta, mutta pysyäkseen ohjaksissa ja varmistaakseen tulokset he tekevät, mitä on tehtävä. Vaikka he inhoavat heikkoutta ja kyvyttömyyttä, kahdeksikot suojelevat voimakkaasti ihmisiä, joista he tuntevat olevansa vastuussa. Kun heidän suojeluksessaan olevat joutuvat hyväksikäytetyiksi tai epäoikeudenmukaisesti kohdelluiksi, kahdeksikot puolustavat ja suojelevat heitä, kunhan he eivät esiinny uhreina. Kahdeksikot tavoittelevat oikeudenmukaisuutta ja työskentelevät aktiivisesti korjatakseen vääryydet.

Tyypilliset ajattelumallit:

Kahdeksikot luokittelevat usein mielessään ihmiset joko "vahvoiksi" tai "heikoiksi" ja suhtautuvat heihin sen mukaisesti. Tämä voi johtaa mustavalkoiseen ajatteluun ihmisten arvioinnissa ja kanssakäymisessä. Kahdeksikot janoavat totuutta eivätkä siedä epämääräisyyttä. He ovat tyytyväisiä, vaikka totuus paljastuisi vasta konfliktitilanteessa, sillä he haluavat olla kartalla asioista ja inhoavat paitsioon jäämistä. Mitä enemmän kahdeksikot saavat tietoa edistymisestä, uusista käänteistä ja tapahtumista, sitä paremmin he pystyvät keskittymään kokonaiskuvaan. Kahdeksikot eivät viihdy yksityiskohdissa, sillä he työskentelevät mieluiten tiedon kanssa yleiskuvan tasolla. Kahdeksikon mieli on enemmän virittynyt omiin tavoitteisiin ja tarpeisiin kuin muiden ihmisten. He eivät sulata sitä, että heidät yritetään pakottaa, lahjoa tai suostutella tekemään jotain, mitä he eivät halua tehdä tai mikä tuntuu tylsältä ja merkityksettömältä.

Tyypilliset tunnemallit:

Kahdeksikot ovat usein nopeita suuttumaan ja pyrkivät sitten kanavoimaan tämän vihan välittömään toimintaan. Purettuaan vihansa kahdeksikot ovat yleensä valmiita siirtymään eteenpäin. Surullisuuden ja pelon tunteet saavat kahdeksikot tuntemaan itsensä haavoittuvaisiksi ja heikoiksi. Välttääkseen heikkouden tuntemista tai sen näyttämistä muille, kahdeksikot turvautuvat kieltämiseen puolustusmekanismina. Jotkut kahdeksikot ovat tietoisia näiden tunteiden esiintymisestä, mutta paljastavat ne muille vain hyvin harvoin. Kahdeksikkojen pehmeämmät tunteet tulevat esiin ainoastaan silloin, kun he tuntevat olonsa turvalliseksi. He osoittavat rakkautensa suojelun ja voiman kautta.

Sokeat pisteet

 • Koska kahdeksikkojen energia voi olla voimakkaampaa kuin he itse ymmärtävät, he eivät välttämättä tiedosta, kuinka pelottavalta se saattaa tuntua muista ihmisistä. Toisin kuin he uskovat, eivät vain arat ihmiset voi tuntea olonsa uhatuksi ja ylivoimaiseksi heidän seurassaan. Näin voi käydä myös silloin, kun he hillitsevät itseään.
 • Kahdeksikoilla on taipumus edetä nopeasti ja määrätietoisesti kohti johtopäätöksiä ja toimintaa. Muut ihmiset saattavat tarvita huomattavasti enemmän aikaa hahmottaakseen kokonaiskuvan ja päättääkseen, miten toimia. Voima, jolla kahdeksikot aloittavat ja vievät asioita eteenpäin, voi siksi jättää ihmiset valmistautumattomiksi tai ylikuormittuneiksi.
 • Vaikka kahdeksikot saattavat ponnistella kovasti pitääkseen haavoittuvuutensa piilossa muilta, he voivat paljastaa sen enemmän kuin tajuavat, erityisesti pohdiskelun hetkillä tai ennakoidessaan tulevia haasteita.
 • Kun ihmiset eivät pysty puolustamaan itseään tai ottamaan ohjia käsiinsä kömpelösti, kahdeksikot tarttuvat nopeasti toimeen. Heidän arvionsa siitä, että joku on heikko, voi johtaa siihen, että he sivuuttavat muiden sanat tai ehdotukset.
 • Kahdeksikot eivät siedä epärehellisyyttä tai muiden syytöksiä.
 • Kahdeksikot eivät noudata sääntöjä ja inhoavat kaikkia yrityksiä kontrolloida heitä. Samalla heidän taipumuksensa ottaa ohjat käsiinsä olettaa, että muut tottelevat ja mukautuvat heihin. Tämä voi aiheuttaa kitkaa ihmissuhteissa.

Kasvua siipien kautta

Tutustu siipiin klikkaamalla alta

Tyyppi 8 siipi 7: Keveyttä, vaihtoehtoja   Tyyppi 8 siipi 9: Voimaa ja ystävällisyyttä

Enneagrammi 8 alatyypit

Enneagrammikahdeksikon pyrkimys vahvistaa voimaansa ja välttää kontrolloiduksi joutumista ilmenee eri tavoin näissä kolmessa alatyypissä.

Itsesäilytys
vaisto
Alatyypin ydin:
Tyytyväisyys

SP-kahdeksikko on vahva, suorapuheinen ja aikaansaava, ja vaikuttaa voimakkaalta ja tehokkaalta. Hän on itsevarma haastavimmissakin tilanteissa, on selviytyjä ja monille tukipilari ottaessaan huoltajan, isä- tai äitihahmon roolin. Häntä ajaa aineellinen menestys vahvan mutta hienovaraisen vaikutusvallan kautta. Kun hänen tarpeensa eivät tule tyydytetyiksi, hänestä tulee turhautunut ja kärsimätön, ja hänellä on taipumus omaksua suoraviivainen, ei-hölynpölytyyppinen lähestymistapa saadakseen haluamansa ilman syyllisyyttä tai anteeksipyyntöä.

Kahden kesken
(Seksuaalinen) vaisto
Alatyypin ydin:
Omistus

Tämä alatyyppi on kapinallisin kahdeksikko, joka provosoivasti rikkoo sääntöjä ja erottuu kapinallisena, ikonoklastina tai uranuurtajana. Hänen impulsiivisuutensa ja intensiivisyyden kaipuunsa voivat muistuttaa nelosen piirteitä, mutta ne kumpuavat anteeksipyytelemättömästä halusta luoda muutosta, valmiina provosoimaan ja häiritsemään muita kerryttääkseen valtaa ja vaikutusvaltaa. Hänellä on halu palvella arvokasta asiaa, mutta mieluiten keskeisestä tai johtavasta asemasta käsin. Hän käyttää itsevarmuuttaan ja vetovoimaista persoonallisuuttaan omistaakseen muita.

Sosiaalinen
(Tai ryhmä) vaisto
Alatyypin ydin:
Yhteenkuuluvuus (vastatyyppi)

Sosiaalisesti hallitseva vaisto kahdeksikon vastatyyppi käyttää valtaansa ja vaikutusvaltaansa muiden hyväksi, mikä saa hänet vaikuttamaan kakkostyyppiseltä pyrkimyksessään tukea muita omien tarpeidensa puolustamisen sijaan. Hän on herkkä epäoikeudenmukaisuudelle ja kohtuuttomille sosiaalisille normeille, on uskollinen ja suojeleva sekä suojelee "omaa väkeään" vahingolta, epäoikeudenmukaiselta auktoriteetilta tai vallan väärinkäytöltä. Vaikka hän ei mielellään ole liian haavoittuvainen, hän kutsuu ja arvostaa suoraa palautetta läheisiltä liittolaisiltaan.

ohjaa enneagrammin tyypin 8 kuvaavaa kuvaa

voimakas leijona enneagrammin tyyppi 8 kuvaava kuva

suora konflikti enneagrammin tyypin 8 kuvaava kuva

himokas enneagrammin tyyppi 8 kuvaava kuva
linjat venyttää ja vapauttaa enneagrammin tyyppi 8 kuvaava kuva
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Aloita matkasi kohti syvempää itsetuntemusta
ja henkilökohtaista kasvua tänään!

SELVITÄ ENNEAGRAMMITYYPPISI iEQ9-testin avulla

Integroiva enneagrammi -kyselylomake on älykkäästi mukautuva ja dynaaminen arviointityökalu. Testin tekemiseen kuluu noin 30 minuuttia, ja se mittaa enneagrammiprofiilin, 27 vaistovariaatiota, keskukset, siivet, linjat, integroitumisen tasot sekä 6 stressin ulottuvuutta.

Selvitä tyyppisi
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Valikko