iEQ9-käytäntöyhteisö
Yhteisön tuominen yhteen

Yhteisön yhdistäminen

Integrative Enneagram Solutions tarjoaa palveluita ja akkreditointia valmentajille sekä organisaatiokehittäjille ympäri maailman. Yli 4000 kouluttajan muodostama integroivan enneagrammin harjoittajayhteisömme koostuu itsenäisistä toimijoista, yrityksistä ja voittoa tavoittelemattomista organisaatioista 15 eri maassa. Tavoitteenamme on kasvattaa, johtaa ja inspiroida enneagrammin oppimisyhteisöä, joka on alansa edelläkävijä.

Olemme omistautuneita yhteisömme jatkuvaan tukemiseen, kehittämiseen ja keskinäiseen oppimiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi teemme yhteistyötä paikallisten kumppaneiden kanssa järjestääksemme alueellisia käytäntöyhteisöjä akkreditoiduille jäsenillemme. Näin voimme tarjota heille jatkuvaa tukea, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja edistää koulutusta.

Käytäntöyhteisöämme yhdistää ja palvelee lukuisat eri kanavat ja aloitteet:

Yhteisön tuominen yhteen
Alueelliset käytännön kokoukset

Alueelliset yhteisötapaamiset neljännesvuosittain

Yhteisön jäsenet ovat ennen kaikkea ammattilaisia, jotka tukevat toisiaan kehittämällä yhteisiä tarinoita, käytäntöjä, kokemuksia ja ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Nämä yhteisötapaamiset kokoavat alueellisen yhteisömme yhteen keskeisen aiheen tai vierailijan ympärille. Varmistaaksemme asiantuntijoiden laajan osallistumismahdollisuuden ympäri maailmaa, puhujat voivat olla läsnä joko paikan päällä tai osallistua virtuaalisesti Skypen kautta. Syventymällä aiheisiimme ja yhteisiin tarpeisiimme luomme pohjan kollektiiviselle oppimiselle, tiedon jakamiselle, uusien oivallusten syntymiselle sekä toisiaan tukevan yhteisön rakentamiselle. Ota rohkeasti yhteyttä saadaksesi lisätietoja alueesi yhteisöistä.

Alueelliset käytännön kokoukset
Sosiaalinen media

Sosiaalinen media

Integratiivinen yhteisömme hyödyntää monipuolisesti sosiaalista mediaa verkostoitumiseen, tiedon jakamiseen sekä työmme hyötyjen ja kehityksen pohtimiseen. Kannustamme kaikkia kiinnostuneita yhteisön jäseniä seuraamaan näitä verkkokeskusteluja ja osallistumaan niihin aktiivisesti. Arvostamme suuresti tämän mahdollistamaa viisauden, resurssien ja kysymysten jakamista. Alueelliset ryhmämme käyttävät myös yhteisöllisiä Facebook-sivuja järjestäytymiseen, viestintään ja yhteydenpitoon.

Liity mukaan somekanavillemme:

           

Oppimistyynyt

Oppiminen pienryhmissä

Oppimisen pienryhmät ovat 5–9 hengen tiiviitä yhteisöjä, joiden jäsenet ovat saaneet iEQ9-koulutuksen. Yhdessä he kulkevat kannustavan oppimismatkan, joka syvenee ajan myötä. Tapaamisissa keskitytään valmennuspiireihin ja ryhmäohjauksessa tapahtuvaan yksilölliseen tutkiskeluun itsensä kehittämiseksi. Osallistujat jakavat kokemuksiaan ja kohtaamiaan haasteita enneagrammin ja iEQ9:n soveltamisessa. Näissä ryhmissä niin vastavalmistuneet kuin kokeneetkin ammattilaiset voivat olla aidosti omana itsenään, saada henkilökohtaista mentorointia ja coachingia sekä jakaa vahvuuksiaan muille. Integrative-organisaatio virittää tapaamiset avoimilla kysymyksillä tai aiheilla, kuten "Miten viha ilmenee elämässäsi ja ennea-tyypissäsi?". Ryhmät syventävät näitä teemoja paneutumalla itselleen merkityksellisimpiin keskustelunaiheisiin. Tapaamiset tarjoavat mahdollisuuden harjoitella ja kokeilla uusia valmennustekniikoita, kysymyksiä ja lähestymistapoja turvallisessa ympäristössä.


Oppimistyynyt
Vertaisvalmennus

Vertaisvalmennus

Me ammattilaisina ja valmentajina käytämme usein paljon aikaa ja energiaa muiden valmentamiseen, mutta meillä itsellämme on harvoin mahdollisuuksia saada valmennusta. Vertaisvalmennusjärjestelmämme tarjoaa tilaisuuden sekä vastaanottaa valmennusta että valmentaa toista yhteisön jäsentä ja saada rehellistä palautetta omasta vaikuttavuudestasi ja taidoistasi. Yhteisön jäsenistä kootut parit sitoutuvat valmentamaan toisiaan useiden kuukausien ajan vastavuoroisessa suhteessa, jossa osallistuminen on avain saamiseen. Kokeilemme erilaisia ja innostavia pareja, oppien jatkuvasti eri näkökulmien ja valmennustekniikoiden hyödyistä.

Valikko