Enneagram Nedir?

Enneagram'ı Bir Kişilik Tipi Modeli Olarak Keşfetmek

Kendini daha iyi tanımak ister misin? Enneagram sistemi, insan davranışlarını öngörme ve anlama konusunda heyecan verici fırsatlar sunan, bizi harekete geçiren temel motivasyonlarımıza derinlemesine bir bakış açısı sağlayan, yaygın olarak kabul görmüş bir kişilik modelidir.

Dokuz kişilik tipinin Enneagram Çarkı Enneagram tipi 9 Uyumlu Barış Sağlayıcı Enneagram tipi 1 Eleştirel Mükemmeliyetçi Enneagram tipi 2 Düşünceli Yardımcı Enneagram tipi 3 Rekabetçi Başarıcı Enneagram tipi 4 Yoğun Yaratıcı Enneagram tipi 5 Sessiz Uzman Enneagram tipi 6 Sadık Şüpheci Enneagram tipi 7 Tutkulu Vizyoner Enneagram tipi 8 Aktif Kontrolcü

Bütünleyici Enneagram, kendini keşfetme yolculuğunuzun kapılarını aralar, size rehberlik eder ve bilinçaltımızda bizi belirli davranışlara yönlendiren, motive eden davranış kalıplarını gün yüzüne çıkarır. Bu motivasyonların farkına vardığımızda onları aşabilir, daha zengin ve destekleyici varoluş biçimleri geliştirebiliriz. Bu modelle çalışmak, bireylerin neden bu şekilde davrandıklarını ve tepki verdiklerini daha iyi anlayarak kendi davranışları ve gelişimleri konusunda sorumluluk almalarında ilk adımı atmalarını sağlar.

Enneagram, bireylere, gruplara ve topluluklara derinlemesine içgörü sunan, dokuz arketipsel Tip'ten oluşan bir çerçevedir. 3 Zeka Merkezi, 9 Enneagram Tipi, Kanatlar, 27 Alt Tip ve daha fazlasını içeren bu model, kişisel gelişim için zengin bir yol haritası sunuyor. İnsanları kalıplara sokmak yerine, kendini keşfetme ve daha fazla kişisel farkındalık yolculuğuna çıkmaya davet ediyor.

Bir çerçeve olarak bütünleşme yolculuğunu derinden ele alıyor. Her bireyin ve yolculuğunun eşsizliğini ortaya çıkarabiliyor. Sadece bireyi geri tutan unsurları açığa çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda bizi güçlü yönlerimize ve yüksek benliğimize bağlayarak güç ve özgürlüğe giden yolculuğunuzla ilgili değerli içgörüler kazanmanızı sağlıyor.

Dolayısıyla Enneagram testi, öz-farkındalık ve üst-bilinç gelişimini mümkün kılan bir anlam çerçevesi veya aracıdır.

Kullanıcılarımız için en etkili, isabetli ve kapsamlı Enneagram kişilik testi, Integrative Enneagram Solutions tarafından geliştirilen iEQ9'dur.

Dokuz kişilik tipinin Enneagram Çarkı Enneagram tipi 9 Uyumlu Barış Sağlayıcı Enneagram tipi 1 Eleştirel Mükemmeliyetçi Enneagram tipi 2 Düşünceli Yardımcı Enneagram tipi 3 Rekabetçi Başarıcı Enneagram tipi 4 Yoğun Yaratıcı Enneagram tipi 5 Sessiz Uzman Enneagram tipi 6 Sadık Şüpheci Enneagram tipi 7 Tutkulu Vizyoner Enneagram tipi 8 Aktif Kontrolcü
Enneagramın tanımı ve anlamı

Enneagram Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Enneagram, her insanın dünyayı ve kendisini algılama şeklini biçimlendiren eşsiz ve doğuştan gelen bir kişilik yapısına veya "öz"e sahip olduğu fikrine dayanan bir insan psikolojisi ve kişilik teorisi modelidir.

"Enneagram" sözcüğü, Yunanca "dokuz" anlamına gelen "ennea" ve "yazılı bir şey" veya "bir figür" anlamına gelen "grammos" kelimelerinden türemiştir. Enneagram sembolü, her biri dokuz kişilik tipinden birini temsil eden eşit aralıklı dokuz noktadan oluşan bir daireden meydana gelir. Kökeni eski çağlara dayanmaktadır.

Bu tipler, düşüncelerini, duygularını ve eylemlerini şekillendiren benzersiz bir güçlü yönler, zayıf yönler, bilinçdışı motivasyonlar, korkular ve tetikleyiciler bileşimiyle karakterize edilir. Enneagram yalnızca kendimizi ve başkalarını anlamak için değil, aynı zamanda kişisel gelişim, öz farkındalık, kendini keşfetme ve ruhsal büyüme için de güçlü bir araçtır. Bireylerin kendi motivasyonlarını ve davranışlarını anlamalarına yardımcı olmanın yanı sıra, başkalarının motivasyonlarını ve davranışlarını da kavramalarını sağlar. Bu da daha uyumlu ilişkilere, daha etkili iletişime ve sorunların daha iyi çözülmesine yol açabilir.

Enneagram benim için ne yapabilir?

Enneagram, kendi kişiliğimizi ve başkalarının kişiliklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olmanın yanı sıra, kendimiz hakkında daha fazla içgörü kazanmamızı ve kendimizi olduğumuz gibi kabul etmemizi sağlayabilir.

Dokuz Enneagram Tipi Nelerdir?

İşte 9 kişilik tipi hakkında kısa tanımlar. Her bir tip hakkında daha fazla bilgi edinmek için bağlantıları takip edin. Ancak en büyük fayda için, bilimsel olarak doğrulanmış resmi Enneagram kişilik testini kullanın. Enneagram kişiliğinizi keşfetmek ister misiniz? iEQ9 Enneagram testini alın ve gerçekte kim olduğunuzu ve nasıl yepyeni bir siz olabileceğinizi keşfetme yolculuğunuzda size değerli destek sağlayacak 20 sayfalık standart rapor veya 44 sayfalık tam profesyonel rapor edinin.

ennea icon type 8
ENNEAGRAM TİPİ 8 Aktif Kontrolcü Sekizinciler, kontrolde olmaya önem veren güçlü bir varlığa ve kişiliğe sahip doğa güçleridir. Çekingen ama etrafındakilere karşı şefkatli ve koruyucudurlar. Kırılganlıklarını sert ve ciddi bir dış görünüşle maskeledikleri için göz korkutucu ve çatışmacı görünebilirler. Yüksek entegrasyonda, doğrudanlıklarını şefkatle birleştirirler, başkalarıyla işbirliği yaparken daha büyük iyiliğe hizmet ederler.
ennea icon type 2
ENNEAGRAM TİPİ 2 Düşünceli Yardımcı İkinciler, başkalarının ihtiyaçlarını yardımsever ve destekleyici bir şekilde karşılamak isterler. Sıcakkanlı, verici ve insanlara yönelik olan ikinciler, ilişkilerinden onay beklerler ve takdir edilmediklerini hissederlerse alıngan ve öfkeli olabilirler. Başkalarının hayatlarına gereğinden fazla müdahil olabilir ve manipülatif olma riski taşırlar. Entegrasyon zorlukları, koşulsuz vermek ve başkalarının yanı sıra kendilerine de özen göstermektir.
ennea icon type 5
ENNEAGRAM TİPİ 5 Sessiz Uzmanlar Beşinciler, dünyanın nasıl işlediğini gözlemleyen ve keşfeden aktif bir zihinsel yaşama sahip özel bireylerdir. Düşüncelerini ve duygularını paylaşmakta zorlanırlar, sosyal açıdan beceriksiz veya ilgisiz görünebilirler. Düşük entegrasyonda, beşinciler içe kapanık, düşmanca olabilir ve yalnızlıklarını saldırgan bir şekilde savunabilirler. Yüksek entegrasyonda ise kendilerini düşünmeden, keskin bilgeliklerini sunan entelektüel öncülerdir.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM TİPİ 9 Uyumlu Barış Sağlayıcı Dokuzuncular diplomatiktir ve genellikle gruplarda kolaylaştırıcı veya arabulucu rolünü üstlenerek başkalarının fikirlerine uyum sağlarlar. Samimi, sağlam ve istikrarlı tavırlarıyla insanlar arasında bir köprü görevi görürler. Kendi bakış açılarına bağlı kalmakta, hayır demekte zorlanır ve çoğu zaman çatışmadan kaçınırlar. Yüksek entegrasyonda, bağımsız ve kendine saygılıdırlar, öz farkındalık ve özerklikle hareket ederler.
ennea icon type 3
ENNEAGRAM TİPİ 3 Rekabetçi Başarıcı Üçüncüler 'yapıcı' kişilerdir ve genellikle pratik, başarı odaklı, görev odaklıdırlar. Cilalı bir kişilik veya imaj sergilerler. Rekabetçidirler ve hedeflerine ulaşmak, başarılı görünmek için fedakarlık yapmaya hazırdırlar. Aşırı gerilme veya işkolikliğe yatkınlık gösterebilir, kazanmak uğruna aldatmaya veya çıkarcılığa başvurabilirler. Daha yüksek entegrasyonda, kendini kabul etme ve sahici bir etki yaratma üzerinde çalışırlar, kalp ve ellerini birleştirirler.
ennea icon type 6
ENNEAGRAM TİPİ 6 Sadık Şüpheci Altıncılar potansiyel tehlike ve riskleri kolayca sezinler, endişe duygusuyla hareket eder ve şüpheci bir düşünce yapısına sahiptirler. Güven, sorumluluk ve sadakate önem verirler, kendilerini güvende ve bir yere ait hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Düşük entegrasyonda, sadakat bağımlılığa ve aşırı duyarlılığa dönüştüğünde paranoyak, tepkisel ve güvensiz olabilirler. Yüksek entegrasyonda ise kendine güvenen, kararlı ve sağlam Altıncılar etrafındakilere güven aşılar, zorluklarla dayanıklılıkla başa çıkarlar.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM TİPİ 1 Katı Mükemmeliyetçi Birinciler, gelişim ve doğru eylem ile ilgilenirler, işlerin düzgün bir şekilde yapılmasını sağlarlar. İlkeli, net bir doğru ve yanlış anlayışına sahiptirler; idealist, kendini beğenmiş veya yargılayıcı görünebilirler. Dünyalarını düzenler, gerçeklere, kesinliğe ve netliğe değer verirler, hata yapmamak için çok çaba harcarlar. Güçlü yanları ayırt etme, değerlendirme ve neyin doğru olduğunu bilmektir.
ennea icon type 4
ENNEAGRAM TİPİ 4 Yoğun Yaratıcı Dördüncüler anlam, derinlik ve özgünlük peşindedir. Duygusal olarak hassas ve çevrelerine duyarlıdırlar; bireyler olarak yaratıcı ve dışavurumcudurlar. Duygusal açıdan değişken, dramatik ve kendi ihtiyaçlarına veya hayatlarındaki eksikliklere odaklanmış görünebilirler. Entegrasyon sağladıkça, Dördüncüler iç yaratıcı sesleriyle bağlantı kurar ve kimliklerini duygularından ayırt edebilirler.
ennea icon type 7
ENNEAGRAM TİPİ 7 Tutkulu Vizyoner Yedinciler çeşitlilik ve uyarım arayışındadır, eğlence seven bir tiptir. Zorluklarla iyimserlikle yüzleşir ve hayata gelecek odaklı bir şekilde yaklaşırlar. Gruplarda yaratıcılık, enerji ve iyimserlik getirirler, kolayca arkadaş edinirler. Başkalarına dağınık, hazcı, duyarsız veya sorumsuz görünebilirler. Yedinciler genellikle mutsuzluklarını inkar eder, aşırı aktivite ve dürtüsel zevk arayışına sığınırlar. Daha yüksek entegrasyonda, içlerindeki neşeyi bularak anı yaşamayı öğrenirler.
27 Alt Tür ve İçgüdü nedir ve neden önemlidir?

27 Alt Tip ve İçgüdüler Nedir ve Neden Önemlidir?

Hepimizin insan deneyimi için vazgeçilmez olan üç temel içgüdüsel dürtüsü vardır - bu üçü de içimizde gerekli, bedene dayalı, ilkel güçler olarak yer alır. Kişilikten ayrıdırlar ve çoğu zaman bilinçsiz olsalar da, temel varoluş şeklimizi güçlü bir biçimde yönlendiren yaşam stratejilerimizin arkasında yatarlar.

Bu üç içgüdünün hepsi her zaman var olsa da, içlerinden biri baskın hale gelir ve diğerlerine kıyasla daha kolay erişilebilir ve dolayısıyla daha sık kullanılır. Baskın içgüdü, ana tip ve temel korkuyla birleştiğinde yeni bir karakter yapısı oluşur. Bunlar, Claudio Naranjo'nun modeline göre 27 alt tiptir.

IEQ9 Enneagram Testi, baskın içgüdünüzü net bir şekilde belirlemek ve alt tipinizi doğru bir şekilde ortaya çıkarmak üzere tasarlanmıştır.

27 alt tip hakkında daha fazlasını öğrenin
Merkezler nelerdir?

Merkezler Nedir?

Gurdjieff, Dördüncü Yol öğretilerinde, düşünme, hissetme ve davranış biçimimizi etkileyen üç "beynimiz" olduğunu açıkladı. Bunlar Düşünme (kafa merkezli), Hissetme (kalp merkezli) ve Eylem (beden veya el merkezli). Genellikle bu Merkezlerden biri baskındır ve diğer ikisini bilinçli olarak geliştirmemiz gerekir. Örneğin, biri duygularını düşündüğünü, düşünmeden harekete geçtiğini veya duygularının çoğu zaman düşünmesine engel olduğunu söyleyebilir.

Enneagram sistemi ile Merkezler arasında çok güçlü bir bağlantı vardır, öyle ki Dokuz Tip, her biri davranışlarımızın altında yatan kendine özgü sorunlara sahip üç üçlüye ayrılabilir. Örneğin, kafa merkezli Enneagram Tipleri (E5, E6 ve E7) korku ve şüphecilikle ilgili sorunlar yaşar; kalp merkezli Enneagram Tipleri (E2, E3 ve E4) imaj, üzüntü ve utançla ilgili zorluklarla karşılaşır; beden merkezli Enneagram Tipleri (E8, E9 ve E1) ise kontrol ve öfke sorunlarıyla mücadele eder.

iEQ9 testi, Merkezler için yerleşik bir değerlendirme içerir ve onları dengelemek için pratik koçluk ipuçları sunar.

Merkezler hakkında daha fazlasını öğrenin
Merkezler nelerdir?
Kanatlar nedir?

Kanatlar Nedir?

Kanatlar, Enneagram çemberinde Ana Tipinize bitişik olan iki tipi ifade eder. Bu "yakın komşular" sizi etkiler ama Tipinizi değiştirmez. Ana Tip bir kase dondurma gibiyse, Kanatlar ona eklediğiniz sos çeşididir. İkinci bir dondurma çeşidi değil, sadece bitişik Tiplerin lezzetleridir. Hepimizin her iki Kanadımıza da erişimi vardır ve her birinin zaman zaman faydalı bulduğumuz farklı kaynakları ve özellikleri bulunur. Bazen bu Kanatlardan biri daha tanıdık veya baskın olabilir. Bazıları pek fazla "sos" eklemeyi sevmez (gerçek Tip veya hafif Kanatlar), bazıları çok fazla ekler (güçlü Kanat/lar), bazıları ise her ikisini de kullanır (dengeli çift Kanatlar).

Kanatlar, Tipleri yalnızca ayrı ayrı değil, birbirleriyle olan ilişkileri içinde de anlamamızı sağlar. Enneagram Tipleri bir spektrum veya süreklilik olarak görüldüğünden, Kanatlarınızla bağlantı kurmak, rezonans Tipinizin inceliklerini kavramanıza yardımcı olabilir. Kanatlarımızın bir tarafına veya diğerine yönelerek bakış açımızı genişletir, duygusal ve davranışsal repertuarımızı zenginleştiririz. Kanatlar ayrıca tıkandığımızda yaşadığımız gerilimi ve etkileri anlamamız için bir yol sunabilir ve bir çıkmazı bir dönüşüm fırsatı olarak yeniden çerçevelemek için erişebileceğimiz potansiyeli ortaya çıkarabilir. iEQ9'un isabetli Enneagram Testi, gelişiminiz için Kanatlarınızı nasıl etkili bir şekilde kullanabileceğinizi gösterir.

Kanatlar hakkında daha fazlasını öğrenin
Enneagram sembolündeki çizgiler nelerdir?

Enneagram sembolündeki çizgiler ne anlama geliyor?

Çizgiler, 3-6-9 ve 1-4-2-8-5-7-1 olmak üzere iki diziyi takip eder. Çizgi, hareketi, değişim dinamiklerini ve güçlü zıtlıkları sembolize eder. Bu çizgiler, tipler arasındaki etkileri ve etkileşimleri, enerji hareketinin veya akışının desenlerini gösterir. Ana tipimiz bir 'üs' olarak sabit kalsa da, aynı zamanda bu bağlantı çizgileri boyunca yolculuk etme, hatta çekilme yeteneğine de sahibiz. Her tip veya sayı, yaşanması gereken bir kutupsallık veya paradoks olarak, çizginin diğer ucundakilerle ilişkilidir.

Çizgiler boyunca hareket etmek, bakış açısında önemli bir değişiklik sunar; bu da alışıldık tarzımızın ve tepkilerimizin dışına çıkmamızı ve çevremizdeki dünyaya yanıt vermenin yeni yollarını oluşturmamızı sağlar. Bu nedenle çizgiler, ana tipimize denge ve taze kaynaklar sundukları için keşif ve gelişim açısından zengin bir potansiyel sunar. İdeal olarak, bütünleşmiş benliğimizin bir hareket yolu olarak, bir süreklilik içinde çizgilerde akıcı olma becerisini geliştirmeye çalışırız.

Çizgiler hakkında daha fazlasını oku
Enneagram sembolündeki çizgiler nelerdir?
Gelişim Düzeyleri Nelerdir?

Gelişim Düzeyleri Nedir?

Düzeyler, hayat yolculuğumuzda şimdiye kadar elde ettiğimiz öz hakimiyet derecesini ifade eder. Bu, zamanla değişen bir ölçüdür ve olgunlaşıp geliştikçe veya koşullarımız daha az ya da daha çok zorlayıcı hale geldikçe farklılık gösterir. Her ne kadar entegrasyon sabit olmasa ve insanlar bağlama göre yüksek ve düşük entegrasyon davranışları arasında gidip gelse de, zamanla çoğu insan belirli bir Entegrasyon Düzeyinde yoğunlaşan bir enerji ve davranış sergiler.

Entegrasyon Düzeyleri hakkında daha fazlasını öğrenin

iEQ9 Enneagram kişilik testi nedir ve iEQ9 neden resmi Enneagram testi olarak görülüyor?

Bütünleyici Enneagram testi, dinamik olarak uyarlanabilen akıllı bir değerlendirmedir. Testi tamamlamak yaklaşık 30 dakikanızı alacak ve Enneagram Profilinizi, 27 Alt Tipinizi, Merkezlerinizi, Kanatlarınızı, Çizgilerinizi, Entegrasyon Seviyelerinizi ve stres ve Gerginliğin 6 boyutunu puanlayıp ölçecektir.

Kendini keşfetme yolculuğunuza bugün başlayın!

iEQ9 Enneagram Testini Satın Alın

iEQ9 testini diğerlerinden ayıran nedir? Değerlendirmemiz kapsamlı araştırmalarla desteklenmekte ve psikoloji, bilinçlilik ve sinirbilim alanlarındaki en güncel içgörülerle sürekli güncellenmektedir. Tam raporumuzun ve sonuçlarımızın geçerli, doğru ve güvenilir olduğundan emin olabilirsiniz. Psikometri uzmanlarımız ve veri bilimcilerimiz, American Journal of Psychiatry'ye göre, değerlendirmemizin sadece en doğru test (%95+) olmasını değil, aynı zamanda kullanıcı dostu ve herkes için erişilebilir olmasını sağlamak adına 12 yıldan fazla zaman harcayarak mükemmelleştirdiler.

İnternette pek çok ücretsiz Enneagram testi mevcut, ancak hiçbiri 12 yıllık kapsamlı araştırma ve geliştirme sürecinden geçmedi. Çoğu, Psikometri hakkında çok az bilgisi olan ya da sonuçları iyileştirmek için istatistiksel doğrulama, büyük veri ve bilimsel test-tekrar test metodolojisini kullanmayan kişiler tarafından oluşturulmuştur. Integrative'in kurucusu, temel öğretileri doğrudan onun uzmanlığından uyarlamak için bizzat Claudio Naranjo ile çalışmıştır. iEQ9'un güvenilirliği, Google, NASA, Microsoft ve Amazon gibi büyük şirketlerde müşterileriyle birlikte günlük olarak kullanan 4000 profesyonel uygulayıcı tarafından daha da pekiştirilmektedir.

İnsanlar bize, kapsamlı, bütünleşik, dinamik ve uyarlanabilir olmasına rağmen iEQ9 anketini kullanımı kolay bulduklarını söylüyor. Test, 2000 soruluk bir veritabanından akıllıca seçilen 175 sorudan oluşuyor ve tamamlanması sadece yaklaşık 30 dakika sürüyor. iEQ9 raporunun eşdeğerini elde etmek için birden fazla alternatif test yapmanız gerekecektir. Perde arkasında, istatistiksel doğrulama ve benzersiz makine öğrenimi teknikleri hassasiyeti daha da artırmak için sürekli güncelleniyor. Sağlam bir teorinin rehberliğinde, size dünya standartlarında bir ruh haritası sunmak için gereken uzmanlığı geliştirdiğimize güvenebilirsiniz.

iEQ9 Enneagram kişilik testi nedir ve iEQ9 neden resmi Enneagram testi olarak görülüyor?

Enneagram Testinin Yararları Nelerdir?

Son on yıllarda Enneagram, insan dönüşümü ve koçluk alanında en etkili araçlardan biri olduğunu kanıtlamıştır. Enneagram'ın kullanımı yalnızca içgörülü keşifleri, gelişimi ve entegrasyonu hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda zaman içinde değişim sürecine kalıcılık ve derinlik de kazandırır.

KİŞİSEL FAYDALAR Öz farkındalık ve bireysel gelişim

Benefits for Personal self-awareness and self-development

Enneagram kullanmanın en büyük avantajlarından biri, motivasyon düzeyinde üstün bir farkındalık yaratmaya yardımcı olmasıdır. Başka bir deyişle, bireylerin eylemlerinin ve davranışlarının altında yatan sebepleri anlamalarını sağlayarak, bilinç seviyelerini ve kendilerine olan güvenlerini yükseltebilir.

Enneagram'ı kullanmanın bir diğer faydası da bireylerin özündeki duygusal sorunları çözmelerine imkan tanımasıdır. Hareketlerinin ardındaki motivasyonları idrak ederek, gelişimlerini engelleyen çözümlenmemiş duygusal meseleleri ele alabilirler.

Enneagram aynı zamanda temel motivasyonlardan kaynaklanan işlevsel ve işlevsiz davranışları anlamak için bir çerçeve sunar. Bu sayede bireyler, kendilerine fayda sağlamayan davranışları ve kör noktaları belirleyebilir, daha sağlıklı düşünme ve hareket etme yolları geliştirmeleri konusunda yol gösterici olabilir.

Benefits for Personal self-awareness and self-development

Enneagram'ın en önemli yararlarından biri de kendimize ve başkalarına karşı daha derin bir anlayış ve merhamet geliştirmemize yardımcı olmasıdır. Başkalarının motivasyonlarını kavrayarak, daha fazla empati kurabiliriz ve onların davranışlarını daha iyi anlayabiliriz.

Enneagram ayrıca kişisel gelişim ve entegrasyon yollarını da ortaya çıkarır. Ek olarak, bireylerin eşsiz güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına, temel motivasyonlarıyla uyumlu hedefler belirlemelerine yardımcı olarak verimliliklerini ve motivasyonlarını artırabilir. Son olarak Enneagram, kişilik özelliklerine dayalı yaklaşımdan daha derinlere inen, liderliğin özgünlüğünü, gücünü ve etkisini geliştiren bir dil ve anlam çerçevesi oluşturur.

Bireyler için daha fazlasını okuyun
Benefits for Personal self-awareness and self-development

FAYDALAR Profesyoneller, ekipler ve liderler için

Benefits for Professionals, teams and leaders

Enneagram Testi, profesyoneller ve liderler için değerli bir araçtır. Başkalarına yönelik yargı ve eleştirileri azaltırken, anlayış ve hoşgörüyü geliştirmeye yardımcı olur. Enneagram, her üyenin motivasyonunu anlamak için bir çerçeve sağlayarak, liderlerin yüzeysel farklılıkların ötesini görmelerini ve her üyenin benzersiz güçlü yönlerini ve katkılarını takdir etmelerini sağlar.

Enneagram aynı zamanda çatışma ve zorlukları anlamlandırmak için de bir çerçeve sunar. Anlaşmazlıkların suçunu kişilik farklılıklarına yüklemek yerine, üyelerin çatışmaya katkıda bulunabilecek temel motivasyonlarını tespit etmelerine olanak tanır. Bu da daha etkili, dayanıklı ve kalıcı çözümlere yol açabilir.

Enneagram, ekiplerin geleneksel ayrılık noktalarının ötesine geçmesini ve yeniden bütünleşmesini mümkün kılar. Bu da çalışma ilişkilerinin iyileşmesine ve verimliliğin artmasına yol açar.

Benefits for Professionals, teams and leaders

Dahası, iEQ9'un isabetli Testi, grup üyeleri arasındaki ilişkilerin daha derinlemesine anlaşılmasını sağlayarak iş süreçlerini de geliştirir. Bu, iletişimin iyileşmesine ve ekip dinamikleri için yeni bir dil çerçevesinin oluşmasına yol açar. Kısacası Enneagram, ekip dinamiklerini, iletişimi ve nihayetinde iş yerindeki verimliliği artırmak için güçlü bir araç olabilir.

iEQ9 Ekip Tam Raporu, koçlar tarafından liderlerle birlikte kullanılarak onların dayanıklılığını önemli ölçüde artırabilir. Bu rapor, bir grup gestaltı oluşturmak için benzersiz bir fraktal matematiksel algoritma kullanır.

Profesyoneller için daha fazlasını okuyun
Benefits for Professionals, teams and leaders

FAYDALARI Kurumlar, kurum kültürü ve çalışan mutluluğu için

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Enneagram değerlendirmesi, kurumlar, kurum kültürü ve çalışan memnuniyeti açısından muazzam bir potansiyel sunuyor. Her bir üyenin motivasyonlarına ve hedeflerine dair derinlemesine bir bakış açısı sağlayarak, ekiplerin birlikte çalışma şeklini kökten değiştiriyor. Bu anlayış, işyerindeki politik çekişmeleri azaltmaya ve işbirliğini teşvik etmeye yardımcı olarak, çatışmaların azalmasını ve ekip dinamiklerinin iyileşmesini sağlayabiliyor.

Enneagram, bireylerin kurumsal dönüşümleri daha kolay benimsemelerini ve bunlara uyum sağlamalarını sağlayarak, değişim yönetiminde oyunun kurallarını yeniden yazıyor. Ekip üyelerinin motivasyonlarının ve davranış kalıplarının daha iyi anlaşılması, kurumların değişimle güvenle başa çıkmalarına olanak tanıyor ve böylece korku ve endişeyi azaltıyor.

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Kurumlar, her bir üyenin benzersiz güçlü yönlerini ve katkılarını anlayarak işgücünün tam potansiyelinden faydalanabiliyor. Bu bütünleşme, yaratıcı ve üretken bir çalışma ortamı yaratarak performansı artırıyor ve genel verimliliği yükseltiyor.

Enneagram testi aynı zamanda projelerin etkili bir şekilde organize edilmesi ve yürütülmesi için bir çerçeve sunarak, proje yönetimi ve liderlik için değerli bir araç işlevi görüyor. Bu, kurum içinde daha fazla bütünlük sağlıyor, iletişimi geliştiriyor ve gizli yeteneklerin keşfedilmesine olanak tanıyor.

Kültürel değişim ve etkili iletişim, pozitif ve verimli bir çalışma ortamının can alıcı unsurları. Enneagram, her ikisinin de geliştirilmesinde önemli bir rol oynayarak, çalışanların mutluluğuna ve genel iyi oluşuna katkıda bulunuyor. Bu çerçeve aynı zamanda kurumların daha etkili yetenek ve eğitim programları geliştirmelerine imkan vererek, bireysel gelişimi ve ilerlemeyi destekliyor.

Kurumlar için daha fazlasını oku
Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Enneagram ve MBTI Kişilik Testleri Arasındaki Fark Nedir?

Diyagram Enneagramı

Enneagram Testi

iEQ9 Enneagram Testi, kişilik tipi ve gelişimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunar. 27 ayrıntılı alt tipi tanımlar ve daha yüksek sağlık ve işlevsellik düzeylerine doğru dinamik bir gelişim modeli önerir. iEQ9, hem güçlü yönleri hem de gelişim alanlarını ele alarak, davranışı şekillendiren temel motivasyonları ve düşünce kalıplarını açıklar. Farklı tiplerin karmaşık sosyal sistemlerde nasıl etkileşime girdiğini öngörür. Manevi ve psikolojik öğretilere dayanan iEQ9, kendini gerçekleştirmeyi hedefleyenler için son derece anlamlı bir bakış açısı sağlar.

 • Kendinizi nasıl tanıyabileceğinizi ve yeni seviyelere nasıl gelişebileceğinizi gösterir
 • Davranışlarınızın altında yatan temel motivasyonları ve korkuları ortaya çıkarır
 • Kişisel gelişim ve ilerleme için net ve pratik yollar sunar
 • Karmaşık durumlarda ve başkalarıyla ilişkilerde içgörü sağlar
 • Daha derin manevi ve psikolojik öğretilerle bağlantı kurar
arrow down icon
Myers-Briggs Tip Göstergesi (MBTI)

Myers-Briggs Tip Göstergesi, bireyleri dışadönüklük ve sezgi gibi özelliklere göre 16 kişilik tipine ayırmayı hedefler. Araştırmalar bazı amaçlar için bu özelliklerin geçerliliğini desteklese de, MBTI zamanla kişisel gelişime rehberlik edecek kapsamlı bir modelden yoksundur. Gözlemlenebilir özelliklere odaklanan MBTI, genellikle insan kişiliğinin ve motivasyonunun özünde var olan nüansları ve karmaşıklıkları yakalamakta yetersiz kalır. Yine de MBTI, özellikle işe alım süreçlerinde popülerliğini korumaya devam ediyor.

 • Asıl motivasyondan ziyade yüzeysel kişilik özellikleri
 • Kişisel gelişim için bir çerçeve sunmaz
 • Kör noktaları, önyargıları ve alışkanlıkları belirtmez
arrow down icon
Güçlü Yönler Bulucu

Güçlü Yönler Bulucu Testi, bireylerin en baskın yetenek ve becerilerini 34 güçlü yön listesinden tespit eder. En yüksek yetkinliğe sahip alanları öne çıkararak, bu araç kariyer ve liderlik gelişimine destek olabilir. Ancak, Güçlü Yönler Bulucu, kişiliği bir bütün olarak ele almak yerine yalnızca güçlü yönlere odaklanarak tek taraflı bir yaklaşım sergiler. Modelde, güçlü yönlerin birbirleriyle nasıl etkileşim kurduğunu veya geliştiğini gösteren kavramsal bir çerçeve eksiktir. Bir başlangıç noktası olarak yararlı olsa da, Güçlü Yönler Bulucu'nun ek araçlarla desteklenmesi gerekir.

 • Sadece güçlü yönlere odaklanır, zayıf yönleri ve gelişim alanlarını göz ardı eder.
 • Güçlü yönlerin farklı durum ve ilişkilerde dinamik olarak nasıl etkileşime girdiğine dair bir anlayıştan yoksundur.
arrow down icon
Büyük Beşli Faktör Testi

Büyük Beşli modeli, kişiliğin beş temel özellikle tanımlanabileceğini öne sürüyor: Deneyime Açıklık, Sorumluluk, Dışadönüklük, Uyumluluk ve Duygusal Dengesizlik. Araştırmalar, bu özelliklerin kişiliği genel hatlarıyla anlamada geçerli olduğunu destekliyor. Ancak, Büyük Beşli yalnızca beş özelliğe odaklandığı için yeterince derinlemesine bir analiz sunmuyor. Davranışların altında yatan daha derin nedenleri tam olarak açıklamıyor veya kişiliğin zaman içindeki değişimine dinamik bir bakış açısı getirmiyor. Faydalı bir başlangıç noktası olsa da, Büyük Beşli'nin sınırlı kapsamını tamamlamak için ek araçlara ihtiyaç duyuluyor.

 • Neden belirli şekillerde davrandığınıza değil, yüzeysel özelliklerinize veya davranışlarınıza odaklanıyor
 • Derinlerdeki motivasyonlar, korkular, davranış kalıpları ve başa çıkma mekanizmaları hakkında yeterli içgörü sağlamıyor
arrow down large icon

9 Tip modeli, kör noktalarla yapılan gölge çalışmalarında, kişisel içgörü kazanmada, danışmanlık veya terapide ve iş yerinde çok daha etkili olabilir.

Enneagram, kişiliğinizin tüm yönlerini ve davranışlarınızın altında yatan derin mekanizmaları çok daha kapsamlı ve bütüncül bir şekilde kavramanıza olanak tanır.

Enneagram Tipinizi Keşfetmek

Enneagram Türünüzü Anlamak

Enneagram Tipinizi keşfetmek, kendinizi ve dünyayla olan ilişkilerinizi daha derinden kavramanıza imkan veren dönüştürücü bir deneyim olabilir. Dokuz Tip modeli, güçlü yanlarınızı, zayıf yönlerinizi ve bilinçaltı motivasyonlarınızı gün yüzüne çıkararak, daha fazla öz farkındalık ve kabullenmenin önünü açabilir.

Kişilik Tipinizi belirlemek, birçok farklı yaklaşımı kapsayan bir süreçtir. Kimileri bir test yapmayı, tecrübeli bir uygulayıcıyla çalışmayı ya da yalnızca Temel Tipleri inceleyerek hangisinin kendilerine daha çok hitap ettiğini görmeyi tercih edebilir. iEQ9, Enneagram Tipinize ulaşmak için neredeyse yanılmaz bir yöntem sunabilir.

Tipinizi daha net bir şekilde anladığınızda, kör noktalarınızı, yani en çok mücadele etme eğiliminde olduğunuz alanları kabullenmek de bir o kadar önemlidir. Örneğin, Tip 8, kırılganlığını ifade etmekte zorluk çekerken, Tip 4, kendine duyduğu şüpheyle boğuşabilir. Bu kör noktaların farkına vararak, onların üstesinden gelmeye çalışabilir ve bir birey olarak gelişim gösterebilirsiniz.

Kişinin kişilik tipini anlamanın önemi

Kişilik tipini anlamanın önemi

Kendi Tipini anlamanın etkisi, kendini keşfetmenin çok ötesine geçerek kişisel refahını ve profesyonel yaşamını derinden etkiler. Güçlü yönlerini ve zayıf noktalarını netleştirerek iletişim becerilerini, problem çözme yeteneğini ve ilişkilerini geliştirebilir, kariyerinde daha büyük başarılara imza atabilirsin. Dahası, Tipini anlamak, duygusal, fiziksel ve ruhsal açıdan kendine en iyi nasıl bakacağını keşfetmene yardımcı olur.

Bu test ve model, kişiliğini ve davranışlarını anlamak için bir çerçeve sunarak, gelişim ve farkındalık yolculuğunda değerli bir rehber görevi görür. Düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını neyin motive ettiğine dair daha derin bir kavrayış kazanarak, kendini olduğun gibi kabul etmeyi ve bütüncül bir öz-anlayış geliştirmeyi başarabilirsin. Ayrıca, gelişim alanlarını fark ederek, tam potansiyeline ulaşman için bir yol haritası çizer ve seni kendini keşfetme ve büyüme dolu bir yaşama doğru yönlendirir.

Kişinin kişilik tipini anlamanın önemi
Enneagram liderlik ve ekip oluşturmada uygulanabilir mi?

Enneagram liderlik ve ekip oluşturmada uygulanabilir mi?

Enneagram testi veya değerlendirmesi, liderlikte dayanıklılık geliştirme, ekip dinamiklerini keşfetme ve ortaya çıkarma gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Örneğin, her üyenin kişilik Tipini bilmek, etkili iletişim ve işbirliği sağlamada faydalı olabilir. Liderlik dönüşümünde, güçlü yönleri vurgulamak, geliştirmek ve kör noktaları ele almak için kullanılabilir. Çatışma çözümünde ise farklı tarafların motivasyonlarını ve bakış açılarını anlamaya yardımcı olabilir.

Özet

Tüm kişilik tipleri modelleri arasında iEQ9 testi ve Enneagram modeli, en kapsamlı ve isabetli olanı olarak öne çıkıyor. Kişinin kişiliğini ve davranışlarını anlamak için bir çerçeve sunarak, gelişim ve olgunlaşma yolculuğunda değerli bir araç görevi görebilir. Koçluk, mentorluk, liderlik dönüşümü ve takımların geliştirilmesi gibi çeşitli alanlarda uygulanabilir. Aynı zamanda kişinin temel zorluklarını ve bunlarla nasıl yüzleşeceğini ortaya çıkarmak için de kullanılabilir. Kişi kendi Tipini anlayarak, mücadele ettiği alanları keşfedebilir ve bu zorlukların üstesinden gelmek için bir yol haritası oluşturabilir.

Ancak, Enneagram'ın da sınırlamaları vardır ve kişiliği anlamak için tek başına yeterli bir çözüm değildir. Kendini yansıtma ve keşfetme aracı olarak, diğer kişilik çerçeveleri ve değerlendirmeleriyle birlikte kullanılması önerilir. Okuyucuların Enneagram hakkında bilgi edinmeye devam edebilmeleri için kitaplar ve atölyeler gibi çeşitli kaynaklar mevcuttur.

Bugün yeni hayatına doğru cesur adımı at.

Daha derinlemesine keşfetmek için bir tip seç
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Öz farkındalık ve kişisel gelişim
yolculuğunuza bugün başlayın!

iEQ9 ile KENDİ TİPİNİZİ KEŞFEDİN

Bütünleyici Enneagram Anketi, dinamik olarak uyarlanabilen akıllı bir değerlendirme aracıdır. Tamamlanması yaklaşık 30 dakika sürer ve Enneagram Profili, 27 Alt Tip, Merkezler, Kanatlar, Çizgiler, Entegrasyon Seviyeleri ve Gerginliğin 6 boyutunu ölçer.

Kendi Tipinizi Keşfedin

Navigasyon