Co to jest Enneagram

Odkryj Enneagram - fascynujący model typów osobowości

Pragniesz lepiej zrozumieć siebie? System Enneagram to szeroko akceptowany model osobowości, który oferuje dogłębny wgląd w nasze najważniejsze motywacje, otwierając ekscytujące możliwości w przewidywaniu i rozumieniu ludzkich zachowań.

Enneagramowe koło dziewięciu typów osobowości Enneagram typ 9 Adaptacyjny Rozjemca Enneagram typ 1 Krytyczny Perfekcjonista Enneagram typ 2 Troskliwy Pomocnik Enneagram typ 3 Konkurencyjny Zdobywca Enneagram typ 4 Intensywny Twórca Enneagram typ 5 Cichy Specjalista Enneagram typ 6 Lojalny Sceptyk Enneagram typ 7 Entuzjastyczny Wizjoner Enneagram typ 8 Aktywny Prowokator

Integracyjny Enneagram otwiera drzwi i wspiera Twoją podróż do samopoznania, odkrywając schematy zachowań, które podświadomie nami kierują i motywują nas do działania w określony sposób. Kiedy uświadomimy sobie te motywacje, jesteśmy w stanie wznieść się ponad nie i wypracować bogatsze, bardziej wspierające sposoby bycia. Praca z tym modelem daje ludziom możliwość podjęcia pierwszego kroku w braniu odpowiedzialności za własne zachowania i rozwój, poprzez głębsze zrozumienie, dlaczego postępujemy i reagujemy tak, a nie inaczej.

Enneagram to archetypowa struktura składająca się z dziewięciu typów, które oferują dogłębny wgląd jednostkom, grupom i społecznościom. Ten model, obejmujący 3 centra inteligencji, 9 typów Enneagramu, skrzydła, 27 podtypów i nie tylko, stanowi bogatą mapę rozwoju osobistego. Nie zamyka on ludzi w sztywnych ramach, ale raczej otwiera ścieżkę do samopoznania i większej świadomości osobistej.

Jako narzędzie, Enneagram w głęboki sposób odnosi się do procesu integracji. Potrafi odkryć wyjątkowość każdej osoby i jej indywidualnej drogi. Nie tylko ujawnia, co powstrzymuje daną jednostkę, ale także pozwala uzyskać cenne spostrzeżenia dotyczące podróży ku sile i wyzwoleniu, łącząc nas z naszymi mocnymi stronami i wyższym ja.

Test Enneagramu jest zatem narzędziem nadającym sens lub ramą umożliwiającą rozwój samowiedzy i metaświadomości.

Najbardziej skutecznym, trafnym i kompleksowym testem osobowości Enneagram dla naszych użytkowników jest iEQ9, opracowany przez Integrative Enneagram Solutions.

Enneagramowe koło dziewięciu typów osobowości Enneagram typ 9 Adaptacyjny Rozjemca Enneagram typ 1 Krytyczny Perfekcjonista Enneagram typ 2 Troskliwy Pomocnik Enneagram typ 3 Konkurencyjny Zdobywca Enneagram typ 4 Intensywny Twórca Enneagram typ 5 Cichy Specjalista Enneagram typ 6 Lojalny Sceptyk Enneagram typ 7 Entuzjastyczny Wizjoner Enneagram typ 8 Aktywny Prowokator
Definicja i znaczenie Enneagramu

Enneagram - definicja i znaczenie

Enneagram to model psychologii człowieka i teorii osobowości, który zakłada, że każda osoba posiada unikalną i wrodzoną strukturę osobowości, czyli swoją „istotę". To ona kształtuje sposób, w jaki postrzegamy świat i samych siebie.

Słowo „Enneagram" wywodzi się z języka greckiego, gdzie „ennea" oznacza „dziewięć", a „grammos" to „coś napisanego" lub „figura". Symbol Enneagramu składa się z okręgu z dziewięcioma równo oddalonymi punktami, z których każdy reprezentuje jeden z dziewięciu typów osobowości. Jego korzenie sięgają zamierzchłych czasów.

Każdy z tych typów charakteryzuje się niepowtarzalnym zestawem mocnych stron, słabości, nieświadomych motywacji, lęków i czynników wyzwalających, które wpływają na nasze myśli, uczucia i działania. Enneagram to nie tylko narzędzie do zrozumienia siebie i innych, ale także potężne narzędzie rozwoju osobistego, samoświadomości, samopoznania i wzrostu duchowego. Może pomóc nam zrozumieć własne motywacje i zachowania, a także motywacje i zachowania innych ludzi. To z kolei prowadzi do bardziej harmonijnych relacji, lepszej komunikacji i skuteczniejszego rozwiązywania problemów.

Co Enneagram może dla Ciebie zrobić?

Enneagram może pomóc nam lepiej zrozumieć własną osobowość i osobowości innych ludzi, a także rozwinąć głębszy wgląd w siebie i większą samoakceptację.

Czym jest dziewięć typów Enneagramu?

Oto krótkie opisy 9 typów osobowości. Kliknij w linki, aby dowiedzieć się więcej o każdym z nich. Jednak aby w pełni wykorzystać potencjał Enneagramu, zalecamy wypełnienie oficjalnego testu osobowości, który został naukowo zweryfikowany. Chcesz odkryć swój typ osobowości według Enneagramu? Wypełnij test iEQ9 i otrzymaj 20-stronicowy raport standardowy lub 44-stronicowy pełny raport profesjonalny. Raporty te zapewnią Ci cenne wsparcie na drodze do poznania samego siebie i stania się lepszą wersją siebie.

ennea icon type 8
TYP ENNEAGRAMU 8 Aktywny Prowokator Ósemki to prawdziwe siły natury, o silnej osobowości, ceniące sobie kontrolę. Choć z pozoru powściągliwe, są troskliwe i opiekuńcze wobec otoczenia. Maskując swoją wrażliwość twardą, rzeczową postawą, mogą sprawiać wrażenie onieśmielających i konfrontacyjnych. Na wyższym poziomie integracji łączą bezpośredniość ze współczuciem, współpracując z innymi dla większego dobra.
ennea icon type 2
TYP ENNEAGRAMU 2 Troskliwy Pomocnik Dwójki pragną zaspokajać potrzeby innych w pomocny, wspierający sposób. Ciepłe, hojne i zorientowane na ludzi, szukają potwierdzenia w relacjach. Mogą być wrażliwe i złościć się, gdy czują się niedocenione. Zdarza im się nadmiernie angażować w życie innych, ryzykując manipulację. Ich wyzwaniem na drodze integracji jest bezwarunkowe dawanie i dbanie zarówno o siebie, jak i o innych.
ennea icon type 5
TYP ENNEAGRAMU 5 Cisi Specjaliści Piątki to osoby skryte, o aktywnym życiu umysłowym, obserwujące i badające, jak działa świat. Mają trudności z dzieleniem się myślami i uczuciami, przez co mogą sprawiać wrażenie nieśmiałych lub niezainteresowanych. Na niższym poziomie integracji piątki bywają wycofane, antagonistyczne i zaciekle bronią swojej izolacji. Natomiast na wyższym poziomie stają się intelektualnymi pionierami, bezpretensjonalnie dzielącymi się swoją przenikliwą mądrością.
ennea icon type 1
TYP ENNEAGRAMU 9 Adaptacyjny Rozjemca Dziewiątki to dyplomaci, wyczuleni na pomysły innych, często pełniący rolę facylitatorów lub mediatorów w grupach. Stanowią spoiwo między ludźmi dzięki swojemu przyjaznemu, stabilnemu i uziemiającemu usposobieniu. Mają trudności z połączeniem się z własnym punktem widzenia, mówieniem "nie" i często unikają konfliktów. Przy wysokiej integracji są niezależne i pełne szacunku do siebie, działając ze samoświadomością i autonomią.
ennea icon type 3
TYP ENNEAGRAMU 3 Konkurencyjny Zdobywca Trójki to "działacze" - praktyczne, zorientowane na sukces i zadaniowe osoby, prezentujące wypolerowaną osobowość lub wizerunek. Są konkurencyjne i gotowe poświęcić wiele, aby osiągnąć swoje cele i odnieść sukces. Ryzykują przepracowaniem lub uzależnieniem od pracy, a czasem uciekają się do oszustwa lub oportunizmu, aby wygrać. Przy wyższej integracji pracują nad samoakceptacją i autentycznym wpływem, łącząc serce i czyny.
ennea icon type 6
TYP ENNEAGRAMU 6 Lojalny Sceptyk Szóstki łatwo wyczuwają potencjalne zagrożenia i ryzyko, działając pod wpływem lęku i myśląc w sceptyczny sposób. Cenią zaufanie, odpowiedzialność i lojalność, potrzebując poczucia bezpieczeństwa i przynależności. Przy niższej integracji mogą być paranoiczne, reaktywne i niepewne, gdy lojalność przeradza się w zależność i nadwrażliwość. Przy wyższej integracji, pewne siebie, zaangażowane i twardo stąpające po ziemi Szóstki dodają pewności otaczającym je osobom, wykazując odporność w radzeniu sobie z ryzykiem.
ennea icon type 1
TYP ENNEAGRAMU 1 Surowy Perfekcjonista Jedynki dążą do doskonałości i właściwego działania, dbając o to, by wszystko było zrobione jak należy. Są zasadnicze, mają wyraźne poczucie dobra i zła, przez co mogą wydawać się idealistyczne, zarozumiałe lub osądzające. Organizują swój świat, ceniąc fakty, precyzję i jasność, ciężko pracując, by uniknąć błędów. Ich darem jest umiejętność rozróżniania, oceny i wiedza, co jest słuszne.
ennea icon type 4
TYP ENNEAGRAMU 4 Intensywny Twórca Czwórki poszukują sensu, głębi i autentyczności. Są emocjonalnie wrażliwe i wyczulone na swoje otoczenie - kreatywne i ekspresyjne jako jednostki. Mogą sprawiać wrażenie emocjonalnie kapryśnych, dramatycznych i skupionych na własnych potrzebach lub tym, czego brakuje w ich życiu. Wraz z integracją, Czwórki nawiązują kontakt ze swoim wewnętrznym głosem twórczym i potrafią oddzielić swoją tożsamość od emocji.
ennea icon type 7
TYP ENNEAGRAMU 7 Entuzjastyczny Wizjoner Siódemki poszukują różnorodności i stymulacji. To typ kochający zabawę, podchodzący do wyzwań z optymizmem i angażujący się w życie w sposób zorientowany na przyszłość. W grupach wnoszą kreatywność, energię i optymizm, łatwo nawiązując przyjaźnie. Innym mogą wydawać się roztargnione, hedonistyczne, nieczułe lub nieodpowiedzialne. Siódemki często są nieszczęśliwe, ale temu zaprzeczają, uciekając w nadaktywność i impulsywne poszukiwanie przyjemności. Na wyższym poziomie integracji są obecne, odnajdując radość wewnątrz siebie.
Jakie są 27 podtypów i instynktów i dlaczego mają one znaczenie?

Czym są 27 podtypów i instynkty i dlaczego są tak istotne?

Każdy z nas posiada trzy podstawowe instynktowne popędy, które są niezbędne dla ludzkiego doświadczenia – wszystkie trzy są w nas obecne jako konieczne, pierwotne siły zakorzenione w ciele. Są one niezależne od osobowości i stoją za naszymi życiowymi strategiami, które, choć często nieświadome, w potężny sposób kierują naszym fundamentalnym sposobem bycia.

Mimo że wszystkie trzy instynkty są zawsze obecne, jeden z nich staje się dominujący i jest łatwiej dostępny, a przez to częściej wykorzystywany niż pozostałe. Kiedy dominujący instynkt łączy się z typem podstawowym i podstawowym lękiem, tworzy się nowa struktura charakteru. W ten sposób powstaje 27 podtypów według modelu Claudio Naranjo.

Test Enneagramu IEQ9 został zaprojektowany tak, aby precyzyjnie zidentyfikować Twój dominujący instynkt i trafnie określić Twój podtyp.

Dowiedz się więcej o 27 podtypach
Czym są Centra?

Czym są Centra?

Gurdżijew w swoich naukach czwartej drogi wyjaśnił, że funkcjonujemy za pomocą trzech „mózgów", które wpływają na to, jak myślimy, czujemy i zachowujemy się. Są to Myślenie (skoncentrowane na głowie), Odczuwanie (skoncentrowane na sercu) oraz Działanie (skoncentrowane na ciele lub rękach). Zazwyczaj jedno z tych centrów dominuje, a my musimy świadomie rozwijać korzystanie z pozostałych dwóch. Ktoś może na przykład powiedzieć, że analizuje swoje uczucia, działa zanim pomyśli, albo że emocje często przeszkadzają mu w logicznym myśleniu.

Istnieje silne powiązanie między systemem Enneagramu a Centrami, do tego stopnia, że Dziewięć Typów można pogrupować w trzy triady, z których każda ma swój własny zestaw problemów leżących u podstaw naszych zachowań. Na przykład typy Enneagramu skoncentrowane na głowie (E5, E6 i E7) zmagają się z lękiem i cynizmem; typy skoncentrowane na sercu (E2, E3 i E4) mają problemy z wizerunkiem, smutkiem i wstydem; a typy skoncentrowane na ciele (E8, E9 i E1) borykają się z kontrolą i gniewem.

Test iEQ9 zawiera wbudowaną ocenę Centrów i dostarcza praktycznych wskazówek coachingowych, które pomagają przywrócić między nimi równowagę.

Przeczytaj więcej o Centrach
Czym są Centra?
Jakie są skrzydła?

Czym są Skrzydła?

Skrzydła odnoszą się do dwóch typów Enneagramu sąsiadujących z Twoim typem podstawowym na kole. Ci „bliscy sąsiedzi" wpływają na Ciebie, ale nie zmieniają Twojego typu. Jeśli typ podstawowy jest jak lody w pucharku, to skrzydła są niczym polewa, którą do nich dodajesz. To nie jest drugi smak lodów, a jedynie nuty smaków sąsiednich typów. Wszyscy mamy dostęp do obu naszych skrzydeł, a każde z nich oferuje inny zestaw zasobów i cech, które czasem uznajemy za pomocne. Niekiedy jedno z tych skrzydeł jest nam bliższe lub dominujące. Niektórzy nie lubią dodawać zbyt wiele „polewy" (czysty typ lub słabe skrzydła), inni dodają jej sporo (silne skrzydło/skrzydła), a jeszcze inni sięgają po oba (zrównoważone podwójne skrzydła).

Skrzydła pozwalają nam zrozumieć typy nie tylko w izolacji, ale także w relacji do siebie nawzajem. Ponieważ typy Enneagramu postrzegane są jako spektrum lub kontinuum, połączenie ze swoimi skrzydłami może pomóc Ci zrozumieć niuanse Twojego rezonującego typu. Przechylając się w stronę jednego lub drugiego skrzydła, poszerzamy naszą perspektywę i wzbogacamy repertuar emocjonalny i behawioralny. Skrzydła mogą również pomóc zrozumieć napięcia i wpływy, których doświadczamy, gdy tkwimy w martwym punkcie, oraz stworzyć potencjał, który możemy wykorzystać, by przeformułować dylemat jako szansę na transformację. Precyzyjny test Enneagramu iEQ9 pokazuje, jak skutecznie możesz wykorzystać swoje skrzydła do rozwoju osobistego.

Dowiedz się więcej o skrzydłach
Jakie linie znajdują się na symbolu Enneagramu?

Jakie znaczenie mają linie na symbolu Enneagramu?

Linie tworzą dwie sekwencje: 3-6-9 oraz 1-4-2-8-5-7-1. Linie symbolizują ruch, dynamikę zmian i silne polaryzacje. Wskazują one na wpływy i interakcje pomiędzy typami, odzwierciedlając wzorce przepływu energii. Chociaż nasz typ podstawowy pozostaje niezmienny jako nasza „baza", mamy również możliwość podróżowania, a nawet bycia przyciąganymi wzdłuż tych łączących linii. Każdy typ jest powiązany z typem na przeciwległym końcu linii, tworząc biegunowość lub paradoks, z którym musimy się zmierzyć.

Przemieszczanie się wzdłuż linii oferuje znaczącą zmianę perspektywy, pozwalając nam wyjść poza nasz typowy styl reagowania i stworzyć nowe sposoby odpowiadania na otaczający nas świat. Linie dają więc ogromny potencjał do samopoznania i rozwoju, zapewniając równowagę i świeże zasoby dla naszego typu podstawowego. W idealnej sytuacji pracujemy nad swobodnym poruszaniem się po liniach jako kontinuum, traktując je jako ścieżkę ruchu dla naszego zintegrowanego „ja".

Dowiedz się więcej o liniach
Jakie linie znajdują się na symbolu Enneagramu?
Jakie są poziomy rozwoju?

Czym są poziomy rozwoju?

Poziomy odnoszą się do stopnia samokontroli, jaki udało nam się osiągnąć do tej pory w naszej życiowej drodze do integracji. Jest to zmienna w czasie miara, która ewoluuje wraz z naszym wzrostem i rozwojem, a także w zależności od tego, czy nasze okoliczności stają się mniej lub bardziej wymagające. Chociaż integracja nie jest stała, a ludzie mogą przechodzić między zachowaniami charakterystycznymi dla wysokiej i niskiej integracji w zależności od kontekstu, z czasem u coraz większej liczby osób można zaobserwować koncentrację energii i zachowań na określonym poziomie integracji.

Dowiedz się więcej o poziomach integracji

Czym jest test osobowości Enneagram iEQ9 i dlaczego jest on uznawany za oficjalny test Enneagramu?

Test Integrative Enneagram to inteligentne narzędzie oceny, które dynamicznie dostosowuje się do Twoich odpowiedzi. Wypełnienie go zajmie Ci około 30 minut, a w rezultacie otrzymasz kompleksowe wyniki, w tym: profil enneagramu, 27 podtypów, centra, skrzydła, linie, poziomy integracji oraz 6 wymiarów stresu i obciążenia.

Rozpocznij fascynującą podróż do samopoznania już dziś!

Kup test Enneagramu iEQ9

Co sprawia, że test iEQ9 wyróżnia się na tle innych? Nasze narzędzie opiera się na rozległych badaniach i jest stale aktualizowane o najnowsze odkrycia z dziedziny psychologii, uważności i neuronauki. Możesz mieć pewność, że nasz pełny raport i wyniki są trafne, precyzyjne i rzetelne. Nasi eksperci w dziedzinie psychometrii i analitycy danych poświęcili ponad 12 lat na dopracowanie naszego narzędzia, dbając o to, by było nie tylko najdokładniejsze (ponad 95%), ale też przyjazne dla użytkownika i dostępne dla każdego, jak podaje American Journal of Psychiatry.

W internecie dostępnych jest wiele darmowych testów Enneagramu, ale żaden z nich nie przeszedł 12 lat intensywnych badań i rozwoju. Większość z nich została stworzona przez osoby, które mają niewielką wiedzę na temat psychometrii lub nie korzystają z walidacji statystycznej, dużych zbiorów danych i naukowej metodologii test-retest w celu poprawy wyników. Założyciel Integrative współpracował bezpośrednio z Claudio Naranjo, aby przystosować podstawowe nauki, czerpiąc z jego specjalistycznej wiedzy. Wiarygodność iEQ9 jest dodatkowo wzmacniana przez 4000 profesjonalnych praktyków, którzy używają go codziennie w pracy z klientami, w dużych firmach takich jak Google, NASA, Microsoft i Amazon.

Użytkownicy mówią nam, że kwestionariusz iEQ9 jest prosty w obsłudze, a jednocześnie kompleksowy, zintegrowany, dynamiczny i adaptacyjny. Test składa się ze 175 pytań, które są inteligentnie dobierane z bazy 2000 pytań, a jego wypełnienie zajmuje tylko około 30 minut. Musiałbyś wykonać wiele alternatywnych testów, aby uzyskać ekwiwalent raportu iEQ9. Za kulisami, walidacja statystyczna i unikalne techniki uczenia maszynowego są stale ulepszane, aby jeszcze bardziej zwiększyć precyzję. Możesz zaufać, że opracowaliśmy specjalistyczną wiedzę, kierując się solidną teorią, aby dać Ci mapę duszy na światowym poziomie.

Czym jest test osobowości iEQ9 Enneagram i dlaczego iEQ9 jest postrzegany jako oficjalny test Enneagram?

Jakie korzyści płyną z zastosowania Testu Enneagramu?

Enneagram od wielu dziesięcioleci udowadnia, że jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi wspierających rozwój osobisty i coaching. Wykorzystanie Enneagramu nie tylko przyspiesza wnikliwe poznawanie siebie, wzrost i integrację, ale także nadaje procesowi ewolucji trwałość i znaczenie w dłuższej perspektywie.

KORZYŚCI DLA Osobistej samoświadomości i rozwoju

Benefits for Personal self-awareness and self-development

Jedną z kluczowych zalet korzystania z Enneagramu jest to, że pomaga on rozwinąć meta-świadomość na poziomie motywacji. Oznacza to, że może pomóc Ci zrozumieć głębsze przyczyny Twoich działań i zachowań, co z kolei prowadzi do zwiększenia samoświadomości i pewności siebie.

Kolejną korzyścią płynącą z Enneagramu jest to, że umożliwia przepracowanie kluczowych problemów emocjonalnych. Rozumiejąc motywacje stojące za swoimi działaniami, możesz poradzić sobie z nierozwiązanymi kwestiami emocjonalnymi, które mogą Cię ograniczać.

Enneagram dostarcza również ramy do zrozumienia funkcjonalnych i dysfunkcjonalnych zachowań, które wynikają z podstawowych motywacji. Może to pomóc Ci zidentyfikować zachowania i ślepe plamki, które nie służą Twojemu rozwojowi, a także wskazać drogę do wypracowania zdrowszych sposobów myślenia i działania.

Benefits for Personal self-awareness and self-development

Jedną z najważniejszych zalet Enneagramu jest to, że prowadzi do głębszego zrozumienia i większego współczucia zarówno dla siebie, jak i dla innych. Rozumiejąc motywacje innych, możemy rozwinąć w sobie więcej empatii i lepiej pojąć ich postępowanie.

Enneagram odkrywa także ścieżki rozwoju i integracji. Co więcej, może zwiększyć Twoją produktywność i motywację, pomagając Ci zrozumieć Twoje unikalne mocne strony i obszary do rozwoju oraz wyznaczyć cele zgodne z Twoimi podstawowymi motywacjami. Wreszcie, Enneagram tworzy język i ramy nadawania sensu, które sięgają głębiej niż podejście oparte na cechach osobowości, wzmacniając autentyczność, siłę i wpływ Twojego przywództwa.

Przeczytaj więcej dla osób indywidualnych
Benefits for Personal self-awareness and self-development

KORZYŚCI DLA Specjalistów, zespołów i liderów

Benefits for Professionals, teams and leaders

Test Enneagramu to cenne narzędzie dla specjalistów i liderów, ponieważ pomaga ograniczyć osądzanie i krytykę innych, jednocześnie budując zrozumienie i tolerancję. Dostarczając ramy do zrozumienia motywacji każdego członka zespołu, Enneagram pozwala liderom spojrzeć poza powierzchowne różnice i docenić unikalne mocne strony i wkład każdej osoby.

Ponadto Enneagram zapewnia ramy do interpretacji konfliktów i wyzwań. Zamiast zrzucać winę za spory na "różnice osobowości", Enneagram umożliwia członkom zespołu zidentyfikowanie głębszych motywacji, które mogą przyczyniać się do konfliktu. Prowadzi to do bardziej skutecznych, elastycznych i trwałych rozwiązań.

Pozwala też zespołom wyjść poza tradycyjne linie podziału i na nowo się ukształtować. Może to prowadzić do poprawy relacji w pracy i zwiększenia wydajności.

Benefits for Professionals, teams and leaders

Co więcej, precyzyjny Test iEQ9 może również usprawnić procesy biznesowe, zapewniając głębsze zrozumienie wzajemnych relacji członków grupy, prowadząc do lepszej komunikacji i nowych ram językowych dla dynamiki zespołu. Krótko mówiąc, Enneagram może być potężnym narzędziem do poprawy dynamiki zespołu, komunikacji, a ostatecznie produktywności w miejscu pracy.

Pełny Raport Zespołowy iEQ9 może być wykorzystywany przez coachów pracujących z liderami, aby znacząco zwiększyć ich odporność. Wykorzystuje on unikalny fraktalny algorytm matematyczny do generowania całościowego obrazu grupy.

Przeczytaj więcej dla specjalistów
Benefits for Professionals, teams and leaders

KORZYŚCI DLA Organizacji, kultury i zadowolenia pracowników

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Ocena Enneagramu kryje w sobie ogromny potencjał dla organizacji, kultury i satysfakcji pracowników. Zmienia ona sposób, w jaki zespoły współpracują, dostarczając wnikliwego spojrzenia na motywacje i cele każdego członka. Zrozumienie to może pomóc złagodzić politykę w miejscu pracy i wspierać współpracę, prowadząc do zmniejszenia konfliktów i poprawy dynamiki zespołu.

Enneagram jest przełomowym narzędziem w zarządzaniu zmianami, umożliwiając jednostkom łatwiejsze zaakceptowanie i dostosowanie się do transformacji organizacyjnych. Głębsze zrozumienie motywacji i wzorców członków zespołu pozwala organizacjom z większą pewnością siebie stawiać czoła zmianom, tym samym zmniejszając strach i niepokój.

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Organizacje mogą w pełni wykorzystać potencjał swoich pracowników, rozumiejąc unikalne mocne strony i wkład każdego członka zespołu. Taka integracja prowadzi do kreatywnego i produktywnego środowiska pracy, zwiększając wydajność i ogólną produktywność.

Test Enneagramu służy również jako cenne narzędzie w zarządzaniu projektami i przywództwie, zapewniając ramy dla efektywnej organizacji i realizacji projektów. Prowadzi to do większej spójności wewnątrz organizacji, poprawy komunikacji i odkrywania ukrytych talentów.

Zmiana kultury i skuteczna komunikacja to kluczowe elementy pozytywnego i produktywnego środowiska pracy. Enneagram odgrywa znaczącą rolę w promowaniu obu tych aspektów, przyczyniając się tym samym do szczęścia i ogólnego dobrostanu pracowników. Ramy te umożliwiają także organizacjom opracowywanie bardziej skutecznych programów rozwoju talentów i szkoleń, wspierających indywidualny wzrost i rozwój.

Przeczytaj więcej dla Organizacji
Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Enneagram a MBTI - czym się różnią te testy osobowości?

Schemat Enneagramu

Test Enneagramu

Test Enneagramu iEQ9 zapewnia dogłębny wgląd w typ osobowości i rozwój. Identyfikuje 27 subtelnych podtypów i przedstawia dynamiczny model ewolucji ku wyższym poziomom zdrowia i funkcjonowania. iEQ9 wyjaśnia wewnętrzne motywacje i schematy myślowe, które kształtują zachowanie, uwzględniając zarówno mocne strony, jak i obszary rozwoju. Przewiduje, jak różne typy osobowości wchodzą w interakcje w złożonych systemach społecznych. Czerpiąc z nauk duchowych i psychologicznych, iEQ9 oferuje niezwykle znaczącą perspektywę dla osób dążących do samorealizacji.

 • Pokazuje Ci, jak możesz poznać siebie i rozwijać się na nowych poziomach
 • Wskazuje podstawowe motywacje i obawy, które kierują Twoim zachowaniem
 • Dostarcza przejrzystych i praktycznych ścieżek rozwoju i samodoskonalenia
 • Ma wartość predykcyjną w złożonych sytuacjach i relacjach międzyludzkich
 • Odwołuje się do głębszych nauk duchowych i psychologicznych
arrow down icon
Wskaźnik Typu Myers-Briggs (MBTI)

Wskaźnik Typu Myers-Briggs stawia sobie za cel przyporządkowanie ludzi do jednego z 16 typów osobowości w oparciu o takie cechy jak ekstrawersja czy intuicja. Mimo że badania potwierdzają przydatność tych cech w niektórych zastosowaniach, MBTI nie dostarcza kompleksowego modelu, który wspierałby rozwój osobisty na przestrzeni czasu. Koncentrując się na obserwowalnych cechach, MBTI często nie odzwierciedla w pełni niuansów i złożoności ludzkiej osobowości oraz motywacji. Niemniej jednak, MBTI wciąż cieszy się niesłabnącą popularnością, zwłaszcza w procesach rekrutacyjnych.

 • Skupia się na powierzchownych cechach osobowości, a nie na głębszych motywacjach
 • Nie oferuje ram dla rozwoju osobistego
 • Nie wskazuje na ślepe plamki, uprzedzenia i nawyki
arrow down icon
Strengths Finder

Test Strengths Finder identyfikuje najsilniejsze talenty i umiejętności danej osoby spośród zestawu 34 atutów. Poprzez podkreślenie obszarów największych kompetencji, narzędzie to może wspierać rozwój kariery i zdolności przywódczych. Jednakże Strengths Finder przyjmuje niezrównoważone podejście, koncentrując się wyłącznie na mocnych stronach, a nie na osobowości jako całości. Modelowi brakuje ram koncepcyjnych określających, jak atuty są ze sobą powiązane i jak ewoluują w czasie. Choć przydatny jako punkt wyjścia, Strengths Finder wymaga uzupełnienia o dodatkowe elementy.

 • Skupia się tylko na mocnych stronach, pomijając słabości i obszary wymagające rozwoju.
 • Brakuje mu zrozumienia, jak atuty wchodzą w dynamiczne interakcje w różnych sytuacjach i relacjach międzyludzkich.
arrow down icon
Test Wielkiej Piątki

Model Wielkiej Piątki zakłada, że osobowość można scharakteryzować za pomocą pięciu głównych cech: otwartości, sumienności, ekstrawersji, ugodowości i neurotyczności. Badania potwierdzają trafność tych cech w ogólnym opisie osobowości. Jednak Wielka Piątka nie uwzględnia niuansów, skupiając się tylko na pięciu aspektach. Nie wyjaśnia w pełni głębszych przyczyn leżących u podstaw zachowania ani nie przedstawia dynamicznej perspektywy na zmiany osobowości. Choć przydatny, model ten wymaga uzupełnienia dodatkowymi narzędziami ze względu na swój ograniczony zakres.

 • Koncentruje się na cechach lub zachowaniach, a nie na tym, dlaczego postępujesz tak, jak postępujesz
 • Nie daje wglądu w głębsze motywacje, obawy, zachowania i mechanizmy radzenia sobie
arrow down large icon

Model 9 Typów Enneagramu może być szczególnie pomocny w pracy nad cieniami i ślepymi plamkami, rozwoju osobistym, poradnictwie, terapii, a także w środowisku zawodowym.

Enneagram oferuje dogłębne i całościowe zrozumienie Twojej pełnej osobowości oraz wewnętrznych mechanizmów, które kierują Twoimi działaniami i decyzjami.

Zrozumienie swojego typu enneagramu

Zrozumienie swojego typu Enneagramu

Odkrycie swojego typu enneagramu może być przełomowym doświadczeniem, pozwalającym na głębsze zrozumienie siebie i swoich interakcji ze światem. Model dziewięciu typów, ujawniając Twoje mocne strony, słabości i nieświadome motywacje, może otworzyć drogę do większej samoświadomości i akceptacji siebie.

Określenie swojego typu osobowości to proces, który może obejmować różne podejścia. Niektórzy decydują się na przystąpienie do testu, współpracę z doświadczonym praktykiem lub po prostu analizę typów podstawowych, aby zobaczyć, który z nich najbardziej do nich przemawia. Test iEQ9 może być najbardziej niezawodną metodą określenia Twojego typu enneagramu.

Kiedy już lepiej zrozumiesz swój typ, równie ważne jest uznanie swoich słabych stron – obszarów, w których jesteś najbardziej podatny na trudności. Na przykład osoba typu 8 może mieć problem z okazywaniem wrażliwości, podczas gdy typ 4 może zmagać się ze zwątpieniem w siebie. Rozpoznając te słabe strony, możesz pracować nad ich przezwyciężeniem i rozwijać się jako człowiek.

Znaczenie zrozumienia własnego typu osobowości

Znaczenie zrozumienia własnego typu osobowości

Wpływ zrozumienia Twojego typu osobowości wykracza daleko poza samopoznanie, wywierając głęboki wpływ na Twoje samopoczucie i życie zawodowe. Dzięki uświadomieniu sobie swoich mocnych stron i słabości, możesz udoskonalić komunikację, rozwiązywanie problemów oraz relacje, co prowadzi do większych sukcesów w karierze. Co więcej, zrozumienie swojego typu może wskazać najlepsze sposoby dbania o siebie pod względem emocjonalnym, fizycznym i duchowym.

Test i model dostarczają ram do zrozumienia Twojej osobowości i zachowania, służąc jako cenne narzędzie do rozwoju i poszerzania świadomości. Poprzez głębsze zrozumienie tego, co motywuje Twoje myśli, emocje i zachowania, możesz rozwijać większą akceptację siebie i holistyczne pojmowanie swojej osoby. Ponadto, rozpoznając obszary wymagające rozwoju, otrzymujesz mapę drogową do osiągnięcia pełni swojego potencjału, prowadzącą Cię ku życiu pełnemu samopoznania i osobistego rozwoju.

Znaczenie zrozumienia własnego typu osobowości
Czy Enneagram można zastosować w przywództwie i budowaniu zespołu?

Czy Enneagram znajduje zastosowanie w przywództwie i budowaniu zespołu?

Test lub ocena Enneagramu może być z powodzeniem wykorzystana w różnych obszarach, takich jak wzmacnianie odporności liderów czy odkrywanie i usprawnianie dynamiki zespołu. Na przykład, znajomość typów osobowości poszczególnych członków zespołu może znacząco ułatwić efektywną komunikację i współpracę. W procesie transformacji przywództwa, Enneagram pozwala skoncentrować się na rozwijaniu mocnych stron i eliminowaniu ślepych plamek. Z kolei w rozwiązywaniu konfliktów, narzędzie to pomaga zrozumieć motywacje i perspektywy różnych zaangażowanych stron.

Podsumowanie

Spośród wszystkich modeli typów osobowości, test iEQ9 i Enneagram wyróżniają się jako najbardziej kompleksowe i trafne. Stanowią cenne narzędzie do rozwoju i dojrzewania, dostarczając ramy do zrozumienia własnej osobowości i zachowania. Można je z powodzeniem stosować w różnych kontekstach, takich jak coaching, mentoring, transformacja przywództwa czy doskonalenie zespołów. Pozwalają również odkryć główne wyzwania danej osoby i sposoby radzenia sobie z nimi. Dzięki zrozumieniu swojego typu, można zidentyfikować obszary zmagań i wypracować wskazówki, jak stawić czoła tym wyzwaniom.

Warto jednak pamiętać, że mają one swoje ograniczenia i nie są uniwersalnym kluczem do zrozumienia osobowości. Należy je traktować jako narzędzie do autorefleksji i samopoznania, a także stosować w połączeniu z innymi modelami i ocenami osobowości. Czytelnicy mają do dyspozycji różnorodne zasoby umożliwiające dalsze zgłębianie wiedzy na temat Enneagramu, takie jak książki czy warsztaty.

Zrób dziś pierwszy krok w kierunku nowego życia.

Wybierz typ, aby poznać go głębiej
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Rozpocznij swoją podróż ku samoświadomości
i rozwojowi już dziś!

ODKRYJ SWÓJ TYP dzięki iEQ9

Integracyjny Kwestionariusz Enneagramu to dynamicznie dostosowujące się, inteligentne narzędzie oceny. Wypełnienie go zajmie Ci około 30 minut, a pozwoli określić: profil enneagramu, 27 podtypów, centra, skrzydła, linie, poziomy integracji oraz 6 wymiarów obciążenia.

Odkryj swój typ

Nawigacja