Enneagrammityyppi 9 -persoonallisuus - Rauhantekijä - Mukautuva rauhanturvaaja
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagrammi 9 - Leppoisan rauhanvaalijan kuvaus

rauhallinen enneagrammi tyyppi 9 kuvaava kuva

Enneagrammin ysejä motivoi tarve olla sopusoinnussa ja harmoniassa ympäröivän maailman kanssa, minkä vuoksi heille on tärkeää olla joustavia ja hyväksyviä. He pyrkivät rauhalliseen elämään ja arvostavat vakautta vältellen konflikteja. Parhaimmillaan ysit nähdään itsetietoisina ja elinvoimaisina. He tarjoavat ympärilleen lahjan oikeanlaisesta, kestävästä toiminnasta. Vähemmän tasapainoiset ysit saatetaan kokea viivyttelijöinä, itsepäisinä ja itsensä kieltävinä. Tämä kumpuaa taipumuksesta myötäillä muita tullakseen toimeen heidän kanssaan, ja lopulta tämän strategian aiheuttamasta tyytymättömyydestä.

Sisäinen puhe
"Voin hyvin, kun ympärilläni olevat ihmisetkin voivat hyvin. Maailma olisi parempi paikka, jos kohtelisimme toisiamme kunnioittavasti. Minun tehtäväni on vaalia rauhaa; minun on oltava suvaitsevainen ja hyväksyvä. Miksi emme vain voisi tulla toimeen keskenämme?"
perheen enneagrammin tyyppi 9 kuvaava kuva

Enneagrammin ysien vahvuuksia ovat:

  • Sovitteleva luonne: Ysien seurassa on helppo viihtyä. Muut kokevat heidät avoimina, vastaanottavaisina ja leppoisina.
  • Ymmärtäväisyys: Ysit osaavat kuunnella erilaisia näkemyksiä ja hahmottaa asioita monesta näkökulmasta. Heillä on kyky löytää yhtäläisyyksiä ja yhdistellä asioita eroavaisuuksista huolimatta.
  • Kärsivällisyys: Ysit etenevät rauhallisesti ja kestävällä tavalla, luottaen projektien ja prosessien luontaiseen rytmiin.
  • Kannustavuus: Ysien seurassa muut tuntevat olonsa hyväksytyiksi, kuulluiksi ja ymmärretyiksi. Ysit hyväksyvät ihmiset sellaisina kuin he ovat ja näkevät heidän todellisen potentiaalinsa.
  • Aitous: Ysit ovat juuri sitä miltä näyttävät - vaatimattomia ja teeskentelemättömiä. Heidän seurassaan on helppo olla oma itsensä.

Tyypilliset toimintamallit:

Enneagrammin ysi sijaitsee enneagrammin toimintakeskuksessa, mutta se on tämän keskuksen ristiriitainen arkkityyppi. Ysit hallitsevat ympäristöään olemalla antamatta muiden hallita itseään, tyypillisesti vastustamalla passiivisesti. Heidän toimintansa ja usein myös toimimattomuutensa keskittyy harmonian ja rauhan ylläpitämiseen. Ysit karttavat konflikteja. He luovat elämäänsä tuttuja rytmejä ja rutiineja, ja saavat lohtua tästä tehtäviinsä ja ympäristöönsä sitoutumisen mallista. Ysit haluavat tuntea olevansa yhteydessä ja läheisiä ihmisten kanssa, ja tämä johtaa usein energian sulautumiseen lähipiirin ihmisten kanssa. Tämä voi ilmetä lähipiirin ihmisten tapojen, harrastusten, kiinnostuksen kohteiden tai jopa tunteiden omaksumisena.

Tyypilliset ajattelumallit:

Ysit arvostavat jäsenneltyjä prosesseja, selkeyttä ja yksityiskohtia, minkä vuoksi he omaksuvat nopeasti toimintatapoja ja rutiineja. Heillä on myös kyky järjestää suuria määriä tietoa tai yksityiskohtia yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Ysi saattaa olla itsepäisempi ja jääräpäisempi kuin ihmiset, jotka eivät tunne häntä hyvin, osaavat kuvitella. He jakavat harvoin sisäistä puhettaan ja ajatuksiaan muille, sillä he eivät halua rasittaa heitä näillä pohdinnoilla. Ysit voivat olla alistuneita siihen, etteivät ole täysin tyytyväisiä joihinkin elämänsä tai ihmissuhteidensa osa-alueisiin.

Tyypilliset tunnemallit:

Vaikka ysit kokevat monenlaisia voimakkaita tunteita, he antavat itsestään tasapainoisen ja rennon vaikutelman. He pitävät vahvat tunteensa omana tietonaan, minkä ansiosta muut kokevat ysin helposti lähestyttävänä ja rauhallisena, vaikka he eivät sisimmässään tuntisikaan oloaan sellaiseksi. Koska tunteet tuntuvat yseistä hyvin voimakkailta ja he kaipaavat sopusointua, he kokevat useimmat tunteet maltillisella voimakkuudella. Huolimatta taidostaan sovitella konfliktitilanteissa, ysit eivät mielellään ole kosketuksissa omaan vihaansa. Viha on yseille henkisesti uuvuttava kokemus, ja heillä kestää usein hetki huomata olevansa poissa tolaltaan. Tämän vuoksi he eivät anna itsensä kokea vihaa liian usein tai liian voimakkaasti. Ysit virittäytyvät ympärillään olevien ihmisten tunteisiin ja mielialoihin. Jos ympärillä olevat ihmiset ovat innostuneita ja energisiä, ysi jakaa tämän motivaation ja positiivisuuden. Sama voi tapahtua, kun ympärillä olevat ihmiset tuntevat olonsa alakuloiseksi.

Sokeat pisteet

  • Ysit välttävät joutumasta muiden ohjattavaksi vaistomaisesti päinvastaisella tavalla: olemalla passiivisia, epäitsekkäitä ja järkähtämättömiä. Tämä epäsuora käyttäytymismalli voi vaikuttaa heidän kommunikointiinsa ja ihmissuhteisiinsa.
  • Ysit haluavat välttää kiistanalaisuutta. Vaikka he eivät pidä siitä, että ihmiset painostavat heitä johonkin, heidän on myös vaikea sanoa ei. Ysit tekevät kaikkensa mukautuakseen toisiin ja vähätelläkseen omia tarpeitaan, mikä altistaa heidät sivuutetuiksi tulemiselle. Toisaalta ysit eivät pidä siitä, että heitä jätetään huomiotta.
  • Monet enneagrammin ysit eivät ole tietoisia omista passiivisaggressiivisista käyttäytymismalleistaan ja siitä, miten ne vaikuttavat heidän ympärillään oleviin ihmisiin.
  • Pyrkiessään varmistamaan, että kaikkia kuunnellaan, ysit esittävät usein useita näkökulmia keskusteluissa muiden kanssa. Tämä voi johtaa pitkiin ja laajoihin selityksiin, jotka saavat kuuntelijan menettämään mielenkiintonsa. Se voi myös heikentää ysin vaikutusvaltaa ja jopa uskottavuutta.
  • Diplomaattisina ja mukautuvina ysit eivät välttämättä ilmaise todellisia tarpeitaan, toiveitaan ja tunteitaan ympärillään oleville ihmisille. Ysi voi tuntea ilmaisevansa itseään hyvin selkeästi, mutta heidän lähestymistapansa vuoksi muut saattavat olla huomaamatta, mitä he todella haluavat ja tarvitsevat. Voi myös olla, että nämä tarpeet ja tunteet pyörivät vain ysin mielessä, eikä niitä jaeta muille niin avoimesti ja usein kuin he luulevat.

Kasvua siipien kautta

Tutustu siipiin klikkaamalla alta

Tyyppi 9 siipi 8: Pidä kiinni suunnastasi, pysy linjassa   Tyyppi 9 siipi 1: Keskity yksityiskohtiin, ole täsmällinen

Enneagrammin ysin alatyypit

Enneagrammin ysin halu luoda yhteyden tunne ja säilyttää rauha ilmenee eri tavoin kolmessa alatyypissä.

Itsesäilytys
-vaisto
Alatyypin ydin:
Ruokahalu

Tämä alatyyppi keskittyy fyysisten tarpeiden tyydyttämiseen ja toimintoihin, kuten syömiseen, lukemiseen tai nukkumiseen, jotka tuovat heille mukavuutta ja hyvinvointia. Nämä toiminnot ovat tyypillisesti keino paeta tai lohduttaa itseään tyydyttämällä halujaan. He luovat päivittäisiä rytmejä ja rutiineja, jotka tukevat vaistonvaraista elämää. Rauha ja oma aika ovat heille tärkeitä, ja he voivat olla ärtyisiä ja itsepäisiä, kun muut horjuttavat heidän tasapainoaan tai aiheuttavat ongelmia.

Kahden kesken
(Seksuaalinen) -vaisto
Alatyypin ydin:
Yhdistyminen

Tämä alatyyppi sulautuu syvästi läheisiin ihmisiin suhteissa ruokkiakseen itsetuntoaan ja mukavuudentunnettaan. He tuntevat olonsa turvallisemmaksi kumppanin kanssa, ja heidän voi olla haastavaa olla yksin. He vastustavat huomion kiinnittämistä itseensä, intohimoihinsa ja haluihinsa, ja he taipuvat myötäilemään toisten mieltymyksiä, vaikka se tarkoittaisi omien suunnitelmien ja tarpeiden uhraamista. Heillä voi olla vaikeuksia henkilökohtaisten rajojen kanssa.

Sosiaalinen
(Tai ryhmä) -vaisto
Alatyypin ydin:
Osallistuminen (vastatyyppi)

Tämä ystävällinen, sosiaalinen ysin vastatyyppi "heittäytyy mukaan" ja osallistuu täysillä, ottaen usein sovittelijan tai fasilitaattorin roolin ryhmissä. He jättävät omat ongelmansa sivuun, ylläpitävät iloista ulkokuorta välttääkseen muiden kuormittamista ja tekevät uhrauksia vastatakseen ryhmän tarpeisiin. He saavat lohtua tunteesta, että ovat osa jotain laajemmassa ryhmässä tai yhteisössä. Tehdessään lujasti töitä pitääkseen läheiset ihmiset onnellisina, he saattavat ajautua työnarkomaniaan piilottaen kipunsa tai stressinsä.

rauhallinen enneagrammi tyyppi 9 kuvaava kuva

perheen enneagrammin tyyppi 9 kuvaava kuva

kelluva enneagrammin tyyppi 9 kuvaava kuva

liikkumaton suuri kivi enneagrammin tyyppi 9 kuvaava kuva
linjat venyttää ja vapauttaa enneagrammin tyyppi 9 kuvaava kuva
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Aloita matkasi kohti syvempää itsetuntemusta
ja henkilökohtaista kasvua tänään!

SELVITÄ ENNEAGRAMMITYYPPISI iEQ9-testin avulla

Integroiva enneagrammi -kyselylomake on älykkäästi mukautuva ja dynaaminen arviointityökalu. Testin tekemiseen kuluu noin 30 minuuttia, ja se mittaa enneagrammiprofiilin, 27 vaistovariaatiota, keskukset, siivet, linjat, integroitumisen tasot sekä 6 stressin ulottuvuutta.

Selvitä tyyppisi
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Valikko