Enneagramtype 9 Persoonlijkheid - De Vredestichter - Adaptieve Vredestichter
Kies een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Enneagram 9 - Beschrijving van de aangepaste vredestichter

vredig enneagram type 9 beschrijvend beeld

Enneagram Negens worden gedreven door een diepe behoefte om in harmonie en evenwicht met de wereld te leven. Daarom hechten ze veel waarde aan meegaandheid en acceptatie. Ze verlangen naar een vredig bestaan en koesteren stabiliteit, waarbij ze conflicten het liefst uit de weg gaan. Wanneer Negens op hun best zijn, ervaren anderen hen als zelfbewust en levendig. Ze schenken zichzelf en de wereld om hen heen de gave van juist en duurzaam handelen. Minder gezonde Negens kunnen overkomen als besluiteloos, eigenzinnig en geneigd zichzelf weg te cijferen. Dit vloeit voort uit een patroon van meebewegen om anderen ter wille te zijn en het ongemak dat uiteindelijk ontstaat wanneer deze aanpak niet langer voldoening geeft.

Interne dialoog
"Zolang het goed gaat met de mensen om me heen, zit ik ook goed in mijn vel. De wereld zou een stuk mooier zijn als we elkaar allemaal met respect zouden behandelen. Ik moet de vrede bewaren en een tolerante, accepterende houding aannemen. Waarom kunnen we niet gewoon met z'n allen door één deur?"
familie enneagram type 9 beschrijvende afbeelding

De gaven van het enneagram Negen zijn onder andere:

  • Innemend: Negens zijn prettig in de omgang. Anderen ervaren hen als open, ontvankelijk en vredelievend.
  • Begripvol: Negens luisteren goed naar uiteenlopende standpunten en begrijpen verschillende perspectieven. Ze zijn zeer bedreven in het overbruggen van verschillen en het vinden van overeenkomsten.
  • Geduldig: Negens gaan op een rustige, duurzame manier te werk, waarbij ze vertrouwen op het natuurlijke ritme van projecten en processen.
  • Ondersteunend: In het gezelschap van Negens voelen anderen zich geaccepteerd, gehoord en begrepen. Ze accepteren mensen zoals ze zijn en zien hun volledige potentieel.
  • Oprecht: Bij een Negen is wat je ziet wat je krijgt en ze zijn ongekunsteld. Anderen voelen zich op hun gemak bij hen.

Typische actiepatronen:

Enneagram 9 bevindt zich in het actiecentrum van het enneagram, maar is het conflicterende archetype in dit centrum. Negens houden hun omgeving onder controle door anderen niet toe te staan hen te beheersen, waarbij ze meestal op een passieve manier weerstand bieden. Hun acties, en vaak ook het gebrek aan actie, zijn gericht op het bewaren van harmonie en vrede. Negens schuwen conflicten. Ze creëren vertrouwde ritmes en routines in hun leven en putten troost uit dit patroon van betrokkenheid bij hun taken en omgeving. Negens willen zich verbonden en dicht bij anderen voelen, en dit leidt vaak tot een versmelting van energie met de mensen die het dichtst bij hen staan. Dit kan de vorm aannemen van het overnemen van de gewoonten, hobbys, interesses of zelfs emoties van de mensen in hun intieme kring.

Typische denkpatronen:

Negens houden van gestructureerde processen, duidelijkheid en details. Daarom ontwikkelen ze vaak snel vaste procedures en gewoontes. Ze zijn meestal ook bedreven in het organiseren van grote hoeveelheden informatie of details tot een samenhangend geheel. Een Negen kan eigenwijzer en koppiger zijn dan mensen die hen niet goed kennen misschien beseffen. Ze delen zelden hun gedachten en interne dialoog met anderen, omdat ze hen niet willen belasten met deze overpeinzingen, uit angst dat het te zwaar voor hen wordt. Negens kunnen zich erbij neerleggen dat ze licht ontevreden zijn over bepaalde aspecten van hun leven of relaties.

Typische gevoelspatronen:

Hoewel Negens een breed scala aan intense emoties ervaren, stralen ze een evenwichtige en ontspannen houding uit. Ze houden sterke gevoelens voor zichzelf, waardoor anderen de Negen als zeer toegankelijk en rustig kunnen ervaren, zelfs als ze zich van binnen misschien niet zo voelen. Omdat emoties voor de Negen erg intens aanvoelen en ze naar harmonie verlangen, beleven ze de meeste emoties met een lage tot matige intensiteit. Ondanks hun vermogen om te bemiddelen in conflictsituaties, hebben Negens een afkeer van het omgaan met hun eigen woede. Woede is een emotioneel vermoeiende ervaring voor Negens, die er vaak even over doen om te beseffen dat ze van streek zijn. Daarom staan ze zichzelf niet toe om te vaak of te intens boos te worden. Negens stemmen zich af op de gevoelens en emoties van de mensen om hen heen. Als die enthousiast en energiek zijn, deelt de Negen in deze motivatie en positiviteit. Hetzelfde kan gebeuren wanneer mensen om hen heen zich neerslachtig voelen.

Blinde vlekken

  • Negens vermijden op een contra-intuïtieve manier gecontroleerd te worden door anderen, door passief, niet-assertief en onbewogen te zijn. Dit patroon van indirect gedrag kan hun communicatie en relaties beïnvloeden.
  • Negens willen controverses vermijden. Ondanks hun afkeer van mensen die hen ergens toe dwingen, vinden ze het ook moeilijk om nee tegen anderen te zeggen. Hoewel Negens alles in het werk stellen om anderen tegemoet te komen en hun eigen behoeften te bagatelliseren, waardoor ze over het hoofd worden gezien, houden ze er niet van om genegeerd te worden.
  • Veel Enneagram Negens zijn zich niet bewust van hun eigen passief-agressieve gedragspatronen en de impact hiervan op hun omgeving.
  • In hun streven om ervoor te zorgen dat iedereen wordt gehoord, presenteren Negens vaak meerdere standpunten in gesprekken. Dit kan leiden tot langdradige, uitvoerige uitleg waardoor de luisteraar zijn interesse verliest. Het kan ook een negatieve invloed hebben op de mate van invloed en zelfs de geloofwaardigheid van de Negen.
  • Door diplomatiek en inschikkelijkheid slagen Negens er misschien niet in hun ware behoeften, verlangens en gevoelens kenbaar te maken aan hun omgeving. De Negen heeft misschien het gevoel dat ze dit heel duidelijk doen, maar door hun aanpak kunnen anderen missen wat ze werkelijk willen en nodig hebben. Het kan ook zijn dat deze behoeften en gevoelens alleen in het hoofd van de Negen worden verwoord en niet zo openlijk en frequent met anderen worden gedeeld als zij denken.

Groei door de vleugels

Klik hieronder om de vleugels te verkennen

Type 9 Vleugel 8: Houd koers, zet door   Type 9 Vleugel 1: Focus op details, wees precies

Enneagram 9 subtypes

Het verlangen van de Enneagram Negen om verbinding te creëren en de vrede te bewaren, wordt door de drie subtypes op verschillende manieren uitgedrukt.

Zelfbehoud
instinct
Subtype sleutel:
Apetijt

Dit subtype richt zich op het vervullen van fysieke behoeften, met activiteiten zoals eten, lezen of slapen voor comfort en welzijn. Deze activiteiten zijn vaak een manier om te ontsnappen of zichzelf te troosten door hun apetijt te bevredigen. Ze creëren dagelijkse ritmes en routines die het instinctieve leven ondersteunen. Rust en tijd alleen zijn belangrijk voor hen en ze kunnen prikkelbaar en koppig zijn als anderen hun balans verstoren of problemen veroorzaken.

Een-op-een
(Seksueel) instinct
Subtype sleutel:
Fusie

Dit subtype versmelt diep met belangrijke anderen in relaties om hun zelfgevoel en gevoel van comfort te voeden. Ze voelen zich vaak veiliger met een partner en kunnen het lastig vinden om alleen te zijn. Ze zijn terughoudend om aandacht te besteden aan zichzelf, hun passies en verlangens, en gaan vaak mee in de voorkeuren van anderen, zelfs als dit betekent dat ze hun eigen plannen en behoeften moeten opofferen. Persoonlijke grenzen kunnen een uitdaging voor hen zijn.

Sociaal
(of groeps)instinct
Subtype sleutel:
Participatie (tegentype)

Dit vriendelijke, sociale Negen-tegentype 'leunt voorover' en neemt volledig deel, vaak in de rol van bemiddelaar of facilitator in groepen. Ze zetten hun eigen problemen opzij, houden een blij gezicht om anderen niet te belasten en brengen offers om aan de behoeften van de groep te voldoen. Ze putten troost uit het gevoel ergens bij te horen in een bredere groep of gemeenschap. Door hard te werken om de mensen in hun leven gelukkig te houden, lopen ze het risico een workaholic te worden en hun pijn of stress te verbergen.

vredig enneagram type 9 beschrijvend beeld

familie enneagram type 9 beschrijvende afbeelding

zwevend enneagram type 9 beschrijvend beeld

onbeweeglijk groot rots-enneagram type 9 beschrijvend beeld
lijnen van stretch en release enneagram type 9 beschrijvend beeld
Integrative Enneagram iEQ9 Report

Zet vandaag nog de eerste stap op jouw pad van zelfbewustzijn
en persoonlijke ontwikkeling!

ONTDEK JOUW ENNEAGRAMTYPE met de iEQ9

De Integrative Enneagram Questionnaire is een dynamische, adaptieve en intelligente vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 30 minuten en geeft inzicht in jouw Enneagramprofiel, 27 Subtypes, Centra, Vleugels, Lijnen, Integratieniveaus en 6 dimensies van Spanning.

Ontdek Jouw Type
Selecteer een type om te verkennen
1 2 3 4 5
6 7 8 9

Navigatie