เอนเนียแกรมคืออะไร

ทำความรู้จักเอ็นเนียแกรม โมเดลจำแนกบุคลิกภาพ 9 แบบ

อยากรู้จักตัวเองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไหม ระบบเอ็นเนียแกรมเป็นโมเดลบุคลิกภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง มอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงผลักดันหลักในตัวเรา เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้อันน่าตื่นเต้นในการคาดการณ์และทำความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์

เอนเนียแกรมกงล้อบุคลิกภาพทั้งเก้าประเภท ประเภทเอ็นเนียแกรม 9 ผู้รักสงบปรับตัวได้ ประเภทเอ็นเนียแกรม 1 นักสมบูรณ์แบบจอมจับผิด ประเภทเอ็นเนียแกรม 2 ผู้ช่วยเหลือที่เห็นอกเห็นใจ ประเภทเอ็นเนียแกรม 3 นักบรรลุเป้าหมายที่ชอบแข่งขัน ประเภทเอ็นเนียแกรม 4 ศิลปินผู้เข้มข้น ประเภทเอ็นเนียแกรม 5 ผู้เชี่ยวชาญเงียบขรึม ประเภทเอ็นเนียแกรม 6 ผู้สงสัยจงรักภักดี ประเภทเอ็นเนียแกรม 7 ผู้มีวิสัยทัศน์กระตือรือร้น ประเภทเอ็นเนียแกรม 8 ผู้ท้าทายอย่างคล่องแคล่ว

Integrative Enneagram ปลดล็อกและสนับสนุนการเดินทางของคุณในการค้นพบตัวเอง เปิดเผยรูปแบบพฤติกรรมที่แอบแฝงอยู่ในจิตใต้สำนึกซึ่งขับเคลื่อนและจูงใจเราให้แสดงออกในลักษณะบางอย่างโดยไม่รู้ตัว เมื่อเราตระหนักถึงแรงจูงใจเหล่านี้ เราจะสามารถก้าวข้ามและพัฒนาวิถีชีวิตที่สมบูรณ์และเกื้อหนุนตนเองมากยิ่งขึ้น การทำงานกับโมเดลนี้ทำให้แต่ละคนสามารถเริ่มต้นรับผิดชอบพฤติกรรมและการเติบโตของตนเองได้ ผ่านความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไมพวกเขาถึงคิด รู้สึก และตอบสนองในแบบที่เป็นอยู่

เอ็นเนียแกรมเป็นกรอบแนวคิดต้นแบบที่ประกอบด้วยเก้าประเภท ให้ข้อมูลเชิงลึกแก่ปัจเจกบุคคล กลุ่ม และส่วนรวม ประกอบด้วย 3 ศูนย์กลางของสติปัญญา, เอ็นเนียแกรม 9 ประเภท, ปีก, 27 ประเภทย่อย และอีกมากมาย โมเดลนี้นำเสนอแผนที่อันสมบูรณ์เพื่อการพัฒนาตนเอง ไม่ได้มีไว้เพื่อจำกัดกรอบความคิดของผู้คน แต่เป็นการเปิดเส้นทางสู่การค้นพบตนเองและการตระหนักรู้ในตัวตนที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

ในฐานะกรอบแนวคิด เอ็นเนียแกรมพูดถึงการเดินทางของการบูรณาการอย่างลึกซึ้ง สามารถเผยให้เห็นความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลและการเดินทางของเขาหรือเธอได้ ไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นสิ่งที่ฉุดรั้งแต่ละคนไว้เท่านั้น แต่คุณยังจะได้รับข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าในการเดินทางสู่ความเข้มแข็งและการปลดปล่อยตัวเอง เชื่อมโยงเราเข้ากับจุดแข็งและตัวตนที่สูงส่งกว่าของเรา

ด้วยเหตุนี้ แบบทดสอบเอ็นเนียแกรมจึงเป็นเครื่องมือสร้างความเข้าใจหรือกรอบแนวคิดที่ช่วยพัฒนาความรู้ในตนเองและการตระหนักรู้ในระดับที่สูงขึ้น

แบบทดสอบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมที่มีประสิทธิภาพ แม่นยำ และครอบคลุมที่สุดสำหรับผู้ใช้ของเรา คือ iEQ9 ซึ่งพัฒนาโดย Integrative Enneagram Solutions

เอนเนียแกรมกงล้อบุคลิกภาพทั้งเก้าประเภท ประเภทเอ็นเนียแกรม 9 ผู้รักสงบปรับตัวได้ ประเภทเอ็นเนียแกรม 1 นักสมบูรณ์แบบจอมจับผิด ประเภทเอ็นเนียแกรม 2 ผู้ช่วยเหลือที่เห็นอกเห็นใจ ประเภทเอ็นเนียแกรม 3 นักบรรลุเป้าหมายที่ชอบแข่งขัน ประเภทเอ็นเนียแกรม 4 ศิลปินผู้เข้มข้น ประเภทเอ็นเนียแกรม 5 ผู้เชี่ยวชาญเงียบขรึม ประเภทเอ็นเนียแกรม 6 ผู้สงสัยจงรักภักดี ประเภทเอ็นเนียแกรม 7 ผู้มีวิสัยทัศน์กระตือรือร้น ประเภทเอ็นเนียแกรม 8 ผู้ท้าทายอย่างคล่องแคล่ว
ความหมายและความหมายของเอนเนียแกรม

ความหมายและคำนิยามของเอ็นเนียแกรม

เอ็นเนียแกรมเป็นแบบจำลองทางจิตวิทยาและทฤษฎีบุคลิกภาพของมนุษย์ ซึ่งตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่าแต่ละคนมีโครงสร้างบุคลิกภาพที่เป็นเอกลักษณ์และติดตัวมาแต่กำเนิด หรือที่เรียกว่า "แก่นแท้" อันเป็นตัวกำหนดมุมมองที่พวกเขามีต่อโลกและตัวเอง

คำว่า "เอ็นเนียแกรม" มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก โดย "เอ็นเนีย" แปลว่า "เก้า" และ "แกรมมอส" แปลว่า "สิ่งที่เขียน" หรือ "รูปทรง" สัญลักษณ์ของเอ็นเนียแกรมประกอบด้วยวงกลมที่มีจุดเก้าจุดเท่า ๆ กัน แต่ละจุดแทนบุคลิกภาพหนึ่งในเก้าแบบ ซึ่งมีต้นกำเนิดยาวนานในประวัติศาสตร์

แต่ละแบบมีลักษณะเฉพาะตัวที่ผสมผสานระหว่างจุดแข็ง จุดอ่อน แรงจูงใจที่ซ่อนเร้น ความกลัว และสิ่งกระตุ้นต่าง ๆ ที่หล่อหลอมความคิด ความรู้สึก และการกระทำของพวกเขา เอ็นเนียแกรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับทำความเข้าใจตัวเราและผู้อื่นเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่ช่วยส่งเสริมการเติบโต การตระหนักรู้ในตนเอง การค้นพบตัวตน และการเติบโตทางจิตวิญญาณอีกด้วย มันช่วยให้เราเข้าใจแรงจูงใจและพฤติกรรมของตัวเอง รวมถึงของคนรอบข้าง ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการแก้ปัญหาอย่างได้ผล

เอ็นเนียแกรมมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?

เอ็นเนียแกรมช่วยให้เราเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองและผู้อื่นได้อย่างถ่องแท้ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาความเข้าใจอันลึกซึ้งและการยอมรับในตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วย

9 ประเภทของเอ็นเนียแกรมคืออะไร?

ต่อไปนี้คือคำจำกัดความโดยสังเขปของบุคลิกภาพทั้ง 9 แบบ คลิกลิงก์เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละประเภท อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขอแนะนำให้ลองทำแบบทดสอบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมอย่างเป็นทางการที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ อยากรู้ไหมว่าคุณมีบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมแบบไหน? ลองทำแบบทดสอบ iEQ9 แล้วรับรายงานมาตรฐาน 20 หน้า หรือรายงานฉบับมืออาชีพแบบเต็ม 44 หน้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนคุณในการค้นหาตัวตนที่แท้จริง และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างแท้จริง

ennea icon type 8
เอ็นเนียแกรมประเภท 8 ผู้ท้าทายอย่างคล่องแคล่ว ประเภทแปดเป็นพลังของธรรมชาติ มีบุคลิกที่เข้มแข็งและชอบควบคุมสถานการณ์ พวกเขาระมัดระวังแต่ก็ใส่ใจและปกป้องคนรอบข้าง เนื่องจากมักปิดบังความอ่อนแอด้วยภาพลักษณ์ที่แข็งกร้าวและตรงไปตรงมา จึงอาจดูน่ากลัวและชอบเผชิญหน้า เมื่อพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น พวกเขาจะผสมผสานความตรงไปตรงมาเข้ากับความเห็นอกเห็นใจ ร่วมมือกับผู้อื่นในขณะที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ennea icon type 2
เอ็นเนียแกรมประเภท 2 ผู้ช่วยเหลือที่เห็นอกเห็นใจ ประเภทสองต้องการตอบสนองความต้องการของผู้อื่นด้วยการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน พวกเขาเป็นคนอบอุ่น เอื้อเฟื้อ และให้ความสำคัญกับผู้คน มักแสวงหาการยอมรับผ่านความสัมพันธ์ และอาจมีความรู้สึกไวหรือโกรธง่ายหากรู้สึกว่าไม่ได้รับการชื่นชม พวกเขาอาจเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชีวิตคนอื่นมากเกินไปจนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนชอบควบคุม ความท้าทายในการพัฒนาตนเองคือการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน และการดูแลเอาใจใส่ตัวเองควบคู่ไปกับการดูแลผู้อื่น
ennea icon type 5
เอ็นเนียแกรมประเภท 5 ผู้เชี่ยวชาญเงียบขรึม ประเภทห้าเป็นคนส่วนตัว มีโลกทางความคิดที่คึกคัก ชอบสังเกตและสำรวจว่าโลกนี้ทำงานอย่างไร พวกเขามักลำบากในการแบ่งปันความคิดและความรู้สึก จึงอาจดูเหมือนไม่ถนัดการเข้าสังคมหรือไม่สนใจใคร เมื่อพัฒนาตนในระดับต่ำ ประเภทห้าอาจแยกตัว ต่อต้าน และปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างดุดัน แต่เมื่อพัฒนาตนในระดับสูง พวกเขาจะกลายเป็นผู้บุกเบิกทางปัญญา นำเสนอภูมิปัญญาอันชาญฉลาดอย่างไม่เห็นแก่ตัว
ennea icon type 1
ประเภทเอ็นเนียแกรม 9 ผู้รักสงบปรับตัวได้ ประเภทเก้าเป็นนักการทูตที่สามารถปรับตัวเข้ากับความคิดของผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มักทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหรือคนกลางในกลุ่ม พวกเขาเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้คนด้วยบุคลิกที่เป็นมิตร ให้ความรู้สึกมั่นคง และมีเสถียรภาพ แต่พวกเขามักมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับมุมมองของตัวเอง ปฏิเสธคำขอ และหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง เมื่อมีการพัฒนาตนเองในระดับสูง พวกเขาจะเป็นอิสระ เคารพตนเอง และกระทำการด้วยการตระหนักรู้ในตนเองและมีอิสระในการตัดสินใจ
ennea icon type 3
ประเภทเอ็นเนียแกรม 3 นักบรรลุเป้าหมายที่ชอบแข่งขัน ประเภทสามเป็นนักปฏิบัติที่มุ่งเน้นความสำเร็จ ขับเคลื่อนด้วยงาน และแสดงภาพลักษณ์ที่ขัดเกลาอย่างดี พวกเขาชอบการแข่งขันและพร้อมเสียสละเพื่อบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะทำงานหนักเกินไปจนกลายเป็นคนบ้างาน และอาจใช้วิธีหลอกลวงหรือเอาแต่ได้เพื่อเอาชนะ เมื่อมีการพัฒนาตนเองในระดับสูงขึ้น พวกเขาจะทำงานเพื่อการยอมรับตนเองและสร้างอิทธิพลที่แท้จริง โดยเชื่อมโยงจิตใจและการกระทำเข้าด้วยกัน
ennea icon type 6
ประเภทเอ็นเนียแกรม 6 ผู้สงสัยจงรักภักดี ประเภทหกมักจับความรู้สึกถึงอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ง่าย มักกระทำการด้วยความวิตกกังวล และมองสิ่งต่างๆ ด้วยความสงสัย พวกเขาให้คุณค่ากับความไว้วางใจ ความรับผิดชอบ และความจงรักภักดี รวมถึงต้องการรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม เมื่อพัฒนาตนเองในระดับต่ำ พวกเขาอาจกลายเป็นคนหวาดระแวง ตอบโต้ และไม่มั่นคง เพราะความจงรักภักดีกลายเป็นการพึ่งพาและความอ่อนไหวต่อความรู้สึกมากเกินไป แต่เมื่อพัฒนาตนเองในระดับสูง ประเภทหกจะเป็นคนที่พึ่งพาตนเอง มุ่งมั่น และมั่นคง สามารถสร้างความมั่นใจให้กับคนรอบข้าง และรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างยืดหยุ่น
ennea icon type 1
ประเภทเอ็นเนียแกรม 1 ผู้ยึดมั่นในความสมบูรณ์แบบ ประเภทหนึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างดำเนินไปอย่างเหมาะสม พวกเขามีหลักการชัดเจน รู้ดีว่าอะไรถูกอะไรผิด และอาจดูเหมือนเป็นคนอุดมคติ ชอบตัดสินหรือมองว่าตัวเองถูกต้องเสมอ พวกเขาจัดระเบียบโลกของตนเอง เห็นคุณค่าของความจริง ความแม่นยำ และความชัดเจน ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด พรสวรรค์ของพวกเขาอยู่ที่การใคร่ครวญ การประเมิน และการรู้ว่าอะไรถูกต้อง
ennea icon type 4
ประเภทเอ็นเนียแกรม 4 ศิลปินผู้เข้มข้น ประเภทสี่แสวงหาความหมาย ความลึกซึ้ง และความเป็นของแท้ พวกเขามีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์และเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี เป็นคนสร้างสรรค์และแสดงออกในแบบฉบับเฉพาะตัว พวกเขาอาจดูเหมือนมีอารมณ์ผันผวน ชอบเล่นบทบาท และมุ่งเน้นความต้องการของตัวเองหรือสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิต เมื่อพวกเขาพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์ ประเภทสี่จะเชื่อมโยงกับพลังสร้างสรรค์ภายใน และสามารถแยกแยะอัตลักษณ์และอารมณ์ของตนเองได้
ennea icon type 7
ประเภทเอ็นเนียแกรม 7 ผู้มีวิสัยทัศน์กระตือรือร้น ประเภทเจ็ดแสวงหาความหลากหลาย ความตื่นเต้น และเป็นคนรักความสนุก พวกเขาเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยมุมมองในแง่ดี และมีส่วนร่วมในชีวิตแบบมุ่งสู่อนาคต ในกลุ่ม พวกเขาจะนำความคิดสร้างสรรค์ พลังงาน และทัศนคติเชิงบวกมาสู่ทีม และสามารถผูกมิตรได้ง่าย คนอื่นอาจมองว่าพวกเขาขาดสมาธิ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ใส่ใจผู้อื่น หรือขาดความรับผิดชอบ ประเภทเจ็ดมักจะไม่มีความสุขอยู่ลึกๆ แต่มักปฏิเสธความจริงนี้ ด้วยการหาสิ่งเร้าและความสุขชั่วครั้งชั่วคราวมากลบเกลื่อน เมื่อพวกเขาพัฒนาตนเองในระดับสูงขึ้น พวกเขาจะอยู่กับปัจจุบัน ค้นพบความสุขที่แท้จริงภายในตัวเอง
27 ชนิดย่อยและสัญชาตญาณคืออะไร และเหตุใดจึงมีความสำคัญ

27 ประเภทย่อยและสัญชาตญาณคืออะไร และทำไมถึงสำคัญ?

พวกเราทุกคนมีแรงผลักดันสัญชาตญาณพื้นฐานสามประการที่จำเป็นต่อประสบการณ์ความเป็นมนุษย์ ทั้งสามแรงผลักดันนี้มีอยู่ในตัวเราในรูปแบบของพลังงานดั้งเดิมที่จำเป็นและผูกพันกับร่างกาย พวกมันแยกจากบุคลิกภาพและอยู่เบื้องหลังกลยุทธ์การใช้ชีวิตของเรา ซึ่งแม้มักจะไม่รู้ตัว แต่ก็ชี้นำวิถีการดำรงอยู่พื้นฐานของเราอย่างทรงพลัง

แม้ว่าสัญชาตญาณทั้งสามนี้จะมีอยู่เสมอ แต่หนึ่งในสามจะกลายเป็นสัญชาตญาณหลักที่เข้าถึงและใช้งานได้ง่ายกว่าอีกสองอย่าง เมื่อสัญชาตญาณหลักนี้ผสานเข้ากับประเภทหลักและความกลัวพื้นฐาน ก็จะก่อให้เกิดโครงสร้างบุคลิกภาพใหม่ขึ้น นี่คือ 27 ประเภทย่อยตามแบบจำลองของคลาดิโอ นารันโฆ

แบบทดสอบเอ็นเนียแกรม IEQ9 ได้รับการออกแบบมาเพื่อระบุสัญชาตญาณหลักของคุณอย่างชัดเจน และเปิดเผยประเภทย่อยของคุณได้อย่างแม่นยำ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 27 ประเภทย่อย
มีศูนย์อะไรบ้าง?

ศูนย์กลางมีอะไรบ้าง?

ในคำสอนวิถีที่สี่ของ Gurdjieff ได้อธิบายว่าเราทำงานด้วย 'สมอง' 3 ส่วนที่มีอิทธิพลต่อวิธีการคิด รู้สึก และการแสดงออกของเรา นั่นคือ การคิด (ศูนย์กลางอยู่ที่ศีรษะ) ความรู้สึก (ศูนย์กลางอยู่ที่หัวใจ) และการลงมือทำ (ศูนย์กลางอยู่ที่ร่างกายหรือมือ) โดยทั่วไปแล้ว หนึ่งในศูนย์กลางเหล่านี้จะเป็นศูนย์กลางหลัก และเราจำเป็นต้องฝึกฝนการใช้อีกสองศูนย์กลางอย่างมีสติ ยกตัวอย่างเช่น บางคนอาจบอกว่าพวกเขา คิดผ่านความรู้สึก หรือ ลงมือทำก่อนคิด หรือ ความรู้สึกมักขัดขวางความคิดของพวกเขา

มีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งระหว่างระบบเอ็นเนียแกรมและศูนย์กลางเหล่านี้ จนสามารถจัดกลุ่มบุคลิกภาพทั้ง 9 แบบเป็นสามกลุ่มได้ โดยแต่ละกลุ่มจะมีประเด็นปัญหาเฉพาะที่เป็นรากฐานของพฤติกรรม ตัวอย่างเช่น บุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมที่เน้นการคิด (E5, E6 และ E7) มักมีปัญหาเกี่ยวกับความกลัวและความไม่ไว้วางใจ บุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมที่เน้นความรู้สึก (E2, E3 และ E4) มักมีปัญหาเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ความเศร้า และความอับอาย ส่วนบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรมที่เน้นการลงมือทำ (E8, E9 และ E1) มักมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมและความโกรธ

แบบทดสอบ iEQ9 มีการประเมินศูนย์กลางเหล่านี้อยู่ในตัว พร้อมให้คำแนะนำในการโค้ชเชิงปฏิบัติเพื่อปรับสมดุลของศูนย์กลางต่างๆ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์กลาง
มีศูนย์อะไรบ้าง?
ปีกคืออะไร?

ปีกคืออะไร?

ปีก (Wings) หมายถึงประเภทเอ็นเนียแกรมสองประเภทที่อยู่ติดกับประเภทหลักของคุณบนวงกลม 'เพื่อนบ้านใกล้เรือน' เหล่านี้มีอิทธิพลต่อคุณ แต่ไม่ได้เปลี่ยนประเภทของคุณ ถ้าเปรียบประเภทหลักเหมือนไอศกรีมในถ้วย ปีกก็เหมือนกับท็อปปิ้งที่คุณราดลงไป ไม่ใช่ไอศกรีมอีกรสชาติหนึ่ง แต่เป็นรสชาติเสริมจากประเภทที่อยู่ติดกัน พวกเราทุกคนสามารถเข้าถึงปีกทั้งสองข้างของเราได้ และแต่ละข้างก็มีแหล่งพลังและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ซึ่งเราพบว่ามีประโยชน์ในบางโอกาส บางครั้งปีกข้างใดข้างหนึ่งอาจคุ้นเคยหรือเป็นปีกหลักมากกว่า บางคนไม่ชอบเติม 'ท็อปปิ้ง' มากนัก (ประเภทแท้หรือปีกเบา) บางคนเติมเยอะ (ปีกแข็งแรง) และบางคนเติมทั้งสองข้าง (ปีกคู่สมดุล)

ปีกช่วยให้เราเข้าใจประเภทต่างๆ ไม่เพียงแค่แยกจากกัน แต่ยังมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันด้วย เนื่องจากประเภทเอ็นเนียแกรมเป็นเหมือนสเปกตรัมหรือความต่อเนื่อง การเชื่อมต่อกับปีกของคุณจะช่วยให้เข้าใจรายละเอียดของประเภทที่คุณสะท้อนได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการเอนเอียงไปหาปีกของเรา ไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง เราจะขยายมุมมองและเพิ่มตัวเลือกทางอารมณ์และพฤติกรรมของเรา ปีกยังเสนอวิธีทำความเข้าใจความตึงเครียดและอิทธิพลที่เราเผชิญเมื่อเราติดขัด และสร้างศักยภาพที่เราเข้าถึงได้ เพื่อปรับกรอบความคิดจากปัญหาให้กลายเป็นโอกาสในการเปลี่ยนแปลง แบบทดสอบเอ็นเนียแกรมที่แม่นยำของ iEQ9 แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถใช้ปีกของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับปีก
เส้นบนสัญลักษณ์ Enneagram คืออะไร?

เส้นบนสัญลักษณ์เอ็นเนียแกรมมีความหมายว่าอย่างไร?

เส้นเหล่านี้เป็นไปตามลำดับสองชุด คือ 3-6-9 และ 1-4-2-8-5-7-1 เส้นเป็นสัญลักษณ์แทนการเคลื่อนไหว พลวัตของการเปลี่ยนแปลง และความขัดแย้งที่ชัดเจน เส้นเหล่านี้บ่งบอกถึงอิทธิพลและปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเภทต่างๆ รวมถึงรูปแบบการไหลเวียนของพลังงาน แม้ว่าประเภทหลักของเราจะเป็นเหมือน 'บ้านหลัก' แต่เราก็ยังสามารถเดินทางหรือแม้กระทั่งถูกดึงดูดให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นเชื่อมโยงเหล่านี้ได้ แต่ละประเภทหรือตัวเลขจะมีความเกี่ยวข้องกับประเภทที่อยู่ปลายอีกด้านของเส้น ซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามหรือความขัดแย้งที่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน

การเคลื่อนที่ไปตามเส้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือทัศนคติอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งช่วยให้เราก้าวพ้นจากแบบแผนและปฏิกิริยาตอบสนองแบบเดิมๆ และสร้างวิธีใหม่ๆ ในการโต้ตอบกับโลกรอบตัว ดังนั้น เส้นเหล่านี้จึงมีศักยภาพอันอุดมสมบูรณ์สำหรับการสำรวจและพัฒนาตนเอง เพราะมอบความสมดุลและพลังงานใหม่ๆ ให้กับประเภทหลักของเรา ในอุดมคติแล้ว เราควรพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วไปตามเส้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเส้นทางการเคลื่อนไหวสู่ตัวตนที่บูรณาการของเรานั่นเอง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นเหล่านี้
เส้นบนสัญลักษณ์ Enneagram คืออะไร?
ระดับการพัฒนามีอะไรบ้าง?

ระดับการพัฒนามีอะไรบ้าง?

ระดับต่างๆ หมายถึงระดับของการเป็นเจ้านายตัวเองที่เราบรรลุได้ในการเดินทางเพื่อบูรณาการชีวิตของเราจนถึงปัจจุบัน ระดับนี้วัดตามช่วงเวลาและเปลี่ยนแปลงไปตามการเติบโตและพัฒนาของเรา หรือเมื่อสถานการณ์ของเรามีความท้าทายมากขึ้นหรือน้อยลง แม้ว่าระดับการบูรณาการจะไม่ตายตัว และผู้คนอาจเคลื่อนไหวไปมาระหว่างพฤติกรรมการบูรณาการระดับสูงและต่ำ ขึ้นอยู่กับบริบท แต่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะแสดงพลังงานและพฤติกรรมที่เข้มข้นในระดับการบูรณาการใดระดับหนึ่งเป็นหลักเมื่อเวลาผ่านไป

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับการบูรณาการ

แบบทดสอบบุคลิกภาพเอ็นเนียแกรม iEQ9 คืออะไร และเหตุใดจึงได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบทดสอบเอ็นเนียแกรมมาตรฐาน

แบบทดสอบเอ็นเนียแกรมแบบบูรณาการ เป็นการประเมินอัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ ใช้เวลาเพียง 30 นาทีในการทำให้เสร็จสมบูรณ์ โดยจะให้คะแนนและวัดผลในด้านต่างๆ ได้แก่ โปรไฟล์เอ็นเนียแกรม, 27 ประเภทย่อย, ศูนย์กลาง, ปีก, เส้น, ระดับการบูรณาการ รวมถึง 6 มิติของความเครียดและความกดดัน

เริ่มต้นการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของคุณได้ตั้งแต่วันนี้!

ซื้อแบบทดสอบเอ็นเนียแกรม iEQ9

อะไรที่ทำให้แบบทดสอบ IEQ9 โดดเด่นกว่าแบบอื่นๆ การประเมินของเรามีพื้นฐานจากการวิจัยอย่างกว้างขวาง และได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยข้อมูลเชิงลึกล่าสุดจากจิตวิทยา การฝึกสติ และประสาทวิทยาศาสตร์ คุณมั่นใจได้เลยว่ารายงานฉบับเต็มและผลลัพธ์ของเรานั้นถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการวัดผลและนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลของเราใช้เวลากว่า 12 ปีในการพัฒนาแบบประเมินของเราให้สมบูรณ์แบบ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบที่แม่นยำที่สุด (มากกว่า 95%) แต่ยังใช้งานง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ตามรายงานของ American Journal of Psychiatry

มีแบบทดสอบเอ็นเนียแกรมฟรีมากมายบนอินเทอร์เน็ต แต่ไม่มีแบบไหนเลยที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามานานถึง 12 ปี ส่วนใหญ่ถูกรวบรวมโดยผู้ที่แทบไม่มีความรู้ด้านจิตวิทยาการวัดผล หรือใช้การตรวจสอบความถูกต้องทางสถิติ ข้อมูลขนาดใหญ่ และวิธีการทดสอบซ้ำเชิงวิทยาศาสตร์เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ ผู้ก่อตั้ง Integrative ได้ทำงานร่วมกับ Claudio Naranjo โดยตรงเพื่อนำคำสอนหลักมาประยุกต์ใช้จากความเชี่ยวชาญของเขา ความน่าเชื่อถือของ iEQ9 ได้รับการยกระดับในทางบวกจากผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพกว่า 4,000 คนที่ใช้งาน iEQ9 กับลูกค้าเป็นประจำทุกวันในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google, NASA, Microsoft และ Amazon

ผู้คนบอกเราว่าพวกเขาพบว่าแบบสอบถาม iEQ9 ใช้งานง่าย แม้ว่าจะครอบคลุม บูรณาการ มีพลวัต และปรับเปลี่ยนได้ก็ตาม แบบทดสอบนี้มีคำถาม 175 ข้อ ซึ่งถูกคัดเลือกมาอย่างชาญฉลาดจากฐานข้อมูลกว่า 2000 ข้อ และใช้เวลาทำเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น คุณจะต้องทำแบบทดสอบอื่นๆ หลายรายการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เทียบเท่ากับรายงานของ iEQ9 เบื้องหลังนั้น เรามีการตรวจสอบความถูกต้องทางสถิติและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้มากยิ่งขึ้น คุณวางใจได้เลยว่าเราได้พัฒนาความเชี่ยวชาญ ภายใต้แนวคิดทฤษฎีที่มั่นคง เพื่อมอบแผนที่จิตวิญญาณระดับโลกให้กับคุณ

แบบทดสอบบุคลิกภาพ iEQ9 Enneagram คืออะไร และเหตุใดจึงมองว่า iEQ9 เป็นแบบทดสอบ Enneagram อย่างเป็นทางการ

ประโยชน์ของการใช้แบบทดสอบเอ็นเนียแกรมมีอะไรบ้าง?

ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เอ็นเนียแกรมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการเปลี่ยนแปลงบุคคลและสภาพแวดล้อมการโค้ช การใช้เอ็นเนียแกรมไม่เพียงช่วยเร่งการค้นพบตนเอง ส่งเสริมการเติบโต และการบูรณาการอย่างลึกซึ้งเท่านั้น แต่ยังทำให้กระบวนการพัฒนามีความยั่งยืนและมีผลกระทบในวงกว้างมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วย

ประโยชน์สำหรับ การเสริมสร้างการตระหนักรู้ในตนเองและการพัฒนาตนเอง

Benefits for Personal self-awareness and self-development

หนึ่งในข้อดีสำคัญของการใช้เอ็นเนียแกรมก็คือ มันช่วยสร้างการตระหนักรู้ในตนเองในระดับที่เหนือกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของแรงจูงใจ กล่าวคือ มันช่วยให้แต่ละคนเข้าใจถึงเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการกระทำและพฤติกรรมของตนเอง ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มความรู้ตัวและความมั่นใจในที่สุด

อีกประโยชน์หนึ่งของการใช้เอ็นเนียแกรมก็คือ มันช่วยให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาทางอารมณ์ที่ฝังลึกได้ เมื่อเข้าใจแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของตนเอง แต่ละคนก็จะสามารถจัดการกับปัญหาทางอารมณ์ที่ยังคงค้างคาใจ ซึ่งอาจกำลังฉุดรั้งพวกเขาอยู่ได้

เอ็นเนียแกรมยังให้กรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพและไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจหลัก สิ่งนี้ช่วยให้แต่ละคนระบุพฤติกรรมและจุดบอดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบความคิดและการกระทำที่ส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้น

Benefits for Personal self-awareness and self-development

หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของเอ็นเนียแกรมก็คือ มันนำไปสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งและความเห็นอกเห็นใจทั้งตนเองและผู้อื่นมากขึ้น เมื่อเราเข้าใจแรงจูงใจของผู้อื่น เราก็จะเกิดความเข้าอกเข้าใจและเข้าใจการกระทำของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

เอ็นเนียแกรมยังชี้ให้เห็นเส้นทางสู่การพัฒนาและการบูรณาการตนเอง นอกจากนี้ มันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและแรงจูงใจ ด้วยการทำให้แต่ละคนเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนเฉพาะตัว และกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับแรงจูงใจหลักของตนเอง ท้ายที่สุด เอ็นเนียแกรมได้สร้างภาษาและกรอบการตีความที่ลึกซึ้งกว่าแนวทางที่อิงจากลักษณะบุคลิกภาพ และช่วยสร้างความเป็นของแท้ พลังและผลกระทบในการเป็นผู้นำ

อ่านเพิ่มเติมสำหรับตัวคุณเอง
Benefits for Personal self-awareness and self-development

ประโยชน์สำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ ทีมงาน และผู้นำ

Benefits for Professionals, teams and leaders

แบบทดสอบเอ็นเนียแกรมเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าสำหรับมืออาชีพและผู้นำ เพราะช่วยลดการตัดสินและวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็สร้างความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่าง โดยให้กรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจแรงจูงใจของสมาชิกแต่ละคน เอ็นเนียแกรมช่วยให้ผู้นำมองข้ามความแตกต่างเพียงผิวเผิน และเห็นคุณค่าของจุดแข็งและการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ของสมาชิกแต่ละคน

นอกจากนี้ เอ็นเนียแกรมยังให้กรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจความขัดแย้งและความท้าทายต่างๆ แทนที่จะโทษปัญหาว่าเกิดจากความแตกต่างด้านบุคลิกภาพ เอ็นเนียแกรมช่วยให้สมาชิกระบุแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง นำไปสู่การหาทางออกที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น และยั่งยืนมากขึ้น

เอ็นเนียแกรมยังช่วยให้ทีมก้าวข้ามเส้นแบ่งแยกแบบเดิมๆ และปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ได้ ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในการทำงานดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม

Benefits for Professionals, teams and leaders

ยิ่งไปกว่านั้น แบบทดสอบที่แม่นยำของ iEQ9 ยังช่วยพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ ด้วยการให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม นำไปสู่การสื่อสารที่ดีขึ้นและภาษาใหม่ในการอธิบายพลวัตของทีม โดยสรุปแล้ว เอ็นเนียแกรมเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาพลวัตของทีม การสื่อสาร และท้ายที่สุดคือประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน

รายงานฉบับเต็มของทีม iEQ9 สามารถใช้โดยโค้ชและผู้นำ เพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นได้อย่างมาก โดยใช้อัลกอริทึมทางคณิตศาสตร์เส้นขอบที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อสร้างภาพรวมของกลุ่ม

อ่านเพิ่มเติมสำหรับนักวิชาชีพ
Benefits for Professionals, teams and leaders

ประโยชน์สำหรับ องค์กร วัฒนธรรม และความพึงพอใจของพนักงาน

ประโยชน์สำหรับองค์กร วัฒนธรรม และความสุขของพนักงาน

การประเมินเอ็นเนียแกรมมีศักยภาพมหาศาลในการพัฒนาองค์กร วัฒนธรรม และความพึงพอใจของพนักงาน มันเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานร่วมกันของทีมอย่างสิ้นเชิง ด้วยการให้มุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับแรงจูงใจและเป้าหมายของสมาชิกแต่ละคน ความเข้าใจนี้ช่วยลดการเมืองในที่ทำงานและส่งเสริมการประสานงาน ส่งผลให้ความขัดแย้งลดลงและพลวัตของทีมดีขึ้น

เอ็นเนียแกรมเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ช่วยให้บุคลากรยอมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ง่ายขึ้น ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแรงจูงใจและรูปแบบของสมาชิกในทีม ทำให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นใจ ช่วยลดความกลัวและความกังวลใจ

ประโยชน์สำหรับองค์กร วัฒนธรรม และความสุขของพนักงาน

องค์กรสามารถปลดปล่อยศักยภาพเต็มที่ของบุคลากรได้ ด้วยการทำความเข้าใจจุดแข็งและการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นเฉพาะตัวของสมาชิกแต่ละคน การบูรณาการนี้นำไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิผล ช่วยผลักดันประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตโดยรวม

แบบทดสอบเอ็นเนียแกรมยังเป็นเครื่องมือล้ำค่าสำหรับการบริหารโครงการและการเป็นผู้นำ ให้กรอบการทำงานสำหรับการจัดการองค์กรและการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความซื่อตรงที่มากขึ้นภายในองค์กร ปรับปรุงการสื่อสาร และช่วยค้นพบความสามารถที่ซ่อนเร้น

การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกและมีประสิทธิผล เอ็นเนียแกรมมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมทั้งสองอย่างนี้ ส่งผลให้พนักงานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยรวม กรอบการทำงานนี้ยังช่วยให้องค์กรพัฒนาโปรแกรมพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยกระดับการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคล

อ่านเพิ่มเติมสำหรับองค์กร
ประโยชน์สำหรับองค์กร วัฒนธรรม และความสุขของพนักงาน

เอ็นเนียแกรมกับ MBTI ต่างกันอย่างไร?

แผนภาพเอนเนียแกรม

แบบทดสอบเอ็นเนียแกรม

แบบทดสอบ iEQ9 Enneagram ให้ข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วนเกี่ยวกับบุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง โดยจำแนกประเภทย่อยได้ถึง 27 แบบ พร้อมนำเสนอโมเดลพลวัตที่แสดงถึงวิวัฒนาการสู่ภาวะสุขภาพและการทำงานในระดับที่สูงขึ้น iEQ9 อธิบายแรงผลักดันภายในและรูปแบบความคิดที่หล่อหลอมพฤติกรรม ทั้งยังชี้ให้เห็นจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา สามารถคาดการณ์ได้ว่าคนแต่ละแบบจะมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรภายใต้ระบบสังคมที่ซับซ้อน iEQ9 มีรากฐานมาจากหลักคำสอนทางจิตวิญญาณและจิตวิทยา มอบมุมมองเจาะลึกและมีความหมายอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ต้องการค้นหาและเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง

 • แสดงให้เห็นว่าคุณจะรู้จักและพัฒนาตนเองไปสู่ระดับใหม่ได้อย่างไร
 • ชี้ให้เห็นถึงแรงจูงใจหลักและความกลัวที่แฝงอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมของคุณ
 • มอบแนวทางที่ชัดเจนและลงมือทำได้จริงเพื่อการเติบโตและพัฒนาตนเอง
 • คาดการณ์ล่วงหน้าได้แม้ในสถานการณ์ซับซ้อนและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
 • เชื่อมโยงกับคำสอนอันลึกซึ้งทางจิตวิญญาณและจิตวิทยา
arrow down icon
ตัวบ่งชี้ประเภทบุคลิกภาพของไมเยอร์ส-บริกส์ (MBTI)

ตัวบ่งชี้ประเภทบุคลิกภาพของไมเยอร์ส-บริกส์มีเป้าหมายในการจำแนกบุคคลออกเป็น 16 ประเภทบุคลิกภาพ โดยพิจารณาจากลักษณะนิสัย เช่น ความเป็นคนเปิดเผยและการใช้สัญชาตญาณ แม้ว่างานวิจัยจะสนับสนุนความถูกต้องของลักษณะนิสัยเหล่านี้ในบางวัตถุประสงค์ แต่ MBTI ยังขาดแบบจำลองที่ครอบคลุมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองในระยะยาว MBTI ซึ่งเน้นที่ลักษณะนิสัยที่สังเกตได้ มักจะไม่สามารถสะท้อนความละเอียดอ่อนและความซับซ้อนที่แฝงอยู่ในบุคลิกภาพและแรงจูงใจของมนุษย์ได้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม MBTI ยังคงได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในการคัดเลือกบุคลากร

 • เน้นลักษณะบุคลิกภาพภายนอก ไม่ใช่แรงจูงใจภายใน
 • ไม่มีกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาตนเอง
 • ไม่ได้ชี้ให้เห็นถึงจุดบอด อคติ และนิสัย
arrow down icon
ตัวค้นหาจุดแข็ง

แบบทดสอบ Strengths Finder จะระบุความสามารถและทักษะที่โดดเด่นที่สุดของแต่ละบุคคลจาก 34 จุดแข็ง เครื่องมือนี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและภาวะผู้นำ โดยเน้นย้ำจุดที่มีศักยภาพสูงสุด แต่ Strengths Finder มีข้อจำกัดเพราะมุ่งเน้นเฉพาะจุดแข็ง โดยมองข้ามบุคลิกภาพโดยรวม นอกจากนี้ยังขาดกรอบแนวคิดที่อธิบายความเชื่อมโยงและพัฒนาการของจุดแข็งต่างๆ Strengths Finder เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ยังต้องเสริมด้วยเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติม

 • เน้นเฉพาะจุดแข็ง ละเลยจุดอ่อนและโอกาสในการพัฒนาตนเอง
 • ขาดความเข้าใจว่าจุดแข็งมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรในสถานการณ์และความสัมพันธ์ที่หลากหลาย
arrow down icon
แบบทดสอบบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบหลัก

โมเดล Big Five เสนอว่าบุคลิกภาพสามารถอธิบายได้ด้วยคุณลักษณะหลัก 5 ประการ ได้แก่ ความเปิดกว้างต่อประสบการณ์ใหม่ๆ ความมีวินัยในตนเอง การเข้าสังคม ความเป็นมิตร และความไม่มั่นคงทางอารมณ์ งานวิจัยสนับสนุนความถูกต้องของคุณลักษณะเหล่านี้ในการให้ภาพรวมของบุคลิกภาพในระดับกว้าง อย่างไรก็ตาม Big Five ยังขาดรายละเอียดที่ลึกซึ้งเนื่องจากเน้นเพียงห้าคุณลักษณะเท่านั้น มันไม่ได้อธิบายถึงแรงผลักดันที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังพฤติกรรมหรือมองบุคลิกภาพแบบพลวัตได้อย่างเพียงพอ แม้ว่าจะมีประโยชน์ แต่ก็ยังต้องใช้เครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อเสริมเติมเต็มข้อจำกัดของ Big Five

 • เน้นที่ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมภายนอก ไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมคุณถึงทำสิ่งที่คุณทำ
 • ไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแรงจูงใจ ความกลัว พฤติกรรม และกลไกการรับมือกับปัญหาในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
arrow down large icon

โมเดล 9 ประเภทนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องจุดบอดที่มักมองข้าม ข้อมูลเชิงลึกส่วนตัว การให้คำปรึกษาหรือการบำบัด รวมถึงการทำงานร่วมกับผู้อื่น

เอ็นเนียแกรมช่วยให้คุณเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเองอย่างครอบคลุมและเจาะลึกถึงแก่นแท้ รวมถึงเหตุผลที่แฝงอยู่เบื้องหลังการกระทำต่างๆ ของคุณ

ทำความเข้าใจประเภทเอ็นเนียแกรมของคุณ

ทำความเข้าใจประเภทเอนเนียแกรมของคุณ

การค้นพบประเภทเอ็นเนียแกรมของตัวเองอาจเป็นประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิต ช่วยให้เข้าใจตนเองและการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบตัวได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเปิดเผยจุดแข็ง จุดอ่อน และแรงจูงใจที่ซ่อนเร้นผ่านโมเดลทั้ง 9 ประเภท จะนำทางไปสู่การตระหนักรู้ในตนเองและการยอมรับตัวเองมากขึ้น

การค้นหาประเภทบุคลิกภาพของตนเองเป็นกระบวนการที่อาจใช้หลากหลายวิธีร่วมกัน บางคนอาจเลือกทำแบบทดสอบ ทำงานกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ หรือเพียงแค่ศึกษาประเภทหลักๆ เพื่อดูว่าอันไหนสะท้อนตัวตนมากที่สุด แบบทดสอบ iEQ9 อาจเป็นวิธีที่แม่นยำที่สุดในการค้นหาประเภทเอ็นเนียแกรมของคุณ

เมื่อคุณเข้าใจประเภทของตัวเองชัดเจนขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญเท่าๆ กันคือการยอมรับจุดบอดของตนเอง - จุดที่คุณมักจะเผชิญปัญหามากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น คนประเภท 8 อาจมีปัญหาในการแสดงความอ่อนแอ ในขณะที่คนประเภท 4 อาจต่อสู้กับความสงสัยในตัวเอง การตระหนักถึงจุดบอดเหล่านี้ จะช่วยให้คุณก้าวข้ามอุปสรรคและเติบโตในฐานะมนุษย์คนหนึ่งได้

ความสำคัญของการทำความเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของตนเอง

ความสำคัญของการทำความเข้าใจบุคลิกภาพแบบฉบับของตัวเอง

ผลกระทบของการเข้าใจบุคลิกภาพแบบฉบับของตัวเองนั้นมีมากกว่าแค่การค้นพบตัวตน แต่ยังส่งผลต่อสุขภาวะส่วนตัวและชีวิตการทำงานของคุณอย่างลึกซึ้ง เมื่อคุณเข้าใจจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองอย่างชัดเจน คุณจะสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหา และความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ ความเข้าใจในบุคลิกภาพแบบฉบับของตนยังช่วยบอกแนวทางที่ดีที่สุดในการดูแลตัวเองทั้งในด้านอารมณ์ ร่างกาย และจิตวิญญาณอีกด้วย

แบบทดสอบและโมเดลนี้ให้กรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจบุคลิกภาพและพฤติกรรมของคุณ ซึ่งเป็นเครื่องมือล้ำค่าสำหรับการเติบโตและการตระหนักรู้ในตัวเอง เมื่อคุณเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าอะไรเป็นแรงผลักดันความคิด อารมณ์ และการกระทำของคุณ คุณจะสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับและเข้าใจตัวเองในทุกแง่มุมได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อคุณตระหนักถึงจุดที่ควรพัฒนาในตัวเอง มันก็เปรียบเสมือนแผนที่นำทางให้คุณไปถึงศักยภาพสูงสุดของตน ผลักดันให้คุณมุ่งสู่ชีวิตแห่งการค้นหาและพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง

ความสำคัญของการทำความเข้าใจประเภทบุคลิกภาพของตนเอง
Enneagram สามารถนำไปใช้ในการเป็นผู้นำ การสร้างทีม ได้หรือไม่?

เอ็นเนียแกรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างทีมได้หรือไม่?

แบบทดสอบหรือการประเมินเอ็นเนียแกรมสามารถนำไปใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาวะผู้นำที่มีความยืดหยุ่น หรือการค้นพบและปลดล็อกพลังของทีม ยกตัวอย่างเช่น การเข้าใจบุคลิกภาพของสมาชิกแต่ละคนจะช่วยให้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันราบรื่นยิ่งขึ้น ในการพัฒนาผู้นำ เอ็นเนียแกรมสามารถใช้เพื่อมุ่งเน้นและพัฒนาจุดแข็ง รวมถึงแก้ไขจุดบอดได้ ส่วนในการแก้ไขความขัดแย้ง ก็สามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจแรงจูงใจและมุมมองของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สรุป

จากโมเดลบุคลิกภาพทั้งหมด แบบทดสอบ iEQ9 และโมเดลเอ็นเนียแกรมโดดเด่นที่สุดในแง่ของความครอบคลุมและความแม่นยำ มันเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการพัฒนาและเติบโต โดยให้กรอบแนวคิดในการทำความเข้าใจบุคลิกภาพและพฤติกรรมของตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายบริบท เช่น การโค้ช การเป็นพี่เลี้ยง การปรับเปลี่ยนภาวะผู้นำ และการพัฒนาทีมงาน นอกจากนี้ยังใช้เพื่อเผยให้เห็นความท้าทายหลักและวิธีรับมือกับมัน เมื่อเข้าใจประเภทของตัวเอง เราจะพบจุดที่ต้องฝ่าฟันและพัฒนาแนวทางจัดการกับความท้าทายเหล่านั้น

อย่างไรก็ตาม มันมีข้อจำกัดและไม่ใช่คำตอบสำเร็จรูปในการทำความเข้าใจบุคลิกภาพ ควรใช้เป็นเครื่องมือไตร่ตรองและค้นหาตัวตนที่แท้จริง ควบคู่ไปกับกรอบแนวคิดและการประเมินบุคลิกภาพอื่นๆ มีแหล่งข้อมูลมากมายให้ผู้อ่านศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอ็นเนียแกรม เช่น หนังสือและ เวิร์คช็อป

เริ่มต้นก้าวแรกสู่ชีวิตใหม่ของคุณได้ตั้งแต่วันนี้

เลือกประเภทเพื่อสำรวจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

เริ่มต้นการค้นหาตัวตนและพัฒนาตนเองได้ตั้งแต่วันนี้!

ค้นพบประเภทของคุณ ด้วย iEQ9

แบบสอบถามเอ็นเนียแกรมเชิงบูรณาการ (Integrative Enneagram Questionnaire) เป็นการประเมินอัจฉริยะที่ปรับเปลี่ยนตามพลวัตของผู้ทำ ใช้เวลาในการทำประมาณ 30 นาที ซึ่งจะวัดผลในด้าน: โปรไฟล์เอ็นเนียแกรม, 27 ประเภทย่อย, ศูนย์กลาง, ปีก, เส้น, ระดับการบูรณาการ และความเครียดใน 6 มิติ

ค้นหาประเภทของคุณ

Navigation