Enneagramtype 2 Persoonlijkheid - De Helper - Attent Helper
Kies een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 2 - Beschrijving van de attente helper

helpend enneagram type 2 beschrijvend beeld

Enneagram Tweeën hebben een motivationele behoefte om geliefd en gewaardeerd te worden. Relaties zijn voor Tweeën van groot belang en daarom hechten ze veel waarde aan vriendelijkheid, vrijgevigheid en opoffering. Tweeën streven ernaar de wereld tot een liefdevolle plek te maken, vooral door steun en aandacht te bieden aan degenen die hen dierbaar zijn. Op hun best zijn Tweeën onvoorwaardelijk ondersteunend, in staat voor zichzelf te zorgen en zowel zichzelf als de wereld om hen heen het geschenk van nederigheid te schenken. Minder gezonde Tweeën kunnen vleiend en manipulatief overkomen omdat ze 'geven om te krijgen', gedreven door de diepgewortelde overtuiging dat ze het niet verdienen om geliefd te worden om wie ze zijn.

Interne dialoog
"Mensen vertrouwen erop dat ik er voor ze ben. Om geliefd en gewaardeerd te worden, moet ik er altijd voor anderen zijn. Alleen als ik aardig gevonden word en nodig ben, voel ik me waardevol. Ik verdien liefde, simpelweg omdat ik zelf liefdevol ben."
superman enneagram type 2 beschrijvende afbeelding

De sterke punten van het enneagram Twee zijn onder andere:

  • Hartelijk: Hun warme en hartelijke karakter maakt het voor anderen gemakkelijk om een band met Tweeën op te bouwen, waardoor ze over het algemeen erg geliefd zijn.
  • Vrijgevig: Tweeën zijn zorgzaam en hebben het vermogen om in te spelen op de behoeften van anderen, waarbij ze zichzelf vrijgevig aan anderen geven.
  • Mensgericht: De focus van Tweeën op het opbouwen van relaties heeft een positieve invloed op hun vermogen om rollen op zich te nemen waarbij cliëntcontact en menselijke relaties van belang zijn.
  • Opofferend: Om anderen te steunen en er voor hen te zijn, zullen Tweeën hun eigen behoeften en gevoelens op de achtergrond plaatsen.
  • Lovend: In het gezelschap van complimenteuze, ondersteunende Tweeën kunnen mensen zich heel speciaal voelen, wat hun zelfvertrouwen een boost geeft.

Typische gevoelspatronen:

Anderen ervaren Tweeën vaak als attent, oprecht hartelijk, vrijgevig en vriendelijk. Behulpzaam zijn is enorm belangrijk voor Tweeën. Dit type bevindt zich in het hartcentrum van het enneagram en hun gevoels- en emotionele energie projecteren ze op een empathische en ondersteunende manier naar anderen toe. Enneagram Tweeën beschikken over een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen en kunnen feilloos aanvoelen wat anderen voelen en nodig hebben. Hoewel Tweeën doorgaans vriendelijk en warm overkomen, kunnen ze mensen verrassen met hun woede wanneer ze het gevoel hebben dat er misbruik van hen wordt gemaakt of dat ze ongewaardeerd worden. Tweeën zetten zich graag in om te zorgen voor en steun te bieden aan mensen die in hun ogen oneerlijk behandeld worden. Ze kunnen daarbij behoorlijk stoutmoedig zijn, zeker als het gaat om hun dierbaren. Hoewel het Tweeën moeite kost om erom te vragen, hebben ze ook erkenning nodig. Als ze genegeerd of aan de kant geschoven worden of zich ongewaardeerd voelen, kan dat leiden tot emotionele pijn en woede.

Typische actiepatronen:

Tweeën hechten veel waarde aan relaties en investeren daarom tijd en energie in het opbouwen ervan. Hierdoor slagen ze erin om hechte vriendschappen en verbindingen aan te gaan, waarbij ze mensen aantrekken door hun vrijgevigheid te tonen. Tweeën strooien vaak kwistig met complimenten, lof en positieve feedback naar de mensen om hen heen, omdat ze willen dat hun dierbaren zich speciaal, gemotiveerd en gewaardeerd voelen. Ze vinden het fijn om op hun eigen unieke manier blijk te geven van hun waardering voor anderen. Tweeën komen regelmatig in actie als anderen hulp nodig hebben. Ze delen graag en met plezier advies uit; ze staan paraat wanneer iemand een gunst, raad of een helpende hand kan gebruiken. Tweeën zullen niet aarzelen om in de bres te springen als ze vermoeden dat iemand kwaad wil doen aan een persoon die ze hebben besloten te beschermen.

Typische denkpatronen:

Tweeën zijn buitengewoon attent en zorgzaam, waardoor ze feilloos aanvoelen wat anderen nodig hebben, zelfs als die personen zich daar zelf niet van bewust zijn. Doordat Tweeën veel mentale energie besteden aan het afstemmen op de behoeften van anderen, zijn hun gedachten vaak gevuld met de noden, toekomstplannen en verlangens van de mensen om hen heen. Hierdoor staan ze zelden stil bij hun eigen behoeften, toekomst en wensen. Enneagram Tweeën halen voldoening uit het gevoel waardevol en belangrijk te zijn voor anderen. Het idee onmisbaar te zijn, geeft hen een gevoel van trots en eigenwaarde. Deze hoogmoed kan zich uiten als een overdreven gevoel van eigenbelang, omdat ze nodig zijn en anderen van dienst zijn. Dit kan de interpersoonlijke dynamiek beïnvloeden. Aangezien Tweeën zeer afgestemd zijn op de sociale relaties van de mensen om hen heen, kunnen ze zich soms onnodig zorgen maken over de personen in hun belangrijkste relaties.

Blinde vlekken

  • Tweeën zijn zich mogelijk niet bewust van de onbewuste of verborgen motieven achter hun vrijgevigheid, zorgzaamheid en ondersteunende activiteiten. Behulpzaam zijn kan diepere drijfveren verhullen.
  • Tweeën kunnen eerst veel aandacht aan mensen besteden, maar zich vervolgens snel terugtrekken zodra ze hun interesse verliezen.
  • Hun aandacht kan versnipperd raken als Tweeën proberen meerdere personen met verschillende behoeften tegelijk te helpen.
  • Doordat Tweeën zo gefocust zijn op anderen, verliezen ze soms uit het oog wat hun eigen behoeften en verlangens zijn.

Groei door de vleugels

Klik hieronder om de vleugels te verkennen

Type 2 Vleugel 1: Wees assertief, leer onderscheid te maken   Type 2 Vleugel 3: Neem een leiderschapsrol op je

Enneagram 2 Subtypes

De drang van Enneagram Tweeën om liefde en waardering te verdienen, komt op verschillende manieren tot uiting bij de drie subtypes.

Zelfbehoud
Instinct
Subtype sleutel:
Voorrecht (tegentype)

Dit SP-dominante Twee tegentype kan soms aangezien worden voor Type 7 of 6. Ze zijn "schattig", vaak kinderlijk charmant maar ook wat verlegen, waardoor ze beschermende gevoelens oproepen bij anderen. De SP Twee wil graag verzorgd worden, maar verzet zich tegen afhankelijkheid en is terughoudend in het aangaan van langdurige verplichtingen en verantwoordelijkheden. Ze voelen zich snel gekwetst of trekken zich terug als ze afwijzing ervaren of vrezen.

Een-op-een
(Seksueel) Instinct
Subtype sleutel:
VERLEIDING

Deze Twee zet al zijn talenten, charme en energie in om sterke, intieme relaties aan te trekken en op te bouwen. Binnen hechte relaties durven ze meer vertrouwen te hebben, voor hun behoeften uit te komen en persoonlijke aandacht te vragen door middel van verleiding. Het zijn wilskrachtige, flexibele en gepassioneerde types met een wild hart, waardoor ze soms verward worden met Enneagram 4. Hoewel zeer toegewijd in intieme relaties, vinden ze het moeilijk om grenzen te accepteren, voor zichzelf op te komen of "nee" als antwoord te aanvaarden.

Sociaal
(Of Groeps) Instinct
Subtype sleutel:
Ambitie

Deze Twee zet zijn verleidingskunsten op een meer intellectuele manier in om groepen, gemeenschappen en grotere verbanden voor zich te winnen. Ze vallen op in de massa en nemen vaak een centrale of authentieke leiderschapsrol op zich binnen sociale kringen. Ze houden ervan om goed geïnformeerd te zijn en bouwen hun invloed uit op basis van competentie en connecties. Meer geven dan ontvangen kan een manier zijn om ongemakkelijke gevoelens te vermijden. Minder kinderlijk dan andere Tweeën, worden ze door hun ambitie en invloed soms onterecht aangezien voor Type Drie of Acht.

helpend enneagram type 2 beschrijvend beeld

superman enneagram type 2 beschrijvende afbeelding

ondersteuning van enneagram type 2 beschrijvende afbeelding

liefde enneagram type 2 beschrijvende afbeelding
lijnen van stretch en release enneagram type 2 beschrijvend beeld
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Zet vandaag nog de eerste stap op jouw pad van zelfbewustzijn
en persoonlijke ontwikkeling!

ONTDEK JOUW ENNEAGRAMTYPE met de iEQ9

De Integrative Enneagram Questionnaire is een dynamische, adaptieve en intelligente vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en geeft inzicht in jouw Enneagramprofiel, 27 Subtypes, Centra, Vleugels, Lijnen, Integratieniveaus en 6 dimensies van Spanning.

Ontdek Jouw Type
Selecteer een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigatie