Enneagrammin tyypin 2 persoonallisuus - Auttaja - Huomaavainen auttaja
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagrammi 2 - Sydämellisen auttajan kuvaus

auttava enneagrammin tyyppi 2 kuvaava kuva

Enneagrammin kakkosilla on sisäinen tarve tulla pidetyksi ja arvostetuksi. Ihmissuhteet ovat heille tärkeitä, minkä vuoksi he pitävät ystävällisyyttä, anteliaisuutta ja uhrautuvaisuutta suuressa arvossa. Kakkoset haluavat tehdä maailmasta rakkaudentäyteisemmän paikan tarjoamalla tukea ja huomiota läheisilleen. Parhaimmillaan kakkoset ovat ehdoitta tukevia ja osaavat huolehtia myös itsestään. He kykenevät suhtautumaan nöyrästi sekä itseensä että ympäröivään maailmaan. Epätasapainoiset kakkoset saattavat vaikuttaa imartelevalta ja manipuloivalta "antaessaan saadakseen". Tämän taustalla on syvä uskomus siitä, etteivät he ansaitse tulla rakastetuiksi omana itsenään.

Sisäinen puhe
“Ihmiset tarvitsevat apuani. Saadakseni rakkautta ja arvostusta minun täytyy olla aina heidän tukenaan. Olen arvokas vain, jos olen pidetty ja tarpeellinen. Ansaitsen tulla rakastetuksi, koska olen itse niin rakastava.”
supermies enneagrammin tyyppi 2 kuvaava kuva

Enneagrammin kakkosten lahjoja ovat:

  • Lämpö: Kakkosten osoittava ja lämmin olemus tekee muiden helpoksi lähestyä heitä, ja he ovat yleensä hyvin pidettyjä.
  • Antaminen: Kakkoset ovat välittäviä ja heillä on kyky aistia toisten tarpeet, antaen avokätisesti itsestään muille.
  • Ihmiskeskeisyys: Kakkosten keskittyminen ihmissuhteiden rakentamiseen vaikuttaa myönteisesti heidän kykyynsä toimia rooleissa, joissa asiakassuhteet ja ihmisten väliset suhteet ovat tärkeitä.
  • Uhrautuvaisuus: Tukeakseen muita ja ollakseen heidän tukenaan kakkoset asettavat omat tarpeensa ja tunteensa sivuun.
  • Kehuminen: Imartelevien ja kannustavien kakkosten seurassa oleminen saa ihmiset tuntemaan itsensä erityisiksi, mikä kohottaa heidän itseluottamustaan.

Tyypilliset tunnemallit:

Muut kokevat yleensä kakkoset huomaavaisina, aina lämminsydämisinä, anteliaina ja ystävällisinä. Auttaminen on kakkosille äärimmäisen tärkeää. Tämä tyyppi kuuluu enneagrammin tunne- eli sydämen keskukseen, ja heidän tunne-energiansa suuntautuu ulospäin muihin empaattisella ja kannustavalla tavalla. Enneagrammin kakkosilla on erittäin kehittynyt empatiakyky, ja he pystyvät vaivattomasti aistimaan muiden tunteet ja tarpeet. Vaikka kakkoset ovat yleensä ystävällisiä ja lämpimiä, he saattavat yllättää ihmiset vihallaan, kun he kokevat tulleensa hyväksikäytetyiksi tai aliarvostetuiksi. Kakkoset haluavat pitää huolta ja tukea niitä, joita heidän mielestään kohdellaan epäreilusti, ja he osaavat olla varsin määrätietoisia toimiessaan näin, erityisesti rakastamiensa ja läheistensä puolesta. Vaikka kakkosten on vaikea pyytää sitä, he kaipaavat myös arvostusta ja saattavat tuntea henkistä tuskaa ja vihaa, jos heidät sivuutetaan, työnnetään syrjään tai saadaan tuntemaan itsensä arvostamattomiksi.

Tyypilliset toimintamallit:

Kakkoset pitävät ihmissuhteita suuressa arvossa ja panostavat siksi niiden vaalimiseen. Tämä mahdollistaa heille lukuisten syvien ystävyyssuhteiden solmimisen ja yhteyksien luomisen. Kakkoset vetävät ihmisiä puoleensa anteliaisuutensa ansiosta. He jakavat auliisti kohteliaisuuksia, kehuja ja positiivista palautetta ympärillään oleville, sillä he haluavat läheistensä tuntevan olonsa erityisiksi, motivoituneiksi ja arvostetuiksi. Kakkoset ilmaisevat mielellään arvostustaan muita kohtaan omalla persoonallisella tavallaan. He tarttuvat usein toimeen silloin, kun muut tarvitsevat apua. Kakkosten on helppo antaa neuvoja ja he tekevät sitä mieluusti; he ovat valmiita ojentamaan auttavan kätensä aina, kun joku kaipaa palvelusta, neuvoja tai tukea. Jos kakkoset aistivat jonkun uhkaavan henkilöä, jota he ovat päättäneet suojella, he ryhtyvät ripeästi toimenpiteisiin.

Tyypilliset ajattelumallit:

Kakkoset ovat erittäin huomaavaisia ja tarkasti virittäytyneitä muiden tarpeisiin, jopa sellaisiin, joista muut eivät itse ole tietoisia. Koska kakkoset käyttävät paljon henkistä energiaa muiden tarpeiden huomioimiseen, heidän ajatuksensa pyörivät todennäköisesti muiden ihmisten, heidän tarpeidensa, tulevaisuutensa tai toiveidensa ympärillä. Kakkoset keskittyvät harvoin omiin tarpeisiinsa, tulevaisuuteensa tai toiveisiinsa. Enneagrammin kakkoset nauttivat tuntiessaan itsensä arvokkaiksi ja tärkeiksi ihmisille tai ryhmille. Korvaamattomuuden tunne liittyy heidän ylpeyden ja itsearvostuksen tunteeseensa. Tämä ylpeys saattaa ilmetä liioiteltuna tärkeyden tunteena olla tarpeellinen ja palvella muita, mikä voi vaikuttaa ihmissuhdedynamiikkaan. Koska kakkoset ovat hyvin virittäytyneitä ja tietoisia ympärillään olevien ihmisten sosiaalisista suhteista, he saattavat turhaan kantaa huolta heille tärkeiden ihmisten välisistä suhteista.

Sokeat pisteet

  • Kakkoset eivät välttämättä tiedosta anteliaisuutensa, huolenpitonsa ja tukensa taustalla piileviä alitajuisia tai piilotettuja tarkoitusperiä. Avuliaisuus saattaa naamioida syvempiä motiiveja.
  • Kakkoset saattavat aluksi kiinnittää ihmisiin paljon huomiota, mutta sitten irtautua melko nopeasti menetettyään kiinnostuksensa heihin.
  • Heidän keskittymisensä voi hämärtyä, kun he yrittävät auttaa useampaa kuin yhtä henkilöä, joilla on erilaiset tarpeet.
  • Kakkosten keskittyminen muihin saattaa johtaa siihen, etteivät he pysy johdonmukaisesti virittäytyneenä omiin tarpeisiinsa ja toiveisiinsa.

Kasvua siipien kautta

Tutustu siipiin klikkaamalla alta

Tyyppi 2 siipi 1: Ole jämäkkä, opi erottelemaan   Tyyppi 2 siipi 3: Ota johtajan rooli

Enneagrammin kakkostyypin alatyypit

Enneagrammin kakkostyypin pyrkimys ansaita rakkautta ja arvostusta ilmenee eri tavoin kolmessa alatyypissä.

Itsesäilytys
vaisto
Alatyypin avain:
Etuoikeus (vastatyyppi)

Tämä sp-hallitsevan vaiston kakkosen vastatyyppi saatetaan virheellisesti luokitella tyyppiin 7 tai 6. He ovat "suloisia", usein lapsenkaltaisia siinä mielessä, että he ovat hieman ujoja mutta viehättäviä ja herättävät muissa suojeluvaistoa. Sp-kakkonen haluaa, että hänestä huolehditaan, mutta vastustaa riippuvuutta muista. Hän on epäröivä ja itseään suojeleva pitkäaikaisten sitoumusten ja vastuiden suhteen. He tuntevat itsensä loukatuiksi tai vetäytyvät, kun kokevat tai pelkäävät muiden hylkäävän heidät.

Kahden kesken
(Seksuaalinen) vaisto
Alatyypin avain:
Lumoaminen

Tämä kakkonen keskittää lahjakkuutensa, viehätysvoimansa ja energiansa houkutellakseen ja rakentaakseen vahvoja, intiimejä suhteita. Läheisissä suhteissa he pystyvät tuntemaan luottamusta ja ilmaisemaan tarpeensa selkeämmin tai vaatimaan henkilökohtaista huomiota viettelyn kautta. He ovat vahvatahtoisia, joustavia ja intohimoisia - jopa villejä sydämeltään - mikä saattaa johtaa väärän tyypin määrittelyyn enneagrammin nelostyypin kanssa. Läheisissä suhteissa hyvin omistautuneina heidän voi olla vaikea hyväksyä rajoja, pitää kiinni henkilökohtaisista rajoista tai ottaa "ei" vastaukseksi.

Sosiaalinen
(tai ryhmä) vaisto
Alatyypin avain:
Kunnianhimo

Tämä kakkonen käyttää viehätysvoimaansa älyllisemmällä tavalla houkutellakseen ja sitouttaakseen ryhmiä, yhteisöjä ja laajempia järjestelmiä. He erottuvat joukosta, ottaen usein keskeisen tai aidon sosiaalisen johtajan roolin. He nauttivat asioista perillä olemisesta ja rakentavat vaikutusvaltaansa pätevyytensä ja yhteyksiensä varaan. Antaminen enemmän kuin saaminen saattaa olla keino, jolla he hämäävät itseään epämiellyttäviltä tunteilta. Vähemmän lapsenkaltaisina kuin muut kakkoset, heidän kunnianhimonsa ja vaikutusvaltansa voidaan virheellisesti tulkita kolmos- tai kahdeksikkotyypiksi.

auttava enneagrammin tyyppi 2 kuvaava kuva

supermies enneagrammin tyyppi 2 kuvaava kuva

tukee enneagrammin tyypin 2 kuvaavaa kuvaa

rakkauden enneagrammin tyyppi 2 kuvaava kuva
linjat venyttää ja vapauttaa enneagrammin tyyppi 2 kuvaava kuva
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Aloita matkasi kohti syvempää itsetuntemusta
ja henkilökohtaista kasvua tänään!

SELVITÄ ENNEAGRAMMITYYPPISI iEQ9-testin avulla

Integroiva enneagrammi -kyselylomake on älykkäästi mukautuva ja dynaaminen arviointityökalu. Testin tekemiseen kuluu noin 30 minuuttia, ja se mittaa enneagrammiprofiilin, 27 vaistovariaatiota, keskukset, siivet, linjat, integroitumisen tasot sekä 6 stressin ulottuvuutta.

Selvitä tyyppisi
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Valikko