iEQ9 Advanced Enneagram ja Team Dynamics
Tason 2 tiimienneagrammin dynamiikka

Haluatko akkreditoinnin? Näin hankit akkreditoinnin

ICF CCEU -pisteet

Integroiva enneagrammikoulutus on ICF:n ja IEA:n akkreditoima. Osallistujat ansaitsevat 36 ICF CCEU -pistettä suoritettuaan koulutuksen menestyksekkäästi.

Ydinkompetenssit 29
Resurssien kehittäminen 7

Integrative Enneagram Solutions

Taso 2
Tiimin enneagrammidynamiikka

4 Days of Training

Syvenny enneagrammin dynamiikkaan ja sen käytännön soveltamiseen organisaatioiden tiimeissä ja ryhmissä. Koulutus kattaa joukkueraportin tulkinnan, istunnon suunnittelun ja tehokkaat fasilitointitekniikat.

Tason 2 koulutuksemme pohjautuu tason 1 luomalle perustalle ja vie osallistujat syvemmälle enneagrammin kehittyneempään dynamiikkaan. Koulutuksessa perehdytään enneagrammin käytännön soveltamiseen tiimien ja ryhmien valmennuksessa sekä kehittämisessä.

Koulutus soveltuu erinomaisesti tiimivalmentajille, esihenkilöille, tiimien kehittämisen asiantuntijoille ja organisaation kehittäjille, jotka haluavat valjastaa enneagrammin voiman tukeakseen tiimiä sen terveyden, tehokkuuden, ihmissuhdedynamiikan ja huippusuoritusten saavuttamisessa. Enneagrammi tarjoaa oivaltavan linssin tiimidynamiikan ymmärtämiseen sekä siihen, miten yksilöt ovat vuorovaikutuksessa tiimin kontekstissa ja reagoivat siihen.

Nelipäiväisen työpajan aikana sertifioidut iEQ9-valmentajat voivat syventää ymmärrystään enneagrammista tiimidynamiikan tarkastelussa ja omaksua vaikuttavia tekniikoita tiimien voimaannuttamiseen ja niiden tehokkuuden parantamiseen. Yksilön ja kollektiivin välinen vuorovaikutus avaa syvemmän enneagrammidynamiikan fraktaalin, joka tarjoaa tehokkaita polkuja muutokseen.

HUOMIO: TASON 2 KOULUTUS ON TARKOITETTU VAIN SERTIFIOIDUILLE iEQ9-VALMENTAJILLE

Tason 2 tiimienneagrammin dynamiikka

Haluatko akkreditoinnin? Näin hankit akkreditoinnin

ICF CCEU -pisteet

Integroiva enneagrammikoulutus on ICF:n ja IEA:n akkreditoima. Osallistujat ansaitsevat 36 ICF CCEU -pistettä suoritettuaan koulutuksen menestyksekkäästi.

Ydinkompetenssit 29
Resurssien kehittäminen 7

Taso 2 iEQ9-koulutus sisältää:

Enneagram Team Dynamics
Enneagrammi ja tiimidynamiikka

 • Yksilön ja tiimin dynamiikan välinen vuorovaikutus
 • iEQ9-tiimiraportin tulkinta
 • Tiimin terveyden ja tehokkuuden ymmärtäminen
 • Enneagrammin keskeiset käsitteet tiimidynamiikassa
 • Tiimivalmennus vs. tiimin kehittäminen vs. tiimiytyminen
 • Ongelmalähtöinen tiimin kehittäminen ja valmennus
 • Tiimin kehitysprosessi
 • Johtajuuden dynamiikka
 • Haastavien tiimin jäsenten kohtaaminen
Team Coaching and Development
Tiimivalmennus- ja kehitysprosessien suunnittelu
 • Tutustuminen muotoiluajatteluun
 • Mieleenpainuvien istuntojen suunnittelu, jotka pureutuvat tiimin todellisiin haasteisiin
 • Vapauttavat rakenteet tiimin kehittämiseen ja valmennukseen
 • Suunnittelun kultaiset säännöt
 • Harjoitus: Case-tutkimustyöskentely tiimeissä
 • Palautetta case-tutkimusten esityksistä
 • Suunnittelun taustalla vaikuttava psykodynamiikka
Facilitating
Fasilitointi

 • Fasilitaattorin ja valmentajan rooli
 • Turvallisen ympäristön luominen aidon työskentelyn lomassa
 • Oppimismahdollisuuksien hyödyntäminen ryhmädynamiikan ilmetessä
 • Terveen ja tehokkaan osallistumisen varmistaminen kaikilta
 • Milloin astua syrjään ja antaa aidon työskentelyn tapahtua
 • Fasilitointiharjoitus: Case-tutkimustyöskentely tiimeissä
 • Palaute case-tutkimuksen fasilitointisessiosta
 • Valmennuksen ja kehittämisen ulkopuolella: Sitoumusten ylläpitäminen
 • Henkilökohtainen reflektointi ja kehityssuunnitelma

Mitä tämän koulutuksen osallistujat kertovat

JOSS DU TREVOU Pikkukuva
Jatkokoulutustyöpaja oli minulle erittäin hyödyllinen enneagrammin ymmärtämisen syventämisessä. Tunnen oloni nyt paljon itsevarmemmaksi viedessäni enneagrammin työpaikkani tiimille. Ryhmätyöskentely teki kurssista minulle hyvin konkreettisen ja käytännönläheisen.
JOSS DU TREVOU
ANDREW JOHNSTONE Pikkukuva
Enneagrammin käyttö kahdella mantereella toimivan johtoryhmän ja globaalin yrityksen kanssa paljasti monien miljoonien puntien sokean kohdan. Itsestäänselvyyksinä pidettyjä prosesseja ja suhteita tarkasteltiin uudessa valossa. Enneagrammin tiimille tuoma oivallus auttoi ymmärtämään tarvittavat rakenteelliset ja strategiset muutokset. Fasilitaattorina, joka oli työskennellyt tämän tiimin kanssa jo muutaman vuoden, koin tämän merkittävänä.
ANDREW JOHNSTONE
ANNELIEN NIEMAN Pikkukuva
Ryhmäkokemuksen ja teorian yhdistelmä oli erinomainen. Vuorovaikutus enneagrammista innostuneiden ja siitä syvällisesti tietävien ihmisten kanssa oli upea elämys. Opin valtavasti ja sain käytännönläheisiä oivalluksia.
ANNELIEN NIEMAN
JANE TOUGH Pikkukuva
Olen erittäin kiitollinen Integrativen merkittävästä panoksesta enneagrammin parissa. Monimutkaisen tiedon jäsentely ja muokkaaminen helposti omaksuttavaan muotoon on valtava apu sekä minulle että asiakkailleni, joiden kanssa työskentelen. Odotan innolla joukkueraportin hyödyntämistä, sillä se tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia tiimin kehittämisen tukemiseen.
JANE TOUGH

Valikko