Enneagrammin tyyppi 7 -persoonallisuus - innostunut - innostunut visionääri
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagrammi 7 – Innostunut visionääri

hyppää korkealle enneagrammin tyyppi 7 kuvaava kuva

Enneagrammin seitsemet tuntevat sisäistä pakkoa elää elämä täysillä ja vältellä kipua. Seitsemet rakastavat vapauden tunnetta ja suuntaavat huomionsa optimismiin, inspiraation etsimiseen ja tilaisuuksiin tarttumiseen niiden osuessa kohdalle. Seitsemet asennoituvat elämään kuin seikkailuun ja nauttivat leikkisyydestä ja spontaaniudesta. Parhaimmillaan muut näkevät seitsemissä tyytyväisyyttä ja levollisuutta heidän omaksuessaan maltillisuutta ja eläessään hetkessä, läsnä itselleen ja ympäröivälle maailmalle. Vähemmän tasapainoisessa tilassa muut saattavat kokea seitsemet impulsiivisina, sitoutumiskyvyttöminä ja hajanaisina heidän harhautuessaan kyltymättömään täyttymyksen kaipuuseen ja pelkoon jonkin menettämisestä.

Sisäinen puhe
"Tulevaisuus pursuaa jännittäviä mahdollisuuksia, ja haluan kokea ne kaikki! Olen sinut itseni kanssa ja ansaitsen unelmieni toteutumisen. Mikä on seuraava seikkailuni? On aika jatkaa matkaa ja tavoitella vapautta."
jännitys enneagrammin tyyppi 7 kuvaava kuva

Enneagrammin seitsemän lahjoja ovat:

  • Optimismi: Seitsemien kyky keskittyä siihen, mikä tuo iloa, onnellisuutta ja nautintoa elämään, saa heidät sädehtimään positiivisuutta.
  • Joustavuus: Seitsemet ovat virittäytyneet mahdollisuuksiin ja haluavat pitää vaihtoehtonsa avoimina, joten he mukautuvat ketterästi muutoksiin, vastoinkäymisiin ja haasteisiin.
  • Tulevaisuusorientoituneisuus: Keskittymällä tulevaan seitsemien innokkuus ja visionäärisyys auttavat heitä sekä ennakoimaan että luomaan jännittävää tulevaisuutta.
  • Käytännönläheisyys: Parhaimmillaan seitsemet yhdistävät ideansa käytännölliseen ja tulokselliseen toimintaan, mikä mahdollistaa asioiden toteuttamisen.
  • Seikkailunhalu:Leikkisinä, monipuolisina ja spontaaneina persoonina seitsemet nauttivat vapaudestaan ja rakastavat uusien alueiden ja kokemusten tutkimista.

Tyypilliset ajattelumallit:

Seitsemillä on vilkas mieli, joka liikkuu vaivattomasti ideoiden välillä yhdistellen niitä. Tämä enneatyyppi haluaa suunnata energiansa ja aikansa itseään kiinnostaviin asioihin reagoiden välittömästi ärsykkeisiin. Seitsemien ajattelutyyli yhdistää nopean henkisen prosessoinnin suureen henkisten virikkeiden tarpeeseen. He janoavat vaihtoehtoja ja inhoavat tunnetta siitä, että heidän valinnanvapauttaan rajoitetaan tai heitä kahlitaan millään tavalla. Seitsemien ajattelutapa mahdollistaa laajan tietämyksen kerryttämisen mitä erilaisimmilta aloilta. Tämä monipuolinen tietous voi ruokkia luovuutta ja innovaatioita, sillä heillä on runsaasti tietoa, jota yhdistellä ja hyödyntää. Seitsemiä innostaa kyky kehitellä lukuisia ideoita ja jakaa niitä muiden kanssa. Kohdatessaan uutta tietoa he prosessoivat ja omaksuvat sen nopeasti, usein oppien lennossa tekemällä.

Tyypilliset toimintamallit:

Seitsemet kyllästyvät helposti, ja rutiininomaiset tai toistuvat tehtävät voivat lannistaa heidät. Niinpä he etsivät aktiivisesti jännitystä ja kokeilevat uusia asioita, usein jättäen tehtäviä kesken aloittaessaan jotain uutta. Seitsemet haluavat luoda elämäänsä vauhtia ja toimivat määrätietoisesti pitääkseen asiat liikkeessä. He nauttivat adrenaliiniryöpystä, jonka jännitys ja uusien asioiden kokeilu tuovat mukanaan. Paineen alla seitsemet tekevät montaa asiaa yhtä aikaa, palloilevat suunnitelmien kanssa ja saattavat ottaa enemmän hommia kuin on realistista. Seitsemän keho on luultavasti yhtä aktiivinen kuin hänen mielensä. Tämä energian ruumiillistuma voi ilmetä kiireisenä kehonkielenä ja jatkuvana liikkeenä - useimmat seitsemet inhoavat paikallaan istumista yli pari minuuttia. Muista saattaa tuntua, että seitsemet ovat levottomia, aina jongleeraamassa tehtäviä tai matkalla jonnekin muualle.

Tyypilliset tunnemallit:

Seitsemet virittäytyvät tunnemaiseman positiiviseen puoleen, ja heidän itseilmaisunsa on useimmiten pirteää ja energistä. Muut kokevat seitsemet yleensä iloisina, optimistisina ja innostuneina. Kun seitsemet kohtaavat tai aistivat epämukavia ja negatiivisia tunteita, kuten ahdistusta, ikävystymistä, pelkoa tai surua, heidän vaistomainen reaktionsa on suuntautua kohti positiivisia mahdollisuuksia ja tulevaisuuden suunnitelmia. Tämä auttaa heitä pakenemaan epämukavuutta ja sivuuttamaan sen. Seitsemet saattavat myös olla varsin taitavia tulkitsemaan negatiiviset kokemukset uudelleen ja muotoilemaan ne positiivisiksi mahdollisuuksiksi tai oppimiskokemuksiksi. Tällainen järkeistäminen voi vaikeuttaa seitsemän vastuunottoa asioiden mennessä pieleen, mutta se myös auttaa pitämään heidät positiivisella polulla. Seitsemet eivät pidä siitä, että heidän kykyjään kyseenalaistetaan, ja he voivat suuttua, kun joku tekee niin. He pyrkivät aktiivisesti keventämään tunnelmaa asioiden käydessä raskaiksi, esimerkiksi kertomalla vitsejä tai ohjaamalla keskustelua positiivisempaan suuntaan.

Sokeat pisteet

  • Seitsemät omaksuvat ja yhdistelevät uutta tietoa ja taitoja erittäin nopeasti. He saattavat kuitenkin yliarvioida, kuinka hyvin he ovat todella sisäistäneet ja hallinneet tämän tiedon. He voivat esiintyä "pikaisina asiantuntijoina" ilman todellisen asiantuntemuksen vaatimaa syvällistä tietämystä. Tämä voi saada ihmiset epäilemään heidän kykyjään ja aitouttaan.
  • Seitsemien täytyy olla aktiivisia ja sitoutuneita, ja heidän erittäin vilkas kehonkielensä, viestintätyylinsä ja ajatuksensa voivat olla heille itselleen innostavia, mutta muille häiritseviä ja turhauttavia. Jos heidän tyylinsä johtaa levottomuuteen tai rauhattomuuteen, ihmiset eivät välttämättä keskity kunnolla heidän ideoihinsa. Seitsemät eivät ehkä tiedosta, miten paljon tämä vaikuttaa muihin ja ryhmän toimintaan.
  • Vilkkaan ja nopean mielensä vuoksi Seitsemät saattavat olettaa tietävänsä, mitä muut aikovat sanoa. Tämän seurauksena he eivät ehkä kuuntele tarkasti, mitä ihmiset todella sanovat.
  • Seitsemät saattavat haluta hyväksyä itsensä täysin, mutta välttelevät jatkuvasti asioita, jotka mahdollistaisivat tämän tunteen. Järkeistämällä virheitään, hakeutumalla kohti positiivisia tunteita ja etsimällä jännitystä Seitsemät saattavat estää itseään kokemasta itseään kokonaisena.
  • Seitsemät voivat peittää pelkoaan ja haluttomuuttaan ilmaisemalla ja virittäytymällä tylsyyteen. Kun he ovat kauhuissaan jostakin, he saattavat keskittyä siihen, miten tämä mahdollisuus rajoittaa heitä, välttääkseen pelkojensa kohtaamista.

Kasvua siipien kautta

Tutustu siipiin klikkaamalla alta

Tyyppi 7 Siipi 6: Uskollisuus ryhmälle, auktoriteetti   Tyyppi 7 Siipi 8: Suunnan ylläpitäminen, siinä pysyminen

Enneagrammi 7 alatyypit

Enneagrammi-seitsemän vapaudentavoittelu ja epämukavuuden välttely ilmenevät eri tavoin kolmessa alatyypissä.

Itsesäilytys
vaisto
Alatyypin ydin:
VERKOSTO

Tämä energinen Seitsemän on loistava verkostoituja, joka kokoaa ympärilleen läheisten tukijoiden "perheen". Häntä motivoi halu parhaasta kaikille. He rakastavat elämän hyviä asioita ja saattavat olla vaarassa muuttua itsekkäiksi ja nautinnonhaluisiksi. Tämä alatyyppi on yleensä taitava hankkimaan tarvitsemansa voidakseen pitää hauskaa ja tunteakseen olonsa turvalliseksi, mutta voi myös olla taitava järkeistämään ja puolustamaan mitä tahansa haluamaansa.

Kahden kesken
(Seksuaalinen) vaisto
Alatyypin ydin:
VIEHÄTYS

Unelmoija, idealisti, romantikko... SX-seitsemän näkee todellisuuden ruusunpunaisten lasien läpi, yhdistäen kaiken mahdollisuuksiin. Heidän intonsa ja optimisminsa voi vaikuttaa epärealistiselta tai naivilta, sillä he uskovat hyvään kaikessa ja kaikissa. He haluavat maailman olevan enemmän kuin synkkä ja tylsä, ja saattavat kaunistella todellisuutta inhoten suhteita, joista on tullut ikävystyttäviä ja ennalta-arvattavia.

Sosiaalinen
(Tai ryhmä) vaisto
Alatyypin ydin:
Uhrautuminen (vastatyyppi)

Sosiaalisen vaiston hallitsema Seitsemän vastatyyppi toimii Seitsemälle ominaista ahneutta vastaan, ja hänellä on taipumus luokitella itsensä virheellisesti Enneagrammi 2:ksi. He ovat anteliaita ja heillä on voimakas halu palvella ja luoda parempaa maailmaa. He uhraavat omat tarpeensa palvellakseen tukemansa ryhmän tai henkilön tarpeita. He voivat olla tuomitsevia toisten itsekkyyden suhteen ja toivovat saavansa arvostusta uhrauksistaan, mutta liiallinen itsensä uhraaminen voi johtaa vangituksi tuntemiseen.

hyppää korkealle enneagrammin tyyppi 7 kuvaava kuva

jännitys enneagrammin tyyppi 7 kuvaava kuva

moniajo enneagrammin tyyppi 7 kuvaava kuva

leikkisä enneagrammin tyyppi 7 kuvaava kuva
linjat venyttää ja vapauttaa enneagrammin tyyppi 7 kuvaava kuva
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Aloita matkasi kohti syvempää itsetuntemusta
ja henkilökohtaista kasvua tänään!

SELVITÄ ENNEAGRAMMITYYPPISI iEQ9-testin avulla

Integroiva enneagrammi -kyselylomake on älykkäästi mukautuva ja dynaaminen arviointityökalu. Testin tekemiseen kuluu noin 30 minuuttia, ja se mittaa enneagrammiprofiilin, 27 vaistovariaatiota, keskukset, siivet, linjat, integroitumisen tasot sekä 6 stressin ulottuvuutta.

Selvitä tyyppisi
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Valikko