Wat is die Enneagram

Die Enneagram: 'n Boeiende Model van Persoonlikheidstipes

Wil jy jouself beter leer ken? Die Enneagram-stelsel is 'n wyd aanvaarde persoonlikheidsmodel wat diepgaande insigte bied oor ons kernmotiverings. Dit open opwindende moontlikhede vir die voorspelling en begrip van menslike gedrag.

Enneagram van die nege persoonlikheidstipes Enneagram-tipe 9 Aanpasbare Vredemaker Enneagram-tipe 1 Kritiese Perfeksionis Enneagram-tipe 2 Bedagsame Helper Enneagram-tipe 3 Mededingende Presteerder Enneagram-tipe 4 Intense Kreatief Enneagram-tipe 5 Stil Spesialis Enneagram-tipe 6 Lojale Skeptikus Enneagram-tipe 7 Entoesiastiese Visioenêr Enneagram-tipe 8 Aktiewe Uitdager

Die Integratiewe Enneagram ontsluit en ondersteun jou reis van selfontdekking. Dit lê die gedragspatrone bloot wat ons onbewustelik dryf en motiveer om op sekere maniere op te tree. Wanneer ons hierdie dryfvere bewustelik maak, kan ons dit transendeer en ryker, meer bevredigende maniere van wees ontwikkel. Deur met hierdie model te werk, word individue bemagtig om die eerste stap te neem en verantwoordelikheid te aanvaar vir hul eie gedrag en groei, deur 'n beter begrip van hoekom hulle optree en reageer soos hulle doen.

Die Enneagram is 'n argetipies raamwerk wat bestaan uit nege Tipes wat diepgaande insig bied vir individue, groepe en gemeenskappe. Dit bestaan uit 3 Sentrums van Intelligensie, 9 Enneagram Tipes, Vlerke, 27 Subtipes, en meer. Hierdie model bied 'n ryk padkaart vir persoonlike ontwikkeling. Dit plaas nie mense in 'n boks nie, maar open eerder 'n weg na selfontdekking en groter persoonlike bewustheid.

As 'n raamwerk spreek dit op 'n diepgaande manier tot die reis van integrasie. Dit ontbloot die uniekheid van elke individu en sy of haar reis. Dit wys nie net wat 'n individu terughou nie, maar bied ook waardevolle insigte in jou reis na krag en bevryding, wat ons in verbinding bring met ons sterkpunte en hoër self.

Die Enneagram toets is dus 'n sinvolle hulpmiddel of raamwerk wat die ontwikkeling van selfkennis en meta-bewustheid moontlik maak.

Die mees doeltreffende, akkurate en omvattende Enneagram persoonlikheidstoets vir ons gebruikers is die iEQ9, ontwikkel deur Integrative Enneagram Solutions.

Enneagram van die nege persoonlikheidstipes Enneagram-tipe 9 Aanpasbare Vredemaker Enneagram-tipe 1 Kritiese Perfeksionis Enneagram-tipe 2 Bedagsame Helper Enneagram-tipe 3 Mededingende Presteerder Enneagram-tipe 4 Intense Kreatief Enneagram-tipe 5 Stil Spesialis Enneagram-tipe 6 Lojale Skeptikus Enneagram-tipe 7 Entoesiastiese Visioenêr Enneagram-tipe 8 Aktiewe Uitdager
Definisie en betekenis van die Enneagram

Die Enneagram: Definisie en betekenis

Die Enneagram is 'n boeiende model van die menslike sielkunde en persoonlikheidsteorie. Dit is gebaseer op die idee dat elke mens 'n unieke en ingebore persoonlikheidstruktuur, of "wese", het wat vorm gee aan hoe hulle die wêreld en hulself sien.

Die woord "Enneagram" kom van die Griekse woorde "ennea", wat "nege" beteken, en "grammos", wat "iets geskryf" of "'n figuur" beteken. Die Enneagram-simbool bestaan uit 'n sirkel met nege punte wat ewe ver van mekaar af is, en elkeen verteenwoordig een van die nege persoonlikheidstipes. Hierdie eeue-oue simbool het 'n ryk geskiedenis.

Elke persoonlikheidstipe word gekenmerk deur 'n unieke kombinasie van sterkpunte, swakpunte, onbewustelike motiverings, vrese en snellers wat hul denke, emosies en optrede beïnvloed. Die Enneagram is nie net 'n waardevolle hulpmiddel om onsself en ander te verstaan nie, maar ook 'n kragtige instrument vir persoonlike groei, selfbewustheid, selfontdekking en geestelike ontwikkeling. Dit kan individue help om insig te kry in hul eie dryfvere en gedrag, asook dié van ander, wat kan lei tot meer harmonieuse verhoudings, beter kommunikasie en doeltreffender probleemoplossing.

Wat kan die Enneagram vir jou doen?

Die Enneagram kan gebruik word om ons te help om ons eie persoonlikhede en dié van ander beter te verstaan. Dit stel ons in staat om meer selfinsig te ontwikkel en onsself ten volle te aanvaar vir wie ons is.

Wat is die Nege Enneagram-Tipes?

Hier is kort beskrywings van die 9 persoonlikheidstipes. Volg die skakels om meer oor elke tipe te lees. Vir die grootste voordeel, gebruik egter die amptelike Enneagram-persoonlikheidstoets, wat wetenskaplik gevalideer is. Wil jy jou Enneagram-persoonlikheid ontdek? Neem die iEQ9 Enneagram-toets en kry 'n 20-bladsy standaardverslag of 'n 44-bladsy volledige professionele verslag wat waardevolle ondersteuning bied op jou pad om te ontdek wie jy regtig is en hoe om waarlik 'n nuwe weergawe van jouself te word.

ennea-ikoon tipe 8
ENNEAGRAM-TIPE 8 Die Aktiewe Uitdager Agtes is kragte van die natuur, met 'n sterk teenwoordigheid en persoonlikheid wat daarop ingestel is om in beheer te wees. Hulle is op hul hoede, maar versorgend en beskermend teenoor diegene rondom hulle. Terwyl hulle enige kwesbaarheid met 'n taai, geen-nonsens houding verbloem, kan hulle intimiderend en konfronterend voorkom. Met hoër integrasie kombineer hulle hul direktheid met deernis, en werk saam met ander terwyl hulle die groter goed dien.
ennea-ikoon tipe 2
ENNEAGRAM-TIPE 2 Die Bedagsame Helper Twees wil ander se behoeftes op 'n behulpsame, ondersteunende manier bevredig. Warm, vrygewig en mensgeoriënteerd, soek hulle erkenning uit hul verhoudings en kan sensitief en kwaad wees as hulle ongewaardeerd voel. Hulle kan hulself te veel in ander se lewens betrek en loop die risiko om manipulerend te wees. Hul uitdaging tot integrasie is om onvoorwaardelik te gee en hulself sowel as ander te koester.
ennea-ikoon tipe 5
ENNEAGRAM-TIPE 5 Die Stil Spesialiste Vywe is private individue met 'n aktiewe innerlike lewe, wat waarneem en ondersoek hoe die wêreld werk. Hulle sukkel om gedagtes en gevoelens te deel en kan sosiaal ongemaklik of ongeïnteresseerd voorkom. Met laer integrasie kan Vywe teruggetrokke en vyandig wees en hul afsondering aggressief verdedig. Met hoër integrasie is hulle intellektuele baanbrekers wat hul insiggewende wysheid op 'n onbewuste manier deel.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM-TIPE 9 Die Aanpasbare Vredemaker Neges is diplomaties en ingestel op ander se idees. Hulle tree dikwels op as fasiliteerders of bemiddelaars in groepe. Met hul vriendelike, standvastige en stabiele geaardheid vorm hulle die gom wat mense saambind. Hulle sukkel egter om by hul eie standpunt te staan, nee te sê, en vermy gereeld konflik. Wanneer hulle hoogs geïntegreer is, tree hulle onafhanklik en selfrespekterend op, met selfbewustheid en outonomie.
ennea icon type 3
ENNEAGRAM-TIPE 3 Die Mededingende Presteerder Drieë is doeners wat geneig is om prakties, sukses-gedrewe en taakgeoriënteerd te wees. Hulle projekteer 'n gepoleerde persona of beeld. Hulle is mededingend en sal opofferings maak om hul doelwitte te bereik en suksesvol voor te kom. Die risiko bestaan dat hulle hulself kan ooreis of werkverslaaf raak, en selfs misleiding of gerieflikheidsoplossings gebruik om te wen. Wanneer hulle hoër integrasie bereik, streef hulle na selfaanvaarding en outentieke invloed, en verbind hulle hart en hande.
ennea icon type 6
ENNEAGRAM-TIPE 6 Die Lojale Skeptikus Sesse pik maklik op potensiële gevare en risiko's. Hulle tree op vanuit 'n gevoel van angstigheid en dink op skeptiese maniere. Vertroue, verantwoordelikheid en lojaliteit is vir hulle belangrik, en hulle het nodig om veilig en geborge te voel. Wanneer hulle minder geïntegreer is, kan hulle paranoïes, reaktief en onseker wees, soos lojaliteit oorgaan in afhanklikheid en oorsensitiwiteit. Hoogs geïntegreerde Sesse is selfstandig, toegewyd en gegrond. Hulle gee vertroue aan diegene rondom hulle en hanteer risiko's met veerkragtigheid.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM-TIPE 1 Die Streng Perfeksionis Eens streef na verbetering en die regte aksie om te verseker dat alles korrek gedoen word. Hulle is beginselvas, met 'n duidelike sin vir reg en verkeerd, en kan idealisties, selfreguêrdig of veroordelend voorkom. Hulle hou daarvan om hul wêreld te organiseer en heg waarde aan feite, presisie en duidelikheid, terwyl hulle hard werk om foute te vermy. Hul spesiale talent lê in onderskeiding, evaluering en om instinktief te weet wat reg is.
ennea icon type 4
ENNEAGRAM-TIPE 4 Die Intense Kreatief Viers is altyd op soek na betekenis, diepte en egtheid. Hulle is emosioneel sensitief en ingestel op hul omgewing; kreatief en ekspressief as individue. Hulle kan soms emosioneel wisselvallig, dramaties en gefokus op hul eie behoeftes of dit wat in hul lewens kortkom, voorkom. Soos hulle groei en ontwikkel, kom Viers in voeling met hul innerlike kreatiewe stem en leer om hul identiteit en emosies van mekaar te skei.
ennea icon type 7
ENNEAGRAM-TIPE 7 Die Entoesiastiese Visioenêr Sewes soek na verskeidenheid, stimulasie, en is 'n pretliewende tipe wat uitdagings met optimisme aanpak en die lewe met 'n toekomsgerigte ingesteldheid benader. In groepe bring hulle kreatiwiteit, energie en optimisme, en maak maklik nuwe vriende. Vir ander kan hulle soms afgelei, genotsugtig, onsensitief of onverantwoordelik voorkom. Sewes is dikwels ongelukkig, maar ontken dit en ontvlug in hiperaktiwiteit en impulsiewe plesiersoekery. Wanneer hulle groei en ontwikkel, leef hulle in die oomblik en vind innerlike vreugde.
Wat is die 27 subtipes en instinkte, en hoekom maak dit saak?

Wat is die 27 Subtipes en Instinkte, en hoekom is hulle belangrik?

Ons het almal drie basiese instinktiewe dryfkragte wat noodsaaklik is vir die menslike ervaring – hierdie drie is diep gewortel in ons as noodsaaklike, liggaamsgebaseerde, primitiewe magte. Hulle staan los van persoonlikheid en vorm die basis van ons lewensstrategieë, wat, alhoewel dikwels onbewustelik, 'n kragtige invloed op ons fundamentele manier van wees het.

Alhoewel al drie hierdie Instinkte altyd teenwoordig is, word een van die drie dominant en is makliker toeganklik en word dus meer geredelik ingespan as die ander. Wanneer die dominante Instink met die Kerntipe en basiese vrees saamsmelt, word 'n unieke karakterstruktuur gevorm. Dit is die 27 Subtipes volgens Claudio Naranjo se model.

Die IEQ9 Enneagram-toets is spesiaal ontwerp om jou dominante Instink duidelik te identifiseer en jou Subtipe akkuraat te onthul.

Lees meer oor die 27 Subtipes
Wat is die sentrums?

Wat is die Sentrums?

In sy Fourth Way-leringe het Gurdjieff verduidelik dat ons met drie 'breine' funksioneer wat ons denke, emosies en gedrag beïnvloed. Dit is die Denksentrum (kopgesentreerd), Gevoelsentrum (hartgesentreerd) en Aksiesentrum (liggaams- of handgesentreerd). Gewoonlik is een van hierdie Sentrums dominant, en ons moet doelbewus die gebruik van die ander twee ontwikkel. Iemand sal dalk sê dat hulle hul gevoelens deurdenk, of optree sonder om te dink, of dat hul gevoelens hulle dikwels verhoed om helder te dink.

Daar is 'n sterk verband tussen die Enneagram-stelsel en die Sentrums, tot so 'n mate dat die Nege Tipes in drie groepe van drie verdeel kan word, elkeen met sy eie stel onderliggende kwessies wat ons gedrag beïnvloed. Byvoorbeeld, die kopgesentreerde Enneagram-tipes (E5, E6 en E7) sukkel met vrees en sinisme; hartgesentreerde Enneagram-tipes (E2, E3 en E4) het uitdagings met selfbeeld, hartseer en skaamte; en die liggaamsgesentreerde Enneagram-tipes (E8, E9 en E1) het kwessies met beheer en woede.

Die iEQ9-toets sluit 'n assessering van die Sentrums in en bied praktiese afrigtingswenke om hulle in balans te bring.

Lees meer oor die Sentrums
Wat is die sentrums?
Wat is die vlerke?

Wat is die Vlerke?

Die Vlerke verwys na die twee Enneagram-tipes wat langs jou Kerntipe op die sirkel lê. Hierdie 'nabye bure' beïnvloed jou, maar verander nie wie jy in wese is nie. Dink aan jou Kerntipe soos roomys in 'n bak, en die Vlerke is soos die sousies wat jy daaroor gooi. Dit is nie 'n heel ander geur roomys nie, net 'n ekstra smaaktoevoeging van die Tipes langs joune. Ons kan almal by tye put uit die unieke sterkpunte en eienskappe van beide ons Vlerke. Party mense verkies om net 'n titseltjie ekstra geur by te voeg (ware Tipe of ligte Vlerke), ander gooi weer kwistig op (sterk Vlerke), en sommiges gebruik ewe veel van albei (gebalanseerde dubbelvlerke).

Die Vlerke help ons om die Tipes nie net in isolasie te verstaan nie, maar ook in verhouding tot mekaar. Aangesien die Enneagram-tipes gesien word as 'n spektrum of deurlopende geheel, kan 'n verbintenis met jou Vlerke jou help om die fyner nuanses van jou resonerende Tipe te begryp. Deur oor te leun na ons Vlerke, na die een of ander kant toe, verbreed ons ons uitkyk en vergroot ons ons emosionele en gedragsopsies. Die Vlerke kan ook lig werp op die spanning en invloede wat ons ervaar wanneer ons vasgevang voel, en skep die moontlikheid om 'n dilemma te herraam as 'n geleentheid vir transformasie. Die iEQ9 se akkurate Enneagram-toets wys jou hoe om jou Vlerke doeltreffend vir persoonlike groei in te span.

Lees meer oor die Vlerke
Wat is die lyne op die Enneagram -simbool?

Wat is die Lyne op die Enneagram-simbool?

Die lyne volg twee volgordes: 3-6-9 en 1-4-2-8-5-7-1. Die Lyn simboliseer beweging, die dinamika van verandering en sterk polariteite. Hierdie lyne dui die invloede en wisselwerking tussen Tipes aan - patrone van energievloei en -beweging. Alhoewel ons Kerntipe konstant bly as 'n soort 'tuiste', het ons ook die vermoë om langs hierdie verbindingslyne te reis, of selfs daardeur meegevoer te word. Elke Tipe of nommer hou verband met dié aan die ander kant van die lyn, as 'n polariteit of paradoks waarmee ons moet saamleef.

Wanneer ons langs die lyne beweeg, ondergaan ons 'n betekenisvolle verskuiwing in perspektief of oogpunt. Dit stel ons in staat om buite ons gewone styl en reaksies te tree en nuwe maniere te ontdek om op die wêreld rondom ons te reageer. Die lyne bied dus 'n ryk potensiaal vir verkenning en ontwikkeling, aangesien hulle balans en vars hulpbronne aan ons Kerntipe verskaf. Ideaal gesproke werk ons daaraan om die vermoë te ontwikkel om vloeiend in die lyne te wees, as 'n kontinuum - 'n pad van beweging vir ons geïntegreerde self.

Lees meer oor die Lyne
Wat is die lyne op die Enneagram -simbool?
Wat is die vlakke van ontwikkeling?

Wat is die Vlakke van Ontwikkeling?

Die vlakke verwys na die mate van selfbeheersing wat ons tot dusver op ons pad van integrasie in die lewe bereik het. Hierdie maatstaf is tydsgebonde en verander soos ons groei en ontwikkel, of namate ons omstandighede meer of minder uitdagend word. Alhoewel integrasie nie vasgestel is nie en mense se gedrag tussen hoë en lae vlakke van integrasie kan wissel afhangende van die konteks, toon meer mense mettertyd 'n konsentrasie van energie en gedrag op 'n spesifieke Vlak van Integrasie.

Lees meer oor die Vlakke van Integrasie

Wat is die iEQ9 Enneagram-persoonlikheidstoets en hoekom word dit as die amptelike Enneagram-toets gesien?

Die Integrative Enneagram-toets is 'n dinamies aanpasbare, intelligente assessering wat jou binne sowat 30 minute 'n diepgaande insig in jouself bied. Dit evalueer jou Enneagram-profiel, 27 subtipes, sentrums, vleuels, lyne, vlakke van integrasie, asook 6 dimensies van stres en spanning - 'n omvattende sielkundige kaart om jou te help navigeer op jou pad van persoonlike groei.

Ontdek wie jy werklik is en begin vandag nog jou opwindende reis van selfontdekking!

Koop nou die iEQ9 Enneagram-toets

Wat onderskei die iEQ9-toets van die res? Ons assessering word gerugsteun deur uitgebreide navorsing en word voortdurend bygewerk met die jongste insigte uit sielkunde, bewustheid en neurowetenskap. Jy kan daarop staatmaak dat ons volledige verslag en resultate geldig, akkuraat en betroubaar is. Ons kundiges in psigometrie en datawetenskaplikes het meer as 12 jaar daaraan gewy om ons assessering te verfyn. Dit verseker nie net die hoogste akkuraatheid (+95%) nie, maar ook gebruikersvriendelikheid en toeganklikheid vir almal, volgens die American Journal of Psychiatry.

Daar is talle gratis Enneagram-toetse op die internet, maar nie een het 12 jaar se diepgaande navorsing en ontwikkeling ondergaan nie. Die meeste is saamgestel deur individue met min kennis van psigometrie of die gebruik van statistiese validering, grootdata en wetenskaplike toets-hertoets-metodologie om resultate te verbeter. Die stigter van Integrative het direk met Claudio Naranjo saamgewerk om die kernleerstellings regstreeks vanuit sy kundigheid aan te pas. Die betroubaarheid van die iEQ9 word verder versterk deur 4000 professionele praktisyns wat dit daagliks saam met hul kliënte gebruik, in groot maatskappye soos Google, NASA, Microsoft en Amazon.

Mense vertel ons dat hulle die iEQ9-vraelys maklik vind om te gebruik, al is dit omvattend, geïntegreerd, dinamies en aanpasbaar. Die toets bestaan uit 175 vrae wat slim uit 'n databasis van 2000 gekies word, en neem slegs sowat 30 minute om te voltooi. Jy sou verskeie alternatiewe toetse moes aflê om dieselfde resultate as die iEQ9-verslag te kry. Agter die skerms word statistiese validering en unieke masjienleer-tegnieke voortdurend opgedateer om akkuraatheid verder te verhoog. Jy kan gerus wees dat ons, met die leiding van stewige teorie, die kundigheid ontwikkel het om vir jou 'n wêreldklas sielkaart te bied.

Wat is die iEQ9 Enneagram persoonlikheidstoets en hoekom word die iEQ9 as die amptelike Enneagram toets gesien?

Watter voordele bied die Enneagramtoets?

Die Enneagram het oor die afgelope dekades bewys dat dit een van die kragtigste hulpmiddels is wanneer dit kom by die transformasie van mense in die afrigtingsomgewing. Die gebruik van die Enneagram bespoedig nie net insiggewende ontdekking, groei en integrasie nie, maar gee ook langdurigheid en omvang aan die evolusieproses soos dit met verloop van tyd ontvou.

DIE VOORDELE VIR Persoonlike selfbewustheid en selfontwikkeling

tags:
Voordele vir Persoonlike selfbewustheid en selfontwikkeling

Een van die grootste voordele van die Enneagram is dat dit help om 'n dieper bewustheid op die vlak van motivering te skep. Dit beteken dat dit mense kan help om die onderliggende redes vir hul optrede en gedrag te verstaan, wat weer kan lei tot groter selfbewustheid en selfvertroue.

Nog 'n voordeel van die Enneagram is dat dit mense in staat stel om kernkwessies op emosionele vlak aan te spreek. Deur die motiverings agter hul optrede te begryp, kan mense deur onopgeloste emosionele kwessies werk wat hulle dalk terughou.

Die Enneagram bied ook 'n raamwerk om funksionele en disfunksionele gedrag wat voortspruit uit kern motiverings, te verstaan. Dit kan mense help om gedrag en blinde kolle te identifiseer wat hulle nie bevoordeel nie en hulle begelei in die ontwikkeling van gesonder denk- en optreewyses.

Voordele vir Persoonlike selfbewustheid en selfontwikkeling

Een van die belangrikste voordele is dat dit lei tot 'n groter begrip van en dieper deernis vir jouself en ander. Deur die motiverings van ander te verstaan, kan ons meer empatie ontwikkel en hul optrede beter begryp.

Die Enneagram ontbloot ook paaie na ontwikkeling en integrasie. Daarbenewens kan dit produktiwiteit en motivering verhoog deur mense te help om hul unieke sterk punte en uitdagings te verstaan en doelwitte te stel wat strook met hul kern motiverings. Uiteindelik skep die Enneagram 'n taal en sinvolle raamwerk wat dieper strek as 'n benadering gebaseer op persoonlikheidseienskappe, en bou dit outentieke leierskap, veerkragtigheid en impak.

Lees meer vir individue
Voordele vir Persoonlike selfbewustheid en selfontwikkeling

DIE VOORDELE VIR Professionele persone, spanne en leiers

Voordele vir Professionele Persone, Spanne en Leiers

Die Enneagramtoets is 'n kosbare hulpmiddel vir professionele mense en leiers, want dit kan help om veroordeling en kritiek teenoor ander te verminder, terwyl dit terselfdertyd begrip en verdraagsaamheid bevorder. Deur 'n raamwerk te bied om die dryfvere van elke spanlid te verstaan, help die Enneagram leiers om verby oppervlakkige verskille te kyk en die unieke sterkpunte en bydraes van elke individu na waarde te skat.

Die Enneagram bied boonop 'n raamwerk om sin te maak van konflik en uitdagings. In plaas daarvan om twis aan persoonlikheidsverskille toe te skryf, stel die Enneagram spanlede in staat om onderliggende motiverings te identifiseer wat dalk tot die konflik bydra. Dit kan tot meer effektiewe, veerkragtige en blywende oplossings lei.

Dit stel spanne ook in staat om verby tradisionele skeidslyne te beweeg en nuwe perspektiewe te kry. Dit kan tot verbeterde werksverhoudings en verhoogde produktiwiteit lei.

Voordele vir Professionele Persone, Spanne en Leiers

Verder kan die iEQ9 se akkurate toets ook besigheidsprosesse verbeter deur 'n dieper insig in die onderlinge verhoudings van spanlede te bied. Dit lei tot beter kommunikasie en 'n nuwe taalraamwerk vir spandinamika. Kortom, die Enneagram is 'n kragtige instrument om spandinamika, kommunikasie en uiteindelik produktiwiteit in die werkplek te verbeter.

Afrigters kan die iEQ9 Span Volledige Verslag saam met leiers gebruik om hul deurdrukvermoë aansienlik te versterk. Dit maak gebruik van 'n unieke fraktaal wiskundige algoritme om 'n groepsgestalt te genereer.

Lees meer vir professionele mense
Voordele vir Professionele Persone, Spanne en Leiers

DIE VOORDELE VIR Organisasies, kultuur en werknemertevredenheid

Voordele vir organisasies, kultuur en personeelgeluk

Die Enneagram-assessering hou ongelooflike potensiaal in vir organisasies, kultuur en werknemertevredenheid. Dit verander die manier waarop spanne saamwerk deur 'n insiggewende blik te gee op die motiverings en doelwitte van elke lid. Hierdie begrip kan help om kantoorpolitiek te ontlont en samewerking te bevorder, wat lei tot minder konflik en beter spandinamika.

Die Enneagram is 'n ware spelbrekende hulpmiddel vir veranderingsbestuur, wat individue bemagtig om organisatoriese transformasies makliker te omarm en by aan te pas. Die dieper insig in spanlede se motiverings en patrone stel organisasies in staat om verandering met selfvertroue aan te pak, en sodoende vrees en angs te verminder.

Voordele vir organisasies, kultuur en personeelgeluk

Organisasies kan die volle potensiaal van hul werksmag ontsluit deur die unieke sterkpunte en bydraes van elke lid te waardeer. Hierdie integrasie lei tot 'n kreatiewe en produktiewe werksomgewing wat prestasie aanmoedig en algehele produktiwiteit verhoog.

Die Enneagram-toets dien ook as 'n waardevolle hulpmiddel vir projekbestuur en leierskap, deur 'n raamwerk te bied vir doeltreffende organisasie en uitvoering van projekte. Dit lei tot groter integriteit binne die organisasie, verbeter kommunikasie en stel hulle in staat om versteekte talente te ontdek.

Kultuurverandering en effektiewe kommunikasie is deurslaggewende elemente van 'n positiewe en produktiewe werksomgewing. Die Enneagram speel 'n belangrike rol in die bevordering van beide, en dra sodoende by tot werknemers se geluk en algehele welstand. Hierdie raamwerk stel organisasies ook in staat om meer impakvolle talent- en opleidingsprogramme te ontwikkel wat individuele groei en ontwikkeling aanmoedig.

Lees meer vir organisasies
Voordele vir organisasies, kultuur en personeelgeluk

Wat is die verskil tussen die Enneagram-persoonlikheidstoets en die MBTI?

Diagram Enneagram

Enneagram Toets

Die iEQ9 Enneagram Toets bied 'n diepgaande insig in persoonlikheidstipes en persoonlike ontwikkeling. Dit onderskei tussen 27 genuanseerde subtipes en bied 'n dinamiese model vir groei na hoër vlakke van welstand en funksionering. Die iEQ9 verduidelik die onderliggende dryfkragte en denkpatrone wat gedrag vorm, en beklemtoon beide sterkpunte en areas vir ontwikkeling. Dit voorspel hoe verskillende tipes in komplekse sosiale stelsels met mekaar in wisselwerking tree. Geanker in geestelike en sielkundige leringe, bied die iEQ9 'n diep betekenisvolle perspektief vir diegene wat na selfverwesenliking streef.

 • Wys jou hoe om jouself te leer ken en tot nuwe hoogtes te ontwikkel
 • Identifiseer die kern motiverings en vrese wat jou gedrag onderlê
 • Bied duidelike en praktiese paaie vir groei en ontwikkeling
 • Voorspel gedrag in komplekse situasies en verhoudings
 • Skakel met dieper geestelike en sielkundige insigte
arrow down icon
Myers-Briggs Tipe Aanwyser (MBTI)

Die Myers-Briggs Tipe Aanwyser poog om individue in 16 persoonlikheidstipes te kategoriseer, gebaseer op eienskappe soos ekstroversie en intuïsie. Alhoewel navorsing die geldigheid van hierdie eienskappe vir sekere doeleindes ondersteun, ontbreek die MBTI 'n omvattende model om persoonlike groei oor tyd te begelei. Met die fokus op waarneembare eienskappe, slaag die MBTI dikwels nie daarin om die subtiliteite en kompleksiteite inherent aan die menslike persoonlikheid en motivering vas te vang nie. Ten spyte hiervan bly die MBTI gewild, veral vir werwingsdoeleindes.

 • Fokus op oppervlakkige persoonlikheidseienskappe, nie die onderliggende dryfkrag nie
 • Bied nie 'n raamwerk vir persoonlike ontwikkeling nie
 • Dui nie blinde kolle, vooroordele en gewoontes aan nie
arrow down icon
Sterkpunte Vinder

Die Sterkpunte Vindertoets help individue om hul top talente en vaardighede uit 'n lys van 34 sterkpunte te identifiseer. Hierdie hulpmiddel kan loopbaan- en leierskapsontwikkeling bevorder deur areas van uitnemendheid uit te lig. Die Sterkpunte Vinder het egter 'n eensydige benadering deur slegs op sterkpunte te fokus, in plaas van op die persoonlikheid as 'n geheel. Die model beskik nie oor 'n konseptuele raamwerk om aan te dui hoe sterkpunte onderling verband hou of ontwikkel nie. Alhoewel die Sterkpunte Vinder 'n goeie beginpunt is, benodig dit aanvulling.

 • Fokus uitsluitlik op sterkpunte en verontagsaam swakhede en areas vir persoonlike groei.
 • Dit ontbreek aan insig oor hoe sterkpunte dinamies in wisselwerking tree in verskillende situasies en verhoudings.
arrow down icon
Groot Vyf Faktore Toets

Die Groot Vyf-model beweer dat persoonlikheid deur vyf breë eienskappe omvat kan word: Openheid, Pligsgetrouheid, Ekstroversie, Inskiklikheid en Neurotisisme. Navorsing ondersteun die geldigheid van hierdie eienskappe om 'n oorhoofse beeld van karaktertrekke te skets. Die Groot Vyf skiet egter te kort aan diepte weens die fokus op slegs vyf eienskappe. Dit verduidelik nie die onderliggende dryfkragte agter gedrag voldoende nie en neem ook nie 'n dinamiese siening van persoonlikheidsverandering in ag nie. Hoewel nuttig, word bykomende instrumente benodig om die beperkte omvang van die Groot Vyf aan te vul.

 • Fokus op eienskappe of gedrag, nie op die redes agter jou optrede nie
 • Dit bied nie insig in die dieper motiverings, vrese, gedragspatrone en hanteringsmeganismes nie
arrow down large icon

Die 9 Tipesmodel is veral nuttig vir die ondersoek van blinde kolle, die verkryging van persoonlike insigte, berading of terapie, en in die werkplek.

Die Enneagram bied 'n diepgaande en holistiese begrip van jou volledige persoonlikheid en die onderliggende redes vir jou optrede.

Verstaan Jou Enneagram-tipe

Verstaan ​​jou Enneagram tipe

Om jou Enneagram-tipe te ontdek, kan 'n lewensveranderende ervaring wees wat jou toelaat om jouself en jou interaksies met die wêreld op 'n dieper vlak te verstaan. Deur jou sterkpunte, swakpunte en onbewuste motiverings bloot te lê, kan die negetipe-model die weg baan vir groter selfbewustheid en aanvaarding.

Die bepaling van jou persoonlikheidstipe is 'n proses wat verskeie benaderings kan behels. Sommige mense verkies dalk om 'n toets af te lê, saam met 'n ervare praktisyn te werk, of om bloot die kerntipes te bestudeer om te sien watter een die meeste by hulle resoneer. Die iEQ9 is waarskynlik die naaste aan 'n onfeilbare metode om by jou Enneagram-tipe uit te kom.

Sodra jy 'n duideliker begrip van jou tipe het, is dit net so belangrik om jou blinde kolle te erken - die areas waar jy geneig is om die meeste te sukkel. 'n Tipe 8 mag byvoorbeeld sukkel om kwesbaarheid te wys, terwyl 'n tipe 4 dalk met selftwyfel worstel. Deur hierdie blinde kolle te herken, kan jy daaraan werk om hulle te oorkom en as mens te groei.

Die belangrikheid daarvan om 'n mens se tipe te verstaan

Die belangrikheid om jou persoonlikheidstipe te verstaan

Die impak van insig in jou Enneagramtipe strek veel verder as blote selfontdekking. Dit beïnvloed jou persoonlike welstand en professionele lewe op 'n diepgaande manier. Deur duidelikheid te kry oor jou sterk- en swakpunte, kan jy kommunikasie, probleemoplossing en verhoudings verbeter, wat tot groter sukses in jou loopbaan kan lei. Daarbenewens kan 'n begrip van jou tipe die beste maniere onthul om na jouself om te sien - emosioneel, fisies en geestelik.

Die Enneagramtoets en -model bied 'n raamwerk vir die verstaan van jou persoonlikheid en gedrag. Dit dien as 'n waardevolle hulpmiddel vir persoonlike groei en bewustheid. Deur 'n dieper insig te verkry in wat jou gedagtes, emosies en optrede motiveer, kan jy groter selfaanvaarding en 'n holistiese begrip van jouself ontwikkel. Deur areas vir groei te identifiseer, bied dit boonop 'n padkaart na die bereiking van jou volle potensiaal en spoor jou aan tot 'n lewe van selfontdekking en ontwikkeling.

Die belangrikheid daarvan om 'n mens se tipe te verstaan
Kan die Enneagram toegepas word in leierskap, spanbou?

Kan die Enneagram toegepas word in leierskap en spanbou?

Die Enneagram-toets of -assessering kan in verskeie omgewings aangewend word, soos in die ontwikkeling van deurdrukvermoë in leierskap, of die ontdekking en ontsluiting van spandinamika. Om die persoonlikheidstipes van elke spanlid te ken, kan byvoorbeeld voordelig wees vir doeltreffende kommunikasie en samewerking. In leierskapstransformasie kan die Enneagram ingespan word om sterkpunte te beklemtoon en verder uit te bou, asook om blinde kolle aan te spreek. Wanneer dit by die oplossing van konflik kom, kan hierdie model help om die dryfvere en perspektiewe van die verskillende betrokke partye beter te verstaan.

Opsomming

Van al die persoonlikheidsmodelle, staan die iEQ9-toets en Enneagram-model uit as die mees omvattende en akkurate. Dit kan 'n waardevolle hulpmiddel wees vir persoonlike groei en ontwikkeling deur 'n raamwerk te bied om jou eie persoonlikheid en gedrag beter te verstaan. Die Enneagram kan in verskeie kontekste toegepas word, soos in afrigting, mentorskap, leierskapsontwikkeling en die verbetering van spanne. Dit kan jou ook help om jou grootste uitdagings te identifiseer en te bowe te kom. Deur jou Enneagram-tipe te verstaan, kan jy areas van stryd ontdek en riglyne ontwikkel om daardie uitdagings die hoof te bied.

Die Enneagram het egter sy beperkings en is nie 'n kitsoplossing vir die verstaan van persoonlikheid nie. Dit moet as 'n hulpmiddel vir selfrefleksie en selfontdekking gebruik word, tesame met ander persoonlikheidsraamwerke en -assesserings. Daar is verskeie hulpbronne beskikbaar vir lesers wat meer oor die Enneagram wil leer, soos boeke en werkswinkels.

Neem vandag die eerste tree na jou nuwe lewe.

Kies 'n tipe om dieper te verken
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Vat vandag nog die eerste tree op jou pad van selfbewustheid
en persoonlike ontwikkeling!

VIND JOU ENNEAGRAM-TIPE UIT met die iEQ9

Die Integrative Enneagram-vraelys is 'n dinamiese, aanpasbare en intelligente assessering. Dit neem sowat 30 minute om te voltooi en evalueer jou Enneagram-profiel, 27 subtipes, sentrums, vleuels, lyne, vlakke van integrasie en 6 dimensies van spanning.

Ontdek jou tipe

Navigasie