Enneagrammiprofiilit yksityishenkilöille
iEQ9:n henkilökohtainen raportti
Kokonaisvaltainen
Kokonaisvaltainen

Integroivat raportit ovat perusteellisia, yksityiskohtaisia ja oivaltavia. Ne tuovat esiin henkilön yksilölliset vivahteet hänen hallitsevan enneagrammin tyylinsä ohella. Raportti on moniulotteinen ja syvällinen, sillä se tarjoaa tietoa ja ymmärrystä alatyypeistä, ilmaisun keskuksista, kolminaisuuteen perustuvista tyyleistä, vahvuuksista ja kehitysalueista, siipiominaisuuksista, stressin ja vapautumisen linjoista, integraation tasosta sekä tämänhetkisestä tilanteesta, jota mitataan stressitekijöiden kautta.

Ammattilaisille
Ammattilaisille

Integroivat raportit on laadittu asiantuntevasti ja esitetty äärimmäisen merkityksellisellä ja osuvalla tavalla. Raporteissa käytetään yrityskieltä, johon ammattimaiset asiakkaat ja johtajat voivat samaistua. Kyseessä on ainutlaatuinen työkalu, jota hyödynnetään laajasti liike-elämässä ja yritysmaailmassa. Ammattilaisraportti sisältää moduuleja enneagrammin ytimestä, henkilökohtaisesta kehityksestä, itsensä hallinnasta, viestinnästä, konflikteista, päätöksenteosta, johtajuudesta, tiimityöskentelystä, palautteen antamisesta ja vastaanottamisesta, sitoutumisesta sekä monimutkaisuuden käsittelystä. Nämä ovat keskeisiä teemoja liiketoimintaympäristön ja tehokkuuden kannalta.

Kehitysehdotukset
Kehitysehdotukset

Integroivat raportit auttavat lisäämään itsetuntemusta tarjoamalla oivalluksia vahvuuksista, haasteista, sokeistapisteistä, ydinpeloista ja tavoitteista. Ne antavat syvällisen ymmärryksen siitä, miksi toimimme niin kuin toimimme. Tämä tietoisuus herättää usein tarpeen muutokselle, ja käytännönläheiset raporttimme tarjoavat yksilöllisiä, hyödyllisiä ja selkeitä ehdotuksia kehitysstrategioista sekä poluista kohti kasvua ja muutosta.

Tukee valmennusprosessia
Tukee valmennusprosessia

Valmentajat kertovat, että enneagrammi, iEQ9 ja Integrative-raportit ovat mullistaneet heidän valmennustaitojaan tehden heistä vaikuttavampia ja parantaen heidän kykyään saavuttaa tuloksia asiakkaiden kanssa. Integrative-raportit luovat pohjan rakentavalle dialogille asiakkaiden kanssa ja auttavat nostamaan esiin keskeisiä kehityskohteita. Osiot, kuten stressiprofiili ja ainutlaatuinen valmennuskumppanimme, tarjoavat olennaista tietoa, asiayhteyttä ja varoitusmerkkejä, jotka valmentajan on hyvä huomioida luodakseen tukevan ympäristön. Valmentajat ovat hyödyntäneet Integrative-tuotteita menestyksekkäästi konfliktien ratkaisussa, kulttuurin muutoksessa, tiimien haasteiden tunnistamisessa, yhteisten oivallusten saavuttamisessa, toimintojen tason arvioinnissa ja monessa muussa.

Nopeutta ja skaalautuvuutta
Nopeutta ja skaalautuvuutta

Ennen iEQ9:ää valmentajat käyttivät runsaasti aikaa ja vaivaa asiakkaiden haastattelemiseen löytääkseen heidän enneagrammi tyyppinsä. iEQ9:n luotettavuus ja tarkkuus tarjoavat valmentajille syvällisen ymmärryksen nopeammin, jolloin he pääsevät käsiksi oivalluksiin ripeämmin ja voivat valmentaa ydinkehitysalueita kustannustehokkaasti. iEQ9 mahdollistaa myös valmentajien toiminnan skaalaamisen, jolloin he voivat työskennellä suurten tiimien tai yritysten parissa johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti.

Jatkuva kehitystyö
Jatkuva kehitystyö

Kehitämme ja parannamme integroituja raporttejamme jatkuvasti. Sisällytämme niihin uusia oivalluksia ja asiakkailtamme saatua arvokasta palautetta. Raporttimme ovat joustavia ja modulaarisia, joten valmentajat ja ammattilaiset voivat mukauttaa raportointitapoja omiin prosesseihinsa sopiviksi. Valitsemalla juuri oikean sisällön, pituuden ja tiedot voit rakentaa raportin, joka palvelee parhaiten asiakkaasi, tiimisi tai organisaatiosi tarpeita. Näin autat osallistujia keskittymään kaikkein olennaisimpaan tietoon.

iEQ9 Integroiva enneagrammi – vaihtoehdot yksilöraportille

iEQ9-raportti
Yksilöille, perusversio

[23 SIVUA]

Tämä raportti käsittelee enneagrammin rakenteita, jotka tukevat itsetuntemusta ja henkilökohtaista kasvua.

 • Enneagrammityyppi
 • Motivaatio, käyttäytyminen, psykodynamiikka
 • Sokeat kohdat, vahvuudet ja haasteet
 • Ilmaisukeskus
 • Kolminaisuuteen perustuvat keskustyylit
 • 27 vaistovariaatiota
 • Siipien vaikutus
 • Itsetuntemus ja integroituminen
 • Stressitasot x 6

iEQ9-raportti
Yksilöille, ammattilaistaso

[42 SIVUA]

Tämä raportti syventää perustason raportin sisältöä. Se tarjoaa ammattilaisille lisäarvoa keskittymällä tiettyihin osaamisalueisiin, jotka vaikuttavat tehokkuuteen ja kehitykseen.

 • + Kaikki perustason raportin sisältö
 • Vuorovaikutustaidot
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • Palauteopas kaikille tyypeille
 • Ristiriitatilanteet ja laukaisevat tekijät
 • Päätöksenteko
 • Johtajuus ja esimiestyö
 • Toiminta tiimissä
 • Valmennussuhde

Mitä ihmiset sanovat

BEATRICE CHESTNUT Pikkukuva
Mielestäni Integrative Enneagram Solutions tarjoaa tällä hetkellä markkinoiden parhaan enneagrammiin perustuvan persoonallisuustestin. Arvostan heidän liiketoimintamalliaan, joka perustuu luotettavan testin tarjoamiseen valmentajille, jotka auttavat ihmisiä kehittämään itseään työelämässä. Tämä varmistaa, että enneagrammiin liittyvä tieto integroidaan harkitusti osaksi laajempaa itsensä kehittämisen kokonaisuutta. Olen myös kiitollinen heidän omistautumisestaan erinomaiseen asiakaspalveluun ja asiakkaidensa tukemiseen – heidän joustavuutensa raporttien räätälöinnissä ja valmentajien yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa tekee heistä arvokkaan kumppanin tietoisen kasvun edistämisessä organisaatioissa.
BEATRICE CHESTNUT Kirjan The Complete Enneagram kirjoittaja, San Francisco
GAVIN COETZEE Pikkukuva
Olen käyttänyt integroivaa enneagrammia jo kolmen vuoden ajan, ja yli sata asiakastani on täyttänyt kyselylomakkeen. Asiakkaat kokevat raportin tarkaksi, yksityiskohtaiseksi ja äärimmäisen hyödylliseksi saadessaan uusia oivalluksia itsestään sekä kehityksestään ja kasvustaan. Harvoin valmennan asiakasta käyttämättä integroivaa enneagrammia, sillä koen raportin ohjaavan johtamisvalmennustani ja tarjoavan kokonaisvaltaisen kuvan henkilöstä. Suosittelisin integroivaa enneagrammia jokaiselle valmentajalle, HR-ammattilaiselle tai johtajalle, joka haluaa saada uusia ja arvokkaita, syvällisiä oivalluksia, jotka toimivat peilinä ja poistavat katvealueita. Arvostan erityisesti sitä, että raportti tarjoaa holistisen näkemyksen yksilöstä sen sijaan, että näkisi hänet vain tiettyyn muottiin sovitettuna.
GAVIN COETZEE Business Coach, Kapkaupunki
SHAMILLA ESSOP Pikkukuva
Integroiva enneagrammi on kokonaisvaltainen työkalu, joka auttaa niin yksilöitä kuin tiimejäkin matkalla kohti tasapainoista kehitystä. Se tarjoaa kartan, joka kuvaa erilaisia arkkityyppejä ja antaa neuvoja, miten hyödyntää kaikkien tyyppien vahvuuksia. Näin se auttaa sinua tuomaan esiin parhaan puolesi. Käyttäessäsi enneagrammia huomaat nyökytteleväsi oivaltaessasi, mitkä sudenkuopat estävät sinua työskentelemästä parhaalla mahdollisella tasolla. Avaamalla sydämesi ja mielesi näille havainnoille saat arvokkaita näkökulmia siihen, miten voit toimia eri tavoin saavuttaaksesi entistä parempia tuloksia.
SHAMILLA ESSOP Psykologi @ ABSA, Johannesburg
LENE BAKGAARD ​​Pikkukuva
Olemme vihdoin saaneet Integrative Enneagram Solutionsilta erinomaisen enneagrammitestaustyökalun. Työkalu on erittäin ammattimainen ja raportit sisältävät runsaasti hyödyllistä tietoa.
LENE BAKGAARD Ammattivalmentaja, Kööpenhamina, Tanska

Valikko