Mi az Enneagram

Az Enneagram mint személyiségtípus modell bemutatása

Szeretnéd jobban megismerni önmagad? Az Enneagram rendszer egy széles körben elfogadott személyiségmodell, amely mélyreható betekintést nyújt az alapvető hajtóerőinkbe, ezáltal izgalmas lehetőségeket tárva fel az emberi viselkedés előrejelzésében és megértésében.

Enneagram A kilenc személyiségtípus kereke 9-es Enneagram típus - Alkalmazkodó Békéfenttartó 1-es Enneagram típus - Kritikus Perfekcionista 2-es Enneagram típus - Figyelmes Segítő 3-as Enneagram típus - Versengő Teljesítő 4-es Enneagram típus - Intenzív Kreatív 5-ös Enneagram típus - Csendes Specialista 6-os Enneagram típus - Hűséges Szkeptikus 7-es Enneagram típus - Lelkes Vizionárius 8-as Enneagram típus - Aktív Irányító

Az Integratív Enneagram feltárja és támogatja az önfelfedezés útját, és rávilágít azokra a viselkedési mintákra, amelyek tudat alatt bizonyos magatartásra késztetnek és motiválnak bennünket. Ha ezeket a motivációkat tudatosítjuk, képesek leszünk túllépni rajtuk, és gazdagabb, támogatóbb létformákat alakíthatunk ki. Az ezzel a modellel való munka lehetővé teszi az egyének számára, hogy megtegyék az első lépést a saját viselkedésükért és fejlődésükért vállalt felelősség útján azáltal, hogy jobban megértik, miért cselekszenek és reagálnak úgy, ahogy teszik.

Az Enneagram egy archetipikus keretrendszer, amely kilenc típusból áll, és mélyreható betekintést nyújt az egyének, csoportok és közösségek számára. A 3 intelligencia központjából, a 9 Enneagram típusból, a szárnyakból, a 27 altípusból és sok másból álló modell gazdag térképet kínál a személyes fejlődéshez. Nem skatulyázza be az embereket, hanem utat nyit az önfelfedezés és a nagyobb személyes tudatosság felé.

Keretrendszerként mélyrehatóan beszél az integráció útjáról. Képes feltárni minden egyén egyediségét és személyes útját. Nem csak azt mutatja meg, hogy mi tartja vissza az egyént, hanem értékes betekintést nyújt az erő és a felszabadulás felé vezető utazásba is, összekapcsolva minket erősségeinkkel és magasabb énünkkel.

Az Enneagram teszt tehát egy értelemadó eszköz vagy keretrendszer, amely lehetővé teszi az önismeret és a meta-tudatosság fejlesztését.

Felhasználóink számára a leghatékonyabb, legpontosabb és legátfogóbb Enneagram személyiségteszt az Integrative Enneagram Solutions által kifejlesztett iEQ9.

Enneagram A kilenc személyiségtípus kereke 9-es Enneagram típus - Alkalmazkodó Békéfenttartó 1-es Enneagram típus - Kritikus Perfekcionista 2-es Enneagram típus - Figyelmes Segítő 3-as Enneagram típus - Versengő Teljesítő 4-es Enneagram típus - Intenzív Kreatív 5-ös Enneagram típus - Csendes Specialista 6-os Enneagram típus - Hűséges Szkeptikus 7-es Enneagram típus - Lelkes Vizionárius 8-as Enneagram típus - Aktív Irányító
Az Enneagram meghatározása és jelentése

Az Enneagram meghatározása és jelentése

Az Enneagram az emberi pszichológia és személyiségelmélet egy modellje, amely azon az elképzelésen alapul, hogy minden embernek egyedi és veleszületett személyiségstruktúrája, vagy "lényege" van, amely meghatározza, hogyan látja a világot és önmagát.

Az "Enneagram" szó a görög "ennea" (jelentése "kilenc") és "grammos" (jelentése "valami írott" vagy "ábra") szavakból származik. Az Enneagram szimbólum egy kör, amelyen kilenc egyenlő távolságra lévő pont található, mindegyik a kilenc személyiségtípus egyikét képviseli. Eredete az ősi időkre nyúlik vissza.

Ezeket a típusokat az erősségek, gyengeségek, tudattalan motivációk, félelmek és triggereik egyedi kombinációja jellemzi, amelyek formálják gondolataikat, érzéseiket és cselekedeteiket. Az Enneagram nemcsak önmagunk és mások megértésének eszköze, hanem egy hatékony eszköz a fejlődéshez, önismerethez, önfelfedezéshez és spirituális növekedéshez is. Segíthet az egyéneknek megérteni saját motivációikat és viselkedésüket, valamint másokét is, ami harmonikusabb kapcsolatokhoz, jobb kommunikációhoz és hatékonyabb problémamegoldáshoz vezethet.

Mire jó nekem az Enneagram?

Az Enneagram segíthet jobban megérteni saját személyiségünket és másokét, valamint elmélyíteni önismeretünket és önelfogadásunkat.

Mik a kilenc Enneagram típusok?

Íme a 9 személyiségtípus rövid leírása. Kattints a linkekre, ha többet szeretnél megtudni az egyes típusokról. A legtöbbet azonban akkor profitálhatsz, ha kitöltöd a hivatalos Enneagram személyiségtesztet, amelyet tudományosan validáltak. Szeretnéd felfedezni a saját Enneagram személyiségedet? Töltsd ki az iEQ9 Enneagram tesztet, és kapj egy 20 oldalas standard jelentést vagy egy 44 oldalas teljes szakmai jelentést, amelyek értékes támogatást nyújtanak az önismereti utadon, hogy megtudd, ki is vagy valójában, és hogyan válhatsz igazán új emberré.

ennea icon type 8
ENNEAGRAM 8-AS TÍPUS Az Aktív Irányító A nyolcasok igazi természeti erők, erős kisugárzással és olyan személyiséggel, amely nagyra értékeli az irányítást. Óvatosak, de gondoskodóak és védelmezőek a körülöttük lévőkkel. Mivel minden sebezhetőséget kemény, lényegre törő külsővel lepleznek, megfélemlítőnek és konfrontatívnak tűnhetnek. Magasabb szintű integráció esetén az őszinteségüket együttérzéssel ötvözik, együttműködnek másokkal, miközben a közjót szolgálják.
ennea icon type 2
ENNEAGRAM 2-ES TÍPUS A Figyelmes Segítő A kettesek segítőkész, támogató módon szeretnék kielégíteni mások igényeit. Melegszívűek, adakozóak és emberközpontúak, kapcsolataikból megerősítést keresnek, és érzékenyek, dühösek lehetnek, ha úgy érzik, nem értékelik őket. Hajlamosak túlzottan beleavatkozni mások életébe, és fennáll a veszélye, hogy manipulatívvá válnak. Integrációs kihívásuk, hogy feltétel nélkül adjanak, és önmagukat is ugyanúgy gondozzák, mint másokat.
ennea icon type 5
ENNEAGRAM 5-ÖS TÍPUS A Csendes Specialisták Az ötösök zárkózott egyének, aktív szellemi élettel, akik megfigyelik és felfedezik a világ működését. Nehezen osztják meg gondolataikat és érzéseiket, társaságban kényelmetlenül érezhetik magukat vagy érdektelennek tűnhetnek. Alacsonyabb szintű integráció esetén az ötösök visszahúzódóak, ellenségesek lehetnek, és hevesen védhetik elszigeteltségüket. Magasabb szintű integráció mellett intellektuális úttörők, akik öntudatlanul osztják meg mélyreható bölcsességüket.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM TÍPUS 9 Az Alkalmazkodó Békéfenttartó A kilencesek diplomatikusak és nyitottak mások ötleteire, gyakran csoportokban tevékenykednek facilitátorként vagy közvetítőként. Barátságos, kiegyensúlyozott és stabil viselkedésükkel összetartják az embereket. Nehezen állnak ki saját nézőpontjuk mellett, mondanak nemet, és gyakran kerülik a konfliktusokat. Magas integráció esetén függetlenek és önmagukat tisztelők, önismerettel és autonómiával cselekszenek.
ennea icon type 3
ENNEAGRAM TÍPUS 3 A Versengő Teljesítő A hármasok „cselekvők", gyakorlatiasak, sikerre törekszenek, feladatorientáltak, és csiszolt személyiséget vagy imázst mutatnak a világnak. Versengők, és hajlandóak áldozatokat hozni céljaik eléréséért és a siker látszatáért. Fennáll a veszélye, hogy túlvállalják magukat vagy munkamániássá válnak, és a győzelem érdekében akár megtévesztéshez vagy célszerűséghez is folyamodhatnak. Magasabb integráció esetén az önelfogadásra és a hiteles befolyásra törekszenek, összhangba hozva a szívüket és a tetteiket.
ennea icon type 6
ENNEAGRAM TÍPUS 6 A Hűséges Szkeptikus A hatosok könnyen ráéreznek a lehetséges veszélyekre és kockázatokra, szorongás vezérli őket, és hajlamosak szkeptikusan gondolkodni. Nagyra értékelik a bizalmat, a felelősségvállalást és a lojalitást, fontos számukra a biztonság érzése és a valahová tartozás. Alacsonyabb integráció esetén paranoiássá, reaktívvá és bizonytalanná válhatnak, a hűség függőséggé és túlérzékenységgé torzulhat. Magasabb integráció esetén az önálló, elkötelezett és kiegyensúlyozott hatosok magabiztosságot sugároznak környezetüknek, és rugalmasan kezelik a kockázatokat.
ennea icon type 1
ENNEAGRAM TÍPUS 1 A Szigorú Perfekcionista Az egyesek a fejlődésről és a „helyes cselekvésről" szólnak, biztosítva, hogy a dolgok megfelelően legyenek elvégezve. Elvhűek, világos elképzelésük van a jóról és a rosszról, ezért idealistának, önteltnek vagy ítélkezőnek tűnhetnek. Megszervezik a világukat, értékelik a tényeket, a precizitást és az egyértelműséget, keményen dolgoznak a hibák elkerüléséért. Erősségük a megkülönböztetés, az értékelés és annak tudása, hogy mi a helyes.
ennea icon type 4
ENNEAGRAM TÍPUS 4 Az Intenzív Kreatív A négyesek értelmet, mélységet és hitelességet keresnek. Érzelmileg érzékenyek és ráhangolódnak a környezetükre; kreatív és kifejező egyéniségek. Érzelmileg hangulatembernek, drámainak tűnhetnek, és hajlamosak a saját szükségleteikre vagy az életükből hiányzó dolgokra összpontosítani. Az integráció során a négyesek kapcsolatba lépnek belső kreatív hangjukkal, és képesek különválasztani identitásukat az érzelmeiktől.
ennea icon type 7
ENNEAGRAM TÍPUS 7 A Lelkes Vizionárius A hetesek változatosságra, stimulációra vágynak, életvidám típusok, akik optimizmussal néznek szembe a kihívásokkal, és jövőorientált módon élik az életüket. Csoportokban kreativitást, energiát és derűlátást hoznak, könnyen kötnek barátságokat. Mások számára szétszórtnak, élvhajhásznak, érzéketlennek vagy felelőtlennek tűnhetnek. A hetesek gyakran boldogtalanok, de ezt tagadják, túlzott aktivitásba és impulzív örömkeresésbe menekülnek. Magasabb szintű integrációban jelen vannak, és belülről fakadó örömöt találnak.
Mi az a 27 altípus és ösztön, és miért számítanak?

Mik azok a 27 altípusok és ösztönök, és miért fontosak?

Mindannyiunkban három alapvető ösztönös hajtóerő munkálkodik, melyek elengedhetetlenek az emberi léthez – ez a három szükségszerű, testi alapú, ősi erő mindenkiben jelen van. Elkülönülnek a személyiségtől, és életstratégiáink mozgatórugói, melyek bár gyakran tudattalanok, mégis erőteljesen meghatározzák létezésünk alapvető módját.

Bár ez a három ösztön mindig jelen van, közülük az egyik dominánssá válik, könnyebben hozzáférhető és használható, mint a másik kettő. Amikor a domináns ösztön összeolvad a fő típussal és az alapvető félelemmel, egy új karakterstruktúra jön létre. Ezek a 27 altípusok Claudio Naranjo modellje szerint.

Az IEQ9 Enneagram teszt célja, hogy világosan azonosítsa a domináns ösztönödet, és pontosan feltárja az altípusodat.

Tudj meg többet a 27 altípusról
Mik azok a központok?

Mik azok a központok?

Gurdjieff a negyedik út tanításaiban kifejtette, hogy három „aggyal" működünk, amelyek befolyásolják gondolkodásunkat, érzéseinket és viselkedésünket. Ezek a gondolkodás (fejközpontú), az érzés (szívközpontú) és a cselekvés (test- vagy kézközpontú). Általában ezek közül az egyik központ a domináns, és tudatosan kell fejlesztenünk a másik kettő használatát. Például valaki azt mondhatja, hogy ő az érzései alapján gondolkodik, vagy gondolkodás nélkül cselekszik, vagy hogy az érzései gyakran megakadályozzák a tiszta gondolkodásban.

Erőteljes kapcsolat van az Enneagram-rendszer és a központok között, olyannyira, hogy a kilenc típus három triádba sorolható, amelyek mindegyikének megvannak a maga sajátos problémái, amelyek viselkedésünk hátterében állnak. Például a fejközpontú Enneagram-típusoknak (E5, E6 és E7) gondjaik vannak a félelemmel és a cinizmussal; a szívközpontú Enneagram-típusoknak (E2, E3 és E4) problémáik vannak az imázzsal, a szomorúsággal és a szégyennel; a testközpontú Enneagram-típusoknak (E8, E9 és E1) pedig gondjaik vannak a kontrollal és a haraggal.

Az iEQ9 teszt beépített értékelést tartalmaz a központokra vonatkozóan, és gyakorlati coaching tippeket ad ezek egyensúlyba hozásához.

Olvass többet a központokról
Mik azok a központok?
Mik azok a Szárnyak?

Mik azok a Szárnyak?

A Szárnyak a két Enneagram típusra utalnak, amelyek a körön a Fő Típusoddal szomszédosak. Ezek a „közeli szomszédok" hatással vannak rád, de nem változtatják meg a típusodat. Ha a Fő Típus olyan, mint a fagylalt egy tálban, akkor a Szárnyak az a fajta öntet, amelyet hozzáadsz. Ez nem egy második fajta fagylalt, csak a szomszédos Típusok ízei. Mindannyian hozzáférünk mindkét Szárnyunkhoz, és mindegyiknek más-más erőforrásai és jellemzői vannak, amelyeket időnként hasznosnak találunk. Néha az egyik Szárny ismerősebb vagy dominánsabb. Vannak, akik egyáltalán nem szeretnek sok „öntetet" hozzáadni (igazi Típus vagy enyhe Szárnyak), mások sokat adnak hozzá (erős Szárny/Szárnyak), megint mások mindkettőt (kiegyensúlyozott dupla Szárnyak).

A Szárnyak lehetővé teszik számunkra, hogy a Típusokat ne csak elszigetelten, hanem egymáshoz való viszonyukban is megértsük. Mivel az Enneagram Típusokat spektrumnak vagy kontinuumnak tekintjük, a Szárnyaidhoz való kapcsolódás segíthet megérteni a rezonáló Típusod árnyalatait. Azáltal, hogy egyik vagy másik oldalra támaszkodunk Szárnyainkra, kitágítjuk perspektívánkat és bővítjük érzelmi és viselkedési repertoárunkat. A Szárnyak arra is módot kínálhatnak, hogy megértsük a feszültséget és hatásokat, amelyeket akkor tapasztalunk, amikor elakadunk, és megteremthetik azt a lehetőséget, amelyhez hozzáférhetünk, hogy egy dilemmát átalakulási lehetőségként keretezzünk át. Az iEQ9 pontos Enneagram Tesztje megmutatja, hogyan használhatod hatékonyan a Szárnyaidat a fejlődés érdekében.

Olvass többet a Szárnyakról
Melyek a vonalak az Enneagram szimbólumon?

Mik a vonalak az Enneagram szimbólumon?

A vonalak két sorozatot követnek: 3-6-9 és 1-4-2-8-5-7-1. A vonal a mozgást, a változás dinamikáját és az erős polaritásokat szimbolizálja. Ezek a vonalak jelzik a típusok közötti kölcsönhatásokat és befolyásokat, az energiamozgás vagy -áramlás mintáit. Bár a fő típusunk állandó marad, mint egy "otthoni bázis", képesek vagyunk utazni, vagy akár sodródni is ezeken az összekötő vonalakon. Minden típus vagy szám kapcsolódik a vonal másik végén lévőkhöz, mint megélendő polaritás vagy paradoxon.

A vonalak mentén való mozgás jelentős perspektíva- vagy nézőpontváltást kínál, ami lehetővé teszi, hogy kilépjünk a megszokott stílusunkból és reakcióinkból, és új módokat találjunk a minket körülvevő világra való reagálásra. A vonalak ezért gazdag lehetőségeket kínálnak a felfedezésre és a fejlődésre, mivel egyensúlyt és friss erőforrásokat nyújtanak a fő típusunknak. Ideális esetben azon dolgozunk, hogy a vonalakat folyamatosan, integrált énünk mozgási útjaként tudjuk rugalmasan alkalmazni.

Olvass többet a vonalakról
Melyek a vonalak az Enneagram szimbólumon?
Melyek a fejlettségi szintek?

Mik a fejlődési szintek?

A szintek arra utalnak, hogy az életünk során az integrációs utunkon milyen fokú önuralmat értünk el eddig. Ez egy időhöz kötött mérőszám, amely változik, ahogy növekszünk és fejlődünk, vagy ahogy a körülményeink többé vagy kevésbé kihívást jelentővé válnak. Bár az integráció nem állandó, és az emberek a kontextustól függően váltakozhatnak a magas és az alacsony integrációs viselkedések között, idővel egyre többen mutatnak energiakoncentrációt és viselkedést az integráció egy adott szintjén.

Olvass többet az integráció szintjeiről

Mi az iEQ9 Enneagram személyiségteszt, és miért tekintik az iEQ9-et a hivatalos Enneagram tesztnek?

Az Integratív Enneagram teszt egy dinamikusan alkalmazkodó intelligens felmérés. Kitöltése körülbelül 30 percet vesz igénybe, és a következőket pontozza és méri: Enneagram profil, 27 altípus, központjai, szárnyak, vonalak, integráció szintjei, valamint a stressz és a megterhelés 6 dimenziója.

Kezdd el az önfelfedezés útját még ma!

Vásárold meg az iEQ9 Enneagram tesztet

Mi különbözteti meg az IEQ9 tesztet a többitől? Felmérésünket kiterjedt kutatások támasztják alá, és folyamatosan frissítjük a pszichológia, a tudatos jelenlét és az idegtudomány legújabb felismeréseivel. Biztos lehetsz benne, hogy a teljes jelentésünk és az eredmények érvényesek, pontosak és megbízhatóak. Az American Journal of Psychiatry szerint pszichometriai szakértőink és adattudósaink több mint 12 évet töltöttek a felmérésünk tökéletesítésével, biztosítva, hogy ne csak a legpontosabb teszt legyen (+95%), hanem felhasználóbarát és mindenki számára hozzáférhető is.

Rengeteg ingyenes Enneagram teszt található az interneten, de egyikük sem esett át 12 éves átfogó kutatáson és fejlesztésen. A legtöbbet olyan emberek állították össze, akik alig ismerik a pszichometriát, vagy nem használnak statisztikai validálást, big data-t és tudományos teszt-újrateszt módszertant az eredmények javítása érdekében. Az Integrative alapítója közvetlenül együtt dolgozott Claudio Naranjóval, hogy a lényegi tanításokat közvetlenül az ő szakértelméből adaptálja. Az iEQ9 megbízhatóságát tovább erősíti az a 4000 szakember, akik napi szinten használják ügyfeleikkel olyan nagy cégeknél, mint a Google, a NASA, a Microsoft és az Amazon.

Az emberek azt mondják nekünk, hogy az iEQ9 kérdőívet könnyű használni, annak ellenére, hogy átfogó, integrált, dinamikus és alkalmazkodó. A teszt 175 kérdésből áll, amelyeket intelligensen választ ki egy 2000-es adatbázisból, és mindössze körülbelül 30 percet vesz igénybe a kitöltése. Több alternatív tesztet is el kellene végezned ahhoz, hogy az iEQ9 jelentéssel egyenértékű eredményt kapj. A háttérben a statisztikai validálás és az egyedi gépi tanulási technikák folyamatosan frissülnek a pontosság további növelése érdekében. Bízhatsz benne, hogy kifejlesztettük azt a szakértelmet, a megbízható elmélet iránymutatásával, hogy világszínvonalú lélektérképet adjunk neked.

Mi az iEQ9 Enneagram személyiségteszt, és miért tekintik az iEQ9-et a hivatalos Enneagram tesztnek?

Milyen előnyei vannak az Enneagram teszt használatának?

Az Enneagram az elmúlt évtizedek során az egyik leghatékonyabb eszközzé vált a személyiségfejlesztés és a coaching területén. Az Enneagram alkalmazása nem csupán felgyorsítja az önismereti felfedezést, a személyes fejlődést és az integrációt, hanem időtálló és jelentős mértékű evolúciós folyamatot is biztosít.

AZ ELŐNYÖK Személyes önismeret és önfejlesztés terén

Benefits for Personal self-awareness and self-development

Az Enneagram használatának egyik kulcsfontosságú előnye, hogy segít kialakítani egy meta-tudatosságot a motiváció szintjén. Ez azt jelenti, hogy segíthet az egyéneknek megérteni tetteik és viselkedésük mögöttes okait, ami pedig növelheti a tudatosságot és az önbizalmat.

A módszer használatának egy másik előnye, hogy lehetővé teszi az egyének számára, hogy tisztázzák alapvető érzelmi problémáikat. Azáltal, hogy megértik cselekedeteik motivációit, az emberek feldolgozhatják azokat a megoldatlan érzelmi problémákat, amelyek esetleg visszatartják őket.

Az Enneagram keretet ad a fő motivációkból eredő funkcionális és diszfunkcionális viselkedések megértéséhez is. Ez segíthet az egyéneknek azonosítani azokat a viselkedésmintákat és vakfoltokat, amelyek nem szolgálják őket, és útmutatást nyújthat az egészségesebb gondolkodás- és cselekvésmód kialakításában.

Benefits for Personal self-awareness and self-development

Az egyik legfontosabb előny, hogy elmélyíti az önmagunk és mások iránti megértést és együttérzést. Mások motivációinak megértésével több empátiát tudunk tanúsítani, és jobban megérthetjük a tetteiket.

Az Enneagram feltárja a fejlődéshez és az integrációhoz vezető utakat is. Emellett növelheti a produktivitást és a motivációt azáltal, hogy segít az egyéneknek megérteni egyedi erősségeiket és gyengeségeiket, valamint olyan célokat kitűzni, amelyek összhangban vannak fő motivációikkal. Végül az Enneagram egy olyan nyelvi és értelmezési keretet teremt, amely mélyebbre hatol, mint a személyiségvonás-alapú megközelítés, és erősíti a vezetői hitelesség, hatékonyság és hatás alapjait.

További információ magánszemélyeknek
Benefits for Personal self-awareness and self-development

ELŐNYÖK Szakemberek, csapatok és vezetők számára

Benefits for Professionals, teams and leaders

Az Enneagram teszt értékes eszköz szakemberek és vezetők számára, mivel segít csökkenteni mások megítélését és kritizálását, miközben erősíti a megértést és a toleranciát. Azzal, hogy keretet ad az egyes tagok motivációinak megértéséhez, az Enneagram segít a vezetőknek túllátni a felszínes különbségeken, és értékelni minden tag egyedi erősségeit és hozzájárulásait.

Emellett az Enneagram keretet biztosít a konfliktusok és kihívások értelmezéséhez. Ahelyett, hogy a nézeteltéréseket egyszerűen a „személyiségbeli különbségekre" fognánk, az Enneagram lehetővé teszi a tagok számára, hogy azonosítsák azokat a mögöttes motivációkat, amelyek hozzájárulhatnak a konfliktushoz. Ez hatékonyabb, rugalmasabb és tartósabb megoldásokhoz vezethet.

Az Enneagram azt is lehetővé teszi a csapatok számára, hogy túllépjenek a hagyományos „törésvonalakon", és új szemszögből lássák a dolgokat. Ez javíthatja a munkakapcsolatokat és növelheti a produktivitást.

Benefits for Professionals, teams and leaders

Ezen túlmenően az iEQ9 pontos tesztje az üzleti folyamatokat is tökéletesítheti azáltal, hogy mélyebb betekintést nyújt a csoporttagok közötti kapcsolatokba, ami jobb kommunikációhoz és a csapatdinamika új nyelvi keretrendszeréhez vezet. Összefoglalva, az Enneagram hatékony eszköz lehet a csapatdinamika, a kommunikáció és végső soron a munkahelyi produktivitás javítására.

Az iEQ9 Team teljes jelentését a coachok a vezetőkkel együtt használhatják a rugalmasságuk jelentős növelésére. A jelentés egyedi fraktál matematikai algoritmust alkalmaz a csoportgestalt generálásához.

További információ szakembereknek
Benefits for Professionals, teams and leaders

ELŐNYÖK Szervezeteknek, a vállalati kultúrának és a dolgozói elégedettségnek

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Az Enneagram-értékelés óriási lehetőségeket rejt magában a szervezetek, a kultúra és az alkalmazottak elégedettsége szempontjából. Átalakítja a csapatok együttműködési módját azáltal, hogy betekintést nyújt az egyes tagok motivációiba és céljaiba. Ez a megértés segíthet a munkahelyi politika enyhítésében és az együttműködés elősegítésében, ami csökkenti a konfliktusokat és javítja a csapatdinamikát.

Az Enneagram megváltoztatja a változásmenedzsmentet, képessé téve az egyéneket arra, hogy könnyebben befogadják és alkalmazkodjanak a szervezeti átalakulásokhoz. A csapattagok motivációinak és mintáinak mélyebb megértése felvértezi a szervezeteket, hogy magabiztosan kezeljék a változásokat, ezáltal csökken a félelem és a szorongás.

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

A szervezetek az egyes tagok egyedi erősségeinek és hozzájárulásának megértésével teljes mértékben kiaknázhatják munkaerőjükben rejlő lehetőségeket. Ez az integráció kreatív és produktív munkakörnyezethez vezet, növeli a teljesítményt és növeli az általános termelékenységet.

Az Enneagram-teszt a projektmenedzsment és -vezetés értékes eszközeként is szolgál, keretet adva a projektek hatékony szervezéséhez és végrehajtásához. Ez nagyobb integritáshoz vezet a szervezeten belül, javítja a kommunikációt és lehetővé teszi a rejtett tehetségek felfedezését.

A kultúraváltás és a hatékony kommunikáció a pozitív és produktív munkakörnyezet kulcsfontosságú elemei. Az Enneagram jelentős szerepet játszik mindkettő előmozdításában, ezáltal hozzájárul a munkavállalók boldogságához és általános jólétéhez. Ez a keretrendszer lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy hatásosabb tehetségeket és képzési programokat dolgozzanak ki, elősegítve az egyéni növekedést és fejlődést.

További információ a Szervezetekről
Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Mi az Enneagram személyiségteszt vs MBTI?

Diagram Enneagram

Enneagram teszt

Az iEQ9 Enneagram teszt mélyreható betekintést nyújt a személyiségtípusba és annak fejlődésébe. 27 árnyalt altípust azonosít, és egy dinamikus modellt kínál, amely az egészség és a működés magasabb szintjei felé vezető fejlődést mutatja be. Az iEQ9 feltárja a viselkedést alakító mögöttes hajtóerőket és gondolkodási mintákat, egyaránt foglalkozva az erősségekkel és a fejlődési területekkel. Előrevetíti, hogy a különböző típusok hogyan lépnek interakcióba az összetett társas rendszerekben. Az iEQ9 a spirituális és pszichológiai tanításokban gyökerezik, és rendkívül értelmes perspektívát kínál azok számára, akik az önmegvalósításra törekednek.

 • Megmutatja, hogyan ismerheted meg önmagad, és hogyan fejlődhetsz új szintekre
 • Rávilágít a viselkedésed mögött meghúzódó fő motivációkra és félelmekre
 • Világos és gyakorlatias utakat kínál a növekedéshez és fejlődéshez
 • Előrejelzi a reakciókat bonyolult helyzetekben és másokkal való kapcsolatokban
 • Kapcsolódik a mélyebb spirituális és pszichológiai tanításokhoz
arrow down icon
Myers-Briggs Típusindikátor (MBTI)

A Myers-Briggs Típusindikátor célja, hogy az egyéneket 16 személyiségtípusba sorolja olyan tulajdonságok alapján, mint az extraverzió és az intuíció. Bár a kutatások bizonyos célokra alátámasztják ezen tulajdonságok érvényességét, az MBTI-ből hiányzik egy átfogó modell, amely útmutatást nyújtana a személyes fejlődéshez az idő múlásával. Az MBTI, amely a megfigyelhető tulajdonságokra helyezi a hangsúlyt, gyakran nem képes megragadni az emberi személyiségben és motivációban rejlő árnyalatokat és összetettséget. Ennek ellenére az MBTI továbbra is népszerű, különösen a munkaerő-toborzás terén.

 • Felszínes személyiségjegyekre fókuszál, nem a mögöttes motivációra
 • Nem kínál keretet a személyes fejlődéshez
 • Nem mutat rá a vakfoltokra, elfogultságokra és berögzült szokásokra
arrow down icon
Erősségek Feltárása

Az Erősségek Feltárása teszt az egyének legerősebb tehetségeit és készségeit azonosítja egy 34 erősségből álló listából. A legnagyobb kompetenciával rendelkező területek kiemelésével ez az eszköz segítheti a karrier- és vezetői fejlődést. Az Erősségek Feltárása azonban egyoldalú megközelítést alkalmaz, mivel kizárólag az erősségekre összpontosít, nem pedig a személyiség egészére. A modellből hiányzik egy olyan fogalmi keret, amely jelezné, hogy az erősségek hogyan kapcsolódnak egymáshoz vagy hogyan fejlődnek. Kiindulópontként hasznos, de az Erősségek Feltárása kiegészítésre szorul.

 • Csak az erősségekre fókuszál, figyelmen kívül hagyva a gyengeségeket és a fejlesztendő területeket.
 • Hiányzik belőle annak megértése, hogy az erősségek hogyan hatnak egymásra dinamikusan a különböző helyzetekben és kapcsolatokban.
arrow down icon
Big Five személyiségvonások teszt

A Big Five modell szerint a személyiség öt átfogó jellemzővel ragadható meg: nyitottság, lelkiismeretesség, extraverzió, barátságosság és neuroticizmus. A kutatások alátámasztják ezen tulajdonságok érvényességét abban, hogy magas szinten képesek megragadni a személyiségjegyeket. Azonban a Big Five modellből hiányzik az árnyaltság, mivel csak öt tulajdonságra helyezi a hangsúlyt. Nem magyarázza kellő mélységben a viselkedés mögött meghúzódó mélyebb mozgatórugókat, és nem veszi figyelembe a személyiség változásának dinamikáját. Bár hasznos, további eszközökre van szükség a Big Five korlátozott hatókörének kiegészítéséhez.

 • A jellemvonásokra vagy viselkedésekre összpontosít, nem arra, hogy miért cselekszel úgy, ahogy
 • Nem ad betekintést a mélyebb motivációkba, félelmekbe, viselkedésmintákba és megküzdési mechanizmusokba
arrow down large icon

A 9 típusú modell hasznosabb lehet a vakfoltokkal végzett árnyékmunkában, a személyes felismerésekben, a tanácsadásban vagy terápiában, valamint a munkahelyen is.

Az Enneagram mélyrehatóbb és átfogóbb betekintést nyújt a teljes személyiségedbe, valamint feltárja azokat a mélyebb mechanizmusokat, amelyek megmagyarázzák, miért teszed azt, amit teszel.

Az enneagramtípusod megértése

Az enneagramtípusod megértése

Az Enneagram típusod felfedezése átalakító élmény lehet, amely lehetővé teszi, hogy mélyebben megértsd önmagadat és a világgal való interakcióidat. A kilenc típusú modell az erősségeid, gyengeségeid és tudattalan motivációid feltárásával utat nyithat a nagyobb önismeret és önelfogadás felé.

A személyiségtípusod meghatározása többféle megközelítést is magában foglaló folyamat lehet. Vannak, akik úgy döntenek, hogy tesztet töltenek ki, tapasztalt szakemberrel dolgoznak együtt, vagy egyszerűen csak tanulmányozzák az alaptípusokat, hogy kiderüljön, melyikkel rezonálnak a legjobban. Az iEQ9 talán a legközelebb áll egy csalhatatlan módszerhez, amellyel megtalálhatod az Enneagram típusodat.

Miután már tisztábban látod a típusodat, ugyanolyan fontos, hogy felismerd a vakfoltjaidat is – azokat a területeket, ahol a legnagyobb eséllyel ütközöl nehézségekbe. Például egy 8-as típusnak gondot okozhat a sebezhetőség kifejezése, míg egy 4-es típus önmagában kételkedhet. Ha tudatosítod ezeket a vakfoltokat, dolgozni tudsz azon, hogy legyőzd őket, és fejlődj mint ember.

A személyiségtípus megértésének fontossága

A személyiségtípus megértésének fontossága

A Típusod megértésének hatása messze túlmutat az önfelfedezésen, és mélyreható befolyással van személyes jólétedre és szakmai életedre. Erősségeid és gyengeségeid tisztázásával javíthatod a kommunikációt, a problémamegoldást és a kapcsolatokat, ami nagyobb sikerekhez vezet a karrieredben. Mi több, a Típusod megértése feltárhatja a legjobb módokat arra, hogy érzelmileg, fizikailag és lelkileg gondoskodj magadról.

A teszt és a modell keretet ad személyiséged és viselkedésed megértéséhez, értékes eszközként szolgálva a fejlődéshez és az önismerethez. Ha mélyebben megérted, mi motiválja gondolataidat, érzelmeidet és viselkedésedet, akkor nagyobb önelfogadást és átfogóbb önismeretet alakíthatsz ki. Ezen túlmenően, azáltal, hogy felismered a fejlődésre szoruló területeket, útitervet kínál teljes potenciálod eléréséhez, az önfelfedezés és a személyes növekedés útjára terelve téged.

A személyiségtípus megértésének fontossága
Alkalmazható-e az Enneagram vezetésben, csapatépítésben?

Alkalmazható az Enneagram vezetésben, csapatépítésben?

Az Enneagram teszt vagy felmérés különböző helyzetekben alkalmazható, például a vezetői rugalmasság kialakításában, vagy a csapatdinamika felfedezésében és kibontakoztatásában. Az egyes tagok személyiségtípusainak ismerete például előnyös lehet a hatékony kommunikáció és együttműködés szempontjából. A vezetői átalakulásban arra használható, hogy ráközelítsünk és fejlesszük az erősségeket, valamint kezeljük a vakfoltokat. Konfliktuskezelés során pedig segíthet megérteni a különböző érintett felek motivációit és nézőpontjait.

Összegzés

A személyiségtípus-modellek közül az iEQ9 teszt és az Enneagram modell emelkedik ki a legátfogóbb és legpontosabb megközelítésként. Értékes eszköz lehet a fejlődéshez és az éréshez azáltal, hogy keretet ad a személyiség és a viselkedés megértéséhez. Különféle helyzetekben alkalmazható, például coachingban, mentorálásban, vezetői átalakulásban és a csapatok fejlesztésében. Arra is használható, hogy feltárja a fő kihívásokat és azt, hogyan nézzünk szembe velük. Típusunk megértésével megtalálhatjuk a küzdelem területeit, és irányelveket dolgozhatunk ki e kihívások kezelésére.

Ugyanakkor vannak korlátai, és nem egy univerzális megoldás a személyiség megértésére. Az önreflexió és önfelfedezés eszközeként érdemes használni, más személyiségmodellekkel és felmérésekkel együtt. Számos forrás áll az olvasók rendelkezésére az Enneagrammal kapcsolatos további tanuláshoz, például könyvek és workshopok.

Tedd meg még ma az első lépést az új életed felé!

Válassz egy típust a mélyebb felfedezéshez
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Kezdd el még ma az önismereti
és fejlődési utazásodat!

ISMERD MEG A TÍPUSODAT az iEQ9-cel

Az Integratív Enneagram Kérdőív egy dinamikusan alkalmazkodó intelligens felmérés. Kitöltése körülbelül 30 percet vesz igénybe, és a következőket méri: Enneagram profil, 27 altípus, központok, szárnyak, vonalak, integráció szintjei és a megterhelés 6 dimenziója.

Ismerd meg a típusod