Enneagrammin tyypin 1 persoonallisuus – uskonpuhdistaja – tiukka perfektionisti
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagrammi 1 - Tunnollisen perfektionistin kuvaus

enneagrammi tyyppi 1 kuvaava kuvalajittelu herneet

Enneagrammin ykköstyyppi pitää arvossa periaatteita ja rehellisyyttä, ja heitä ajaa eteenpäin sisäinen tarve toimia oikein ja olla hyvä ihminen. Ykköstyyppi saa nimensä pyrkimyksestään täydellisyyteen ja itsehillintään. Myös rehellisyys ja laatu ovat heille tärkeitä. Ykköstyypit arvostavat yleensä selkeitä standardeja, periaatteita ja rakennetta. Parhaimmillaan he ovat suvaitsevaisia, itsensä hyväksyviä ja tyyniä, tuoden arvokkuutta ja harkintakykyä sekä itselleen että ympäröivään maailmaan. Epätasapainoisemmat ykköstyypit taas ovat usein tuomitsevia, joustamattomia ja pikkutarkkoja. Heitä ohjaa kriittinen katse ja vahva tietoisuus omista puutteistaan sekä riittämättömyyden tunteesta.

Sisäinen puhe
"Maailma on epätäydellinen paikka, ja minun velvollisuuteni on työskennellä sen parantamiseksi. Minun täytyy pyrkiä olemaan hyvä, oikeamielinen ja virheetön. Tehtäväni on erottaa oikea väärästä ja omistautua sinnikkäästi tekemään maailmasta parempi paikka elää."
organisoi enneagrammin tyypin 1 kuvaava kuva

Enneagrammin ykköstyypillä on seuraavia vahvuuksia:

  • Periaatteellinen: Ykköstyypit arvostavat rehellisyyttä ja pyrkivät näyttämään hyvää esimerkkiä. He seisovat vankkumattomasti sen takana, mikä on oikein ja hyvää.
  • Objektiivinen: Ykköstyypit kykenevät tarkastelemaan yksityiskohtia, ihmisiä ja tilanteita puolueettomasti, antamatta tunteiden vaikuttaa arvioonsa.
  • Tunnollinen: Luotettavina ja vastuuntuntoisina ykköstyypit pitävät lupauksensa ja saattavat aloittamansa asiat huolellisesti loppuun saakka.
  • Järjestelmällinen: Ykköstyypit viihtyvät tilaisuuksissa, joissa he pääsevät jäsentämään asioita. Heillä on luontainen kyky organisoida, priorisoida ja luoda järjestystä.
  • Laatutietoinen: Ykköstyypeillä on tarkka silmä yksityiskohdille, ja he kiinnittävät erityistä huomiota laatustandardien sekä sääntöjen ja menettelytapojen noudattamiseen.

Tyypilliset toimintamallit:

Ykköstyyppi kuuluu enneagrammin toimintakeskukseen, mutta heidän kontrollinsa ja toimintansa suuntautuu pääasiassa sisäänpäin. Se ilmenee kurinalaisuutena, periaatteellisuutena ja itsehillintänä. Nämä periaatteet ovat ykkösille erittäin tärkeitä, ja muut yleensä kokevat heidät vastuuntuntoisina, järjestelmällisinä, laatuun keskittyvinä ja kriittisinä. Ykköset ovat tyypillisesti taitavia organisoimaan ja suunnittelemaan, ja he ovat hyvin ahkeria ja tunnollisia. He pitävät työskentelystä jäsennellyllä ja systemaattisella tavalla, mikä auttaa heitä analysoimaan tietoa tehokkaasti. Toisaalta se saattaa myös viivästyttää toimintaan ryhtymistä tärkeissä tai monitulkintaisissa asioissa.

Tyypilliset ajattelumallit:

Ykköstyypeillä on erittäin vahva käsitys siitä, mikä on "oikein" ja "väärin", ja he uskovat, että asioita ei kannata tehdä lainkaan, ellei niitä tehdä kunnolla. Tämän vuoksi he asettavat itselleen todella korkeat standardit ja pitävät sekä itsensä että muut vastuussa näiden standardien noudattamisesta. Heidän sisäinen itsekritiikkinsä on todennäköisesti hyvin kehittynyt, ja ykköset saattavat käydä jatkuvaa sisäistä keskustelua siitä, ovatko asiat oikein, onko ne tehty riittävän hyvin ja miten olemassa olevaa voisi vielä parantaa. Tämä sisäinen dialogi voi sisältää paljon ilmaisuja kuten "minun pitäisi", "minun täytyy" ja "minun kuuluisi", sillä ykköset haluavat elää sääntöjen mukaan ja saattavat luoda itselleen sisäisen pisteytyksen, johon he vertaavat itseään. Tämä lista siitä, mitä heidän "pitäisi" tai "ei pitäisi" tehdä, voi johtaa joko rajoittuneisuuteen tai avartumiseen heidän elämässään. Jos he esimerkiksi uskovat, että meidän "pitäisi" ilmaista itseämme luovasti, ykköset todennäköisesti ryhtyvät johonkin taiteelliseen toimintaan täyttääkseen tämän mielikuvan siitä, mitä hyvän ihmisen kuuluisi tehdä. Tämä sisäinen ääni voi myös saada ykköset hakeutumaan tiettyihin ryhmiin, jotka sallivat heidän ilmaista joitakin tarpeitaan. He pystyvät antamaan itselleen luvan näiden ryhmien sisäisten "pelisääntöjen" ansiosta, jotka luovat ikään kuin takaportin sellaiseen toimintaan, jota ykkönen ei muuten pystyisi perustelemaan itselleen tai muille.

Tyypilliset tunnemallit:

Vaikka ykköstyypit saattavat tuntea paljon vihaa, he ilmaisevat sitä harvoin avoimesti. Sen sijaan heidän vihansa tulee todennäköisemmin esiin ärtymyksen ja katkeruuden hetkinä, vaikka he yrittävätkin parhaansa pitääkseen nämä tunteet aisoissa. Ärtymys ja kauna kohdistuvat usein muihin, ja ykköset saattavat nähdä toiset vastuuttomina, välinpitämättöminä laadun suhteen, epäeettisinä tai muuten kykenemättöminä täyttämään ykkösille ominaisia korkeita vaatimuksia. Vaikka ykköset ovat erittäin itsekriittisiä, he eivät suhtaudu hyvin muiden antamaan kritiikkiin. Kriittisyys itseä ja muita kohtaan on eräänlainen puolustusmekanismi, ja vaikka ykköset pyrkivät täydellisyyteen, he inhoavat sitä, kun muut huomauttavat heidän puutteistaan. Vihan kasvaessa ykköset muuttuvat fyysisesti jäykiksi ja äärimmäisen kohteliaiksi. Kun he päättävät ilmaista vihansa, se on hyvin harkittua ja he pystyvät perustelemaan sen luettelemalla valituksia ja yksityiskohtia aiemmista kokemuksista ja pettymyksistä. Ykkösillä viha laukeaa usein, kun he pohtivat, miten asioiden "pitäisi olla", ja näinä hetkinä heidän voi olla vaikea pysyä yhteydessä siihen, miten asiat ovat juuri nyt.

Sokeat pisteet

  • Ykköstyypit saattavat vaikuttaa kriittisiltä tai kärsimättömiltä, vaikka he pyrkisivätkin olemaan rakentavia vuorovaikutuksessa muiden kanssa.
  • Ykköset eivät välttämättä tiedosta, miten ärtymys, viha ja kauna näkyvät heidän kehonkielessään parhaista yrityksistä huolimatta hallita ja tukahduttaa näitä tunteita.
  • Kokiessaan olevansa oikeassa jostakin asiasta, ykkösten voi olla haastavaa siirtyä tästä vanhurskaasta asemasta hyväksymään, että muillakin voi olla pätevä, erilainen näkökulma tai suhtautumistapa.

Kasvua siipien kautta

Tutustu siipiin klikkaamalla alta

Tyyppi 1 siipi 9: Omaksu useita näkökulmia   Tyyppi 1 siipi 2: Keskity muiden tarpeisiin

Enneagrammin ykköstyypin alatyypit

Enneagrammin ykköstyypin täydellisyyden tavoittelu ilmenee eri tavoin kolmessa alatyypissä.

Self Preservation
Itsesäilytys
vaisto
Alatyypin avain:
HUOLI

Aito perfektionisti, joka huolehtii paljon, haluaa pitää asiat hallinnassa ja pyrkii ennakoimaan riskit ja ongelmat. SP-ykkösillä on voimakas sisäinen kriitikko, ja he ovat ankaria itseään kohtaan sekä heillä on korostunut vastuuntunto. He ovat usein ahdistuneita ja haluavat olla valmistautuneita pienimpiäkin yksityiskohtia myöten. Tämä alatyyppi välttelee vihan ilmaisemista, mutta voi tuntea syvää turhautumista häirittynä.

One-on-One
Kahden kesken
(Seksuaalinen) vaisto
Alatyypin avain:
INTOHIMO (vastatyyppi)

Tämä sx-hallitseva vaisto E1-vastatyyppi erottuu muista ykkösistä intensiteettinsä ja muihin kohdistuvan vaikutuksensa ansiosta. Heillä on idealistinen käsitys siitä, miten asioiden pitäisi olla, ja he kokevat oikeudekseen uudistaa ihmisiä tai yhteiskuntaa oman näkemyksensä tai toimintatapansa mukaisesti. SX-ykköset saattavat ilmaista vihaa ja turhautumista suoraan, kun heidän pyrkimyksiään parantaa muita vastustetaan.

Social
Sosiaalinen
(tai ryhmä) vaisto
Alatyypin avain:
SOPEUTUMATON

SO-ykköset kiinnittävät huomiota siihen, mikä on hyvää, oikein ja sopivaa, sekä näyttävät esimerkkiä rehellisyydestä ja periaatteellisesta käytöksestä. Tiukka itsekuri ja korkeat standardit erottavat heidät ympärillä olevista ihmisistä. Oikeudenmukaisuuden ja parhaimmillaan "asioiden oikaisemisen" motivoimina he ovat järjestelmällisiä ajattelijoita ja roolimalleja oikealle käytökselle (usein jäykällä kehonkielellä) sekä eläville ihanteille, uskomuksille ja arvoille.

enneagrammi tyyppi 1 kuvaava kuvalajittelu herneet

organisoi enneagrammin tyypin 1 kuvaava kuva

korjaa enneagrammin tyypin 1 kuvaava kuva

täydellisyys enneagrammin tyyppi 1 kuvaava kuva
viiva venyttää ja vapauttaa enneagrammin tyypin 1 kuvaava kuva
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Aloita matkasi kohti syvempää itsetuntemusta
ja henkilökohtaista kasvua tänään!

SELVITÄ ENNEAGRAMMITYYPPISI iEQ9-testin avulla

Integroiva enneagrammi -kyselylomake on älykkäästi mukautuva ja dynaaminen arviointityökalu. Testin tekemiseen kuluu noin 30 minuuttia, ja se mittaa enneagrammiprofiilin, 27 vaistovariaatiota, keskukset, siivet, linjat, integroitumisen tasot sekä 6 stressin ulottuvuutta.

Selvitä tyyppisi
Valitse tutkittava tyyppi
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Valikko