Wat is het Enneagram

Het enneagram: een boeiend model voor persoonlijkheidstypen

Ben je benieuwd naar wie je werkelijk bent? Het enneagram is een alom gerespecteerd persoonlijkheidsmodel dat je een diepgaand inzicht geeft in je diepste drijfveren. Het biedt fascinerende mogelijkheden om menselijk gedrag te voorspellen en te doorgronden.

Enneagramwiel van de negen persoonlijkheidstypes Enneagramtype 9 aangepaste vredestichter Enneagramtype 1 kritische perfectionist Enneagramtype 2 attente helper Enneagramtype 3 competitieve presteerder Enneagramtype 4 intense creatieveling Enneagramtype 5 stille specialist Enneagramtype 6 loyale scepticus Enneagramtype 7 enthousiaste visionair Enneagramtype 8 actieve bepaler

Het Integrative Enneagram opent de deur naar jouw reis van zelfontdekking en brengt de gedragspatronen aan het licht die ons onbewust drijven en motiveren om op bepaalde manieren te handelen. Door ons bewust te worden van deze drijfveren, kunnen we ze overstijgen en rijkere, meer ondersteunende manieren van zijn ontwikkelen. Werken met dit model stelt individuen in staat om de eerste stap te zetten in het nemen van verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en groei, door beter te begrijpen waarom ze doen en reageren zoals ze doen.

Het enneagram is een archetypisch raamwerk bestaande uit negen types die diepgaand inzicht bieden aan individuen, groepen en collectieven. Met 3 centra van intelligentie, 9 enneagramtypes, vleugels, 27 subtypes en meer, biedt dit model een rijke kaart voor persoonlijke ontwikkeling. Het plaatst mensen niet in hokjes, maar opent juist een pad naar zelfontdekking en groter persoonlijk bewustzijn.

Als raamwerk spreekt het op een diepgaande manier over de reis van integratie. Het is in staat om de uniciteit van elk individu en zijn of haar reis bloot te leggen. Het onthult niet alleen wat een individu tegenhoudt, maar je kunt ook waardevolle inzichten verkrijgen in jouw reis naar kracht en bevrijding, waarbij we in contact komen met onze sterke punten en ons hogere zelf.

De enneagramtest is daarom een betekenisgevend tool of raamwerk dat de ontwikkeling van zelfkennis en metabewustzijn mogelijk maakt.

De meest effectieve, nauwkeurige en uitgebreide enneagram-persoonlijkheidstest voor onze gebruikers is de iEQ9, ontwikkeld door Integrative Enneagram Solutions.

Enneagramwiel van de negen persoonlijkheidstypes Enneagramtype 9 aangepaste vredestichter Enneagramtype 1 kritische perfectionist Enneagramtype 2 attente helper Enneagramtype 3 competitieve presteerder Enneagramtype 4 intense creatieveling Enneagramtype 5 stille specialist Enneagramtype 6 loyale scepticus Enneagramtype 7 enthousiaste visionair Enneagramtype 8 actieve bepaler
Definitie en betekenis van het Enneagram

Wat is het enneagram en wat betekent het?

Het enneagram is een model van de menselijke psychologie en persoonlijkheidstheorie, gebaseerd op het idee dat iedereen een unieke en aangeboren persoonlijkheidsstructuur of 'essentie' heeft die bepalend is voor hoe we de wereld en onszelf zien.

Het woord 'enneagram' is afgeleid van de Griekse woorden 'ennea', wat 'negen' betekent, en 'grammos', wat staat voor 'iets geschrevens' of 'een figuur'. Het enneagramsymbool bestaat uit een cirkel met negen punten op gelijke afstand van elkaar, die elk één van de negen persoonlijkheidstypen vertegenwoordigen. De oorsprong van het enneagram gaat ver terug in de geschiedenis.

Elk type wordt gekenmerkt door een unieke combinatie van sterktes, zwaktes, onbewuste drijfveren, angsten en triggers die onze gedachten, gevoelens en acties vormgeven. Het enneagram is niet alleen een tool om onszelf en anderen beter te begrijpen, maar ook een krachtig instrument voor persoonlijke groei, zelfbewustzijn, zelfontdekking en spirituele ontwikkeling. Het kan ons helpen inzicht te krijgen in onze eigen motivaties en gedragingen, en die van anderen, wat kan leiden tot meer harmonieuze relaties, betere communicatie en effectievere probleemoplossing.

Wat kan het enneagram voor jou betekenen?

Het enneagram kan worden ingezet om meer inzicht te krijgen in je eigen persoonlijkheid en die van anderen, en om meer zelfkennis en zelfacceptatie te ontwikkelen.

Wat zijn de negen enneagramtypes?

Hier vind je korte beschrijvingen van de 9 persoonlijkheidstypes. Klik op de links om meer over elk type te lezen. Voor het beste resultaat raden we aan om de officiële Enneagram persoonlijkheidstest te doen, die wetenschappelijk gevalideerd is. Wil je ontdekken welk Enneagram type jij bent? Doe dan de iEQ9 Enneagram test en ontvang een standaardrapport van 20 pagina's of een uitgebreid professioneel rapport van 44 pagina's. Deze rapporten bieden waardevolle ondersteuning op jouw reis naar zelfinzicht en persoonlijke groei.

ennea icon type 8
ENNEAGRAMTYPE 8 De Actieve Bepaler Achten zijn krachtige persoonlijkheden met een sterke aanwezigheid. Ze hechten veel waarde aan controle. Hoewel ze soms behoedzaam overkomen, zijn ze zorgzaam en beschermend naar hun naasten. Ze maskeren hun kwetsbaarheid met een stoere, no-nonsense houding, waardoor ze intimiderend en confronterend kunnen overkomen. Wanneer Achten verder ontwikkelen, combineren ze hun directheid met compassie. Ze werken samen met anderen om het grotere goed te dienen.
ennea icon type 2
ENNEAGRAMTYPE 2 De Attente Helper Tweeën willen op een behulpzame en ondersteunende manier aan de behoeften van anderen voldoen. Ze zijn warm, gul en mensgericht. In relaties zoeken ze naar bevestiging en erkenning. Als ze zich ongewaardeerd voelen, kunnen ze gevoelig en boos reageren. Soms bemoeien ze zich te veel met het leven van anderen, waardoor ze als manipulatief gezien kunnen worden. De uitdaging voor Tweeën is om onvoorwaardelijk te geven en niet alleen anderen, maar ook zichzelf te koesteren.
ennea icon type 5
ENNEAGRAMTYPE 5 De Stille Specialisten Vijven zijn introverte individuen met een levendig innerlijk leven. Ze observeren en onderzoeken hoe de wereld in elkaar zit. Het delen van gedachten en gevoelens vinden ze lastig, waardoor ze soms sociaal onhandig of ongeïnteresseerd overkomen. Wanneer Vijven minder ontwikkeld zijn, kunnen ze teruggetrokken en antagonistisch zijn en hun isolement agressief verdedigen. Verder ontwikkelde Vijven zijn intellectuele pioniers die hun scherpe inzichten op een onbevangen manier delen.
ennea icon type 1
ENNEAGRAMTYPE 9 De aangepaste bemiddelaar Negens zijn diplomatiek en stemmen zich af op de ideeën van anderen. Ze treden vaak op als facilitators of bemiddelaars in groepen. Met hun vriendelijke, aardse en stabiele houding vormen ze de lijm tussen mensen. Het is een uitdaging voor hen om in contact te komen met hun eigen standpunt, nee te zeggen en conflicten aan te gaan. Wanneer negens een hoge mate van integratie bereiken, zijn ze onafhankelijk en hebben ze zelfrespect. Ze handelen dan met zelfbewustzijn en autonomie.
ennea icon type 3
ENNEAGRAMTYPE 3 De competitieve presteerder Drieën zijn doeners en vaak praktisch, succesgericht en taakgedreven ingesteld. Ze projecteren een gepolijst imago of persoonlijkheid. Drieën zijn competitief en bereid offers te brengen om hun doelen te bereiken en succesvol over te komen. Ze lopen het risico overbelast te raken of workaholic te worden. Soms nemen ze hun toevlucht tot misleiding of opportunisme om te winnen. Wanneer drieën een hogere mate van integratie bereiken, werken ze aan zelfacceptatie en authentieke invloed. Ze verbinden dan hart en handen.
ennea icon type 6
ENNEAGRAMTYPE 6 De loyale scepticus Zessen pikken gemakkelijk signalen op van potentieel gevaar en risico's. Ze handelen vanuit een gevoel van angst en denken op sceptische wijze. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en loyaliteit zijn belangrijke waarden voor hen. Ze hebben de behoefte zich veilig en ergens bij te horen te voelen. Bij een lagere mate van integratie kunnen zessen paranoïde, reactief en onzeker worden, omdat loyaliteit dan omslaat in afhankelijkheid en overgevoeligheid. Wanneer zessen een hogere mate van integratie bereiken, stralen ze als zelfstandige, toegewijde en evenwichtige personen vertrouwen uit naar de mensen om hen heen. Ze gaan dan veerkrachtig om met risico's.
ennea icon type 1
ENNEAGRAMTYPE 1 De Strikte Perfectionist Enen streven naar verbetering en de juiste actie, en zorgen ervoor dat alles correct wordt uitgevoerd. Ze hebben duidelijke principes, een sterk gevoel voor goed en kwaad, en kunnen idealistisch, zelfingenomen of veroordelend overkomen. Ze structureren hun wereld en hechten waarde aan feiten, precisie en helderheid, waarbij ze hard werken om fouten te vermijden. Hun gave ligt in onderscheidingsvermogen, evaluatie en weten wat juist is.
ennea icon type 4
ENNEAGRAMTYPE 4 De Intense Creatieveling Vieren zijn op zoek naar betekenis, diepgang en authenticiteit. Ze zijn emotioneel gevoelig en afgestemd op hun omgeving; creatief en expressief als individuen. Ze kunnen emotioneel wisselvallig, dramatisch en gefocust op hun eigen behoeften of tekortkomingen in hun leven overkomen. Naarmate ze groeien, komen Vieren in contact met hun innerlijke creatieve stem en leren ze hun identiteit en emoties te onderscheiden.
ennea icon type 7
ENNEAGRAMTYPE 7 De Enthousiaste Visionair Zevens zoeken afwisseling en stimulatie, en zijn levensgenieters. Ze gaan uitdagingen aan met optimisme en benaderen het leven op een toekomstgerichte manier. In groepen brengen ze creativiteit, energie en optimisme, en sluiten ze makkelijk vriendschappen. Ze kunnen op anderen afgeleid, hedonistisch, ongevoelig of onverantwoordelijk overkomen. Zevens zijn vaak ongelukkig maar ontkennen dit, en vluchten in hyperactiviteit en impulsief genotzuchtig gedrag. Op een hoger niveau van persoonlijke groei zijn ze in het hier en nu aanwezig en vinden ze vreugde van binnenuit.
Wat zijn de 27 subtypen en instincten, en waarom zijn ze belangrijk?

Wat zijn de 27 subtypes en instincten, en waarom zijn ze belangrijk?

Ieder van ons heeft drie fundamentele instinctieve drijfveren die essentieel zijn voor de menselijke ervaring – alle drie zijn in ons aanwezig als noodzakelijke, lichaamsgebonden oerkrachten. Ze staan los van onze persoonlijkheid en vormen de basis van onze levensstrategieën, die, hoewel vaak onbewust, een krachtige invloed hebben op onze manier van zijn.

Hoewel deze drie instincten altijd aanwezig zijn, wordt één ervan dominant en is daardoor makkelijker toegankelijk en inzetbaar dan de andere. Wanneer het dominante instinct samengaat met het kerntype en de fundamentele angst, ontstaat er een nieuwe karakterstructuur. Dit zijn de 27 subtypes volgens het model van Claudio Naranjo.

De iEQ9 Enneagramtest is ontworpen om jouw dominante instinct helder te identificeren en je subtype nauwkeurig bloot te leggen.

Ontdek meer over de 27 subtypes
Wat zijn de centra?

Wat zijn de centra?

In zijn vierde weg-leer legde Gurdjieff uit dat we functioneren met drie 'breinen' die invloed hebben op onze manier van denken, voelen en handelen. Dit zijn het Denken (hoofdgericht), het Voelen (hartgericht) en het Doen (lichaams- of handgericht). Meestal is één van deze centra dominant en moeten we bewust werken aan het ontwikkelen van de andere twee. Iemand zou bijvoorbeeld kunnen zeggen dat hij zijn gevoelens beredeneerd, of handelt zonder na te denken, of dat zijn gevoelens hem er vaak van weerhouden helder te denken.

Er is een sterke link tussen het enneagram en de centra, zozeer zelfs dat de negen types onderverdeeld kunnen worden in drie triades, elk met hun eigen set van onderliggende problemen die ons gedrag beïnvloeden. Zo hebben de hoofdgerichte enneagram types (E5, E6 en E7) bijvoorbeeld te maken met angst en cynisme; de hartgerichte types (E2, E3 en E4) worstelen met imago, verdriet en schaamte; en de lichaamsgerichte types (E8, E9 en E1) hebben moeite met controle en woede.

De iEQ9 test bevat een ingebouwde beoordeling van de centra en geeft praktische coachingtips om ze in balans te brengen.

Ontdek meer over de centra
Wat zijn de centra?
Wat zijn de vleugels?

Wat zijn de Vleugels?

De Vleugels verwijzen naar de twee enneagramtypes die naast jouw kerntype op de cirkel liggen. Deze 'naaste buren' hebben invloed op je, maar veranderen je type niet. Als het kerntype het ijs in een kom is, zijn de vleugels de saus die je eraan toevoegt. Het is geen tweede soort ijs, maar eerder de smaak van de aangrenzende types. We hebben allemaal toegang tot beide vleugels, en elk biedt een unieke set hulpmiddelen en eigenschappen die we op bepaalde momenten nuttig vinden. Soms voelt één van deze vleugels vertrouwder of dominanter aan. Sommige mensen houden er helemaal niet van om veel 'saus' toe te voegen (puur type of lichte vleugels), anderen doen er flink wat bij (sterke vleugel(s)), en weer anderen gebruiken beide (gebalanceerde dubbele vleugels).

De vleugels helpen ons om de types niet alleen op zichzelf te begrijpen, maar ook in relatie tot elkaar. Aangezien de enneagramtypes worden gezien als een spectrum of continuüm, kan het contact maken met je vleugels je helpen om de subtiliteiten van je resonerende type beter te doorgronden. Door naar de ene of de andere kant te neigen met onze vleugels, verruimen we ons perspectief en vergroten we ons emotionele en gedragsmatige repertoire. De vleugels kunnen ook inzicht bieden in de spanningen en invloeden die we ervaren wanneer we vastlopen, en creëren mogelijkheden om een dilemma te herkaderen als een kans voor transformatie. De nauwkeurige enneagramtest van iEQ9 laat zien hoe je je vleugels effectief kunt inzetten voor persoonlijke groei.

Lees meer over de Vleugels
Wat zijn de lijnen op het enneagramsymbool?

Wat zijn de lijnen op het enneagramsymbool?

De lijnen volgen twee reeksen: 3-6-9 en 1-4-2-8-5-7-1. De lijnen symboliseren beweging, de dynamiek van verandering en sterke polariteiten. Ze geven de invloeden en wisselwerkingen tussen de types aan, patronen van energiestromen. Hoewel ons kerntype onze 'thuisbasis' blijft, kunnen we ook langs deze verbindingslijnen reizen of er zelfs door meegesleept worden. Elk type of getal is verbonden met het type aan de andere kant van de lijn, als een polariteit of paradox waarin we moeten leven.

Bewegen langs de lijnen biedt een aanzienlijke verschuiving in perspectief of gezichtspunt. Het stelt ons in staat om uit onze gebruikelijke stijl en reacties te stappen en nieuwe manieren te vinden om te reageren op de wereld om ons heen. De lijnen bieden daarom een rijk potentieel voor verkenning en groei, omdat ze balans en nieuwe hulpbronnen bieden voor ons kerntype. Idealiter werken we eraan om soepel te kunnen bewegen langs de lijnen, als een pad van beweging voor ons geïntegreerde zelf.

Lees meer over de lijnen
Wat zijn de lijnen op het enneagramsymbool?
Wat zijn de niveaus van ontwikkeling?

Wat zijn de niveaus van ontwikkeling?

De niveaus geven aan hoever we tot nu toe zijn gekomen op onze reis van persoonlijke groei en integratie. Dit is een momentopname die verandert naarmate we ons ontwikkelen en groeien, of wanneer we voor meer of minder uitdagingen komen te staan. Hoewel integratie niet statisch is en mensen, afhankelijk van de situatie, kunnen schakelen tussen gedragingen die wijzen op een hoge of lage integratie, laten steeds meer mensen na verloop van tijd een concentratie van energie en gedrag zien die past bij een bepaald niveau van integratie.

Ontdek meer over de niveaus van integratie

Wat is de iEQ9 Enneagram persoonlijkheidstest en waarom wordt deze gezien als de ultieme Enneagramtest?

De Integrative Enneagram-test is een dynamische, intelligente assessment die zich aanpast aan jouw antwoorden. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en de test geeft scores voor je enneagramprofiel, de 27 subtypes, centra, vleugels, lijnen, integratieniveaus en 6 dimensies van stress en spanning.

Begin vandaag nog aan jouw reis van zelfontdekking!

Koop nu de iEQ9 Enneagramtest

Wat maakt de iEQ9-test uniek? Onze test is gebaseerd op uitgebreid onderzoek en wordt voortdurend geactualiseerd met de nieuwste inzichten uit psychologie, mindfulness en neurowetenschappen. Je kunt erop vertrouwen dat ons volledige rapport en de resultaten valide, accuraat en betrouwbaar zijn. Onze psychometrie-experts en data scientists hebben meer dan 12 jaar besteed aan het perfectioneren van onze test. Hierdoor is deze niet alleen de meest precieze (+95%), maar ook gebruiksvriendelijk en toegankelijk voor iedereen, aldus het American Journal of Psychiatry.

Er zijn veel gratis enneagramtests online, maar geen enkele heeft 12 jaar lang diepgaand onderzoek en ontwikkeling ondergaan. De meeste zijn samengesteld door mensen met weinig kennis van psychometrie of die statistische validatie, big data en wetenschappelijke test-hertestmethoden gebruiken om het resultaat te verbeteren. De oprichter van Integrative heeft direct samengewerkt met Claudio Naranjo om de kernlessen rechtstreeks vanuit zijn expertise aan te passen. De betrouwbaarheid van de iEQ9 wordt verder versterkt door 4000 professionals die de test dagelijks gebruiken bij hun cliënten, in grote bedrijven als Google, NASA, Microsoft en Amazon.

Mensen geven aan dat ze de iEQ9-vragenlijst eenvoudig in gebruik vinden, ondanks het feit dat deze uitgebreid, geïntegreerd, dynamisch en adaptief is. De test bevat 175 vragen, die intelligent worden geselecteerd uit een database van 2000, en duurt slechts ongeveer 30 minuten om in te vullen. Je zou meerdere alternatieve tests moeten doen om een vergelijkbaar resultaat te krijgen als het iEQ9-rapport. Op de achtergrond worden statistische validatie en unieke machine learning technieken continu bijgewerkt om de nauwkeurigheid verder te verhogen. Je kunt erop vertrouwen dat wij, met de begeleiding van solide theorie, de expertise hebben ontwikkeld om je een zielenkaart van wereldklasse te bieden.

Wat is de iEQ9 Enneagram-persoonlijkheidstest en waarom wordt de iEQ9 gezien als de officiële Enneagramtest?

Wat zijn de voordelen van de Enneagramtest?

Het enneagram heeft zich de afgelopen decennia ontpopt tot een van de krachtigste hulpmiddelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en coaching. De toepassing van het enneagram zorgt niet alleen voor een snelle groei in zelfinzicht en persoonlijke integratie, maar geeft het ontwikkelingsproces ook een duurzaam en diepgaand karakter op de lange termijn.

DE VOORDELEN VOOR Persoonlijk zelfbewustzijn en groei

Benefits for Personal self-awareness and self-development

Een van de grootste voordelen van het enneagram is dat het helpt om op het niveau van motivatie een meta-bewustzijn te creëren. Dit betekent dat het individuen kan helpen de onderliggende redenen voor hun acties en gedrag te begrijpen, wat vervolgens kan leiden tot meer zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

Een ander pluspunt is dat het mensen in staat stelt emotionele kernproblemen aan te pakken. Door inzicht te krijgen in de drijfveren achter hun handelen, kunnen ze onverwerkte emotionele kwesties oplossen die hen mogelijk tegenhouden.

Het enneagram biedt ook een kader om functioneel en disfunctioneel gedrag te begrijpen dat voortkomt uit kernmotivaties. Hierdoor kunnen mensen gedrag en blinde vlekken herkennen die hen niet verder helpen, en worden ze begeleid bij het ontwikkelen van gezondere manieren van denken en doen.

Benefits for Personal self-awareness and self-development

Een van de meest waardevolle aspecten is dat het leidt tot meer begrip en dieper mededogen voor jezelf en anderen. Als je begrijpt wat anderen drijft, kun je meer empathie tonen en hun gedrag beter plaatsen.

Het enneagram laat ook zien hoe je je kunt ontwikkelen en groeien. Daarnaast kan het de productiviteit en motivatie verhogen door mensen te helpen hun unieke sterke en zwakke punten te doorgronden en doelen te stellen die aansluiten bij hun kernmotivaties. Tot slot biedt het enneagram een taal en een zingevend raamwerk dat dieper gaat dan een benadering op basis van persoonlijkheidskenmerken, en dat de authenticiteit, kracht en impact van leiderschap versterkt.

Lees meer voor individuen
Benefits for Personal self-awareness and self-development

DE VOORDELEN VOOR Professionals, teams en leiders

Benefits for Professionals, teams and leaders

De Enneagramtest is een waardevol instrument voor professionals en leidinggevenden, omdat het kan helpen om oordelen en kritiek op anderen te verminderen en tegelijkertijd wederzijds begrip en tolerantie te bevorderen. Door een raamwerk te bieden voor het doorgronden van de drijfveren van elk teamlid, kan het enneagram leiders helpen om voorbij oppervlakkige verschillen te kijken en de unieke kwaliteiten en bijdragen van iedereen te waarderen.

Daarnaast biedt het enneagram een kader om conflicten en uitdagingen beter te begrijpen. In plaats van de oorzaak van spanningen toe te schrijven aan 'persoonlijkheidsverschillen', stelt het enneagram teamleden in staat om onderliggende motivaties te identificeren die mogelijk bijdragen aan het conflict. Dit kan leiden tot effectievere, veerkrachtigere en duurzamere oplossingen.

Het stelt teams ook in staat om traditionele 'breuklijnen' te overstijgen en opnieuw te verbinden. Dit kan de werkrelaties en productiviteit ten goede komen.

Benefits for Professionals, teams and leaders

Bovendien kan de accurate iEQ9-test ook bedrijfsprocessen verbeteren door diepgaander inzicht te bieden in de onderlinge relaties van groepsleden, wat leidt tot betere communicatie en een nieuw begrippenkader voor teamdynamiek. Kortom, het enneagram kan een krachtig hulpmiddel zijn om de samenwerking, communicatie en uiteindelijk de productiviteit op de werkvloer naar een hoger niveau te tillen.

Het iEQ9 Team Volledig Rapport kan door coaches samen met leidinggevenden worden gebruikt om hun veerkracht aanzienlijk te versterken. Het maakt gebruik van een uniek fractaal wiskundig algoritme om een groepsgestalt te genereren.

Lees meer voor professionals
Benefits for Professionals, teams and leaders

DE VOORDELEN VOOR Organisaties, bedrijfscultuur en werknemerstevredenheid

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Het enneagram-assessment heeft een enorm potentieel voor organisaties, bedrijfscultuur en medewerkerstevredenheid. Het transformeert de manier waarop teams samenwerken door een diepgaand inzicht te bieden in de drijfveren en doelen van elk teamlid. Dit begrip kan helpen om kantoorpolitiek te verminderen en samenwerking te bevorderen, wat leidt tot minder conflicten en een betere teamdynamiek.

Het enneagram fungeert als een gamechanger voor verandermanagement en stelt individuen in staat om organisatorische veranderingen met meer gemak te omarmen en zich eraan aan te passen. Het diepere inzicht in de motivaties en patronen van teamleden stelt organisaties in staat om veranderingen vol vertrouwen aan te pakken, waardoor angst en onzekerheid afnemen.

Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Organisaties kunnen het volledige potentieel van hun medewerkers benutten door de unieke kwaliteiten en bijdragen van elk teamlid te begrijpen. Deze integratie leidt tot een creatieve en productieve werkomgeving, wat de prestaties verbetert en de algehele productiviteit verhoogt.

De enneagramtest dient ook als een waardevol instrument voor projectmanagement en leiderschap, en biedt een kader voor een effectieve organisatie en uitvoering van projecten. Dit leidt tot meer integriteit binnen de organisatie, verbetert de communicatie en maakt het mogelijk om verborgen talenten te ontdekken.

Cultuurverandering en effectieve communicatie zijn cruciale elementen van een positieve en productieve werkomgeving. Het enneagram speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van beide en draagt zo bij aan het geluk en het algehele welzijn van medewerkers. Dit kader stelt organisaties ook in staat om impactvollere talent- en trainingsprogramma's te ontwikkelen, waardoor de individuele groei en ontwikkeling wordt gestimuleerd.

Lees meer voor Organisaties
Benefits for Organisations, culture and staff happiness

Wat is het verschil tussen de Enneagram persoonlijkheidstest en de MBTI?

Schema Enneagram

Enneagram Test

De iEQ9 Enneagram Test geeft je een diepgaand inzicht in je persoonlijkheidstype en ontwikkeling. Het onderscheidt 27 genuanceerde subtypes en biedt een dynamisch model voor groei naar hogere niveaus van welzijn en functioneren. De iEQ9 legt de onderliggende drijfveren en denkpatronen bloot die je gedrag vormgeven, waarbij zowel je sterke punten als groeimogelijkheden aan bod komen. Het voorspelt hoe verschillende types op elkaar inwerken binnen complexe sociale systemen. Met wortels in spirituele en psychologische leringen, biedt de iEQ9 een uiterst waardevol perspectief voor iedereen die streeft naar zelfontplooiing.

 • Ontdek hoe je jezelf beter kunt begrijpen en je kunt ontwikkelen tot nieuwe hoogtes
 • Breng de kernmotivaties en angsten aan het licht die ten grondslag liggen aan je gedrag
 • Biedt heldere en praktische paden voor persoonlijke groei en ontwikkeling
 • Voorspellend in complexe situaties en relaties met anderen
 • Legt verbanden met diepere spirituele en psychologische inzichten
arrow down icon
Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

De Myers-Briggs Type Indicator streeft ernaar individuen onder te verdelen in 16 persoonlijkheidstypen op basis van eigenschappen zoals extraversie en intuïtie. Hoewel onderzoek de validiteit van deze eigenschappen voor bepaalde doeleinden ondersteunt, ontbreekt het de MBTI aan een allesomvattend model om persoonlijke groei door de tijd heen te begeleiden. Met de nadruk op waarneembare eigenschappen, schiet de MBTI vaak tekort in het vastleggen van de subtiliteiten en complexiteiten die inherent zijn aan de menselijke persoonlijkheid en motivatie. Desondanks blijft de MBTI populair, vooral bij werving en selectie.

 • Oppervlakkige persoonlijkheidskenmerken, niet de onderliggende drijfveren
 • Biedt geen raamwerk voor persoonlijke ontwikkeling
 • Geeft geen inzicht in blinde vlekken, vooroordelen en gewoontes
arrow down icon
Strengths Finder

De Strengths Finder Test brengt de sterkste talenten en vaardigheden van individuen in kaart, gekozen uit een lijst van 34 kwaliteiten. Door de nadruk te leggen op gebieden waarin iemand het meest competent is, kan deze tool waardevol zijn voor loopbaanontwikkeling en leiderschap. Toch hanteert de Strengths Finder een onevenwichtige aanpak door zich alleen op iemands sterke punten te richten en niet op de persoonlijkheid als geheel. Het model mist een conceptueel raamwerk dat aangeeft hoe verschillende kwaliteiten met elkaar samenhangen en zich ontwikkelen. De Strengths Finder is een goed vertrekpunt, maar heeft aanvulling nodig om echt compleet te zijn.

 • Focust uitsluitend op sterke punten en laat zwakke punten en groeimogelijkheden buiten beschouwing.
 • Geeft geen inzicht in hoe sterke punten op een dynamische manier op elkaar inwerken in verschillende situaties en relaties.
arrow down icon
Big Five persoonlijkheidstest

Het Big Five-model gaat ervan uit dat persoonlijkheid kan worden gevat in vijf brede eigenschappen: openheid, zorgvuldigheid, extraversie, vriendelijkheid en neuroticisme. Onderzoek ondersteunt de validiteit van deze eigenschappen in het geven van een algemeen beeld van iemands karaktertrekken. Toch ontbreekt het de Big Five aan nuance doordat het zich beperkt tot slechts vijf eigenschappen. Het verklaart onvoldoende de diepere drijfveren achter gedrag en biedt geen dynamisch perspectief op persoonlijkheidsontwikkeling. Hoewel nuttig, zijn aanvullende instrumenten nodig om de beperkte reikwijdte van de Big Five aan te vullen.

 • Richt zich op eigenschappen of gedrag, niet op waarom je doet wat je doet
 • Geeft geen inzicht in de diepere motivaties, angsten, gedragspatronen en copingmechanismen
arrow down large icon

Het 9 Types-model kan bijzonder waardevol zijn bij het werken met je schaduwkanten, het verkrijgen van persoonlijke inzichten, in counseling of therapie, en op de werkvloer.

Het enneagram biedt een diepgaand en holistisch begrip van je volledige persoonlijkheid en de onderliggende drijfveren achter je gedrag.

Inzicht krijgen in jouw enneagramtype

Inzicht in uw enneagramtype

Het ontdekken van je enneagramtype kan een transformerende ervaring zijn die je een dieper inzicht geeft in jezelf en hoe je omgaat met de wereld om je heen. Door je sterke punten, zwakke punten en onbewuste drijfveren bloot te leggen, kan het model van de negen types de weg vrijmaken naar meer zelfbewustzijn en zelfacceptatie.

Het bepalen van je persoonlijkheidstype is een proces dat op verschillende manieren kan worden benaderd. Sommige mensen kiezen ervoor om een test te doen, samen te werken met een ervaren coach, of gewoon de kerntypen te bestuderen om te zien welke het meest bij hen aansluit. De iEQ9 is wellicht de meest onfeilbare methode om erachter te komen wat jouw enneagramtype is.

Zodra je een beter begrip hebt van je type, is het net zo belangrijk om je blinde vlekken onder ogen te zien - de gebieden waar je het meest geneigd bent om mee te worstelen. Iemand met type 8 kan bijvoorbeeld moeite hebben om kwetsbaarheid te tonen, terwijl iemand met type 4 kan kampen met twijfels over zichzelf. Door deze blinde vlekken te herkennen, kun je eraan werken om ze te overwinnen en als persoon te groeien.

Het belang van het begrijpen van iemands persoonlijkheidstype

Het belang van inzicht in je persoonlijkheidstype

De impact van het doorgronden van je type gaat veel verder dan zelfontdekking. Het heeft een diepgaande invloed op je persoonlijk welzijn en je professionele leven. Door je sterke en zwakke punten helder te krijgen, kun je de communicatie, het oplossen van problemen en je relaties verbeteren, wat leidt tot meer succes in je carrière. Bovendien kan begrip van je type de beste manieren onthullen om voor jezelf te zorgen op emotioneel, fysiek en spiritueel vlak.

De test en het model bieden een kader om je persoonlijkheid en gedrag te begrijpen en dienen als een waardevol instrument voor groei en bewustwording. Door dieper inzicht te krijgen in wat je gedachten, emoties en gedrag drijft, kun je meer zelfacceptatie en een holistisch begrip van jezelf ontwikkelen. Daarnaast biedt het herkennen van groeimogelijkheden een routekaart om je volledige potentieel te bereiken en zet het je aan tot een leven van zelfontdekking en persoonlijke ontwikkeling.

Het belang van het begrijpen van iemands persoonlijkheidstype
Kan het Enneagram worden toegepast bij leiderschap en teambuilding?

Kan het enneagram worden toegepast bij leiderschap en teambuilding?

De enneagramtest of -assessment kan in diverse situaties worden ingezet, zoals bij het versterken van de veerkracht van leiders of het ontdekken en benutten van teamdynamiek. Zo kan het kennen van de persoonlijkheidstypen van elk teamlid bijdragen aan effectievere communicatie en samenwerking. Bij leiderschapsontwikkeling kan het enneagram worden gebruikt om sterke punten te benadrukken en verder te ontwikkelen, en om blinde vlekken te identificeren en aan te pakken. Bij het oplossen van conflicten kan het model helpen om de drijfveren en perspectieven van de verschillende betrokken partijen beter te doorgronden.

Samenvatting

Van alle modellen van persoonlijkheidstypes springen de iEQ9-test en het enneagrammodel eruit als de meest uitgebreide en nauwkeurige. Het kan een waardevol hulpmiddel zijn voor persoonlijke groei en ontwikkeling, doordat het een kader biedt om iemands persoonlijkheid en gedrag te begrijpen. Het enneagram is toepasbaar in verschillende contexten, zoals coaching, mentoring, leiderschapstransformatie en het versterken van teams. Het kan ook gebruikt worden om iemands belangrijkste uitdagingen bloot te leggen en manieren te vinden om deze aan te pakken. Door het eigen type te doorgronden, kan men probleemgebieden ontdekken en richtlijnen ontwikkelen om die uitdagingen het hoofd te bieden.

Het enneagram heeft echter zijn beperkingen en is geen wondermiddel voor het begrijpen van de persoonlijkheid. Het moet gezien worden als een instrument voor zelfreflectie en zelfontdekking, en het beste gebruikt worden in combinatie met andere persoonlijkheidskaders en assessments. Er zijn diverse bronnen beschikbaar voor lezers die meer willen leren over het enneagram, zoals boeken en workshops.

Zet vandaag nog de eerste stap naar jouw nieuwe leven.

Selecteer een type om dieper te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Zet vandaag nog de eerste stap op jouw pad van zelfbewustzijn
en persoonlijke ontwikkeling!

ONTDEK JOUW ENNEAGRAMTYPE met de iEQ9

De Integrative Enneagram Questionnaire is een dynamische, adaptieve en intelligente vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en geeft inzicht in jouw Enneagramprofiel, 27 Subtypes, Centra, Vleugels, Lijnen, Integratieniveaus en 6 dimensies van Spanning.

Ontdek Jouw Type

Navigatie