Älykkyyden, ilmaisun ja rakenteen keskukset
3 ilmaisukeskusta

Kolme keskusta

Keskukset edustavat yhtä enneagrammin keskeisistä kolminaisuuksista tai fraktaaleista. Tämä kolminaisuus jakaa yhdeksän pistettä kolmeen keskukseen, jotka voivat ilmentyä yksilöllisesti kolmella eri tavalla.

Jokainen keskus tarjoaa meille yhteyden itseemme aistimuksiemme kautta, mikä mahdollistaa läsnäolomme hetkessä. Tämä edellyttää syvempää yhteyttä kaikkiin kolmeen älykeskukseemme. Kun tulemme tietoisiksi keskuksen älykkyydestä, integroidumme ja ilmaisemme itseämme kehittyneemmällä tasolla. Tällä korkeammalla tasolla keskus muuntuu toiminnan, tunteiden ja ajattelun ilmaisusta kehon, sydämen ja mielen keskitetyn älykkyyden ylemmäksi tasoksi.

3 ilmaisukeskusta

Kirjoittajien antamia vaihtoehtoisia nimityksiä keskuksille:

Action Center
Toimintakeskus

Kädet
Vaisto
Keho
Suolisto

Feeling Center
Tunnekeskus

Sydän
Tunteet
Ihmissuhteet
Tarkoitus

Thinking Center
Ajattelukeskus

Pää
Logiikka
Aivot
Tieto

Kolme erilaista näkökulmaa keskusten ymmärtämiseen

Keskuksista ja niiden suhteesta enneagrammin yhdeksään pisteeseen on monenlaisia näkemyksiä. Haluamme tarkastella keskuksia enneagrammiin sisäänrakennetun fraktaalikuvion kautta. Olemme havainneet kolme erilaista, mutta yhtä arvokasta tapaa työskennellä keskusten parissa ja tulkita niitä.

Centers of Expression
Ilmaisun keskukset

Vuorovaikutuksen keskus: Kuinka esiinnymme ja miten meidät koetaan maailmassa

Lue lisää vuorovaikutuksen keskuksista
Centers of Intelligence
Älykkyyden keskukset

Muutoksen keskus: Kehittynyt keskus syvällisen tietoisuus- ja läsnäolotyöskentelyn myötä

Lue lisää älykkyyden keskuksista
Centers of Structure
Rakenteen keskukset

Sisäisen kokemuksen keskus: Kunkin enneagrammityypin haasteet keskusten suhteen

Lue lisää sisäisen kokemuksen keskuksista

Valikko